Dela
- Om personuppgifter

Om personuppgifter

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa individens personliga integritet och säkerheten för personuppgifter som vi hanterar i vår verksamhet.

Kvadrat samlar in och behandlar nödvändiga personuppgifter för verksamhet som är konsulttjänster inom IT, Teknik och Management. Vill du veta mer om hur Kvadrat hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer i våra policies nedan.

Du har möjlighet att fråga efter vilka personuppgifter som finns om dig, rätta dina personuppgifter samt be oss ta bort uppgifter om dig.

Personuppgiftspolicy för kunder och leverantörer
Personuppgiftspolicy för konsulter