Dela

Per Johansson

 • Javautvecklare
 • Konfigurationshanterare
 • Metodutvecklare

Översikt

Per är en engagerad systemarkitekt och applikationsutvecklare med starkt fokus på produktivitet och kvalitet.
Under de senaste åren har Per arbetat med back-end utveckling av transaktionsintensiva system, fokuserat på att garantera produktivitet och kvalitet genom testdriven utveckling och automatisering av bygg-, test- och produktionssättningsprocesserna. Det har även funnits inslag av front-end utveckling då arbetsuppgifterna krävt detta.
I utvecklarrollen uppskattar Per att arbeta i nära samverkan med andra kollegor och ta aktiv del i arbetet.
Förståelsen för vikten av god ordning och ett strukturerat arbetssätt har Per samlat på sig genom sina år inom IT-branschen. År som har gett Per erfarenheter från programutvecklingens alla faser, allt från kravinsamling till test.

Egenskaper

Per är en naturligt lugn och lättsam person som har ett metodiskt och strukturerat arbetssätt.
I sin konsultroll är Per van att argumentera för sin sak och sina idéer på ett sakligt och prestigelöst sätt.
Per har ett genuint teknikintresse, en öppenhet för nya idéer och en förmåga att lätt lära sig nya saker och snabbt sätta sig in i nya problemställningar. Detta kombinerat med tidigare yrkeserfarenheter och allmänkunskap ger en god garanti för att Per kan bidra med kvalitativa lösningar.

Konsultens CV

 • H & M Hennes & Mauritz

  2016 -

  Applikationsutvecklare, Operations support

  Per deltar i arbete med utveckling, underhåll och support av en av världens största plattformar där det erbjuds mode och kvalitet på ett hållbart sätt.
  Den Java/Spring baserade lösningen är en central del av plattformen vilken levererar hm.com samt integrerar och tar emot och levererar information till ett antal olika andra typer av system relaterade till den totala kundupplevelsen på hm.com.
  Tekniskplattform: Java EE, Spring, MySQL, Subversion, GIT, TeamCity, JIRA, Confluence, Splunk, Akamai
  Utvecklingsteamet är lokaliserat i Stockholm, Sverige och i Bengaluru, Indien. Arbetetsledningen i teamet sker enligt ett distribuerat agilt arbetssätt, kommunikation inom teamet och med övrig verksamhet sker med hjälp av olika kommunikationsverktyg liknande Skype och Microsoft Teams.

 • iStone Xplore

  2011 - 16

  Applikationsutvecklare, Lösningsarkitekt

  Uppdraget bestod främst av utveckling och anpassning av e-handels plattformen Hybris. Hybris är en Java EE/Spring-baserad PCM (Product Content Management) plattform vilken centraliserar administration och publikation av produktinformation.
  Arbetsuppgifterna omfattade design, dokumentation, utveckling, test och driftsättning av utvecklade anpassningar. I uppdraget ingick arbetsledande uppgifter som Solutions Architect, Lead Developer för utvecklingsteamet och Developer. Per har under uppdraget haft kontaktyta gentemot externa kunder.
  Tekniskplattform: Java EE, Spring, SqlServer, DB2, Subversion, GIT, Hudson, JIRA, Confluence(WIKI)
  Roller: Lösningsarkitekt, Utvecklare med ledningsansvar, DevOp

  Kund: Jernia
  Arbetsuppgifterna omfattade huvudsakligen utveckling och devOp-relaterade uppgifter. Per kom i slutskeded av ett större projekt och kunde genom sina tidigare erfarenheter med kunden tillföra kompetens vilken medförde att avslutande test och produktionssättning fortlöpte på ett stukturerat och kontrollerat sätt.
  Site: jernia.no

  Kund: Papyrus
  Lösningsarkitekt och utvecklare för en Hybris Print/PIM-lösning. Genom lösningen kan kunden importera produktinformation från SAP till Hybris. Produktinformationen kan sedan underhållas och förberedas i Hybris för export till Adobe inDesign för vidare katalogproduktion (på 'papper').

