Dela

Jenny Danelius

 • Test strateg / Kvalités coach
 • Testledare
 • Verksamhetsutveckling

Översikt

Jenny har mycket stor erfarenhet att arbeta med kvalitetssäkring och testledning inom stora och komplexa system med många interna och externa integrationer. Hon är väl förtrogen med alla testfaser, olika testmetodiker och testverktyg. Jenny har bland annat under sitt yrkesliv arbetat med testledning, testchef, test strategier, kravprocesser, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Hon är van att driva förändringsarbete inom test organisationer, leda större testprojekt, kartlägga integrationer, ta fram riskanalyser samt presentera beslutsunderlag. Jenny samlar gärna in information via workshops och baserar många av besluten baserade på riskanalyser.

Egenskaper

Jenny är en drivande, strukturerad och initiativrik problemlösare som fokuserar på att bygga in kvalitetstänk från början i ett projekt. Hon är flexible och snabb på att sätta in sig i nya system och uppdrag. Jenny har en god analytisk förmåga och ser helheten i komplexa projekt. Hon coachar gärna andra projektmedlemmar inom test. Jenny har certifieringar inom både ISTQB och REQB, men är även certifierad Scrum Master.

Konsultens CV

 • HM

  2016 - 18

  Senior Test Manager

  Uppdrag
  Framgångsrikt migrera 4 online varumärken i 18 länder från ett gammalt CRM-system till ett nytt, samt introducera ett nytt varumärke på plattformen. Min uppgift var att leda och planera för alla testaktiviteter inom Redovisnings- och kontrollgruppen. Jenny deltog aktivt i att skapa processer för hur testningen av hela affärsflödet skulle genomföras inom programmet. Appeaser programmet bestod av 12 testledare samt ytterligare testresurser på plasts och offshore.

  Ansvar
  Jenny ansvarade för att säkerställa Redovisnings- och kontrollgruppens kvalitetsmål för IT och verksamheten uppnåddes inför produktionssättning. Hon utredde behovet av testautomation samt införde automatiska tester.


  Metoder: Workshops, analys, rapportering, riskhantering, outsourcing, automationstest, integrationstester, acceptanstester, automattester

  Verktyg: ALM, SharePoint, Jira, Service Nu, Visio, CRM, Office

 • Nasdaq

  2014 - 16

  Förändringsledare

  Uppdrag
  Att inom tradingorganisationen för de externa kunderna driva strategiskt och operationellt arbete. Uppdraget innefattade även personalansvar för ett team om ca 10 testingenjörer med olika nationalitet. Medlem i ledningsgruppen där fokus låg på företagsmål och förbättringar inom organisationen. Under året fattades även beslut om att rekrytera ett testteam i Vilnius som Jenny ansvarade för.

  Ansvar kolla saras profil
  Företagets mål var att leverera transaktionstunga system med förstklassig kvalité. Jennys ansvar låg i att se till att testteamet fick de bästa förutsättningarna för att utföra och utvecklas i sitt dagliga jobb. I Jennys uppgifter fanns daglig kommunikation med teammedlemmarna, hålla i teammöten och medarbetarsamtal samt organiserande av workshops och teamevents.I uppdraget låg även att rekrytera ett testteam i Vilnus samt anpassa befintliga arbetssätt för att inkludera detta team.

  Metoder: Workshops, analys, rapportering, riskreduceringar, offshore-outsourcing, automationstest

  Tools: ALM, Jira, SharePoint, Office

 • Nordea

  2012 - 14

  Project Method Expert

  Uppdrag
  Skapa ett gemensamt sätt att arbeta med krav inom Nordea koncernen. Utbilda kollergor i Scrum och Agila metoder.

  Ansvar
  Undersök behovet av ett gemensamt kravverktyg inom Nordea. Ta fram underlag till en utbildning för hur icke-funktionella krav samlas in.

  Metoder: Workshops, analys, rapportering, riskreduceringar, Agile, Scrum

 • Nordea

  2011 - 12

  Senior Test Manager

  Uppdrag
  Jenny utförde revision på program inom Nordea med hjälp av testprocessförbättringsmetoden (TPI). Implementera valda förbättringsförslag inom programmen.

  Ansvar
  Utförande av testprocessförbättring (TPI) modell för att mäta testmognad inom Nordea organisation. Förbättra Nordea TPI-exekveringspaketet. Assistera projekt för att öka testmognat baserat på resultatet från TPI.

  Metoder: Workshops, analys, rapportering, TPI

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processinförande, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ITIL, REQB, RUP/UP, Scrum, ISTQB

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Interimsledning

 • - Projektfaser

  Förstudie, Test

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Tillgänglighet, Validering & Test - Hårdvara, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Testutveckling, Quality center, Strategisk testledning, Testledning, Testprocessutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Tillämpningar

  Billing-system, e-handel, Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Försvar, Postorder/ e-handel, Spel, Bank & Finans

 • - Utbildning

  Högskoleingenjör

 • - Roller

  Kravanalytiker, Configuration Manager (CM), Scrum master, Utbildningsledare, Utredare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Interimschef, Workshopledare, Testledare

Anställningar

 • 2016 -

  Senior Test Ledare, Danelius Consulting AB

 • 2014 - 2016

  Testchef, Nasdaq OMX

 • 2012 - 2014

  Process expert, Nordea

 • 2011 - 2012

  Senior Testledare, Nordea

 • 2009 - 2011

  QA Lead, BWIN

 • 2007 - 2009

  Testledare, Validate

 • 2001 - 2006

  CAS och testledare, OM (Nasdaq)

Utbildningar

 • 2018 -

  ISTQB Advance Test Manager, Stockholm

 • 2015 - 15

  Distance leadership, Stockholm

 • 2015 - 15

  Presentation skills, Stockholm

 • 2014 - 14

  Leader and Manager Fundamentals, Stockholm

 • 2013 - 13

  Efficient requirement management, Stockholm

 • 2012 - 12

  REQB Foundation Certificate, Stockholm

 • 2009 - 09

  Scrum master certificate, Stockholm

 • 2008 - 08

  ISEB Intermediate Certificate, London

 • 2006 - 06

  Project planning & customization QC 9.0, HP

 • 2004 - 04

  Förhandlingstekniker, OMHEX

 • 2004 - 04

  ISEB Foundation Certificate, Grove Consultant

 • 1997 - 98

  Officers Högskolan, Enköping, S1

 • 1997 - 97

  Utveckling grupp ledare (UGL), Enköping, S1

 • 1996 - 00

  Högskoleingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25