Dela

Michael Foogerbrant

 • Systemarkitekt och Systemdesign
 • Teknisk Koordinator
 • Teknisk Projektledare
 • NEBS Certifiering
 • Software Quality Assurance
 • Testledare

Översikt

Michael har mer än 25 års erfarenhet inom fasta och mobila nätverk. 12 år av dessa har han jobbat med system arkitektur och design av radiobasstationer och telecom system för 2G, 3G och 4G (LTE). Mobila standarder inom 3GPP har han följt med nöje för att hålla sig ajour med det senaste inom sitt område. De senaste två åren har jobbat med Radio System Design och Software Quality Assurance för att förbättra mjukvaruutvecklings processen.

Michael har djup teknisk förståelse där systemarkitektur och systemdesign är hans starka sidor och där han ofta är med från början med förstudier, krav och analys.

Vidare har han rest en hel del i arbetet, speciellt i Kina och en del i USA och är van att uttrycka sig muntligt och skriftligt i engelska.

Egenskaper

Michael är en social person som arbetar strukturerat och noggrant och som uppfattas kompetent av sin omgivning. Han är ansvarsfull och resultat inriktad som kombinerat med sin tekniska kompetens passar mycket bra som teknisk koordinator.

Michael är en initiativrik person som genom att vara och lyhörd och öppen för nya ideer bidrar starkt till innoativa och affärsnyttiga lösningar för kunden.

Med sitt genuina tekniska intresse och stora aptit på nya områden jobbar han ofta och gärna i den tekniska framkanten. Genom att kombinera god social förmåga med stort tekniskt kunnande blir Michael snabbt produktiv i sina uppdrag.

Konsultens CV

 • Infinera AB

  2013 -

  System och funktionell verifiering

  System och funktionell verifiering av paketbaserade optiska nätlösningar för fasta och mobila nätoperatörer. Verifiering på OSI fysiska lagret 1 omfattar följande:

  - CWDM/DWDM 10G-200G
  - OTN enligt ITU-T G.709/G.798 (optiska transportnätet) - OTU/ODU, 1G-200G
  - FEC/Super-FEC
  - Ethernet, SONET / SDH, Fibre Channel
  - Node Management - PM / SM / TCM och CM

 • Gefle Testteknik AB

  2012 - 13

  Radio Test Systemutveckling

  Design av ett testsystem för Ericsson Antenna Integrated Radio (AIR) och mikro Remote Radio Unit (mRRUS). Delförfattare av implementeringsförslag för AIR och mRRUS testsystem, beskrivande de olika delarna som behövs för att testa RBS, filterenheter och passiv/aktiv antenn.

  EMC mätning samt författande av EMC-testrapport.

 • Ericsson AB

  2011 - 12

  System Design och Software Quality Assurance (SWQA

  Radio System Design och SWQA inom Product Development Unit LTE & Multi standard RBS.

  Ansvarat för följande:
  • Analys av Radio SW Fault Slip Through för att hitta root cause samt föreslå förbättringar i mjukvaruutvecklings processen (SWQA).
  • Grundorsaksanalys (RCA) av kund prioriterade Radio fel, enligt Apollo metoden (SWQA).
  • Ansvarig för en förstudie över en ny Radio RemoteUnit (RRU) där en ny Radio Platform skulle användas. Arbetet inkluderade:
  - Huvudansvar att skriva Implementation Sketch dokument.
  - Koordinering med olika Radio HW/SW system kompetenser samt RBS system.
  - Rapportering till Strategic Product Management och Project Manager

 • Northstar SiteTel AB

  2009 - 11

  Projektledare - Verifiering

  Ansvarig för test av Batteri Backup System för Radio Basstationer.
  Ansvarig för att säkerställa testobjekt, att testmiljö fungerar och att erforderlig testutrustning finns att tillgå.Rapportering till intern projektledar grupp samt extern kund. Koordinering av interna tester och externa utförda av Innventia och Intertek SEMKO (EMC och Safety). Bidrag till extern kunds kravställning. Testdesign – framtagande av Test Specifikation, Test Rapport m.m.

 • Huawei Technologies Sweden AB

  2008 - 08

  Systemarkitektur och systemdesign

  Förstudie och analys av hur man kan reducera mjukvaru påverkan vid olika förändringarna av basstations hårdvara.

  Ansvarat för följande:
  • Identifiering av de olika produktlinjernas problembild samt framtagande av kravspecifikation och use case.

