Dela
- Addtech

Addtech

Utveckling av både ledare och verksamhet.

Det aktuella bolaget fusionerade med ett annat bolag hösten 2012 och blev ett dotterbolag inom Addtech i februari 2013. Sedan dess har bolaget växt kraftigt och behövt tackla de utmaningar som följer på en stark tillväxt. Efter en tid med att skapa ordning och reda fanns behov av en långsiktig utveckling av företaget och ledarskapet.

VD har tillsamman med Kvadrats konsult jobbat i ett individuellt och forskningsbaserat svenskt utvecklingsprogram, ”Utveckling av företag och dess ledare”. Programmet och coachingen tar ett helhetsgrepp om företagets och ledarnas utveckling och jobbar med strategi, mål, kultur, motivation, utveckling av ledarskapet och det personliga ledarskapet. Man har också genomfört workshops med alla medarbetare i syfte att få personalen delaktig i den långsiktiga utvecklingen och därefter gemensamt definiera operativa mål och aktiviteter. Programmet utgår från etablerad, evidensbaserad forskning om företagsledningar, och Kvadrats konsult har fungerat som coach och bollplank. Processen har löpt över ca ett års tid.

Arbetet som VD och de anställda har lagt ner på programmet har lett till att företaget nu har en tydlig riktning och långsiktiga planer och mål för kommande år. De anställda vet vad som är viktigt och vad de ska fokusera på. VD kan lägga all kraft på sina huvuduppgifter och arbeta med strategier och mål samt följa upp, ge feedback och coacha sina medarbetare.. Man är nu på god väg mot det övergripande målet att säkerställa en långsiktig och medarbetardriven utveckling av bolaget.

”Olle har under utvecklingsprogrammets gång varit en ovärderlig hjälp för mig som VD med de utmaningar som följde i kölvattnet av en fusion. Som bollplank har deras konsult lotsat mig genom hela processen med att ta ett rejält omtag på företagets långsiktiga och kortsiktiga mål. Och med hans hjälp har jag även fått personalen med mig på denna resa. Jag tycker varje VD skulle erbjudas den möjlighet jag fått med Olle, ovärderligt!” – VD i det aktuella dotterbolaget

Om Addtech: Addtech är en börsnoterad teknikhandelskoncern som tillför tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Kvadrats konsult Olle Sköld har arbetat med ett flertal bolag inom Addtech-koncernen, varav detta bolag är ett. Bolaget är sedan mer än 30 år en av landets främsta agenturer inom professionell el och belysning.

Kontakta våra säljare om du vill veta mer om detta eller liknande uppdrag.