Dela

Peter Wastholm

  • Automatiseringsexpert
  • Configuration Manager
  • Systemarkitekt

Översikt

Peter har lång erfarenhet av utveckling och har de senaste åren fokuserat på automatisering och configuration management. Han har bland annat arbetat med att införa continuous delivery och därmed minskat ledtider för systemförändringar från veckor/dagar till timmar.

Med ett stort engagemang för open source och fri programvara deltar Peter i mån av tid i Internetbaserade communities.

Peter har haft uppdrag i flera agila projekt och som gruppledare även arbetat med att förbättra de agila arbetsmetoderna.

Egenskaper

Peter är en problemlösare som är nyfiken på ny teknik och nya affärsmöjligheter. Han har deltagit i ett antal uppstartsbolag och varit jurymedlem i affärsidétävlingen Venture Cup.

Peter är van att arbeta både självständigt och i grupp, och då både som medlem och ledare. Ett bra resultat är viktigare än rollen i projektet.

Språk är ett stort intresse: Peter behärskar både svenska och engelska väl och är något så ovanligt som en tekniker som verkligen gillar att skriva dokumentation.

Konsultens CV

  • Polisen

    2015 -

    Continuous delivery-konsult

    Peter är anlitad för att införa continuous delivery på Polisens IT-avdelning och automatisera testning och leverans av c:a 30 egenutvecklade applikationer.

    Produkter/tekniker/metoder: Kanban, continuous delivery, Linux, Git, Jenkins, Maven, shellscripts, Perl, Docker, Sonatype Nexus, Atlassian Jira, VMware VRealize Automation.

  • Yotta Communications

    2014 - 15

    Virtualiserings- och automatiseringsarkitekt

    För ett litet uppstartsbolag med stora ambitioner designade Peter ett proof of concept-system för automatiserad cloud deployment och testning.

    Produkter/tekniker/metoder: Agile, Kanban, Jenkins, Git, Linux, Openstack, GNU Make, shellscripts.

  • Truecaller

    2014 - 14

    Automation / Continuous Delivery Consultant

    Upprättande av processer och automatisering för continuous delivery.

    Truecaller växte med 50.000 nya användare varje dag men hade bara ett minimalt operations-team. Detta krävde förstås automatisering. Peter ansvarade för att sätta upp en komplett pipeline för continuous delivery, i princip från scratch, omfattande allt från kodgranskning via automatiserade tester till deploment i produktion.

    Produkter/tekniker/metoder: Continuous delivery, kanban, Jenkins, Gerrit, Maven, Nexus, Linux, shellscripts, Apache Httpd, Puppet, Virtualbox, Vagrant.

  • Unibet

    2013 - 13

    Automation Manager

    Ledning, planering och styrning av Unibets team for applikationstekniker (8--10 medlemmar). Övergripande ansvar för Unibets lösning för continuous delivery. Införde ett antal förbättringar i kanbanbaserade processer samt i versionshantering av internt utvecklade mjukvarukomponenter.

    Produkter/tekniker/metoder: Agile, Kanban, continuous delivery, Atlassian Jira, Thoughtworks Go, Atlassian Confluence, Atlassian Fisheye, Red Hat Enterprise Linux, Subversion, Maven, Glassfish, shellscripts, Nexus, Sonar, Python, Perl.

  • Unibet

    2012 - 13

    Automation / Continuous Delivery Consultant

    Fortsatt arbete med Unibets lösning för continuous delivery. Förbättrad automatiserad hantering och lagring av mjukvaruartefakter.

    Tools used: Kanban, continuous delivery, Atlassian Jira, Thoughtworks Go, Atlassian Confluence, Atlassian Fisheye, Red Hat Enterprise Linux, Subversion, Maven, Glassfish, shellscripts, Nexus, Sonar, Python, Perl.

  • -

    2012 - 12

    Föräldraledig

  • Unibet

    2011 - 12

    Configuration Manager

    Configuration Manager i en organisation med c:a 80 utvecklare. Ägarskap av system för versionskontroll (Subversion), hantering av mjukvaruartefakter (Nexus), kodanalys (Sonar) m.m. Utveckling av funktioner för visualisering av kodberoenden, automatisering och continuous delivery.

    Produkter/tekniker/metoder: Agile, Kanban, continuous delivery, Atlassian Jira, Thoughtworks Go, Atlassian Confluence, Atlassian Fisheye, Red Hat Enterprise Linux, Subversion, Maven, Glassfish, shellscripts, Nexus, Sonar, Python, Perl.

