Dela

Peter Wastholm

 • Automatiseringsexpert
 • Configuration Manager
 • Systemarkitekt

Översikt

Peter har lång erfarenhet av utveckling och har de senaste åren fokuserat på automatisering och configuration management. Han har bland annat arbetat med att införa continuous delivery och därmed minskat ledtider för systemförändringar från veckor/dagar till timmar.

Med ett stort engagemang för open source och fri programvara deltar Peter i mån av tid i Internetbaserade communities.

Peter har haft uppdrag i flera agila projekt och som gruppledare även arbetat med att förbättra de agila arbetsmetoderna.

Egenskaper

Peter är en problemlösare som är nyfiken på ny teknik och nya affärsmöjligheter. Han har deltagit i ett antal uppstartsbolag och varit jurymedlem i affärsidétävlingen Venture Cup.

Peter är van att arbeta både självständigt och i grupp, och då både som medlem och ledare. Ett bra resultat är viktigare än rollen i projektet.

Språk är ett stort intresse: Peter behärskar både svenska och engelska väl och är något så ovanligt som en tekniker som verkligen gillar att skriva dokumentation.

Konsultens CV

 • Polisen

  2015 - 18

  Continuous delivery-konsult

  Peter är anlitad för att införa continuous delivery på Polisens IT-avdelning och automatisera testning och leverans av c:a 30 egenutvecklade applikationer.

  Produkter/tekniker/metoder: Kanban, continuous delivery, Linux, Git, Jenkins, Maven, shellscripts, Perl, Docker, Sonatype Nexus, Atlassian Jira, VMware VRealize Automation.

 • Edgeware

  2015 - 15

  Continuous delivery-konsult

  Peter designade och byggde ett system för att automatiskt skapa testmiljöer, slog ihop cirka 40 Git-repon till ett gemensamt "monorepo" och byggde CI/CD-pipelines för att stödja Edgewares nyinförda tvärfunktionella utvecklingsteam.

  Använda verktyg: Kanban, continuous delivery, Linux, Git, Vagrant, Jenkins, Amazon Web Services (EC2), shellscripts, Python, Ruby, Docker, GNU Make, Open Nebula. Dessutom Edgeware-produkter som Convoy, Orbit och Performancelab.

 • Yotta Communications

  2014 - 15

  Virtualiserings- och automatiseringsarkitekt

  För ett litet uppstartsbolag med stora ambitioner designade Peter ett proof of concept-system för automatiserad cloud deployment och testning.

  Produkter/tekniker/metoder: Agile, Kanban, Jenkins, Git, Linux, Openstack, GNU Make, shellscripts.

 • Truecaller

  2014 - 14

  Automation / Continuous Delivery Consultant

  Upprättande av processer och automatisering för continuous delivery.

  Truecaller växte med 50.000 nya användare varje dag men hade bara ett minimalt operations-team. Detta krävde förstås automatisering. Peter ansvarade för att sätta upp en komplett pipeline för continuous delivery, i princip från scratch, omfattande allt från kodgranskning via automatiserade tester till deploment i produktion.

  Produkter/tekniker/metoder: Continuous delivery, kanban, Jenkins, Gerrit, Maven, Nexus, Linux, shellscripts, Apache Httpd, Puppet, Virtualbox, Vagrant.

 • Unibet

  2013 - 13

  Automation Manager

  Ledning, planering och styrning av Unibets team for applikationstekniker (8--10 medlemmar). Övergripande ansvar för Unibets lösning för continuous delivery. Införde ett antal förbättringar i kanbanbaserade processer samt i versionshantering av internt utvecklade mjukvarukomponenter.

  Produkter/tekniker/metoder: Agile, Kanban, continuous delivery, Atlassian Jira, Thoughtworks Go, Atlassian Confluence, Atlassian Fisheye, Red Hat Enterprise Linux, Subversion, Maven, Glassfish, shellscripts, Nexus, Sonar, Python, Perl.

 • Unibet

  2012 - 13

  Automation / Continuous Delivery Consultant

  Fortsatt arbete med Unibets lösning för continuous delivery. Förbättrad automatiserad hantering och lagring av mjukvaruartefakter.

  Tools used: Kanban, continuous delivery, Atlassian Jira, Thoughtworks Go, Atlassian Confluence, Atlassian Fisheye, Red Hat Enterprise Linux, Subversion, Maven, Glassfish, shellscripts, Nexus, Sonar, Python, Perl.

