Dela
- Capio Psykiatri/Maria

Capio Psykiatri/Maria

Förändring av organisationskultur med medarbetardriven verksamhetsförbättring och förändringsprocess

Vårdkoncernen Capio AB köpte 2010 det då personal­ägda företaget och Capio Maria startades och ny verksamhetschef utsågs. Efter en tid med att skapa ordning och reda fanns behov av långsiktig och varaktig förändring av hela företaget.

Verksamhetschefen och nyckelmedarbetare i organisationen har tillsammans med Kvadrats konsult och dennes team arbetat i en kundanpassad och skalbar förändringsprocess, ”Medarbetardriven verksamhetsförbättring och förändring – Lean Execution”. Den innebär att man tar ett helhetsgrepp över verksamheten och ledar- och medarbetarskapets utveckling. Man arbetar med bl.a. vision, strategi, mål, kommunikation, beteenden, arbetssätt/processer och styrning/ledning samt organisation/kultur.

Coaching sessioner och workshops genomfördes med alla berörda medarbetare i syfte att få engagerade och trygga medarbetare i förändringen samt att medarbetardrivet ta fram mål och genomföra förbättringsåtgärder. Kvadrats konsult fungerade som rådgivare, facilitator och coach/mentor. Processen har löpt över ca två och ett halvt års tid.

Verksamhetschefen och nyckelmedarbetare har gjort ett utmärkt och engagerat arbete i förändringen och verksamheten har nu en tydlig strategi som är förankrad och långsiktig med prioriterade fokusområden. Ledar­skapet och beteenden har förändrats, transparensen och helhetssynen har ökat och arbetssättet är mer flödesorienterat och effektivt. Medarbetarna har också större förståelse för och infly­tande över förändringsarbetet och organisationsutvecklingen, där man inom teamen själva tar beslut om önskat målläge och proaktivt genomför förbättringsåtgärder i små mätbara steg.

Kvadrats konsult har under förändringsprocessens gång varit till stor hjälp för mig som verksamhetschef med de utmaningar som verksamheten stod inför, samtidigt som vi fortsatte att ge mycket bra vård. Som rådgivare och facilitator har Christer både lotsat och utmanat mig och ledningsgruppen genom hela processen att stegvis och medarbetardrivet utveckla bl.a. vår förändrings- och beslutsförmåga, våra arbetsprocesser och vår organisation/kultur. Med Christers hjälp har vi kommit långt och uppnått avgörande och konkreta resultat på kort tid. Jag tycker varje verksamhetschef skulle erbjudas det förändringsstöd jag fått med Christer!” – Annika Andersson, Verksamhetschef

 Om Capio: Capio Maria erbjuder vård till vuxna som behöver komma tillrätta med missbruk och beroenden. Verksamheten ingår i vårdkoncernen Capio AB som finns i hela Norden och delar av Europa. Capio Maria (tidigare Maria Beroendecentrum) är sedan mer än 65 år en av Sveriges ledande inom beroendevård.

Ladda ner och läs Referens – Capio Psykiatri/Maria i sin helhet eller kontakta våra säljare om du vill veta mer om detta eller liknande uppdrag.