  • Framtagande av lösningar för att minska beroende mellan mjukvara och hårdvara. Lösningar innefattande nätverk, basstation, inom linje kort och mellan linje kort (inkluderat API, drivrutiner, OAM och trafikala låg nivå och hög nivå applikationer).

  • Design av referens arkitektur för alla bassations produkter (LTE, WCDMA, CDMA, GSM och WiMAX). Identifiering av interface mellan olika applikationer och funktions block inom basstation och mot mobilnät/OMC.

  • Identifiering och analys av olika teknologier som skall användas.

  Projektet har bedrivits mestadels i Sverige med kinesisk och svensk gruppledning. Avrapportering veckovis till högre chefer inom mobila nät och produkt enheter samt regelbunda tekniska telefon möten med berörda parter i Kina. En två veckors resa till Shanghai med presentationer och diskutioner med chefer och system ingengörer inom LTE, WCDMA, CDMA, WiMAX och GSM produkt utvecklings linjer har genomförts.

 • Huawei Technologies Sweden AB

  2006 - 08

  Systemarkitektur och systemdesign

  LTE/SAE Systemarbete:
  - eNB system analys gällande en gemensam SW arkitektur för alla LTE BTS produkter med tonvikt på IP transport subsystem.
  - Bidragit till LTE BTS produkt portfölj inkluderat IP transport, IP/ATM backhaul och migrering/co-siting.
  - Bidragit till LTE eNB funktion specifikation.
  - Delvis ansvarig för en studie rörande funktionell allokering och mapping till fysisk arkitekur i EUTRAN och Evolved Packet Core Network (MME, SGW PDN GW). Hänsyn togs till kostnad, kapacitet, skalbarhet och modularitet.

 • Huawei Technologies Sweden AB

  2004 - 06

  Systemarkitektur och systemdesign

  Förstudie, arkitektur och systemdesign av en 3G platform inkluderat WCDMA, WiMAX och cdma2000.
  - Ansvarig för system arkitektur/design av gemensamt transport subsystem där IP och ATM är grunden.
  - Bidragit till system arkitektur av intern BTS komminikations lösning samt val av teknik (IP och Ethernet).
  - Bidragit med basband intra-kort transport arkitektur lösningar.

 • Huawei Technologies Sweden AB

  2002 - 03

  Systemarkitektur och systemdesign

  Systemdesign av transport subsystem, WCDMA Node B, 3GPP Release 5. Arkitektur arbete (SW och HW) med att stödja IP/ATM UTRAN. Förstudier och kravspecifiering av Node B transport. Arbete med transport relaterat RAN. Visst arbete med All IP och distribuerat RAN vad gäller transport.

 • Ericsson AB

  1999 - 01

  Utveckling av IP-baserade GSM nät (IP BSS)

  Kompetensstöd för produktägare och arkitektur gällande IP och IP-relaterade protokoll.Teknikstöd och teknisk koordinering vid integration och verifiering. Ansvarig för design av testmiljö och framtagande av dokumentation. Ansvarig för testmiljö och support av testmiljö till testare och produktledning. Design av IP nät, IP adressplan och IP route-plan. Ansvarig för kravställande och krav formulering gentemot produktägare i RAN och Core Network. Teknisk ansvarig för IP routrarna RXI820 och Telebit AXI462 i I&V projektet. Teknisk koordinator mot Ericsson Research och Ericsson Telebit Danmark. Deltagande i Communic Asia, Singapore.

 • Ericsson AB

  1998 - 99

  Test och verifiering

  Integration och verifiering av Ericsson/Juniper Gigabit IP-router I Stockholm och Silicon Valley, USA.
  Samarbete med Juniper Networks USA för att verifiera deras första IP router.
  Framtagande av kravspecifikation, testfall och sluttest rapport.
  Uppbyggnad och implementering av testmiljö/testnät samt exekvering av samtliga testfall. Ansvarig för testmiljö/testnät. Nätverk och interoperabilitets tester gjordes i USA Menlo Park och Stockholm med Ericsson SDH utrustning och Cisco routrar. Tester gjordes med MPLS, IP Multicast, Sonet/SDH, WDM, BGP, IBGP, Route Reflektering, OSPF, ISIS och router policy.

