Dela

Jenny Danelius

 • Test strateg / Kvalités coach
 • Testledare
 • Verksamhetsutveckling

Översikt

Jenny har mycket stor erfarenhet att arbeta med kvalitetssäkring och testledning inom stora organisationer och med komplexa system med många interna och externa integrationer. Hon är väl förtrogen med alla faser inom test, olika testmetodiker och testverktyg. Jenny har sitt yrkesliv framförallt arbetat med kvalitetssäkring, i roller som testledare, testchef, test strategier, kravprocesser, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Hon är van att driva förändringsarbete inom testorganisationer, leda större testprojekt, kartlägga integrationer, ta fram riskanalyser samt presentera beslutsunderlag. Jenny samlar gärna in information via workshops och tar besluten baserade på riskanalyser.

Egenskaper

Jenny är en drivande, strukturerad och initiativrik problemlösare som fokuserar på att bygga in kvalitetstänk från början i ett projekt. Hon är flexible och snabb på att sätta in sig i nya system och uppdrag. Jenny har en god analytisk förmåga och ser helheten i komplexa projekt. Hon coachar gärna andra projektmedlemmar inom test. Jenny har certifieringar inom både ISTQB (Advanced) och REQB, men är även certifierad Scrum Master.

Konsultens CV

 • HM

  2016 - 18

  Senior Test Manager

  Uppdrag
  Testledare, programmet ansvarade för att migrera 4 online varumärken i 18 länder från ett gammalt CRM-system till ett nytt, samt introducera ett nytt varumärke på plattformen. Programmet bestod av drygt 100 medarbetare och 12 testledare samt ytterligare testresurser på plasts och offshore.

  Ansvar
  Jennys ansvarade för leda och planera för alla testaktiviteter inom Redovisnings- och Controlling gruppen. Hon deltog aktivt i att skapa processer för hur testningen av hela affärsflödet skulle genomföras inom programmet. Jenny utredde behovet av testautomation samt införde automatiska tester.

  Metoder: Workshops, analys, rapportering, riskhantering, outsourcing, automationstest, integrationstester, acceptanstester, automattester

  Verktyg: ALM, SharePoint, Jira, Service Nu, Visio, CRM, Office

 • Nasdaq

  2014 - 16

  Förändringsledare

  Uppdrag
  Förändringsledare inom tradingorganisationen och för de externa kunderna driva strategiskt och operationellt arbete. Uppdraget innefattade även personalansvar för ett team om ca 10 testingenjörer med olika nationalitet. Medlem i tradingorganisationens ledningsgrupp där fokus låg på företagsmål och förbättringar inom organisationen. Under året fattades även beslut om att rekrytera ett testteam i Vilnius som Jenny ansvarade för.

  Ansvar
  Företagets mål var att leverera transaktionstunga system med förstklassig kvalité. Jennys ansvar låg i att se till att testteamet fick de bästa förutsättningarna för att utföra och utvecklas i sitt dagliga jobb. I Jennys uppgifter fanns daglig kommunikation med teammedlemmarna, hålla i temamöten och medarbetarsamtal samt organiserande av workshops och teamevents. Jenny rekryterade ett testteam i Vilnus samt anpassade befintliga arbetssätt för att inkludera detta team.

  Metoder: Workshops, analys, rapportering, riskreduceringar, offshore-outsourcing, automationstest

  Tools: ALM, Jira, SharePoint, Office, Visio

 • Nordea

  2012 - 14

  Project Method Expert

  Uppdrag
  Metod expert, skapa ett gemensamt sätt att arbeta med krav inom Nordea koncernen.

  Ansvar
  Jenny var med och utredde behovet av ett gemensamt kravverktyg inom Nordea. Beslutsunderlag samlades in via workshops och intervjuer. Jenny ansvarade även för att coacha Agila team för att dessa skulle kunna arbeta mer effektivt.

