Dela

Ulrika Hennyey

 • Configuration Manager (CM)
 • Projektledare
 • Testledare
 • Testkoordinator

Översikt

Ulrikas arbetsområden är Configuration Management, releasehantering, ITIL, projektledning, utbildning och organisationsfrågor.

En av Ulrikas styrkor är att hon både kan verka på operativ såväl som strategisk nivå. Ulrika har erfarenhet av en mängd verktyg och metoder för att identifiera, införa och förändra processer för CM och releasehantering.

Ulrika har erfarenhet från komplexa projekt – både tekniskt och organisatoriskt sett. Dessutom har hon en förmåga att metodiskt strukturera och komma till rätta med till synes kaotiska situationer och projekt.

Egenskaper

Ulrika är ofta den person som i en rörig situation sammankallar rätt personer till möte eller workshop, leder och styr upp mötet med fokus på målet, får ut essensen ur livliga diskussioner, sammanställer resultatet och kommunicerar ut det på ett begripligt sätt. När saker inte går enligt ursprunglig plan, har Ulrika den goda förmågan att se alternativa vägar och lösningar. Dessa egenskaper gör att hon har kunnat se till att kunderna har fått effektiva och dokumenterade rutiner och arbetssätt.

Ulrika har även en språklig ådra och är skicklig på att sammanställa, presentera och kommunicera i såväl tal som skrift.

Konsultens CV

 • Skandia

  2019 -

  CM

  Medlem i DevOps-teamet. Kontroll av testmiljöernas användning, efterlevnad av namnsättningsregler, rutiner och arbetssätt.

 • Trafikförvaltningen

  2016 -

  Configuration Manager

  Övergripande CM i projekt SL Lås, som består av två delprojekt: IT och Installation.

  Inom IT-projektet införs ett nytt övergripande behörighetssystem och flera underliggande passersystem. I Installationsprojektet görs fysiska installationer av låspunkter i ett antal olika entreprenader i alla Trafikförvaltningens anläggningar. I uppdraget ingår att ta fram, införa, utbilda i och följa upp processerna för ändringshantering, dokumenthantering, versionshantering, leveranshantering samt överlämning till förvaltning.

 • Storstockholms Lokaltrafik

  2012 - 16

  Configuration Manager

  Configuration Manager i ett antal införandeprojekt på programsektionen: Tågradio, Trafikradio, SL Lås, TMSL Kameraupphandling och Positioneringsinformation i tunnelbanan (GPS).

  CM-arbete i projektens olika faser ända från upphandling till överlämning till förvaltning – CM-kravställning vid upphandling och därefter uppföljning av kraven, förändrings- och dokumenthantering samt arbete med processerna gentemot upphandlade leverantörer. Samordning och dokumentation av överlämningsarbetet från projekt till förvaltning.

 • Storstockholms Lokaltrafik

  2011 - 12

  Configuration Manager

  Configuration Manager för projekt under projektkontoret: CM-processer under projektens alla faser (exempelvis CM-kravställning i upphandlingar, förändrings- och dokumenthantering samt arbete med processerna gentemot upphandlade leverantörer)

 • Storstockolms Lokaltrafik

  2008 - 11

  Configuration Manager

  Del av ett CM-team på två personer som arbetar med förbättring av CM-processerna för SLs prioriterade utvecklingsprojekt. Arbete med att få ett homogent gränssnitt mot leverantörer av programvara och även mot förvaltning. Införande av CM-verktyget Dimensions och processerna runt detta.

 • Ericsson Enterprise/Aastra

  2008 - 08

  Price- and Configuration Manager

  CM-aktiviteter avseende pris- och konfigurationsmodeller för produkterna CMG och MX-ONE Messaging. Deltagande i releaseprojekt, workshopledning, planering, rapportering, uppföljning och koordinering. Utbildningsledning i
  säljverktygen.

 • Handelsbanken

  2007 - 08

  Utredningsledare

  Utredningsledare för "Kvalitetshöjande åtgärder i produktionssättningen".
  Slutrapportering 2008-03-26. Framtagning av åtgärdsförslag och
  projektupplägg inklusive tidplaner och kostnadskalkyler. Införande av
  verktyg och processer i organisationen samt förändringsledning, för att
  uppnå produktionssättning på ett kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt sätt.

 • Handelsbanken

  2007 - 07

  Uppdragsledare Verktygsstöd

  Uppdragsledare för att ta fram verktygsstöd för releasehanteringen. Framtagning av kravspecifikationer och testplan. Koordinering av utveckling och tester. Även modifiering av befintliga arbetsprocesser och införande av nya arbetssätt i verksamheten. Produktionssatt 2007-12-15.

 • Ericsson Enterprise

  2006 - 07

  Configuration Manager

  Projekt-CM i flera stora projekt, där även inleveranser av program- och
  maskinvara skedde från externa parter inom och utanför Sverige, vilket
  innebar koordinering av CM-processerna. Baseline-hantering, arbete med
  produktstrukturer, felrapportshantering, ändringshantering samt underhåll
  av CM-webbplats. Riskanalyser och planering av release-aktiviteter.
  Framtagande och underhåll av projektens CM-planer.
  Även deltagande i CM-nätverk för förbättring av övergripande CM-processer.

