Dela

Ulf Moraeus

 • Systemutveckling
 • Kravinsamling
 • Utredning

Översikt

Ulf har mer än 30 års erfarenhet inom system- och programutveckling. Han har arbetat inom samtliga projektfaser och trivs allra bäst i systemering, design och implementation.

Ulf har lång erfarenhet att utforma administrativa system i nära kontakt med kunden.

Egenskaper

Ulf är ansvarskännande, noggrann, envis, stresstålig och är lätt att ha med att göra. Egenskaper som oftast resulterar i en nöjd kund.

Konsultens CV

 • Vinnova

  2017 - 17

  Systemutvecklare

  Utveckling och implementering av ett system för kontinuerlig synkronisering av resenärsdata mellan Agresso och Lingmerths Resebyrå. Miljö: TFS, C#, SQL Server, xml och WinSCP.

 • Vinnova

  2016 - 16

  Systemutvecklare

  Utveckling och implemetering av en applikation för kontinuerlig uppdatering av ett externt HR-system, Heartpace. Anställningsdata i AD jämförs mot Heartpace. Läsning och eventuell uppdatering av data i Heartpace görs via ett J-SON baserat REST API. Miljö: C#.

 • Vinnova

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  Utveckling och implementering av ett system för kontinuerlig synkronisering av resenärsdata mellan Agresso och VIA Egencia. Miljö: C#, SQL Server, xml och SFTP.

 • Arcona

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  Utveckling och implementering av ett JSON-baserat REST API för kommunikation mellan Expense och Agresso. Miljö: Visual Studio 2013, C#, SQL Server 2008, REST, JSON, Subversion.

 • Vetenskapsrådet

  2013 -

  Systemförvaltare

  Förvaltning av Vetenskapsrådets system för hantering av diarie och bidragsansökningar för forskningsprojekt.

 • Vinnova

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Utveckling och implementering av en Single Sign-On lösning mot ett supportcenter. Miljö:ASP.NET.

 • Vinnova

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Utveckling och implementering av ett system för kontinuerlig synkronisering av resenärsdata mellan Agresso och Amadeus. Miljö: C#, SQL Server, ASP.NET och xml.

 • Vinnova

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Utveckling och implementering av Single Sign-On mot en affärsresebyrå, VIA Travel. Miljö: AeTM (Amadeus), IIS 7.5 och ASP.NET.

 • Ideella Spel

  2011 - 14

  Systemutvecklare

  Utveckling och förvaltning av ett administrativt system. Miljö: Visual Studio, C#, Subversion och SQL Server.

 • Vinnova

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Utveckling och implementering av en Single Sign-On lösning för att integrera ett externt kommunikationsverktyg för internt bruk. Miljö: Wikispaces, IIS 7.5, ASP.NET och LDAP.

 • Sirius IT

  2009 - 10

  Utvecklare och bollplank

  Stöd vid migrering av Vetenskapsrådets administrativa system till ny plattform.

 • FAS

  2009 - 09

  Utredare

  Förstudie avseende införande av nytt projekt- och ärendehanteringssystem.

 • Formas

  2009 - 09

  Systemutvecklare

  Migrering av administrativt system till ny plattform. Miljö: Windows Server 2003 och 2008, IIS 6.0, SQL Server 2005 och SQL Server Integration Services.

 • Stockholms Universitet

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  Underhåll och vidareutveckling av en administrativ portal för verksamhetsförlagd lärarutbildning. Miljö: Visual Studio 2005, ASP.NET, C# och SQL Server 2000.

 • IMS Health

  2006 - 07

  Systemutvecklare

  Underhåll och vidareutveckling av en data warehouse lösning för läkemedelsstatistik. Miljö: SQL Server, DTS.

 • Vetenskapsrådet

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Förstudie av en integration av Vetenskapsrådets ekonomisystem och administrativa system för hantering av ansökningar. Miljö: Visual Studio 2005, C#, .Net Framwork 2.0, SQL Server 2000 och Agresso.

 • Formas

  2006 -

  Systemutvecklare

  Underhåll och vidareutveckling av Formas administrativa system för diarie och hantering av ansökningar för forskningsprojekt. Miljö: ASP, Visual Basic och SQL Server inkl. replikering och SSIS.

 • Vetenskapsrådet och Formas

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Framtagande av ett verktyg för underhåll av adressregister. Miljö: Visual Studio 2005, C#, .Net Framwork 2.0 och SQL Server 2000.

 • Vetenskapsrådet

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av en webbapplikation för beredning av ansökningar. Miljö: Visual Basic, IIS, ASP, SQL Server 2000.

 • Vetenskaprådet

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Framtagande av en print-on-demand lösning där Vetenskapsrådet automatiskt lägger upp dokument för utskrift på ett tryckeri. Miljö: PitStop server(Enfocus Software), PeerSync server(Peer Software), Visual Basic, IIS, ASP.

 • Bombardier Transportation

  2005 - 05

  Teknisk skribent

  Uppdatering av operatörshandboken för tågledningscentralen i Göteborg.

 • Vetenskapsrådet

  2004 - 05

  Utredare och systemutvecklare

  Kravinsamling, processanalys och modifiering av platform. Uppdragets syfte var att förbereda en senare utveckling av VRs system för beredning av ansökningar.

 • Formas

  2004 - 04

  Utredare och systemutvecklare

  Analys, konvertering och överflyttning av data från ett äldre till det nuvarande diarie- och ansökningssystemet. Miljö: Windows 2000, Visual Basic och SQL Server 2000.

 • Formas

  2004 - 04

  Utredare och systemutvecklare

  Kravinsamling och anpassning av ett diarie- och ansökningssystem. Designen utförd som en intranetbaserad flerskiktslösning i Microsoftmiljö. Miljö: Windows 2000, Visual Basic, ASP, Java script, COM+, IIS, SQL Server 2000.

