Dela

Ronny Hall

 • Projektledare
 • Teknisk koordinator

Översikt

Ronny är en erfaren projektledare med en bakgrund som radiokonstruktör. Han har de senaste 18 åren specialiserat sig på att leda tekniska utvecklingsprojekt. Ronny har ett flertal framgångsrika uppdrag på meritlistan i vilka han demonstrerat stor förmåga att driva projekt till avslut på avtalad tid, inom budget och med hög produktkvalité. Ronny är van att arbeta med komplexa projekt i internationell miljö och är väl förtrogen med hela utvecklingsprocessen från idé till högvolymproduktion.

Egenskaper

Ronnys styrka som projektledare ligger i att kombinera ledarskap med brett teknisk kunnande.

Konsultens CV

 • Profoto AB

  2015 -

  Projektledare

  Tekniskt utvecklingsprojekt för framtagning av en ny blixtgenerator. Projektet innehåller elektronik- och mekanikutveckling samt industrialisering i Ryssland.

 • Swedish Space Corporation

  2012 - 15

  Projektledare

  Projekt vars mål är att etablera en satellituppskjutningstjänst från Esrange Space Centre, 5 mil norr om Kiruna. En teknisk förstudie genomfördes hösten 2012 och därefter har fokus legat på politisk förankring i Sverige och inom EU.

 • Northstar Sitetel AB

  2009 - 12

  Projektledare

  Projektledaruppdrag att utveckla tre typer av klimatkontrollerade kabinett för radiobas-utrustning och batteribackup inom Ericssons produktserie inom RBS6000. Klimatskåpen togs fram i sammarbete med Elektrolux i Mariestad.

 • PacketFront Systems AB

  2008 - 09

  Projektledare

  Totalprojektledare för framtagning av en ny komplett produktportfölj inom området infrastruktur för passiva optiska bredbandsnät (GPON). Uppdraget bestod i att ta fram både hårdvara och mjukvara till ingående produkter. Utvecklingsprocessen var PROPS för hårdvaran och SCRUM för mjukvaran. Uppdraget innebar en hel del kontakt med asiatiska underleverantörer eftersom en del hårdvara köptes in som OEM.

 • SonyEricsson Mobile Communications

  2007 - 08

  Projektledare

  Huvudansvarig för elektronikutvecklingen av mobiltelefonerna G700/G900. Uppdraget omfattade även att representera R&D vid implementering av högvolymproduktion i Beijing, Kina. Yieldoptimering och kvalitetssäkring var viktiga beståndsdelar i detta arbete.

 • SonyEricsson Mobile Communications

  2006 - 07

  Projektledare

  Huvudansvarig för elektronikutvecklingen av mobiltelefonerna Sonyericsson P1i och W960. Uppdraget omfattade även att som representant för R&D säkerställa hög yield och produktkvalitet under implementeringen av högvolymproduktion i Beijing, Kina.

 • SonyEricsson Mobile Communications

  2005 - 06

  Projektledare

  Totalprojektledare för utveckling och industrialisering av WCDMA radiomodul. Uppdraget innebar hårda krav på robust design, hög yield och producerbarhet. Modulen ingår nu i ett flertal telefoner och har producerats i mångmiljonantal. Projektet fullgjordes på utsatt tid och inom budget.

 • Infineon Wireless Technologies

  2002 - 04

  Projektledare

  Projektledare för ett flertal utvecklingsprojekt av Bluetooth-moduler. Projekten har omfattat både designfas och industraliseringsfas för högvolymproduktion.

 • Ericsson Microelectronics AB

  2002 - 02

  Projektledare

  Projektledare för utveckling av en ny generation Bluetooth-moduler.

 • Ericsson Microelectronics AB

  2001 - 02

  Projektledare

  Projektledare för utveckling av två moduler som implementerar kompletta Bluetooth-lösningar.

 • Ericsson Microelectronics AB

  2000 - 01

  Projektledare

  Projektledare för utveckling av en Bluetooth radiomodul för implementering av Bluetooth i CDMA-telefoner.

 • Ericsson Radio Systems AB

  1999 - 00

  Projektledare

  Projektledare för utvecklingen av en migrationstranciever mellan GSM och WCDMA.

 • Ericsson Radio Systems AB

  1998 - 99

  Projektledare

  Projektledare för utvecklingen av en testmobil för utvärdering av 3:e generationens mobilsystem. Projektet omfattade ca 150 man geografiskt utspridda i Stockholm och Göteborg. Testmobilen byggdes in i en bil som sedan användes för att demonstrera WCDMA för kunder, operatörer och press.

 • Ericsson Radio Systems AB

  1998 - 98

  Projektledare

  Projektledare för utvecklingen av digitaldelen av mottagarkedjan i WCDMA-basstationen.