  Kund: Wittusen & Jensen
  Lead developer i samband med uppstart av projektet och under de inledande iterationerna. Utvecklingsteamet bestod av 3-4 utvecklare med ansvar för front-end/web, back-end/affärslogik och integrationer med angränsande system.
  Site: wj.no

 • Extenda

  2009 - 11

  Applikationsutvecklare

  Extenda utvecklar butikslösningar för varuhus, modekedjor, dagligvaruhandel och detaljhandelskedjor.
  Uppdraget omfattade huvudsakligen utveckling av funktionalitet i Extendas standardprodukt för butikslösningar/kassor. En betydande del av jobbet kretsade kring integration av betalkortsterminaler och andra typer av betalmedelslösningar.
  Utöver arbetet inom ramen för standardprodukten så bedrevs arbete i några av Extendas kundprojekt där anpassningar av standardprodukten implementerades utefter olika kundspecifika behov.
  Uppdraget kom även att omfatta utveckling och underhåll av ett automatiserat testramverk för regressionstestning av standardprodukten.
  Lösningen är baserad på ett Springliknande komponentramverk med branschstandarden JavaPOS i botten, Eclipse användes som utvecklingsmiljö med Perforce som versionshanteringssystem. Maven och Ant utnyttjades för kodadministration och paketering. För test och defekthantering användes HP Quality Center.
  Arbetet organiserades och bedrevs med en anpassad Scrum-metod.

 • Handelsbanken

  2008 - 09

  Applikationsutvecklare

  Uppdragets huvudfokus var att utveckla Handelsbankens internationella internetbanksplattform för privatpersoner och företag. Som användargränssnittsramverk användes Espresso (SHB%27s javabaserade komponentramverk för utveckling av användardialoger). Utvecklingen skedde i RAD (Rational Application Developer) och Eclipse och som applikationsserver användes WebSphere och Glassfish. Vidare så användes Hibernate för koppling mot DB2 (Z/OS-varianten). Även Apache Derby användes som databashanterare i samband med automatiserade tester.
  För att hantera integration mot angränsade system för bland annat betalningshanteringen, filöverföring och rättighetskontroll, användes företrädesvis MQ men även MBD (Message Driven Beans) och lagrade procedurer (Stored Procedures). HP Quality Center användes för felrapportering.
  Utöver uppdragets huvudfokus bidrog Per även med metodkompetens inom Scrum i samband med vidareutvecklingen av projektets arbetsprocess och vidareutveckling av den befintliga konfigurationsrutinen för att bedriva hantera flera delprojekt samtidigt inom ramen för SHB%27s befintliga bygg- och testmiljöer.

 • SAS Technical Services

  2007 - 08

  Applikationsutvecklare

  Utveckling av webbaserat användargränssnitt för affärssystem.
  Integration mot befintligt legacy-system för flygplansunderhåll.
  Etablering av konfigurationshantering- och deploymenrutin.
  Tekniskplattform: WebSphere Application Server, Windows, iSeries, Oracle, DB2, Java, JavaScript, SQL, Subversion

 • Sandvik

  2006 - 07

  Applikationsutvecklare

  Utveckling av webbaserat användargränssnitt för affärssystem.
  Etablering av utvecklingsprocess och konfigurationshantering samt support.
  Tekniskplattform: WebSphere Application Server, Windows, iSeries, DB2, Java, JavaScript, SQL, Subversion

 • Relacom

  2005 - 06

  Applikationsutvecklare

  Utveckling av webbaserat användargränssnitt för affärssystem.
  Etablering av konfigurationshanteringsrutin
  Tekniskplattform: WebSphere Application Server, Windows, Oracle, Java, JavaScript, SQL

 • Spendrups

  2003 - 08

  Applikationskonsult

  Utveckling av webbaserat användargränssnitt för affärssystem samt CRM-system.
  Integration av telefoni/call-center system.
  Prestandaoptimering.
  Konfigurationshantering.
  Tekniskplattform: WebSphere Application Server (Windows/iSeries), DB2, SQLServer, Java, JavaScript, SQL

 • Pfizer

  2001 - 05

  Applikationskonsult

  Utveckling och support av logistikinformationssystem
  Tekninsplattform: WebSphere Application Server (Windows/iSeries), DB2, Java, JavaScript, SQL

 • Netgiro

  1999 - 01

  Programutveckling

  Utveckling av gateway för kortbetalningar i Java, även applikationsunderhåll och support
  Tekniskplattform: Borland/Inprise, Windows, Unix, Oracle

 • Carson Wagonlit

  1998 - 99

  Utvecklare/Testare

  Utveckling/test av java-baserad trevelmanagement applikation
  Tekniskplattform; Windows, JRun, SQL Server

