Dela

Jan Svedlund

 • Testledare
 • ScrumMaster
 • Projektledare

Översikt

Jan har lång erfarenhet av test och projektledning. Men de senaste nio åren har Jan fokuserat på testområdet i roller såsom testledare, testdata koordinator och testare.

Jan arbetar med tester i komplexa miljöer och med flera integrationer. Han är en analytisk person som gillar att lösa komplexa och komplicerade problem. Jan får lätt en överblick över situationen och utför ett högkvalitet arbete. Han har lång erfarenhet av att hantera och leda små grupper samt större projekt.

Egenskaper

Jan är en uppskattad konsult och som person är han både nyfiken, coachande, pragmatisk och drivande med fokus på att nå målet. Jan bildar ofta kittet i teamet och är den som ser till att hålla ihop teamet och få alla att känna sig delaktiga.

Konsultens CV

 • Försäkringskassan

  2018 - 18

  Senior Testledare

  RATLA projektet. Ansvarig för att leda, samordna och utföra tester för att skapa ett nytt rättssäkert Testdatalager enligt PUL och GDPR. Koordinera verifieringen med alla delsystem, produktion och månadsvisa leveranser. Produkt ägare för en webbapplikation som ska föda det nya Testdatalagret med information om förändringar inför kommande releaser.

  Metoder: Agilt, Scrum, ISTQB.
  Verktyg: Jira, Confluence, RQM(Rational Quality Manager) Bitbucket, TortoiseGIT, KDiff3, DB2, Oracle SQL Developer, ETE(EasitTestEngine), EditPlus, MobaXterm, PuTTY, Rhel6, Citrix Receiver, WinSCP, Cisco Any Connect, SoapUI 5.3 , Ciratto, ARS (Remedy), BIP, PeaZip, KeePass, Word 2013, Power Point 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Skype 2015

 • Försäkringskassan

  2017 - 17

  Senior Testledare

  Förvaltning av två system. Ansvarig för att verifiera båda systemen i den löpande förvaltningen och i olika projekt knutna till förvaltningen. Säkerställa att nya versioner av systemen var testade, dokumenterade och gick att installera. Ansvarig för att uppdatera och installera testmiljöerna med nya versioner av programvaror. Verifiering av resttjänster nya och befintliga. Underhålla, utveckla och designa nya automatiska testfall med Bingo/FitNesse, för verifiering vid leverans och för återkommande regressionstest.

  Metoder: Agilt, Scrum, ISTQB.
  Verktyg: Bingo/FitNesse, ETE(EasitTestEngine), Jira, Confluence, Bitbucket, TortoiseGIT, KDiff3, RQM(Rational Quality Manager), EditPlus, MobaXterm, PuTTY, Rhel6 Linux, Citrix Receiver, WinSCP, Cisco Any Connect, SoapUI 5.3 , Ciratto, ARS (Remedy), BIP, PeaZip, KeePass, Word 2013, Power Point 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Skype 2015.

 • Nordea

  2016 - 16

  Senior Testledare

  MRD Projekt. Projektet ska leverera beslutstöd till ledningen. Management Reporting Dashboard. Ett flertal rapporter, KPI:er, som ska presenteras från Finans, HR, Projekt mm. Hantera resurser på olika platser både On shore, Near shore och Off shore. Verifiera och utvärdera krav, skriva testfall, utföra system tester och acceptans tester med ”super användare”. Hantera och ansvara för CM. Projektspråk Engelska.

  Metoder: Agilt, ISTQB, Nordea Test Strategy 3.0.
  Verktyg: Share Point 2010, Oracle SQL Devloper, Oracle Business Intelligence, Quality Center, MS Office 2010, Skype, Remedy, Confluence.

 • Telia Company

  2016 - 16

  Senior Testledare

  Multi Vendor project. Projektet består av IoT(Internet of Things), Senors and Devices, Big Data, Cloud Computing. Hantera resurser både på olika platser I Sverige och near shore och off shore. Skriva Telias teststrategi för IoT, utvärdera kraven, planera och utföra tester utifrån kraven. Samt utvärdera en leverantörs tester och ställa krav på vilka ytterligare tester som leverantören ska utföra före leverans. Utföra och koordinera acceptanstester. Projektspråk Engelska.

  Metoder: Agilt, Sqrum, ISTQB.
  Verktyg: Jira, Wiki, Engineering Tool, Confluence, Pulse Secure, MS Office 2013, Skype.