 • Ericsson Radio Systems AB

  1997 - 98

  Teknisk rådgivare

  Teknisk rådgivare i radiofrågor vid projektkontoret för utveckling av 3:e generationens mobilsystem, WCDMA.

 • Kvadrat

  1997 - 06

  Styrelseledamot

  Hedersuppdrag att representera konsulterna i Kvadrats styrelsearbete.

 • Ericsson Mobile Communications AB

  1997 - 97

  Projektledare

  Projektledare för utvecklingen av applikationsmjukvara till en ny mobiltelefon. Projektet var lokaliserat till Manchester (UK) och omfattade ca 50 man.

 • Ericsson Mobile Communications AB

  1996 - 97

  Projektledare

  Projektledare för system design av en ny mobiltelefon.

 • Ericsson Mobile Communications AB

  1996 - 96

  Teknisk koordinator

  Teknisk koordinator inom ett internationellt utvecklingsprojekt av en tvåvägs personsökare. (PACT)

 • Ericsson Radio Systems AB

  1996 - 96

  Radiodesign

  Produktionsanpassning av GSM-sändare för RBS2000.

 • Ericsson Radio Systems AB

  1995 - 96

  System design

  Systemering av radioenheterna i RBS2203.

 • Ericsson Radio Systems AB

  1994 - 95

  Radioverifiering

  Konstruktionsverifiering av RFIC för GSM900, DCS1800 och PCS1900 inom RBS2000.

 • Ericsson Radio Systems AB

  1994 - 94

  Design av automatiserat verifieringssystem

  Utveckling av automatiserat testsystem för radioverifiering.
  Utvecklingsmiljö: HP-VEE på PC

 • Ericsson Radio Systems AB

  1993 - 93

  Radioverifiering

  Verifiering av sändare för GSM900 och DCS1800 inom RBS200.

 • Ericsson Radio Systems AB

  1992 - 93

  Radiodesign

  Design av sändare för DCS1800 inom RBS200.

 • Gadelius Telecom AB

  1991 - 92

  Radiodesign

  Utveckling av mobitex-larmsändare för ensamarbetare.

 • Televilt AB

  1991 - 92

  Radiodesign

  Utvecling av telemetriutrustning för viltforskning.

 • Telelarm AB

  1991 - 92

  Radiodesign

  Utveckling av radiosystem för trygghetslarm.

 • Perten Instruments GmbH, Hamburg

  1990 - 90

  Assemblerprogrammering

  Utveckling av mätprogramvara för beräkning av vattenhalten i spannmål.

 • Ljungberg & Kögel

  1990 - 90

  Elektronik- och radiokonstruktion

  Utveckling av svetstång som med radioenergi svetsar plastslangar till blodplasmapåsar.

 • Creative System Design AB

  1990 - 90

  Radiodesign

  Design av radiosystem för fjärrstyrning av billarm, CarGuard.

 • Perten Instruments GmbH, Hamburg

  1989 - 90

  Design av elektronik och optik

  Utveckling av analysinstrument för kvalitetsbestämning av spannmål. Teknologi: IR-spektroskopi

 • Comtel AB

  1989 - 89

  Radiodesign

  Utveckling av "Spread spectrum"-modem till trygghetslarm.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  MS Project

 • - Utvecklingsspråk

  C++, Java, Javascript, PHP

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Verksamhetsstyrning, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  LEAN, Agila metoder allmänt, PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Kommersiell projektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Testledning, Validering & Test - Hårdvara

 • - Elektronikkonstruktion

  Elektronikkonstruktion allmänt, Radiokonstruktion (RF)

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Mobila Telesystem

  LTE, Basstation, GPRS, GSM, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, Mobilsystem allmänt, WCDMA (3G)

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt

 • - Systemtyper

  Inbyggda system

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkande Industri, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Delprojektledare, Huvudprojektledare, Hårdvarukonstruktör, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Radiokonstruktör, Testare, Testledare, Utvecklare/Programmerare, Workshopledare

Anställningar

 • 1989 - 1994

  Radiokonstruktör, Comnet Sys AB

Utbildningar

 • 2010 - 10

  Safety testing and cetification, Intertek Semko

 • 2009 - 09

  LTE/EPS, 4th generation mobile systems, Nyqvist Consulting

 • 2008 - 08

  Certified Scrum Master, Citerus

 • 2001 - 01

  Java fortsättningskurs, Kvadrat

 • 2000 - 00

  Java Grundkurs, Kvadrat

 • 1999 - 99

  Advanced Spread Spectrum Systems, Ericsson Radio

 • 1999 - 99

  Företagsekonomi, Kvadrat

 • 1998 - 98

  Spread Spectrum Systems, KTH

 • 1993 - 93

  Radioteknik doktorandkurs, KTH

 • 1986 - 87

  Militärtjänstgöring, Flygvapnet

 • 1984 - 89

  Civilingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25