Dela

Lena Nordström

 • Systemdesigner
 • Utvecklare/Programmerare
 • Enhetstestare

Översikt

Lena har gedigen erfarenhet från design och utveckling inom stordatormiljö inom Bank och Försäkring. Hon vill gärna vara delaktig från tidig designfas via programmering till test och produktionssättning. Ett annat viktigt arbetsområde är kravanalys inför systemförändringar och systemförvaltning. Lena har även stor verksamhetskunskap inom Liv- och Sakförsäkring. Med sin långa erfarenhet av att arbeta i stora komplexa systemmiljöer med många systemsamband blir hon ofta en uppskattad kollega att rådfråga.
Lena uppskattar att arbeta i agila projekt som möjliggör snabb återkoppling. Från sitt senaste uppdrag har Lena även positiva erfarenheter av fördelarna med Kanban.

Egenskaper

En av Lenas största styrkor är en stor ansvarskänsla och noggrannhet. Hon skaffar sig gärna en helhetsbild av systemets uppbyggnad för att effektivt förstå och hitta lösningar, vilket ger henne stor uppskattning hos verksamheten.

Konsultens CV

 • SEB

  2018 - 18

  Analys, design, utveckling, test

  Inom avdelningen Affärsutveckling & IT på SEB Pension & Försäkring analysera, designa, utveckla och vidmakthålla IT-lösningar inom området TRAD-försäkring & TryggPlan.
  Arbetsuppgifterna utförs i agila leveransteam, där utvecklare, kravställare och testare ingår, och omfattar tre-veckors sprintar.
  Teknisk miljö: Stordator, Cobol, DB2, DL/1, CC - Change Control in MVS (skal på Endevor), MainFrameExpress (MFE), MS Office Visio, JIRA, BMC Remedy IT Service Management, Notepad++, OPC/IWS (IBM Workload Scheduler).

 • SEB

  2017 - 18

  Analys, design, utveckling, test

  Tillsammans med produktägare och affärsspecialister analysera, designa, utveckla och vidmakthålla nya lösningar inom Finance & Risk BI Solutions.
  Arbetsuppgifterna utförs i Scrum-team och omfattar tre-veckors sprintar eller som Kanban-team.
  Teknisk miljö: Stordator, Cobol, DB2, CC - Change Control in MVS (skal på Endevor), MS Office Visio, JIRA, BMC Remedy IT Service Management, Sui (SQL User Interface), UltraEdit-32, OPC/IWS (IBM Workload Scheduler).

 • AMF

  2014 - 17

  Design, utveckling, test

  Uppdraget innefattar förvaltning och vidareutveckling av AMFs Livförsäkringssystem Fenix.
  Modernisering av Internetkontorets gränssnitt i bassystemet för presentation av transaktionshistorik mot slutkund.
  Utveckling av XML-gränssnitt via MQ som ersätter ett äldre DX-gränssnitt Data Exchange (standard framtagen av CSC Sverige AB för Client/Server-system).
  Lena ansvarar även för samordning och koordinering av de uppdrag som skall produktionssättas i nya vecko-releaser.
  Teknisk miljö: Stordator, Cobol, DB2, Endevor, YouTrack, MS Office Visio, Splunk>enterprise, XML via MQ, Serena Business Manager, Atlassian Confluence, MQExplorer, Notepad++.

 • Folksam

  2014 - 14

  Analys, design

  Analys och design av förvaltningsuppdrag inom Folksams sakförsäkringssystem inför kommande release samt uppdatering av systemets driftdokumentation.
  Teknisk miljö: Stordator, Cobol, DB2, Xpeditor, Endevor, HP Quality Center, MS Office Visio, Repos, Notes.

 • Arbetsförmedlingen

  2011 - 13

  Design, utveckling, test

  Uppdraget innefattar förvaltning och vidareutveckling av Arbetsförmedlingens centrala system för förmedlingsstöd (AIS).
  Arbetsuppgifterna utförs i ett antal releaser per år inom förvaltningsobjekt FO Internt förmedlingsstöd, i enlighet med förvaltningsmodell PM3.
  Lena satte sig snabbt in i verksamheten och tog över sina arbetsuppgifter från tidigare medarbetare som arbetat med systemet i över 20 år. Under uppdragets gång har Lena förbättrat dokumentation och även arbetat nära utvecklingsprojektet som skapat det nya javasystemet.
  Arbetsmetodiken har varit agil, och Kanban har använts framgångsrikt.
  Teknisk miljö: Stordator, Cobol, Oracle. PL-SQL, java, TOAD, WinSCP, IBM Rational RequisitePro, IBM Rational ClearQuest, IBM Rational ClearCase.

 • Folksam

  2010 - 11

  Design, utveckling, test

  Införande av Sak motorprodukter i befintligt Sak civilförsäkringssystem. Analys av kravspecifikationer och därefter gjordes design, konstruktion och test av systemets tjänster enligt befintlig arkitektur. Lena designade bl a en ny teknisk lösning för vagnskadegarantier för att möjliggöra framtagningen av ett nytt användargränssnitt.
  Teknisk miljö: Stordator, Cobol, DB2, Xpeditor, Endevor, HP Quality Center, MS Office Visio, Repos, Notes.

 • Folksam

  2009 - 09

  Dokumentatör

  Ansvarade för leverans av systemdokumentation för motorprodukterna.