 • Lantmäteriet

  2015 - 16

  Senior Testare

  Trossen, Agil testning av ett av Lantmäteriets stora system för handläggning, som interagerar med många andra system. Utvärdering och uppdatering av befintliga krav. Skapa testfall och sedan testa ny och förändrad funktionalitet av nuvarande system och dess interaktion med omkring varande system, som Agresso, Fastighetsregister webb mm. Test av ett 100 tal nya och migrerade Wordmallar till Word 2013.

  Metoder: Agilt, Scrum, Kanban, ISTQB.
  Verktyg: Jira Kanban board, Zephyr, Oracle 11, SQL Developer, Citrix, Internet Explorer 11,Cisco AnyConnect, Excell 2013, Word 2013, Outlook 2013, Visio 2013, Skype for Business 2015.

 • SCA

  2015 - 15

  Senior Testledare

  DUVA, DirektivUtförandeVägApplikation. Planera testerna. Skapa testfall utifrån kraven och utföra tester av ny funktionalitet. Ny beställningsportal för vägarbeten. Kunna beställa uppdrag, maskiner mm. Utförarna ska kunna använda kartor, gps och en app som ska fungera på Android och Ipad ute i terrängen både online och offline.

  Metoder: Agilt, Scrum, TMAP.
  Verktyg: Microsoft Team Foundation Server, Word, C#, Test Manager 2013.

 • Norrskog

  2015 - 15

  Senior Testledare

  Virkesredovisningen. Planera tester, utvärdera kraven, skriva testscenarion. Skapa testfall och utföra tester av ny och förändrad funktionalitet.

  Metoder: Agilt, Scrum, TMAP
  Verktyg: Microsoft Team Foundation Server, Word, C#, Test Manager 2013

 • CSN IT-avdelningen

  2014 - 15

  Senior Testare

  Ny e-tjänst, Lämna uppgift om utländsk inkomst på Mina Sidor. Skapa testfall och utföra tester av ny funktionalitet, regressionstester på befintlig funktionalitet och test av texter. Ansvara för att inloggningen på webben, att testmiljöer och testdata fungerar och finns tillgängligt.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB, PM3, ITIL.
  Verktyg: IBM Optim, HP-ALM-Eplorer 11 (QC), A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2014 - 14

  Testledare

  Mobilprojektet. Testledare för de tre etapperna: Inbetalningar, Översiktssidan och Antalet förbrukade veckor. Verifiera framtagna krav och vid behov uppdatera kraven. Ta fram testfall och verifiera att testfallen matchar kraven. Tester i windowsmiljö, windows på Citrix, på olika mobila devices, plattor och mobiler för appen och i Z:os stordatormiljön.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB, PM3, ITIL.
  Verktyg: IBM Optim, HP-ALM-Eplorer 11 (QC), A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2014 - 15

  Testdatakoordinator

  Ansvara för och kordinera den löpande hanteringen av testdatafunktionen. Leda och samordna de testdataansvarigas behov inom de fyra systemområdena. Samordna med systemdrift, projekt och löpande förvaltning. Planera tömning och fyllning av systemtestmiljöer i IBM z:os, stordatorn. Ansvara för att det finns paneler i z:os som underlättar för användarnas hantering av testdata.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB, PM3, ITIL.
  Verktyg: IBM Optim, CA Service Desk Manager - Mimer, HP-ALM-Eplorer 11 (QC), Attachmate A-Extra X-treme för IBM Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2013 - 13

  Projektledare & Testdatakoordinator

  Genomföra införandet av Testdatalagret och IBM Optim som verktyg för testdatahanteringen. Ta fram roller, rutiner och stödja Testdataansvariga inom fyra systemoråden i sina nya roller. Stödja ett antal piloter (5 st) som arbetar enligt de nya rutinerna med hjälp av det nya testdataverktyget IBM Optim och Testdatalagret.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB, PM3, ITIL.
  Verktyg: Clarity projektplanering, IBM Optim, CA Service Desk Manager - Mimer, HP-ALM-Eplorer 11 (QC), Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2012 - 13

  Testledare 50%, Verktygsansvarig IBM Optim 50%

  Testdata projektet etapp2. Ta fram rutiner för en central testdatahantering med hjälp av IBM Optim. Genomföra tester för att verifiera att allt fungerar i de olika testmiljöerna för Z:os (IBM stordatorn), lokala utvecklingsmiljöerna och i Citrix integrationstest, efter flytten av testdatat med Optim. Verka som Testdatakordinator för testdatalagret och av Optim som verktyg.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB, PM3, ITIL.
  Verktyg: Clarity projektplanering, IBM Optim, CA Service Desk Manager - Mimer, HP-ALM-Eplorer 11 (QC), Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2012 - 12

