Dela

Christopher Klingsäter

 • Fullstack-utvecklare
 • Systemutvecklare

Översikt

Christopher är en fullstack-utvecklare med UX-tänk och mycket goda kunskaper i .NET, Api:er, JavaScript och HTML. Han har levererat lösningar som konsult sedan 2009.

Egenskaper

Christophers ledord är produktivitet och fokus. Han brinner för användarvänlighet och är inte rädd för att testa nya saker, efter noggrann testning.

Konsultens CV

 • If

  2018 -

  Arkitekt/Fullstack-utvecklare

  Uppdraget bestod av att fram en distribuerad arkitektur i Microsofts moln, Azure, för ett nytt ärendehanteringssystem som skulle kunna hantera data från många olika källor.

  Systemet byggdes som ett antal mikrotjänster (microservices) med distribuerad köhantering samt central loggning, för att kunna följa händelser mellan de olika mikrotjänsterna. Till hjälp användes ett antal paradigm anpassade för en modern molnapplikation. Några komponenter byggdes med Azure Functions (s.k. serverless) och en dokumentdatabas (NoSQL) i botten.

  Christopher var även drivande i att applikationen byggdes med CQRS och Event Sourcing , vilket möjliggör att man kan hantera mer data utan latens, men också att man måste hantera långsam konsistens (eventual consistency) och de påföljder det kan få med att data inte uppdateras ögonblickligen.

  Gränssnittet byggdes som en Single Page Application (SPA) med moderna JavaScript-bibliotek, bl.a. React, Redux och Node.js samt websockets.

  Därutöver togs det också fram en katastrofplan som exekveras vid failover.

 • Skandia

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  Uppdraget bestod av förvaltning och vidareutveckling av ett system som hanterar regelverk inom området kundkännedom, däribland penningtvätt och skattskyldighet. Systemet byggdes med hjälp av domändriven design (domain-driven design).

  Projektet drevs agilt, och det arkitekturella ansvaret delades upp gemensamt i teamet. Likaså var det ganska omfattande kravarbetet en laginsats med mycket samarbete/integrationer med andra team, men även parprogrammering.

  Systemet byggde på en meddelande-baserad distribuerad arkitektur med NServiceBus och drevs testdrivet. Med hjälp av SpecFlow såg man till att testerna speglade verksamhetens krav, på ett verksamhetsbaserat språk.

  Mot slutet av projektet inledde man en förflyttning/separation (bounded context) av monoliten till mikrotjänster (microservices) med autonoma och separata ansvarsområden som Christopher ansvarade för. Man flyttade även ut all loggning till Splunk för att ändå kunna hantera viktiga delar centralt.

 • Coop

  2015 - 16

  Fullstack-utvecklare

  Förvaltning och vidareutveckling av deras publika webb, e-handel, intranät samt integration mot mobilapplikation. Ansvarig utvecklare för intranätet. Utvecklingen har bestått av alltifrån att optimera befintliga flöden, både avseende prestanda och användarupplevelse, till nyutveckling av funktioner som effektiv filtrering av interna nyheter och olika utskriftsfunktioner.

  Christopher tog fram arkitekturen för en applikation som skickar push-meddelanden till användare som har kundens app i sin telefon. Den tidigare lösningen med massiv läsning och skrivning mot en relationsdatabas gick på knäna och var tvungen att skrivas om med annan teknik. Det gjordes genom att istället använda ett kösystem, MSMQ. På så sätt fick applikationens gränssnitt en betydligt bättre användarupplevelse.

  Då e-handeln är en s.k. SPA (Single Page Application) fick Christopher bygga på sin kunskap om olika ramverk inom JavaScript, främst jQuery men även Backbone och Underscore, såväl som själva språket i sig.

  De olika applikationerna bygger samtliga i grunden helt och hållet på EPiServer, och tack vare det har Christopher god kunskap om detta CMS.

 • Bonnier

  2015 - 15

  Fullstack-utvecklare

  Prestandaoptimering av en applikation skriven i JavaScript med ett API i ASP.NET Web API.

  Då applikationen led av långa laddningstider och trögflytande gränssnitt var Christopher tvungen att omarbeta både användargränssnitt och sättet som den data som drev gränssnittet laddades in och användes.

 • Electrolux Home

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  Nyutveckling och förvaltning av e-handelswebbplats. integration mot bakomliggande system, bl.a. betallösningar och analytics.

  Christopher lärde sig både EPiServer och EPiServer Commerce, utvecklade nya funktioner i köpflödet, varukorgen m.m.

 • Besikta Bilprovning i Sverige AB

  2013 - 14

  Systemutvecklare

  Utveckling av en Windows Phone-applikation åt företagets besiktningsmän, för inmatning och sammanställning av data från bilbesiktningen, samt integration mot Microsoft Dynamics CRM och extern leverantör av hårdvara för diagnostik.

 • Mediatec AB

  2012 - 13

  Arkitekt/Utvecklare

  Utveckling av ett helt nytt bokningssystem för schemaläggning och inventering av lastbilar, materiel och personal åt ett tv-produktionsbolag.

  Christopher hade ansvar för kravställning, systemarkitektur och utveckling. Lösningen byggdes agilt på den senaste webbtekniken med responsiv design för mobilanpassning. Systemet byggdes mot Microsofts moln, Azure. Kravställningen sköttes med faktainsamling och intervjuer av anställda för att säkerställa att essentiell funktionalitet från det gamla systemet följde med. Christopher var också med och tog fram nya flöden med hjälp av storyboards, för att bättre hantera företagets processer.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, mySQL, Postgresql, SQL server

 • - Verktyg & Middleware

  MSMQ, Node.js, Team Foundation Server, TeamCity, Windows Communication Foundation, Visio, Entity Framework, Git, MS Visual Studio, ReSharper, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  PowerShell, Typescript, Javascript, Jquery, ASP.NET, C#, HTML, HTML5, MVC

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, Scrum, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering, MongoDB

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

Utbildningar

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38