 • -

  2012 - 12

  Föräldraledig

 • Unibet

  2011 - 12

  Configuration Manager

  Configuration Manager i en organisation med c:a 80 utvecklare. Ägarskap av system för versionskontroll (Subversion), hantering av mjukvaruartefakter (Nexus), kodanalys (Sonar) m.m. Utveckling av funktioner för visualisering av kodberoenden, automatisering och continuous delivery.

  Produkter/tekniker/metoder: Agile, Kanban, continuous delivery, Atlassian Jira, Thoughtworks Go, Atlassian Confluence, Atlassian Fisheye, Red Hat Enterprise Linux, Subversion, Maven, Glassfish, shellscripts, Nexus, Sonar, Python, Perl.

 • Venture Cup

  2011 - 14

  Jurymedlem

  "Screening" av inskickade bidrag till affärsidétävling, skrivande av feedback på refuserade bidrag.

 • Scania

  2010 - 11

  System Engineer

  Uppgradering, integration, konfiguration och automatisering av Jira, Fisheye och Perforce för att stödja Scanias utvecklingsprocess.

  Produkter/verktyg/metoder: Jira, Fisheye, Shellscripts, Tomcat, Websphere, Red Hat Enterprise Linux, Perl.

 • Media Sprinkler

  2008 - 11

  Systemarkitekt

  Design av ett content management-system för interaktiv video.

  Produkter/verktyg/metoder: Scrum, Atlassian Jira, Atlassian Bamboo, Continuum, Trac, Amazon AWS, Linux, Java, Red5 Media Server, Wowza Media Server, Tomcat, JBoss, Spring Framework, Hibernate, Python, shellscripts, UML.

 • Forum08

  2005 - 10

  Art Director

  Produktion av böcker och tidningar.

  Produkter/tekniker/metoder: Adobe Pagemaker, Adobe Indesign, Scribus, Imagemagick, Krita, Inkscape, Open Office, Tesseract OCR.

 • Forum08

  2005 - 10

  Styrelseledamot

  Forum08 var ett paraply för ett flertal olika entreprenörsprojekt, t.ex. ett bo?förlag, en lokaltidning och en eventbyrå. Styrelsen hade översikt över dessa projekt och lånade ibland ut pengar till dem.

 • Media Session

  2001 - 02

  Medgrundare och System Manager

  Det här var ett uppstartsbolag så jag gjorde lite av varje men mest systemarkitektur, utveckling och demonstrationer för kunder och investerare, och så var jag under en period redaktör för Eurosports nordiska text-TV-tjänst.

  Produkter/tekniker/metoder: C++, NSIS, Perl...

 • Uppstartsbolag

  2000 - 00

  Multimedieutvecklare

  Utveckling av spelklient.

 • Ericsson

  1999 - 01

  Utvecklare och coach

  Utveckling av mobil klient för instant messaging-system.

 • Ericsson

  1998 - 01

  Designer och utvecklare

  Utveckling av en applikation som demonstrerade tjänster i 3G-mobilnät.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Solaris, Red Hat, Apache HTTP Server, Linux

 • - Databashanterare

  mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Bamboo, Clearcase, Rational Rose, Apache Jakarta/Tomcat, Atlassian Jira, Git, Thoughtworks Go, MS Office, Netscape, Perforce, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  C, PHP, UML, C++, Java, Javascript, Pascal, Python, SQL, XSL-T, XML, HTML, Perl, Unix Shell script

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Metodstöd

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Scrum, Continuous Integration

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering

 • - Fast datakommunikation

  Unix

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  AJAX, e-handel, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Media, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

 • - Roller

  Arkitekt, Systemingenjör, Team-ledare, Configuration Manager (CM), Delprojektledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2001 - 2002

  Grundare, Mobile Session

 • 2000 -

  Eget företag, Wastholm Media

 • 1995 - 2000

  Konsult, Cap Gemini

 • 1994 - 1997

  Föreläsare och handledare, Stockholms Universitet

Utbildningar

 • 2006 - 08

  Datorlingvistik, Uppsala Universitet

 • 2002 - 03

  Enstaka kurser, Stockholms Universitet

 • 1992 - 03

  Systemvetenskaplig linje, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363