  Testare

  Projekt Phuma ÅB. Testa att bytet ifrån postgiro till bankgiro har gått bra. Gäller allt som har med ÅB inbetalning att göra. Tester utav fönster och batchar i STIS Z:os (stordatorn) och ändrade fönster på Webben.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB, PM3, ITIL.
  Verktyg: CA Service Desk Manager - Mimer, HP-ALM-Eplorer 11 (QC), Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2011 - 12

  Testledare

  Projekt uppgradering till Windows7 och GEN8 på IBM stordator. Testa att STIS Z:os fungerar som förut efter uppgraderingen ifrån GEN7.6. Inklusive alla kopplingar, webb, utskrifter mm. Testa på windows att program och applikationer fungerar som de ska efter uppgraderingen ifrån XP till W7. Planera och medverka i utrullningen av nya W7 klienter till alla CSN anställda i landet, ca 1100 maskiner sprida på ca 12 lokalkontor + HK från Kiruna i norr till Malmö i söder.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB, PM3, ITIL.
  Verktyg: CA Service Desk Manager - Mimer, HP-ALM-Eplorer 11 (QC), Attachmate A-Extra X-treme för IBM Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelning

  2011 - 11

  Testare

  Projekt Fast. Test av ändrad adresshantering. I första hand test av fönster och batchar i STIS Z:os att de nya ändrade adresserna vissas riktigt på skärmen och vid utskrifter.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB, PM3, ITIL.
  Verktyg: HP-ALM-Eplorer 11 (QC), Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2011 - 11

  Testledare & Coach

  Projekt Puhma. Underhållsprojektet för system områdena GEM, SH och ÅB. Coacha ny testledare/teamledare för ÅB delen.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelning

  2011 - 11

  Testare & Coach

  Projekt Elur. Tester av Webben och utav 13 st nya STIS fönster i stordatorn. Coacha, handleda och upplärning av två nya testare från lokal kontoret, i CSN:s testmiljöer och testrutiner.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2010 - 11

  Analys & Krav

  Projekt Amos. Ta fram krav och analysdokument och göra dokumentationen mer enhetlig, bland annat slå ihop SU03 med SU12:or.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2010 - 10

  Testledare & Testare

  Loggningsprojektet. Planera och genomföra tester av införandet av loggningen utav handläggningen i STIS, Arkivsvar och Webben. Även testa införande utav testdatum på webben.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2009 - 10

  Testare

  Transitionsprojektet. CSN genomförde ett byte av driftsleverantör för stordatormiljön till EDB. Skapa testfall för fönster och batchar och exekvera dessa i stordatorn. Även verifiering att testmiljöerna i integrationstest fortfarande fungerar med program och testdata.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2009 - 09

  Testledare & testare

  Projekt Phuma/Loggningen 2010. Test och verifiering av att nya loggningsrutinerna fungerar i stordatorn och på webben av handläggningsystemen. Alla transaktioner i stordatorn och på webben ska loggas i en tabell i DB2.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2009 - 09

  Testare

  Projekt Transition 2010.Test och verifiering av nya drifts och testmiljön vid byte av driftsleverantör till Logica.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2008 - 09

  Testare

  Projekt CBD. Test av komponentifieringen av delar av STIS/Stordatorn. Skriva testfall för testautomation med Loadrunner.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2008 - 08

  Testare

  Projekt Phuma. Test av ny funktionalitet och nya program både i webb och stordatormiljö. Test av fönster och batchar i stordatorn, test av sidor på webben.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell, ISTQB.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2007 - 08

  Testare

  Projekt Phuma. Projekt E-tjänster. Test av ny funktionalitet för Mina Sidor och nya e-tjänster. Även verifiering av texter i Polopoly ingick.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2007 - 07

  Testare

  MAX-Projektet. Minska mängden handläggning via maskinella beslut. Testa nya tjänster på webben som gör att det maskinellt i stordatorn kan tas fler maskinella beslut. Testa och stämma utav i stordatorn att besluten blir riktiga.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell.
  Verktyg: Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access.

