Dela

Ewa Rockmyr

 • Strateg
 • Projektledare
 • Förändringsledare

Översikt

Ewa har en lång erfarenhet som strateg och projektledare med fokus på digitala lösningar så som web, eHandel och produktinformation. Hon har levererat ett antal stora globala projekt i komplexa organisationer med många intressenter, inom läkemedel, medicinteknik och energibranschen. Kombinationen av mångårig erfarenhet från verksamheten och en mycket god förståelse för teknisk utveckling gör att Ewa uppskattas i både strategiska och operativa uppdrag.

Exempel på roller där Ewa kan spela en nyckelroll:

Strategiutveckling: Ewa har utarbetat globala digitala strategier för ett antal olika branscher både inom B2B och för försäljning direkt till konsument. Hennes erfarenhet inbegriper ledning av strategiarbetet, få budget och strategi godkänd av ledningsgrupp, hantera många intressenter samt att etablera och bemanna kompetenta projektteam.

Projektledning med erfarenhet av att arbeta med både agila och vattenfallsmetoder och av olika projektstyrningsmetoder tex. PROPPS.
Ewas erfarenhet spänner över hela projektprocessen, alltifrån idéfasen, till att sätta scope och förutsättningar för nya förstudier, till att leda utvecklingsprojekt och föreslå och implementera förbättringar.
För webprojekt har hon mycket god insikt både i de kreativa delarna runt kommunikation, design och användarupplevelse, till kravställning och utveckling av lösning, test och utbildning och implementering. De flesta projekt har haft ett stort antal mottagare med implementering i lokala marknadsbolag världen över.

Egenskaper

Ewa beskrivs som mycket engagerad och ger positiv energi. Hon är resultatorienterad och kan leda ett behov till en realiserbar lösning. Hon får ofta återkoppling att hon är pedagogisk, strukturerad och presenterar komplexa frågeställningar på ett tydligt och begripligt sätt. Hon drivs av att leverera nytta; kundupplevelse och användbarhet är två av hennes ledord.

Konsultens CV

 • Mölnlycke Health Care, Göteborg

  2016 - 18

  Global Digital Operations Manager

  Beskrivning: Chef för digitalteamet inom marknadsfunktionen med personalansvar och ansvar för webbutveckling, webredigering, sökordsoptimering, webbanalys, sociala media, säljstödsapplikationer och produktinformationssystem.

  Roll: Linjechef för 7 personer

  Nytta/Resultat: Under hösten 2016 rekryterade Ewa ett antal nya medarbetare, med specialistkompetens inom web och digital marknadsföring. Teamet ingick i en stor satsning på marknadskommunikation. Ewas roll i ledningsgruppen, bidrog till en ökad förståelse för digitala lösningar och digital kommunikation.

 • Mölnlycke Health Care, Göteborg

  2015 - 18

  Global Digital Manager Web

  Beskrivning: Som produktansvarig för global webb, ledde Ewa ett strategiarbete och var ansvarig att strategin realiserades. I hennes roll låg ett nära samarbete med IT avdelningen.

  Roll: Ewa hade ett strategiskt och operativt ansvar för Mölnlyckes webb globalt.

  Metodik/teknik: Jobbade med agil utveckling och scrum. Projektet använde Jira för sprint planering och Confluence för kravhantering.
  Webbutveckling i EPi server. Mot styrgrupp och kommunikation inom projektet användes box och SharePoint.

  Nytta/Resultat: Hösten 2015 ledde Ewa arbetet med att utvärdera och kontraktera en global digital kommunikationsbyrå för Mölnlycke. Våren 2016 drev Ewa utvecklingen av en webbstrategi, med målsättning att nå fler nya kunder samt att skapa djupare digital relation med befintliga kunder. En teknisk analys av den gamla webbplattformen ingick i uppdraget. Ewa förankrade strategin och fick godkänt investeringsbeslut i företagsledningen samt i Mölnlyckes styrelse. Hösten 2017 etablerade Ewa ett projektteam, engagerade en projektledare och initierade projektet. I mars 2017 lanserades den första siten, Mölnlycke.com, vilken baserades på en ny varumärkes profil, presenterade nytt innehåll och var anpassad för mobil användning. I november 2017 levererades nästa delprojekt, en central webb med innehåll och funktionalitet för 27 lokala marknader, utrullningsplaner samt tekniskt stöd för att översätta och implementera innehåll lokalt.

