Dela
- Styrelse

Styrelse

Följande personer ingår i vår styrelse:

Thomas_SV_600
Thomas Kjelldorff
Arbetande styrelseordförande och partner

Kvadrats grundare och tidigare koncernchef. Civilingenjör från KTH och diplomerad marknadsförare från IHR.


Hellen Wohlin Lidgard
Ledamot

Civilingenjör KTH, entreprenör och investerare med 20 års erfarenhet från konsultbranschen, bland annat som VD på Pointer och Affecto Sweden.
Styrelseledamot i Sjunde AP-fonden, ROA och Bonzun.


Ann Sandström
Ledamot och partner

Civilingenjör från KTH, entreprenör och mentor.
Kvadratkonsult med över 15 års konsulterfarenhet. Specialiserad på ledning och systemutveckling inom inbyggda system.


Tony Wiréhn
Ledamot

Utbildad på IHM Management School och entreprenör med över 30 års VD- och managementerfarenhet från verksamheter inom branscherna IT, FMCG, Konsult, Varumärken, Event och Sport.
Styrelseledamot i Linköpings Hockey Club, LHC Event AB.


Sven Ehn
Ledamot och partner

Civilingenjör från LiTH, managementkonsult med inrikting på verksamhets- och affärsutveckling.
Styrelseerfarenhet från bolag i utvecklings- och tillväxtfas samt såddfinansiering.