 • CSN IT-avdelningen

  2006 - 06

  Projektledare

  Projekt Håbe. Modernisera ett ca tolv år gammalt handläggarsystem. Byte av utvecklingsplattformen från vb 6.0 till .Net C#. Göra om systemet så att det blir modernare och mer användarvänligt för handläggarna. Jobbade med iteraktiv utveckling i nära samarbete med beställaren och användarna.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell och RUP.
  Verktyg: Silber Plan, Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access

 • CSN IT-avdelningen

  2005 - 06

  Projektledare

  Projekt Osford2. Nytt Data Warehouse system för att beräkna CSN:s framtida upplåningsbehov. Innebar att få CSN:s statistiker och ekonomi folk att vara överens om en siffra, för det framtida lånebehovet. Beräkningen skedde i ett program i stordatorn och togs sedan över i DW för att visa information om olika statistik.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell.
  Verktyg: Silber Plan, Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access

 • CSN IT-avdelningen

  2004 - 05

  Bitr Projektledare & Coach

  Projekt Mina Sidor på webben. Bitr projektledare och coach till CSN:s interna projektledare. Nytt system för att ta emot elektroniska ansökningar via webben. Antalet projektdeltagare drygt 70 st.

  Metoder: CSN utvecklingsmodell.
  Utveckling: Silber Plan, Quality Center, Attachmate A-Extra X-treme för Z:os. Citrix, QMF, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Visio och Access

 • Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan)

  2001 - 01

  Projektledare & Testledare 50%.

  Ny version utav avstämningssystemet Kistapuman inklusive test och certifiering hos RFV Data.

  Metoder: RFV utvecklingsmodell, RUP.
  Verktyg: Progress, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint.

 • SÄKRA Försäkringsmäklare Sundsvall

  2000 - 04

  Kundansvarig

  Var både kundansvarig och utförde supporten på plats. Ansvar för support inom både teknik och i handhavandet av olika programvaror. Ansvarig för backuper, program uppdateringar mm. Byte ut hela maskinparken och installerade om alla programvaror på klienterna och server. Avtalsskrivning med kunden. Arbetsledning av en tekniker när även denne behövdes på plats.

 • Datessa Sundsvall AB

  2000 - 04

  vVD och Kontorschef

  Rekrytera personal, personalansvar, säljare. Sköter kontoret och inköp. Är även projektledare på tre uppdrag mot RFV Data(FK). Är kundansvarig/uppdragsledare mot Biscaya Tak för deras dagliga drift och uppgradering av deras miljö från w98 till w2000 och nya maskiner. Kundansvarig mot SÄKRA Försäkringsförmedlare. Skriva offerter, avtal och upphandlingar. Kontoret har som mest 12 konsulter och tar ofta in examensarbetare från högskolan.

  Metoder: PMI/PMT, RUP, Situations anpassat ledarskap.
  Verktyg: W98, W2000, Windows NT4.0, F-Secure, Word, Excell, Power Point, Norton Commander Hogia bokföringssystem, Zone Alarm.

 • Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan)

  2000 - 00

  Projektledare 50%

  Nyutveckling av ett obligatoriskt avstämningssystem för försäkringskassorna, Kistapuman. Slå ihop Avstämningssystemet Kista – VB6 med systemet Pumalist utvecklat i Progress. Källkod saknades till bägge systemen.

  Metoder: RFV utvecklingsmodell, RUP.
  Verktyg: Progress, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint.

 • Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan)

  2000 - 00

  Projektledare 50%

  Vidareutveckling av Plomben ett system för automatisering av tandläkarnas inskickade tandvårdsräkningar.

  Metoder: RFV utvecklingsmodell, RUP.
  Verktyg: Progress, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint.

 • Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan)

  1999 - 99

  Projektledare

  Vidareutveckling av Ginsten, ett handläggare stöd till försäkringskassorna. Ett lokalt handläggarstöd som nu utvecklades till ett regionalt stöd med en ny gemensam länsdatabas. Med konvertering av flera lokala db till en.

 • Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan)

  1998 - 99

  Testledare

  2000 säkring av ett 15-tal lokala applikationer och verifiering av körbarheten i OS2/W4. Diverse olika applikationer som RFV-Data använder.

  Metoder: RFV utvecklingsmodell.
  Verktyg: Progress, VB5 och VB6, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint.

 • Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan)

  1998 - 98

  Verktygsansvarig & Utvecklare

  Ansvarig för renoverings och TP-test script i 2000-projektet. Nyutveckling och underhåll i G-link. Automatiserade script mot Cobol för att nya testare ska kunna genomföra 2000 säkring i stordatorn, genom att välja ett alternativ för koden genom att klicka på detta på skärmen.