 • SCA Hygiene Products, Göteborg

  2010 - 15

  TENA Global Digital Manager

  Beskrivning: Ewa ledde utvecklingen av strategier och ett antal komplexa digitala projekt med fokus på webb, eHandel och produktinformation.

  Roll: Globalt strategiskt och operativt ansvar för TENAs webb.
  Projektledare av ett antal webbprojekt samt ett produktinformations projekt för hela TENAs sortiment för 50 marknader.

  Metodik/teknik: Erfarenhet av att arbeta både med vattenfallsmodellen och senare projekt med agil utveckling.
  Sharepoint och Jira för planering och kravhantering.

  Nytta/Resultat
  TENA global web, 2014–2015
  Ewa tog fram en strategi, utvecklings- och utrullningsplan av en ny webbmiljö för marknadskommunikation och eHandel för alla TENA:s 4 konsumentmålgrupper för 50 länder. Hon utverkade ett positivt investeringsbeslut hos företagsledningen och ledde utveckling av den först globala siten för målgruppen män.

  TENA Product Information Online, 2011–2014
  Ewa drev projektet vilket levererade en central hantering av produktinformation av TENAs hela sortiment för extern kommunikation och försäljning. Projektet var mycket omfattande både avseende lösning och antalet intressenter. Det levererade nytt innehåll, en ny informationsstruktur och webbdesign mot kund. Integrationer utvecklades mot affärssystem och webb/eHandelssiter, nya arbetsprocesser utformades, utbildning togs fram och genomfördes och överlämning till en ny förvaltningsorganisation.

  TENAMen.com, 2011–2012
  Projektledning av ny design, användarupplevelse och innehåll av TENAMen.com. Koordinerade implementering i ca 40 länder.

  TENA web facelift, 2010–2011
  Projektledning där TENA:s globala varumärkes site samt den globala ehandelssiten fick ny design. Ewa levererade projektet med ett gemensamt lanseringsdatum där ca 80 webbplatser bytte utseende samtidigt.

 • Göteborg Energi

  2008 - 10

  Projektledare

  Beskrivning: Ewa jobbade som konsult på Göteborg Energi med att leda ett CRM/ kundrelations projekt på två försäljningsavdelningar.

  Roll: Projektledare på Göteborg Energi med syfte att driva en förändring av arbetsprocesser och systemstöd

  Nytta/Resultat:
  Drev ett kundrelationsprojekt (CRM) åt Göteborg Energi med syfte att skapa en tydlig och aktuell bild av företagets kunder. Uppdraget inkluderade kartläggning och utveckling av nya affärsprocesser och utbildning av säljarna. Ett pappersarkiv digitaliserades, specifikationer togs fram och företagets CRM system vidare utvecklades.

 • AstraZeneca R&D Mölndal

  2005 - 08

  eMarketing Manager, Nexium

  Beskrivning: Ewa drev ett antal digitala projekt och operativa funktioner för att marknadsföra och förstärka relationen med Nexiums kunder.

  Roll: Digital strateg och projektledare för Nexium med syfte att utvärdera och leda digitala initiativ mot läkare och patienter.

  Nytta/Resultat
  Ewa ledde ett team med 3 personer som drev AstraZenecas globala gastroenterologiportal med mer än 50% av världens specialister registrerade.
  Genom pilotprojektet en digital säljkampanj, ihop med det spanska marknadsbolaget, kunde Ewa visa på ett effektivt komplement till säljare vid lanseringen av Nexiums nya positionering.
  I en bransch med tuffa myndighetskrav utvecklade Ewa en strategi för hur man skulle kunna kommunicera ny viktig information riktad mot både läkare och patienter kring Nexium.

 • AstraZeneca, England

  2003 - 05

  Global eBusiness Manager, Oncology

  Beskrivning: Ewa var strategiskt och taktiskt ansvarig globalt för digitala marknadsföring av produkterna inom terapiområdet onkologi.

  Roll: Digital strateg, team lead och projektledare med syfte att utvärdera och leda digitala initiativ mot läkare och patienter.

  Nytta/Resultat: Under 2,5 år byggde Ewa upp en digital marknadsfunktion inom onkologienheten med tydliga processer, fler medarbetare och levererade ett antal digitala projekt. Genom att leverera säljstödjande lösningar till internationella läkarkongresser bidrog Ewa till att öka värdet för besökarna och införde möjligheter att mäta effekten i utställningarna.

