Dela
- Linkon

Linkon

Strategiarbete med analys och målformulering

Behovet att prioritera områden för bästa möjliga affärsutveckling var tydligt för Linkon. Hur skulle strategin se ut för förändringsarbetet både avseende erbjudande men även i organisation? Marknadens aktörer var klart definierade och insikten i möjliga samarbeten och affärer fanns på plats. Fösta steget var naturligtvis att skaffa bästa möjliga underlag för att identifiera de viktigaste strategiska frågorna. Man insåg att genom att ta reda på hur marknaden med partners, kunder och leverantörer uppfattade Linkon och dess erbjudande, skulle man få värdefull information.

För att vidareutveckla verksamheten på bästa sätt krävdes strategiska arbetsinsatser. Det strategiska arbetet hade behov av sanna uppgifter och tydligt underlag. De strategiska uppgifterna borde leda till förändringar och utvecklingsprojekt i verksamheten.

Lösningen för dessa behov var dels en kvalificerad kvalitativ analys av marknaden, och dels en konsultinsats. Med Kvadrats paketerade analys ”Termometern”, fick Linkon vital information som användes som underlag för det strategiska arbetet. Inte bara en enkel marknadsanalys utan verkligen sanningen om hur marknaden uppfattade Linkons erbjudanden, service, organisation, o.s.v. Det strategiska arbetet ledde fram till tydliga målområden. Dessa områden utgjorde sedan kärnan i det förändringsarbete som startade.

Tack vare lösningen kunde de viktigaste strategiska frågorna identifieras och bearbetas. Strategiarbetet har nu lett till att ett långsiktigt och målorienterat förändringsarbete vidtagit inom Linkon. Man har nu en mycket god förståelse av sina kunder och har uppnått en mycket god dialog med partners. Kunderna berömmer Linkon för dess föredömliga sätt att lyssna.

De strategiska prioriteringarna blev tydliga och medarbetarna känner sig delaktiga i förändringsarbetet. Genom ett tätt samarbete mellan ansvarig hos Linkon och Kvadrats konsult genomfördes insatserna på ett agilt och kvalitetsinriktat sätt.

”Kvadrats konsult har hjälpt oss att få en djupare inblick och förståelse i våra kunders behov och syn på Linkon. Kvadrat hjälpte oss att förstå värdet av ”mindre positiva” kommentarer från våra kunder och verkligen se detta som förbättringsområden och nya affärsmöjligheter.
Det är också en stor nytta för Linkon att kunna mäta kundnöjdhet på samma sätt år efter år för att få ett så jämförbart data som möjligt. Att denna analys görs på intervjubasis samt att det äricke anonymt, ger en oerhörd styrka och samtidigt ett stort förstroende i dialogen med våra kunder!”

Om Linkon: Linkon AB utvecklar avancerade IT-lösningar för resebranschen. De tar fram egna system inom försäljning, distribution och avräkning för reseproducenter, återförsäljare och resenärer. Ambitionen är att vara det självklara valet av flexibla lösningar för hela resebranschen.

Idag har Linkon 125 medarbetare (inklusive konsulter) med kontor i Stockholm och Norrköping, och omsätter ca 200 miljoner kronor per år. Företaget är ett helägt dotterbolag i SJ-koncernen. Linkon är en neutral aktör på den svenska marknaden.

Kontakta våra säljare om du vill veta mer om detta eller liknande uppdrag.