 • Ericsson AB

  1998 - 98

  Test och verifiering

  Integration och verifiering av Ericsson ATM/IP router.Framtagande av kravspecifikation, testfall och sluttest rapport.
  Uppbyggnad och implementering av testmiljö/testnät samt exekvering av samtliga testfall. Ansvarig för testmiljö/testnät. Nätverk och interoperabilitets tester i ett simulerat operatörs nät. Tester gjordes med BGP, OSPF, PPTP, PPP/ATM, RFC1483, RFC1577, Frame Relay och Radius authentication/accounting.

 • Ericsson AB

  1998 - 98

  Test och verifiering

  Framtagande av kravspec för integration och verifiering av Ericsson MPLS switch.

 • Ericsson AB

  1997 - 98

  Test och verifiering

  Integration och verifiering av Ericsson IP telefoni system tillsammans med telia.
  Uppbyggnad och implementering av testnät samt exekvering av merparten av testfallen.
  Framtagande av testfall. IP service plattform för nät-operatörer. IP telefoni, web, mail, news, IP multicast, videokonferans. Administrativ plattform för nätoperatörer, service providers och slutkunder. Miljön som användes var H.320/H.323 gateway, Unix baserad IP Service plattform, Oracle DB, corba, Netscape Server, Gatekeeper m.m.

 • Ericsson AB

  1996 - 97

  Test och verifiering

  Integration och verifiering av ett ATM nät med tal/data/video.Framtagande av kravspecifikation och testfall.
  Uppbyggnad och implementering av testnät samt exekvering av merparten av testfallen.Verifierade tal, data och video i ett ATM backbone. Tjänsterna mappades till olika kvalitets klasser (QoS CBR, VBR, UBR). LANE, RFC1483 och RFC1577 användes i data nätet.

 • Ericsson AB

  1995 - 96

  Design och implementering

  Nätarkitektur, uppbyggnad och implementering av ett Multiservice Network (ATM/IP) för tal, data och realtid video. Konceptet visades för Kinas kommunikationsminister vid invigningen.
  Ansvarig för kompetensuppbyggnad, USA och Sverige, gällande ATM och data-kommunikation för en grupp på 10 personer. Testmiljö ansvarig för Multiservice Network.
  Planering för byggandet av ett nytt labb.
  Installation och konfigurering av noder samt uppbyggnad och test av ATM/IP nätet.

 • Ericsson AB

  1994 - 94

  Nätverks administration

  Installation och administration av Unix servrar och Solaris/Windows arbetsstationer.

 • Telia AB

  1994 - 94

  Systemering och programutveckling

  Systemering och programutveckling i MS Access.
  Fastighetssystem för hantering av telestationer.

 • ICL AB

  1993 - 93

  Installation och administration.

  Administration av MS LAN Manager, TCP/IP, DOS 6.0 och Microsoft Desktop produkter.

 • Tipstjänst AB

  1992 - 93

  Systemering och programutveckling

  Systemering och programutveckling i C/Windows. Utveckling av ett transaktionssystem för överföring av speldata via IBM APPC/LU 6.2 protokoll till IBM MVS miljö. Teknisk utredning över vilka APPC/LU 6.2 definitioner som behövdes i stordatorn.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Enterprise Architecht (verktyg)

 • - Standarder

  3GPP

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, Agila metoder allmänt

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testledning

 • - Trådlös datakommunikation

  WiMax

 • - Fast datakommunikation

  ATM, Ethernet, TCP/IP

 • - Mobila Telesystem

  LTE, WCDMA (3G)

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Arkitekt, Systemingenjör, Teknikstöd

Anställningar

 • 1993 -

  Ägare och konsult, Nanosoft Holding AB

 • 1990 - 1993

  Konsult, CAP Programator

 • 1988 - 1990

  System Ingenjör, SEC AB

 • 1984 - 1987

  Teknisk support, Nordic Datadistribution AB

 • 1982 - 1984

  PC-Datakom ansvarig, Svenska Petrolium AB

Utbildningar

 • 2012 - 12

  Test development and test execution, Ericsson AB

 • 2012 - 12

  Lean Software, Kvadrat AB

 • 2011 - 11

  LTE System Overview, Ericsson AB

 • 2011 - 11

  Architecture Design, Ericsson AB

 • 2011 - 11

  Introduction to Agile, LEAN and Scrum, Ericsson AB

 • 1995 - 01

  20 st utbildningar inom området IP/ATM, , Nortel USA och Ericsson AB Sverige

 • 1978 - 81

  Tekniskt Gymnasium, Brännkyrka-Åsö Gym

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Fabian Sagström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
+46 707 26 28 72
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25