  • Venture Cup

    2011 - 14

    Jurymedlem

    "Screening" av inskickade bidrag till affärsidétävling, skrivande av feedback på refuserade bidrag.

  • Scania

    2010 - 11

    System Engineer

    Uppgradering, integration, konfiguration och automatisering av Jira, Fisheye och Perforce för att stödja Scanias utvecklingsprocess.

    Produkter/verktyg/metoder: Jira, Fisheye, Shellscripts, Tomcat, Websphere, Red Hat Enterprise Linux, Perl.

  • Media Sprinkler

    2008 - 11

    Systemarkitekt

    Design av ett content management-system för interaktiv video.

    Produkter/verktyg/metoder: Scrum, Atlassian Jira, Atlassian Bamboo, Continuum, Trac, Amazon AWS, Linux, Java, Red5 Media Server, Wowza Media Server, Tomcat, JBoss, Spring Framework, Hibernate, Python, shellscripts, UML.

  • Forum08

    2005 - 10

    Art Director

    Produktion av böcker och tidningar.

    Produkter/tekniker/metoder: Adobe Pagemaker, Adobe Indesign, Scribus, Imagemagick, Krita, Inkscape, Open Office, Tesseract OCR.

  • Forum08

    2005 - 10

    Styrelseledamot

    Forum08 var ett paraply för ett flertal olika entreprenörsprojekt, t.ex. ett bo?förlag, en lokaltidning och en eventbyrå. Styrelsen hade översikt över dessa projekt och lånade ibland ut pengar till dem.

  • Media Session

    2001 - 02

    Medgrundare och System Manager

    Det här var ett uppstartsbolag så jag gjorde lite av varje men mest systemarkitektur, utveckling och demonstrationer för kunder och investerare, och så var jag under en period redaktör för Eurosports nordiska text-TV-tjänst.

    Produkter/tekniker/metoder: C++, NSIS, Perl...

  • Uppstartsbolag

    2000 - 00

    Multimedieutvecklare

    Utveckling av spelklient.

  • Ericsson

    1999 - 01

    Utvecklare och coach

    Utveckling av mobil klient för instant messaging-system.

  • Ericsson

    1998 - 01

    Designer och utvecklare

    Utveckling av en applikation som demonstrerade tjänster i 3G-mobilnät.

Kompetensområden

  • - Operativsystem/plattformar

    Solaris, Red Hat, Apache HTTP Server, Linux

  • - Databashanterare

    mySQL

  • - Verktyg & Middleware

    Atlassian Bamboo, Clearcase, Rational Rose, Apache Jakarta/Tomcat, Atlassian Jira, Git, Thoughtworks Go, MS Office, Netscape, Perforce, Subversion

  • - Utvecklingsspråk

    C, PHP, UML, C++, Java, Javascript, Pascal, Python, SQL, XSL-T, XML, HTML, Perl, Unix Shell script

  • - Verksamhetsutveckling och Strategi

    Metodstöd

  • - IT-strategi

    Teknikutredning

  • - Metoder & Processer

    Agila metoder allmänt, Scrum, Continuous Integration

  • - Projektfaser

    Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

  • - Projektledning

    Teknisk projektledning

  • - Kvalitetsstyrning

    Configuration Management

  • - Test & Verifiering

    Testautomatisering

  • - Fast datakommunikation

    Unix

  • - Databaser

    Databaser allmänt

  • - Systemtyper

    Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

  • - Tillämpningar

    AJAX, e-handel, Ärendehanteringssystem

  • - Branscherfarenhet

    Media, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning

  • - Utbildning

    Systemvetenskap

  • - Roller

    Arkitekt, Systemingenjör, Team-ledare, Configuration Manager (CM), Delprojektledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

  • 2001 - 2002

    Grundare, Mobile Session

  • 2000 -

    Eget företag, Wastholm Media

  • 1995 - 2000

    Konsult, Cap Gemini

  • 1994 - 1997

    Föreläsare och handledare, Stockholms Universitet

Utbildningar

  • 2006 - 08

    Datorlingvistik, Uppsala Universitet

  • 2002 - 03

    Enstaka kurser, Stockholms Universitet

  • 1992 - 03

    Systemvetenskaplig linje, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-4444941