  Metoder: Workshops, analys, rapportering, riskreduceringar, Agile, Scrum
  Tools: ALM, Jira, SharePoint

  Föräldraledig 2013-03 till 2014-03

 • Nordea

  2011 - 12

  Senior Test Manager

  Uppdrag
  Senior testledare, mäta testmognaden på utvalda projekt och program inom Nordea med hjälp av testprocessförbättringsmetoden (TPI).

  Ansvar
  Jenny genomförde TPI på utvalda projekt. Hon presenterade identifierade förbättringar och assisterade projektet att implementera dessa för att öka testmognaden. Jenny förbättrade under tiden Nordeas TPI-exekveringspaketet för att effektivare kunna hjälpa fler projekt nå en högre testmognad.

  Metoder: Workshops, analys, rapportering, TPI

  Senior Test Manager, Cooperate Credit Agenda (CCA) program 2011

  Uppdrag
  Senior testledare, projektet tog fram ett nytt skandinaviskt riskhanteringssystem för bedömning av företag. Teamen bytte arbetsmetodik från vattenfall till Scrum.

  Ansvar
  Jenny ansvarade för att löpande förbättra testprocessen och utveckla testet strategier, testplaner och testrapporter. Hon var aktiv i projektledningsgruppen med fokus på avrapportering avseende risker och testarbetet. Jenny coachade projektet under implementeringen av Scrum.

  Metoder
  Workshops, analyser, rapportering, riskhantering, Scrum, Agile arbetssätt

  Verktyg
  ALM, Jira, SharePoint

  Nordea Cooperate Netbank Senior Test Manager 2011

  Uppdrag och ansvar:
  Genomföra en förstudie om lämpligheten att Test Automatisera Corporate Netbanks regressions tester.

 • Bwin

  2009 - 11

  QA Lead

  Uppdrag
  QA-lead för systemverifieringsgruppen som bestod av 10 personer. Jennys uppdrag vara att
  säkerställa kontinuerliga leveranser från 10-15 Scrum team till produktion med kvalité var tredje vecka.

  Ansvar
  Jenny ledde systemverifieringsgruppens arbete vars huvudansvarsområde var icke funktionella tester samt end to end tester. Hon ansvarade för att ständig förbättra BWINs teststrategi och testprocesser för att minska tiden för nya funktionalitet att nå ut till kunderna.

  Metoder: Workshops, analyser, rapportering, riskhantering, Scrum, Agile arbetssätt, Kanban

  Verktyg: Jira, SharePoint

 • Validate

  2007 - 08

  Konsult Test manager

  Test manager at SEB 2008

  Uppdrag
  Testledare, Programmet bestod av drygt 100 medarbetar och ansvarade för att ta fram ett nytt Clearing och Settlement system för att möte MIFID krav.

  Ansvar
  Jenny ansvarade för att utveckla teststrategin och för kvalitetssäkring av det nya systemet inklusive omgivande kundsystem. Jenny införde och ledde Change Control Board möten varje vecka för att prioritera vilka rättningar och ändringar som behövde implementeras. Testteamet bestod av tre anställda och sex konsulter.

  Test manager Nordea, 2007-2008 15 månader

  Uppdrag
  Testledare, Projektet bestod av drygt 100 medarbetare och ansvarade för att ta fram en ny säkerhetslösning för online, mobilbanken och postgiro.


  Ansvar
  Jenny såg till att den nya säkertheslösningen ”E-kod” verifierades i tid och med rätt kvalité. Hon deltog aktivt i projektledningsteamet och inkluderades ofta i kravdiskussioner. Jenny såg till att testmiljöerna byggdes upp och testdata skapades. Planerad och exekverad; prestanda, integration, system- och acceptanstest av Nordeas betallösning inklusive kortläsare, kreditkort och relaterade system. Testteamet bestod av upp till sju anställda.