 • Ericsson WCDMA RNC

  2005 - 06

  Testkoordinator

  Testkoordinator på RNC I&V. Planering och genomförande av workshops för testanalyser, koordinering mellan test-teamen och System. Riskanalyser.
  Uppföljning, rapportering och planering av åtgärder vid avvikelse från plan. Under perioden aug 06 – okt 06 även teamledare för real environment testerna.

 • Ericsson WCDMA RNC

  2005 - 05

  Teamleader System Verification

  Planering, uppföljning och rapportering av systemtester inför olika
  shipments. Planering av åtgärder vid avvikelse från plan, resursplanering,
  statusrapportering. Riskanalyser.

 • Reverb

  2005 - 05

  Översättare

  Översättning från engelska till svenska av boken "Keith Richards – the unauthorised biography" av Victor Bockris.

 • Aftonbladet

  2005 - 05

  Projektledare/Utvecklare

  Uppgradering av 4D Server till 2004.1 samt utveckling av nya funktioner i transportersättningssystemet.

 • Ki No Kenkyukai Sweden

  2005 - 05

  Översättare

  Översättning (från engelska till svenska) av boken "Inner Voyage of a Stranger" av Kenjiro Yoshigasaki.

 • Summa Information AB

  2003 - 04

  Systemutvecklare 4D

  Förvaltning och vidareutveckling av befintligt 4D-system för försäkringshantering. Koordinering av krav. Felrapportshantering.

 • Fri Kompetens i Stockholm AB

  2002 - 03

  Översättare

  Översättningar på uppdragsbasis från engelska till svenska av produktblad, handböcker, texter till webbplatser etc.

 • Ericsson WCDMA

  2000 - 02

  TCM (Test Configuration Manager)

  Koordinering av inleveranser från design till test samt planering och koordinering av leveranser från test till nästa projektnivå. Hantering av rapporterade fel och önskade ändringar. Koordinering av inleveranser från utvecklare placerade i tre olika design centers i två olika länder. Nära samarbete med övergripande CM för att säkerställa att befintliga CMprocesser efterlevdes.

 • Aftonbladet

  1999 - 99

  Projektledare/utvecklare

  Konvertering/utveckling av ersättningssystem till tidningstransportörer.
  Utfört i 4th Dimension, från Macintosh- till Windows NT-miljö. Systemet
  hanterar utbetalningar till alla distributörer i Sverige. Ansvarig för hela
  kedjan kravspecifikationer-utveckling-tester-dokumentation–driftsättning
  och användarutbildningar

 • Expressen

  1999 - 99

  Programmerare / utvecklare

  Konvertering/utveckling av ersättningssystem till tidningstransportörer. Utfört i 4th Dimension, från Macintosh- till Windows NT-miljö. Systemet
  hanterar utbetalningar till alla distributörer i Sverige. Ansvarig för hela
  kedjan kravspecifikationer-utveckling-tester-dokumentation–driftsättning
  och användarutbildningar.

 • Ericsson ETX

  1998 - 99

  Assisterande projektledare

  Assisterande projektledare i Sirius Design Follow-up. Felrapportshantering.

 • Aftonbladet och Expressen

  1996 - 98

  Utvecklare

  Vidareutveckling av transportersättningssystem åt Aftonbladet och Expressen, byggt i 4th Dimension (Macintosh-miljö). Systemet hanterar utbetalningar till alla distributörer i Sverige.

 • Becker Industrifärg

  1996 - 98

  Utvecklare

  Vidareutveckling av Prishistorikregister, byggt i Omnis, Macintosh-miljö

 • KAW

  1996 - 98

  Projektledare/utvecklare

  Konvertering av databas hos Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Utfört i 4th Dimension, från Macintosh- till Windows NT-miljö.

 • Konstnärshuset

  1996 - 98

  Projektledare/utvecklare

  Uteckling av databas för konstförsäljning. Utfört i Omnis, Macintosh-miljö.

 • Mac Universtitetet

  1996 - 98

  Kursledare

  Kursledare i 4th Dimension för utvecklare.

 • Porfyricentrum

  1996 - 98

  Utvecklare och rådgivare

  Vidareutveckling av databas och bollplank i utvecklingsarbetets utformning åt Porfyricentrum, St Görans Sjukhus

 • Telia Data

  1996 - 98

  Utredare/rådgivare

  Utförde utredningsarbete för att ge beslutaunderlag i projekt på Telia Data.

 • Anställning Data Distribution AB

  1986 - 96

  Konsult, projektledare, konsultchef

  Konsult med databaser/kalkyl som inriktning
  Kursledare
  Utbildningsansvarig
  Ansvarig för det interna arbetsflödet och administrationen
  Chef för konsultgruppen – resursplanering, budgetering, uppföljning
  Delägare och medlem av ledningsgruppen

Kompetensområden

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Hälso-Sjukvård, Media, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Huvudprojektledare

Anställningar

 • 1996 - 1998

  Konsult (eget företag), Fri Kompetens i Stockholm AB

 • 1986 - 1996

  konsult, projektledare, konsultchef, Data Distribution

Utbildningar

 • 1989 - 90

  Doktorand Elementarpartikelfysik, Stockholms Universitet

 • 1983 - 86

  Fysikerlinjen, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336