  Metoder: RFV utvecklingsmodell.
  Verktyg: G-link script, Cobol, JSP-Tool Microsoft: Word, Excel, PowerPoint.

 • Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan)

  1997 - 98

  Cobol programmerare

  Underhåll av befintliga Cobol program och nyutveckling i JSP-Tool för Cobol inom systemområdet bidrag. Visst handledarskap för nyanställda programmerare.

  Metoder: RFV utvecklingsmodell.
  Verktyg: Cobol, JSP-Tool, Bull stordator, Microsoft: Word, Excel, PowerPoint.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Dos, OS2 Warp, Z/OS, Linux, Red Hat, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows XP

 • - Databashanterare

  DB/2, MS Access, MS SQL-server, Progress

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Photoshop, Selenium, SoapUI, Atlassian Jira, Fit Nesse, Jira, MS Explorer, MS Office, MS Project, Quality Center

 • - Utvecklingsspråk

  Cobol, HTML, Java, Javascript, Pascal, SQL

 • - Hårdvara

  PC

 • - Ledarskap

  Mentorskap, Det coachande ledarskapet, Fackförhandlingar, Ledarskap allmänt

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Quality center, Acceptanstest, Systemtestning, Testledning, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Branscherfarenhet

  Byggarkitektur, Försäkring, Skog och Papper, Bank & Finans, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Teleoperatörer, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Produktägare, Coach, Configuration Manager (CM), Facilitator, Kravanalytiker, Systemförvaltare, Teknisk projektledare, Utredare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Scrum master, Team-ledare, Testare, Testledare, Workshopledare

Anställningar

 • 2018 -

  Senior Testledare, Kvadrat

 • 2017 - 2018

  Senior Testledare, Försäkringskassan

 • 2016 - 2016

  Senior Testledare, Acando

 • 2016 - 2016

  Senior Testledare, Advanze

 • 2015 - 2016

  Senior Testledare, Sogeti

 • 2010 - 2015

  Testledare, CSN IT-Avdelning

 • 2008 - 2010

  Senior Projektledare, Relacom

 • 2007 - 2008

  Projektledare, Yrkesmästaren

 • 2004 - 2006

  Projektledare, CSN IT-Avdelning

 • 2000 - 2004

  Kontorschef, Datessa Sundsvall AB

 • 1997 - 2000

  Utvecklare/Projektledare, Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan)

 • 1995 - 1996

  Kursledare i IT-utbildningar, TBV Medelpad

 • 1988 - 1997

  Kronoinspektör, Kronofogdemyndigheten

Utbildningar

 • 2016 -

  SoaupUI Testautomatisering, NFI

 • 2016 -

  ScrumMaster Certifiering, Crisp

 • 2015 -

  Grundkurs Lean & Agile, Cornerstone

 • 2015 -

  Testledning enligt TMap, Sogeti

 • 2014 -

  Selenium2 Testautomatisering, AddQ Consulting

 • 2014 -

  Testare enligt ISTQB, Konsultbolag1

 • 2014 -

  ISTQB Certifierad testare, Konsultbolag1

 • 2011 -

  6292 EBC The Windows 7 Course for the Enterprise, Conerstone

 • 2011 -

  Att coacha individer och grupper, Mindset

 • 2011 -

  ITIL SM Foundation v3, Cornerstone

 • 2010 -

  Leda utan att vara chef, Mindset

 • 2009 -

  Kravhantering för IT-system, Konsultbolag1

 • 2006 -

  Facilitering av effektiva möten, Astrakan Strategisk utbildning

 • 2003 -

  Grundkurs i anbudsgivning, O.P.I.C.com AB

 • 2001 -

  Situations anpassat ledarskap del2, Sällma

 • 2000 -

  Intensivkurs för IT-Chefer, NFI utbildning

 • 1999 -

  PMI/PMT Certifierad Projektledare, Westhagen

 • 1998 -

  Java grundkurs, Enator

 • 1998 - 99

  Projekledarkurs PMT, Westhagen utbildning

 • 1997 -

  Cobolprogrammering, RFV(FK) internutbildning

 • 1996 - 96

  Pedagogisk grundutbildning, TBV Medelpad

 • 1993 - 93

  Utredningsmetodik I, 10 poäng., Mitthögskolan

 • 1992 - 94

  ABD-linjen 60 poäng, Mitthögskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25