 • AstraZeneca R&D Mölndal

  1999 - 03

  Global eBusiness Manager GI

  Beskrivning: Vid lanseringen av Nexium, Losecs efterföljare var Ewa ansvarig för digital strategi samt utveckling av taktisk digital kommunikation.

  Roll: Strateg och projektledare

  Nytta/Resultat
  I en bransch med strikta myndighetskrav utvecklade Ewa en strategi som fokuserade på relationsmarknadsföring mot specialister inom Gastroenterologi. En global läkarportal utvecklades och marknadsfördes via olika event och i läkartidningar, digitala och analoga. Email utskick och bannerannonsering utvärderades.
  Efter ett par år hade portalen mer än 50 000 registrerade läkare med bidrog till att stärka AstraZeneca och Nexium som varumärken.

 • Astra Hässle, Mölndal

  1998 - 99

  Project Manager - Intranet

  Beskrivning: På uppdrag av företagsledningen drev Ewa ett strategiarbete för utveckling av Astra Mölndals Intranet

  Roll: Projektledare Intranet strategi

  Nytta/Resultat
  Den strategi Ewa utarbetade presenterades och godkändes av ledningsgruppen för företaget. Ewa lämnade över projektet då hon bytte arbetsuppgifter vid fusionen mellan Astra och Zeneca. Strategin realiserades och ett nytt Intranet implementerades baserat för de riktlinjer företagsledningen beslutat om.

 • SKF Data, Göteborg

  1987 - 98

  Project Manager, Tele/data communication

  Beskrivning: Drev och koordinerade diverse IT projekt

  Roll: IS/IT projekt ledare

  Nytta/Resultat
  Migrering av email system innefattande 10 000 användare.
  Koordinering och utveckling av datakommunikationstjänster mellan SKF:s marknadsbolag; utvärdering, test och implementering ny programvara. Leverantörskontakter, upphandling och förhandling av avtal. 15 månaders traineeutbildning varav 3 månaders praktik på SKF:s kontor i Tyskland

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Change Management, Compliance, Förändringsledning, Inköp, Kravanalys, Organisationsutveckling, Strategiskt inköp, Verksamhetsanalys, Information Management, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Medicinteknik, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Projektledning, Utbildning, Utredning, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Employer Branding, Marknadsintroduktion, Marknadsplanering, Profilering & positionering, Varumärke/branding, Marknadsanalys, Marknadsstöd, Marknadsundersökning, Målgruppsanalys, Digitalisering, Kundupplevelse

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Beställarstöd, Kravformulering, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, PROPS

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Event Management, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Digital Analytics, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Acceptanstest

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, PDM/PLM system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  CRM-system, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive, Läkemedelsindustri, Medicinsk Teknik

 • - Roller

  Lärare, Testledare, Facilitator, Förändringsledare, Interimschef, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Kravanalytiker, Organisations-och Processkonsult, Produktledare, Produktägare, programledare, Riskansvarig, Testare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Projektledning digitala medier

 • - Kommunikation & Information

  CSR, Grafisk identitet och profil, Infographics, Mobila medier, Brand Management, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Kampanjer, Kommunikationsplanering, Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, Presentationsteknik, Sociala medier, Upphandling av kommunikationstjänster, Marknadskommunikation, Engelska

Anställningar

 • 2015 - 2018

  Global Digital Manager Web, Mölnlycke Health Care

 • 2010 - 2015

  Global Digital Manager, SCA Hygiene Products

 • 2008 - 2010

  Managementkonsult, Acando

 • 1999 - 2008

  Global eBusiness Manager, AstraZeneca

 • 1998 - 1999

  IS/IT Projektledare, Astra Hässle

 • 1987 - 1998

  IS/IT Projektledare, SKF Data

Utbildningar

 • 2008 - 08

  Marknadsföring, Sveriges Lantbruksuniversitet (distans)

 • 2008 - 08

  PROPS – för projektledare, Wenell

 • 1984 - 87

  Systemvetenskaplig linje, Karlstad Högskola

 • 1981 - 82

  American high school, Thousand Oaks High

 • 1980 - 84

  Samhällsvetenskaplig linje, Sigrid Rudebecks gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77