  Metoder: Workshops, analyser, rapportering, riskhantering, ALM, stordator
  Verktyg: Jira, SharePoint

 • OM (Nasdaq)

  2001 - 06

  CAS och Testledare

  Customer Application Specialist (CAS) 2005 - 2006
  Uppdrag och ansvar:
  International Securities Exchange är en av de största amerikanske optionsbörserna. Jenny fungerade som Customer Account Manager med ansvar för supportåtagandet av ISEs handelssystem vilket innebar att hon var den primära kontaktytan mot kunden för alla supportrelaterade frågor, och ansvarade för analys, verifiering, uppföljning, rättning, test och leverans av alla rapporterade fel angående handelssystemet. För detta hanterade Jenny resurser från ett team på cirka 20 personer.

  Testledare 2003-2006 3.5 years
  Uppdrag och ansvar:
  International Securities Exchange är en av de största amerikanske optionsbörserna. Jenny fungerade som testledare med ansvar att planera och genomföra funktions- och systemtest samt hjälpa kunden med att godkänna releaser. Utvärdera testresultat, utföra riskbedömning och producera testrapporter. Koordinera testgruppens verksamhet, gruppen bestod av 2 manuella funktionstester och 5 automatiska testare. Starkt fokus på att leverera hög kvalitet på produkter och tjänster till kunden.

  Testare Sydney 6 månader
  Uppdrag och ansvar:
  Australia stock Exchange investerade i ett helt nytt börssystem från OM. Jenny var på plats för att stötta kunden med att verifiera och acceptera releasen.

  Testare 2002-2003
  Olika roller inom testet; testare, testledare och acceptanstestledare hos kund. Uppgifterna bestod av att leda en grupp testare, granska testresultat, utföra riskanalyser och skriva testrapporter. Kunderna fanns inom Skandinavien samt USA. Jenny deltog aktivt i ett test förbättrings projekt för OMX organisationen.

  Trainee 2001 aug 5 month
  Deltog i OM´s trainee program.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processinförande, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ITIL, REQB, RUP/UP, Scrum, ISTQB

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Interimsledning

 • - Projektfaser

  Förstudie, Test

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Tillgänglighet, Validering & Test - Hårdvara, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Testutveckling, Quality center, Strategisk testledning, Testledning, Testprocessutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Tillämpningar

  Billing-system, e-handel, Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Försvar, Postorder/ e-handel, Spel, Bank & Finans

 • - Utbildning

  Högskoleingenjör

 • - Roller

  Kravanalytiker, Configuration Manager (CM), Scrum master, Utbildningsledare, Utredare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Interimschef, Workshopledare, Testledare

Anställningar

 • 2016 -

  Senior Test Ledare, Danelius Consulting AB

 • 2014 - 2016

  Testchef, Nasdaq OMX

 • 2012 - 2014

  Process expert, Nordea

 • 2011 - 2012

  Senior Testledare, Nordea

 • 2009 - 2011

  QA Lead, BWIN

 • 2007 - 2009

  Testledare, Validate

 • 2001 - 2006

  CAS och testledare, OM (Nasdaq)

Utbildningar

 • 2018 - 18

  ISTQB Advance Test Manager, Stockholm

 • 2015 - 15

  Distance leadership, Stockholm

 • 2015 - 15

  Presentation skills, Stockholm

 • 2014 - 14

  Leader and Manager Fundamentals, Stockholm

 • 2013 - 13

  Efficient requirement management, Stockholm

 • 2012 - 12

  REQB Foundation Certificate, Stockholm

 • 2009 - 09

  Scrum master certificate, Stockholm

 • 2008 - 08

  ISEB Intermediate Certificate, London

 • 2006 - 06

  Project planning & customization QC 9.0, HP

 • 2004 - 04

  Förhandlingstekniker, OMHEX

 • 2004 - 04

  ISEB Foundation Certificate, Grove Consultant

 • 1997 - 98

  Officers Högskolan, Enköping, S1

 • 1997 - 97

  Utveckling grupp ledare (UGL), Enköping, S1

 • 1996 - 00

  Högskoleingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25