Dela

Kenneth Lind

 • Systemarkitekt, systemintegratör

Översikt

Arbetar som systemarkitekt och systemutvecklare, gärna inom GIS, databashantering och systemintegration.

Egenskaper

Har lång erfarenhet från projekt inom offentlig verksamhet och pappersindustri. Är en lugn och stabil person som är bra på att få uppgifter utförda.

Konsultens CV

 • Jordbruksverket

  2008 -

  Systemarkitekt och utvecklare

  Utveckling av system i Java för att hantera ansökningar av jordbrukarstöd via Internet. Kenneths roll är systemarkitekt, systemintegratör och utveckare. PostgreSQL, PostGIS, geoserver, OpenLayers, java, linux, tomcat, JBoss Application Server, JBoss Drools, JBoss AQ, Javascript, AngularJS, json, xml, xslt, rest-tjänster.

 • Fiskeriverket

  2008 - 10

  Systemarkitekt och utvecklare

  Utveckling av websystem i java för datalagring och analyser av fiskdata. Kenneths roll var systemdesigner, arkitekt och applikationsutvecklare. Oracle databas, Oracle iAS, Java EE, hibernate.

 • Volvo Information Technology

  2004 - 06

  Systemutvecklare

  Design och utveckling av system i java för hantering av reservdelsdatabas för lastbilar. Kenneths roll var applikationsutvecklare (design/utveckling). Oracle, j2ee, java, corba.

 • Naturvårdsverket

  2003 - 03

  Systemutvecklare och arkitekt

  Design och utveckling av system i Java för lagring av rovdjurs information i databas och utsökningar av dessa via Internet. Kenneths roll var applikationsutvecklare (design/utveckling) och GIS-arkitekt. Oracle, ArcIMS, ArcSDE, java, j2ee.

 • Jordbruksverket

  2000 - 06

  Utvecklare

  Utveckling av system i Java för att hantera ansökningar av jordbrukarstöd via Internet. Kenneths roll var systemintegratör och utveckare. Oracle, ArcSDE, ArcIMS, java, unix, tomcat, Oracle iAS, Visual Basic 6, MS MQ, Oracle AQ, xml, xslt, js, ExtJS, WebServices.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Linux, Red Hat, Solaris, Windows XP

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, Oracle, Postgresql

 • - Verktyg & Middleware

  ArcGIS, ClearQuest, CORBA, Enterprise Architecht (verktyg), MQSeries, Rational Rose, Apache Jakarta/Tomcat, ArcIMS, Atlassian Jira, Eclipse, J2EE, JBoss, MSMQ, Tomcat

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, COM, COM+, HTML, J2SE, Javascript, JSP, PL/SQL, Servlets, SOAP, SQL Windows, Webservices, Visual Basic, C++, EJB, Java, JUnit, Rest, SQL, Unix Shell script, XML, XSD, XSL-T

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, LEAN, Ratten/Pilen, RUP/UP, KANBAN, Scrum

 • - Projektfaser

  Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, TCP/IP

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Databaser

  DBA, Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering, Postgresql

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning, Windowsapplikationer, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  GIS

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkande Industri, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Databasadministratör, Arkitekt, Delprojektledare, Interaktionsdesigner, Teknisk projektledare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2016 - 2018

  Systemarkitekt, Tieto

 • 2007 - 2016

  Systemarkitekt, Imano

 • 2005 - 2007

  Systemutvecklare, Logica

 • 2000 - 2005

  Systemutvecklare, Acando

 • 1993 - 2000

  Systemutvecklare, WM-data

Utbildningar

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77