Dela

Henric Norlander

 • Lösningsarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt
 • Utvecklare

Översikt

Henric är en lösningsarkitekt med mångårig erfarenhet av utveckling. Henric har en lång bakgrund som både mjukvaruarkitekt och utvecklare.

Henric har under sin karriär jobbat med många olika typer av projekt och under åren haft flera olika roller vilket gett en väldigt djup förståelse för arkitektur och teknik.

Som arkitekt har Henric jobbat både med förstudier och utredningar, analys och kravställning och med genomförandeprojekt och leverans.

Henric är van att jobba både i agila och mer traditionella projektformer.

Egenskaper

Henric har en väldigt god samarbetsförmåga och är mycket bra på att kommunicera, både med beställare och utvecklingsteam.

Henric har lätt för att sätta sig in i verksamhetens behov och förmedla lösningar och idéer till andra.

I uppdrag är Henric lösningsorienterad, engagerad och noggrann.

Konsultens CV

 • Bolagsverket

  2018 -

  Lösningsarkitekt

  Arbetar med att bygga upp nya tjänster för försäljning av Bolagsverkets registerinformation.

  It-stödet byggs enligt tidigare framtagen tjänsteorienterad arkitektur.

  Informationstjänsterna ska både vara synkrona via SOAP/REST och asynkrona.

  Teknik: Java EE, XML, Soap, MQ, Rest, Oracle, Kafka, Jboss, Subversion, Maven, Jenkins

 • Bolagsverket

  2017 - 18

  Lösningsarkitekt

  Anmälan av huvudmannaskap
  Jobbade med ett antal lösningsarkitekter tillsammans med ett flera utvecklingsteam för att utveckla en helt nytt it-stöd för inlämning av ärenden, diarieföring, dokumenthantering, handläggning och registrering.

  Hela projektet byggde på en tjänstebaserad målarkitektur och inkluderade regel- underskrifts- och mottagningstjänster.

  Teknik: Java EE, XML, Soap, MQ, Rest, Oracle, BPM, Jboss, Subversion, Maven, Jenkins

 • Bolagsverket

  2016 - 17

  Lösningsarkitekt

  Henric var uppdragsledare och tog tillsammans med ett team av it-arkitekter fram en ny målarkitektur Bolagsverket.

  Målarkitekturen baseras på en tjänsteorienterad arkitektur.

  I arbetet togs en ny struktur för arkitekturen fram, inklusive riktlinjer för it-komponenter, tjänster, versionshantering

  Teknik: Java EE, Soap, Rest, MQ, Jboss, Subversion

 • Bolagsverket

  2016 - 16

  Lösningsarkitekt

  Utredning av lösningsalternativ för enkla e-tjänster

  Henric tog fram ett lösningsförslag för att skapa enkla e-tjänster för att ersätta Bolagsverkets blanketter.

  I uppdraget ingick att utreda och estimera integration med behörighetslösning, ärendehantering, och arkivering.

  Teknik: Java EE, JSF, XML, Soap, MQ, Rest, Oracle

 • Bolagsverket

  2015 - 17

  Lösningsarkitekt

  Henric jobbade som lösningsarkitekt för att införa ett nytt sätt att legitimera och skriva under med e-legitimationer enligt standard för Svensk e-legitimation.

  Uppdraget innebar att kravställa och upphandla en underskriftstjänst. Att integrera mot ett antal externa legitimeringstjänster och underskriftstjänsten, samt att anpassa interna e-tjänster.

  Teknik: Java EE, SAML, Shibboleth, Svensk E-legitimation

 • Bolagsverket

  2014 - 15

  Lösningsarkitekt

  Deltog i ett projekt för att etablera en sammansatt bastjänst för vidareförmedling av distribuerad registerinformation mellan myndigheter.

  Henric arbetade med att detaljera kravställning, specificera tjänstekontrakt samt för design av lösningsförslag.

  Teknik: Java EE, XML, SOAP, Oracle, Jboss, Subversion, Maven, Jenkins

 • Bolagsverket

  2012 - 13

  Lösningsarkitekt

  Henric deltog i en förstudie för att utreda möjligheter att införa en nationell visningstjänst för fullmakter.

  Uppdraget gick ut på att ta fram och dokumentera ett lösningsförslag för en visningstjänst av information från flera distribuerade fullmaktsregister.

 • Bolagsverket

  2011 -

  Arkitekt

  Henric arbetar kontinuerligt i linjen med utveckling av Bolagsverkets arkitektur och arkitekturstyrning.

  I linjearbetet ingår bland annat utvärdera nya tekniker och plattformar. Henric har i detta arbete bland annat utvärderat Kafka, Spring och Docker.