 • Vetenskapsrådet

  2003 - 03

  Systemutvecklare

  Utveckling av en webbapplikation för publicering av forskningsprojekt. Miljö: Windows 2000, ASP, Java script, IIS, SQL Server 2000.

 • Vetenskapsrådet

  2002 - 03

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av en webbapplikation för publicering av forskningsprojekt. Miljö: Windows 2000, ASP, Java script, IIS, SQL Server 2000.

 • Vetenskapsrådet

  2001 - 04

  Systemutvecklare

  Ansvarig för komponenter och databas vid en vidareutveckling och uppskalning av ett ett diarie- och ansökningssystem. Designen utförd som en intranetbaserad flerskiktslösning i Microsoftmiljö. Miljö: Windows 2000, Visual Basic, ASP, Java script, COM+, IIS, SQL Server 2000.

 • Teknikvetenskapliga Forskningsrådet

  1998 - 00

  Systemutvecklare

  Tillsammans med kundens systemansvarige designa ett diarie- och ansökningssystem. Förutom ärenden hanterar systemet bidragsansökningar samt utbetalning av bidrag till beviljade ansökningar. Designen utförd som en intranetbaserad flerskiktslösning i Microsoftmiljö. Miljö: Windows NT, Visual Basic, ASP, Java script, Mts, IIS, SQL Server 6.5.

 • Ericsson Telecom AB

  1997 - 98

  Testledare

  Testledning vid funktionsprov med ansvar för tio testare.
  Projektet ansvarade för delar av Access vid en uppgradering av Ericssons lokalväxel. Delar av proven utfördes i Tyskland.

 • SJ och NSB

  1996 - 97

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling och underhåll av ett lokplanerings- och lokledningssystem. Miljö: Windows NT, C och Visual C++.

 • Ericsson Telecom AB

  1996 - 97

  Testare

  Framtagande av specifikationer för funktionsprov samt även utförande av funktionsprov. Projeket ansvarade för IUS(ISDN) vid en uppgradering av Ericssons lokalväxel. Miljö: AXE och PLEX.

 • Ericsson Telecom AB

  1995 - 96

  Utvecklare

  Blockdesign, funktionsprov och testledare i regressionsfasen.
  Projektet ansvarade för operation&maintenance vid en uppgradering av Ericssons lokalväxel. Miljö: SUN, UNIX, AXE och PLEX.

 • Ericsson Telecom AB

  1993 - 95

  Utvecklare

  Funktionsspecifikation, funktionsdesign, blockdesign samt funktionsprov. Projektet introducerade ISDN-E, AM-teknologi, objektorientering samt high level PLEX i Ericssons lokalväxel. Miljö: SUN, UNIX, AXE och high level PLEX.

 • Ericsson Radio Systems AB

  1992 - 93

  Utvecklare

  Blockdesign av ett av nyckelblocket vid en uppgradering av NMT systemet. Även funktionsprov av andra delar av systemet. Miljö: AXE och PLEX.

 • ABB Signal

  1990 - 92

  Testledare

  Systemtestledning med ansvar för fyra testare samt författande av operatörshandbok. Projektet tog fram trafikledningscentralen i Klara varifrån tågtrafiken i östra Svealand kontrolleras. Miljö: VAX, PDP, VMS, APN och ERI-Pascal.

 • ABB Signal

  1989 - 92

  Utvecklare

  Kvalitetshöjning av ett verktyg för projektering av trafikledningscentraler för tågtrafik. I uppdraget ingick även att färdigställa en spansk variant av verktyget. Arbetet utfördes delvis i Madrid. Miljö: VAX, PDP, DCL och pascal.

 • Facit

  1986 - 89

  Utvecklare

  Maskinvarunära realtidsprogrammering för manövrering och positionering av skrivhuvuden. Systemering och framtagande av testspecifikation för en ASIC. Testspecifikationer för produktion av skrivare.

 • Ericsson Information System

  1985 - 86

  Utvecklare

  Utveckling av programvara till en kommunikationsdator i en bankapplikation.

 • Tele-Ekonomi AB

  1984 - 85

  Teknisk chef

  Tekniskt ansvarig samt ingående i företagsledningen.
  Företaget utvecklade, producerade och marknadsförde textredigerings- och kommunikationsutrustning till tidnings- och civilsätterier i Skandinavien.

 • Tele-Ekonomi AB

  1976 - 83

  Systemutvecklare

  Utveckling av hård- och mjukvara för textredigerings- och kommunikationsutrustning till tidnings- och civilsätterier. Mestadels assemblerprogrammering för Intelprocessorer.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, MS Internet Information Server

 • - Databashanterare

  MSSQL Server Integration Services, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  MS Office, Visual Studio .NET, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  C#, COM+, HTML, Javascript, ASP, SQL, Visual Basic

 • - Test & Verifiering

  Testledning

 • - Databaser

  Databasadministration, Datamodellering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Webb- och Internetbaserade system, Systemtyper allmänt

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Läkemedelsindustri, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Designer, Testledare, Utredare, Testare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 1985 - 1995

  Konsult, Enator Teknik

 • 1984 - 1985

  Teknisk chef, TeleEkonomi AB

 • 1976 - 1984

  Systemutvecklare, TeleEkonomi AB

Utbildningar

 • 2010 - 10

  Microsoft Communication Foundation, AddSkills

 • 2003 - 03

  Microsoft .NET Solution Architectures, AddSkills

 • 2002 - 02

  Microsoft SQL Server 2000, AddSkills

 • 2002 - 02

  Microsoft ASP.NET Web appl., AddSkills

 • 1970 - 76

  Civilingenjör, Kungl. Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336