Dela

Morten Stig

 • Informationssäkerhetskonsult
 • Förbättringsledare
 • Projektledare

Översikt

Morten har 30 år inom IT-branschen med en djup erfarenhet inom ledningssystem och certifieringar.
Som rådgivare och projektledare får ni hjälp av Morten att snabbt nå dit ni vill inom informationssäkerhet och kvalitet (ledningssystem, certifieringar och förbättringsarbete).
Morten hjälper er genom genom de olika faserna:
Analys, förstudie, målformulering, planering med kostnad/nytta-fokus, genomförande, utvärdering.

Egenskaper

Morten är bra på att strukturera komplexa problemställningar mot en handlingsplan.
Morten är drivande, målinriktad och arbetar effektivt.

Konsultens CV

Kompetensområden

 • - Modulkunskap affärssystem

  SAP

 • - Standarder

  21 CFR Part 11, GAMP, GMP, GxP, IEEE Software Engineering Standards, ISO 15288, ISO 25010, SOX, SW-CMM, ISO 14001, ISO 27001/27002, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Kravanalys, Kravmodellering, Supply chain management, Tillväxtstrategi, Business restructuring, Change Management, ERP Implementation, GDPR, Information Management, Inköp, ISO 15288, ISO 25010, Omvärldsanalys, Strategisk planering, Metodstöd, Organisationsutveckling, Programledning, Projektledning, Strategiskt inköp, Sustainability/Hållbarhet, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Compliance, Förändringsledning, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Projektrevision

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Teknikutredning, IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Offertutvärdering, Beställarstöd, Internationella tekniska upphandlingar, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, Prince2, RUP/UP, Agila metoder allmänt, BPM, Controlling and Reporting, PROPS, ITIL, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test, Drift, Förstudie, Implementation, Projektering

 • - Projektledning

  Agile project systems, Contract management, Effekt- och nyttohemtagning, Inköp, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Projektledning inom Supply Chain, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning, Project auditing

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Digital Analytics, Change Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Quality center, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Testutveckling, Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Tillgänglighet, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Testledning

 • - IT-säkerhet

  Kryptering, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Säkerhetsarkitekturer, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Informationssäkerhetsspecialist, IT-revisor, IT-säkerhet allmänt, IT-säkerhetschef, Riskanalys

 • - Branscherfarenhet

  Aerospace, Elektronikindustri, Energi, Läkemedelsindustri, Säkerhet, Försvar

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, Engelska

Anställningar

 • 2011 - 2018

  Principal Lead Auditor, DNV Business Assurance

 • 2003 - 2010

  Projektledare, Information Security Manager, IBM Svenska AB

 • 2001 - 2003

  Verksamhetsutvecklare, projektledare, Ericsson AB

 • 1998 - 2001

  Ägare, projektledare, Infralogic AB

 • 1997 - 1998

  Projektledare, Industrimatematik AB

 • 1996 - 1997

  Lead Auditor, Bureau Veritas

 • 1990 - 1995

  Projektledare, IT-Säkerhetschef, Kvalitetsansvarig, Vattenfall Ringhals

 • 1988 - 1990

  Software engineer, Saab Space AB

Utbildningar

 • 1983 - 87

  Civilingenjör, Elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025