  Henric har även varit teamledare för Bolagsverkets it-arkitekter under ett flertal år.

 • Bolagsverket

  2011 - 11

  Lösningsarkitekt

  Henric ansvarade för att ta fram ett lösningsförslag och en specifikation för inlämning av företrädarförändringar för bostadsrättsföreningar.

  Lösningen används för att bostadsrättsföreningar maskinellt kan lämna in ärenden till Bolagsverket genom egna portallösningar som komplement till Bolagsverkets e-tjänster.

  Teknik: Java EE, XML, Soap, MQ, Oracle

 • Bolagsverket

  2009 - 10

  Mjukvaruarkitekt

  Mjukvaruarkitekt i ett projekt för att etablera mina sidor på Verksamt.se.

  Henric ansvarade för utveckling av användargränssnitt och för att ta fram och implementera en tjänstespecifikation för integration mot anslutna myndigheters ärendehanteringssystem.

  Teknik: Java EE, XML, Soap, Liferay Portal, Portlets, JMeter, Subversion, Maven, Jenkins

 • Bolagsverket

  2008 - 08

  Mjukvaruarkitekt

  Henric jobbade som mjukvaruarkitekt för att bygga en gemensam portal för tre myndigheter.

  Uppdraget gick ut på att anpassa och integrera portalen mot behörighetslösningar och myndigheternas bakomliggande tjänster.

  Teknik: Java EE, XML, Soap, Liferay Portal, Portlets, MySQL, JMeter, Subversion, Maven, Jenkins

 • Bolagsverket

  2007 - 07

  Utvecklare

  Arbetade med vidareutveckling och förvaltning av Bolagsverkets e-tjänst för företagsregistrering.

  Teknik: Java EE, Seam, XML, Soap, MQ, Rest, Oracle, Jboss

 • Bolagsverket

  2006 - 06

  Utvecklare

  Henric arbetade som utvecklare för att ta fram en webbtjänst för Post- och Inrikes Tidningar.

  Teknik: Java EE, XML, Struts, Oracle

 • Bolagsverket

  2005 - 06

  Utvecklare

  Deltog i ett projekt för att möjliggöra elektronisk inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

  E-tjänst för inlämning, underskrift med e-legitimation, mottagning och diarieföring av ärenden.

  Teknik: Java EE, XML, Struts, MQ, Oracle, Websphere

 • Wargentinskolan

  2004 - 05

  Lärare

  Henric jobbade som lärare på teknikprogrammet. I programmet ingick lektioner inom
  - Programmering
  - Webbdesign
  - Datorkommunikation
  - Operativsystem

 • Ericsson Business Consultning/IBM

  2001 - 04

  Utvecklare

  Jobbade med vidareutvecklings och förvaltning av ett verktyg för att automatisera processen för kompilering, paketering och leverans av programvara till telefonväxlar.

  Teknik: Java EE, Oracle

 • Ericsson Business Consulting

  2000 - 01

  Utvecklare

  Henric deltog i ett utvecklingsprojekt för att etablera en webbtjänst för försäljning

  Teknik: Java EE, Websphere

 • Ericsson Business Consulting

  1999 - 00

  Utvecklare

  Arbetade med vidareutveckling och förvaltning av en prenumerationstjänst på Ericssons interna produktutbud.

  En java-baserad klient som integrerades mot Ericsson produkthanteringssystem.

  Henric ansvarade bland annat för att ta fram ett nytt användargränssnitt.

  Teknik: Java, Swing

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Linux, Windows 7

 • - Databashanterare

  mySQL, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Gradle, Hibernate, Jenkins, Liferay, MQSeries, Netbeans, SoapUI, Tomcat, Websphere, Visio, Eclipse, J2EE, JBoss, JDBC, JMS, Maven, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  C++, HTML, HTML5, Rest, Java, Servlets, SOAP

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, PEJL, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Högskoleingenjör

 • - Roller

  Arkitekt, Designer, Lösningsarkitekt, Team-ledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2011 -

  It-arkitekt, Bolagsverket

 • 2006 - 2011

  Systemutvecklare, Bolagsverket

 • 2005 - 2006

  Systemutvecklare, Sogeti

 • 2004 - 2005

  Lärare, Wargentinskolan

 • 2003 - 2004

  Systemutvecklare, IBM

 • 1999 - 2003

  Systemutvecklare, Ericsson Business Consulting

Utbildningar

 • 2013 - 13

  UGL - Utveckling av grupp och ledare, Rezon

 • 2008 - 09

  Certifierad it-arkitekt, Dataföreningen

 • 1996 - 99

  Programvaruingenjör, Mittuniversitetet

Visa mer

Intresserad? Kontakta