 • Samdistribution

  1998 - 99

  Applikationssupport

  Support av kö/utskriftshanteringsapplikation för Bonnier bokklubbar

 • Expressen

  1998 - 98

  Applikationssupport

  Underhåll samt viss nyutveckling (C++/PL-SQL) av kund/marknads och distributionssystem för Expressen.
  Tekniskplattform: Unix, C++, Oracle

 • AstraZenca

  1997 - 97

  Applikationssupport

  Applikationssupport, lokalbokningsapplikation och PR-register

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Red Hat, Solaris, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP, Mac OS

 • - Databashanterare

  DB/2, DB2/400, MS SQL-server, MSSQL Server Integration Services, mySQL, Oracle

 • - Affärssystem

  M3, Movex, SAP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönehantering, Material-/ Produktionsstyrning, Redovisning, Fakturering, Inköp/lager, Order/Distribution, SAP, Säljstöd/ Marknadsföring

 • - Verktyg & Middleware

  Apache FOP, CVS, Fit Nesse, Adobe InDesign, Apache Jakarta/Tomcat, Clearcase, Docker, Hibernate, MS Office, Netbeans, Node.js, Perforce, Quality Center, Selenium, Stream Serve, Tomcat, Ant, Atlassian Bamboo, Atlassian Jira, Atlassian Stash, Axis, Axis 2, Git, Gradle, J2EE, JDBC, Jenkins, Jira, Maven, Websphere, Eclipse, Spring, Spring Webservice

 • - Utvecklingsspråk

  Assembler, C, C++, AngularJS, HTML, HTML5, Ruby, Scala, SOAP, SQL Windows, Javascript, Jquery, JSP, MVC, Servlets, SQL, XML, XSD, XSL, XSL-FO, XSL-T, Java, JUnit, Spring, Spring Batch

 • - Hårdvara

  IBM AS/400, Sun, VAX, Mac, PC

 • - Standarder

  GxP

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Val av utvecklings- och produktionsmiljö, Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, KANBAN, LEAN, Parprogrammering, Processer och metoder allmänt, Scrum, TDD - Test Driven Development, XP (Extreme Programming)

 • - Ledarskap

  Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Drift, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Kvalitetsstyrning

  Digital Analytics, Kvalitetssystem, Change Management, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Quality center, Testledning, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Testutveckling

 • - Drift/Support/Service

  Drift/Support/Service allmänt, Användarsupport, Installation/underhåll

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning

 • - Databaser

  Datawarehousing, DBA, Ingres, MongoDB, Postgresql, Databaskonstruktion, Datamodellering, Prestandaoptimering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Operativsystem och drivrutiner, Realtidssystem, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, AJAX, Butiksdatasystem, Ärendehanteringssystem, CRM-system, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Transport/Spedition/Flyg, Bank & Finans, Försäkring, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Media, Tillverkande Industri, Point of Service (POS)., Postorder/ e-handel

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Enterprise Architecht, Lärare, Teknisk projektledare, Testledare, Utbildningsledare, Arkitekt, Databasadministratör, Designer, Driftstekniker, Interaktionsdesigner, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Teknikstöd, Testare, Configuration Manager (CM), Lösningsarkitekt, Scrum master, Team-ledare, Utredare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2005 -

  Konsult, Xorin AB

 • 2001 - 2005

  Konsult, Intentia Consulting AB

 • 1999 - 2001

  Utvecklare, Netgiro Systems AB

 • 1998 - 1999

  Kunsult, Midware Information AB

 • 1997 - 1998

  Konsult, Cambridge Technology Partners Skandinavien AB

Utbildningar

 • 2017 - 18

  Machine Learning, Stanford University on Coursera

 • 2013 - 13

  HTML 5, Kvadratuniversitetet

 • 2013 - 13

  Rätt fokus i styrelsearbetet, StyrelseAkademien

 • 2010 - 10

  Lean/Kanban, Kvadratuniversitet

 • 2010 - 10

  Spring Core, SpringSource University/Jayway

 • 2008 - 08

  Certified ScrumMaster, Henrik Kniberg, Kvadratuniversitet

 • 2008 - 08

  Testdriven utveckling, Kvadratuniversitet

 • 1992 - 97

  Ekonomie magisterexamen, industriell markandsf., Luleå tekniska universitet

 • 1991 - 96

  Högskoleingenjörsexamen i datateknik, Luleå tekniska universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25