 • Alecta

  2008 - 09

  Design, utveckling, test

  Förvaltning och vidareutveckling av nytt tjänstebaserat försäkringssystem för ITP tjänstepensioner. Design, konstruktion och test inom området Skador Åldersfall.
  Teknisk miljö: Stordator, RUP, SOA, CAGen, DB2, GuardIEn, HP Quality Center, Repos.

 • Alecta

  2006 - 08

  Design, utveckling, samordningsansvarig

  Utveckling av nytt tjänstebaserat försäkringssystem för ITP tjänstepensioner. Design och konstruktion av tjänster med hjälp av verktygen Repos och AllFusion Gen. Hade samordningsansvar som programmeringsledare inom området Skador Åldersfall.
  Teknisk miljö: Stordator, RUP, SOA, AllFusion Gen, DB2, GuardIEn, Mercury Quality Center, Repos.

 • Alecta

  2005 - 06

  Design

  Utveckling av nytt tjänstebaserat försäkringssystem för ITP tjänstepensioner. Analys av användningsfall och därefter gjordes design av systemets tjänster inom område Avtal och Försäkring. Arbetssätt enligt RUP.

 • If Skadeförsäkring

  2004 - 05

  Systemering, Programmering

  Utveckling av nya produkter för sjuk, barn, olycksfall och liv. Utveckling av både dialog och batch. Analys design, konstruktion och test.
  Teknisk miljö: Stordator, Cobol, DB2, Change Man, Xpeditor, Data Dic.

 • Länsförsäkringar

  2001 - 04

  Systemering, Programmering

  Nytt motorförsäkringssystem, projekt Rally, med nytt tariff- och produktsystem och ny premieberäkning. Arbetssätt enligt RUP.
  Utveckling av system för överföring av försäkringar från WIN2000-miljö till stordator.
  Omläggning av försäkringar och produktkonvertering från stordator till windows.
  Teknik: MainFrameExpress (MFE), PVCS, DB2

 • Skandia, If Skadeförsäkring

  1998 - 01

  Utredning, Programmering

  Projekt Motor2000. C/S-system för företagsmotor mot Fenixsystemet.
  Analys och programmering i stordator. Fordonsuppgifter från CBR. Kommunikation mot klient via MQ.
  Uppföljningsutsökning för Företagsmotor i Fenix SAK-försäkring. Analys och konstruktion och test.
  Teknisk miljö: Stordator, Cobol, DB2, Change Man, Xpeditor, Data Dic.

 • Skandia

  1997 - 98

  Design, Programmering

  Aktivitetsansvar för ny uppföljningsutsökning för Privat Sak i Fenix.

 • Skandia

  1995 - 97

  Systemering, Programmering

  Fenix-projektet, Ny produktstruktur för Företagsmotor (Nordiska Produkter, NP) SAK-försäkring. Analys och programmering online, Dust, Fakta, Data Dic, Cobol, DB2, Xpediter.
  Uppföljningsutsökning för Nordiska Produkter SAK-försäkring.
  Aktivitetsansvar för införande av ny produkt för Privat Motor SAK-försäkring.

 • Skandiabanken

  1995 - 95

  Design, Programmering

  Nytt gränssnitt mot Skandiabanken (Slänk) för Skandiakonto i Fenix. Batch och VO.

 • Skandia

  1994 - 95

  Test

  Acceptanstest av Skandiautvecklat Data Dictionary.

 • Skandia

  1994 - 94

  Programmering

  Utveckling av nya produkter i Företagsmotordelen av Primus-systemet, SAK-försäkring.

 • Skandia

  1993 - 94

  Systemförvaltning

  Förvaltning av Primus-systemet, SAK-försäkring.

 • Skandia

  1992 - 93

  Programmering

  Tjänstepensionsförsäkringar. Programmering i JSP-Cobol och DB2.

 • Postgirot

  1992 - 92

  Systemering, Programmering

  Systemering, Programmering och systemtest av Funds Collecting Service-systemet. Även systemering i Postgirots fördelningsgiro.

 • Postgirot

  1989 - 92

  Systemering, Systemförvaltning

  Utveckling av Likviditetsplaneringssystem under "paraply-systemet"
  GIROVISION.
  Förvaltningsansvar för Postgirots Fakturabetalningsservice/Autogiro-system.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Z/OS, MVS

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, DB/2, DL1

 • - Verktyg & Middleware

  CICS, ClearQuest, IMS, PVCS Dimension, Rational Rose, Test Director

 • - Utvecklingsspråk

  XML, JCL, JSP, Cobol, SQL

 • - Hårdvara

  IBM Stordator

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, RUP/UP, Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Systemförvaltning, Systemtyper allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring

 • - Roller

  Designer, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 1995 - 2006

  Konsult, Infodata IT

 • 1994 - 1995

  Konsult, MSC Konsult

 • 1984 - 1994

  Konsult, Cap Gemini

 • 1983 - 1984

  Programmerare, Modo ADB-avdelning

Utbildningar

 • 2008 - 08

  SCRUM Master Certifierad, Crisp

 • 2008 - 08

  ITIL Foundation v3, BITA

 • 1987 - 89

  Systemvetenskaplig linje, Uppsala Universitet

 • 1986 - 87

  Datavetenskaplig linje, Uppsala Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336