Dela

Eric Sand

 • Ledare inom mjukvaruutveckling
 • Förändringsledare Agile / Lean
 • Agil Coach

Översikt

Eric är datavetare med bred kompetens och lång erfarenhet av att leda och bygga utvecklingsorganisationer i förändring. Mina specialområden är agila arbetssätt, Continuous Delivery / Devops och kontinuerlig förbättring enligt Lean-principer.

Egenskaper

Eric har ett långt och djupt engagemang för agila tankesätt och metoder. Han lyssnar, observerar och söker förståelse för bakgrunden till varför en organisation och människorna i den agerar som de gör, för att hitta lämpliga vägar till förändring.

Eric är analytisk och har lätt att se strukturer och systemiska problem, och är rak och tydlig i sin kommunikation om nuläge - men har samtidigt ett stort mått av förståelse för de ofta svåra uppgifter människor som jobbar inom systemutveckling har. Smidighet, vänlighet och humor i kommunikationen med andra är också något han värdesätter.

Konsultens CV

 • Com Hem AB

  2016 - 18

  Operational Excellence Manager

  Som del av ledningsgruppen för IS/IT ansvarade Eric för avdelningens arbetssätt och kontinuerliga förbättring som agil organisation, och rapporterade till CIO. Rollen var i stora delar en utökning av en tidigare roll som Quality Manager / Agil Coach till en avdelningsövergripande nivå. Organisationen var efter ett långsiktigt förändringsarbete genomgående uppbyggd av autonoma Devops-team, och tillämpade Continuous Delivery i alla delar. Avdelningen omfattade ca 160 utvecklare.

 • Com Hem AB

  2014 - 15

  Product Area Manager CRM

  Som chef för utvecklingsteamen inom CRM-området hade Eric personal- och resultatansvar för en delverksamhet om cirka 30 anställda utvecklare och konsulter, fördelade på 4 agila team med egna ansvarsområden mot resten av verksamheten. Teamen hade helhetsansvar för både utveckling och förvaltning av sina lösningar.

 • Com Hem AB

  2012 - 14

  Quality Manager (Agil Coach)

  Eric drev som del i ledningsteamet för utvecklingsavdelningen arbetet att bygga en agil organisation tillsammans med övriga chefer. Rollen hade huvudansvaret för agil metodik, teamuppbyggnad och övergripande organisation. Eric arbetade även med att skapa mätbarhet och förutsättningar för kontinuerlig förbättring och accelererat lärande, bl.a. med PDCA och Toyota Kata som utgångspunkt. Det främsta exemplet var Com Hems stegvisa införande av Continuous Delivery, ett initiativ som drevs utifrån kontinuerlig förbättring av uppmätta ledtider.

  En genomgående uppgift var att utveckla en organisation bestående av fristående och autonoma team med egen förvaltning och tydliga ansvarsområden, från ett läge där avdelningen nästan uteslutande bestod av en offshore-leverans med stora utmaningar.

 • SYSTeam Medical System AB

  2011 - 12

  Agil Coach / Utvecklingschef

  Eric fungerade som metodstöd/Agil Coach, med uppdraget att stödja en långsiktig övergång till agil metodik (Scrum-baserad) i hela företagets mjukvaruutveckling. Utgångspunkten var ett mycket pressat och kritiskt nyutvecklingsprojekt, där man beslutat införa ett agilt arbetsätt i samtliga team.

  I en senare fas av uppdraget tog Eric rollen som utvecklingschef, med uppdraget att lyfta kvalitet och leveransförmåga hos utvecklingsorganisationen, samt bidra till en omorganisation för att bättre stödja utvecklingen av CE-märkta produkter.

 • Ica Banken

  2008 - 11

  Produktägare / Agil Coach

  Eric fungerade som metodstöd/Agil Coach med uppdraget att stödja och utbilda bankens utvecklingsteam i övergången till ett agilt arbetssätt baserat på Scrum, och gå från 8 månaders ledtid vid leverans till kontinuerliga månadsreleaser av ny funktionalitet.

  Parallellt med detta uppdrag fungerade Eric även som produktägare / kravansvarig för det agila pilotprojektet Centrica/Robust, utvecklingen av ett nytt användargränssnitt för bankens kundservice samt en ny tjänstebaserad integrationsplattform baserad på Microsoft Biztalk.

 • Guide Konsult / Evry

  2008 - 12

  Konsult, systemutveckling och agila metoder

  Eric höll utbildningar, föreläsningar och konsultationer kring agila arbetssätt (främst Scrum/Kanban) och Lean Product Development i kortare uppdrag. Kunderna var både interna och externa.

 • Visionael Corp.

  2006 - 08

  Arkitekt / utvecklare

  Eric var systemarkitekt och ansvarig för utvecklingen av nytt projektstyrningsverktyg för nätutbyggnadsprojekt. Genomfördes helt med agilt arbetssätt (Scrum) som också infördes i bolagets övriga produktutveckling i både Sverige och USA.

 • Gatespace Telematics

  2005 - 06

  Systemutvecklare

  Eric utvecklade ett provisioneringssystem för mobila enheter baserade på Java och OSGi-plattformen. Han arbetade också med design och specifikation av en referensimplementation baserad på en liknande lösning för Global System for Telematics, ett EU-projekt om €20M för telematik i partnerskap med bl.a. Volvo och BMW.

 • IBS Vertex AB

  2003 - 04

  Affärssystemskonsult / systemutvecklare

  Eric utvecklade en webbplattform för IBS fastighetssystem, samt gjorde en mängd kundspecifika anpassningar och installationer i kortare uppdrag

 • Ericsson Radio Systems

  2000 - 03

  Systemutvecklare

  Eric arbetade med systemutveckling i Java / Erlang inom den interna produkten NETSim. Drev införande av tekniker från Extreme Programming (XP).

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Metodstöd, Organisationsutveckling, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  DSDM, HR, ITIL, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik, PM3, RUP/UP, PPS, XP (Extreme Programming), Continious Delivery, Continuous Integration, KANBAN, LEAN, Processer och metoder allmänt, SAFe, TDD - Test Driven Development, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektledning

  Agile project systems

 • - Branscherfarenhet

  Fastighet, Bank & Finans, Forskning och utveckling (FoU), Försäkring, Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

Anställningar

 • 2016 - 2018

  Operational Excellence Manager, Com Hem AB

 • 2015 - 2016

  Product Area Manager CRM, Com Hem AB

 • 2012 - 2015

  Quality Manager / Agil Coach, Com Hem AB

 • 2008 - 2012

  Konsult, systemutveckling och agila metoder, Guide Konsult / Evry

 • 2005 - 2008

  Konsult, systemutveckling och agila metoder, Gatespace Telematics AB

 • 2004 - 2005

  Forskningsingenjör / föreläsare, Ingenjörshögskolan, Jönköping / Fraunhofer ISST

 • 2003 - 2004

  Affärssystemskonsult / systemutvecklare, IBS Vertex AB

 • 2000 - 2003

  Konsult, systemutveckling, Consafe Infotech AB

Utbildningar

 • 1995 - 00

  M.Sc. Computer Science. Datavetenskapligt program (C), inriktning programvarukonstruktion, Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77