Dela

Patrik Wikström

 • Systemarkitekt
 • Databasadministratör
 • Teknisk Projektledare

Översikt

Patrik har en lång erfarenhet inm Business Intelligence och Data Warehousing. Uppdragsgivarna har i de flesta fall varit inom telekom, där datamängderna är stora och kraven många.
I projekten har Patrik haft olika roller och jobbat med allt från kravinsamling, utveckling, implementation och test.

OLAP, drill-down, kuber och dimensionsmodellering är inget nytt för Patrik, då han har jobbat med detta sedan -94, mestadels med produkter från SAS Institute. Patrik har även flera års erfarenhet av Microsoft SQL Server och är en Oracle Certified Professional.

Det senaste uppdraget var inom bank och finans, där uppdraget innebar att sammanföra och vidareutveckla tre befintliga datawarehouse till ett företagsgemensamt. Till detta användes SQL Server med SSIS som ETL, samt kuber i SSAS, Reporting Services och Excel Power Pivot.

Egenskaper

Patrik har ett lugn och en trygghet i sin breda kompetens, vilket gör att han levererar resultat även i stressade situationer. Patrik är även en god kommunikatör och kan formulera enkla och begripliga förklaringar på komplicerade tekniska problem.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2015 -

  Förvaltning och Utvecklare

  Anslutning av handelsplattformar till bankens riskdatalager.

  Information om handel med värdepapper levereras av olika system, bla FrontArena (Sunguard) till riskdatalagret. Uppdraget innebar utveckling av ETL-job för bearbetning och laddning av informationen (i XML-formatet FPML) in till DB2-databasen. Jobben utvecklades i SAS DI-studio. Till riskberäkningen används SAS Risk Dimensions, RMfB.

 • Handelsbanken

  2014 - 14

  DBA

  Ansvar för underhåll och förvaltning av databaserna i projektet. Upprättande och underhåll av backupprutiner, lyft och införande av nya releaser och patchar. Databaserna bestod av en klustrad servermiljö med DB2 PureScale, samt en OLAP servrar med DB2 BLU. Samtliga servrar körde Linux Red Hat.

 • Handelsbanken

  2012 - 13

  Utvecklare

  Uppdraget innebar anslutning av olika affärssystem mot ett gemensamt DataWarehouse, med syfte att beräkna risk och kassaflöden, för både intern uppföljning och myndighetsrapportering.
  lösningen byggde på produkter från SAS Institute: DI-Studio, RMfB, EG, BI-server samt excel.

 • Marginalen Bank AB

  2011 - 12

  DW Förvaltning och Utvecklare

  Förvalta och vidareutveckla Marginalens DataWarehouse. Migrering och sammanslagning av flera äldre DW system. Hålla i kravinsamling, specifikationer, förvaltningsmöten samt avstämning gentemot externa leverantörer. Utvecklingen agilt med SCRUM. Uppföljning och versionshantering hanterades i VisualStudio 2010 och TFS. Datawarehousets syfte vara att stödja Marginalens analysavdelning och rapportanvändare med enhetlig bild av samtliga kunder, såväl privat- som företagskunder under hela livscykeln. Detta oavsett vilka produkter som nytjades: lån, kort, leasing, fakturaköp eller försäkring, eller var i processen kunden befinner sig: Ansökning, aktiv kund eller efterkrav. Speciella processer hanterade samlimitering, pengatvätt, bedrägerier och regelefterlevnad: insättningsgaranti och BaselII (BaselIII).

  Utveckling i Microsoftmiljö

  SQL Server, SSIS, SSRS, SSAS, Scrum

 • Trafikanalys

  2011 - 11

  Utredare

  Ta fram en förstudie inför ett projekt för att bygga ett Data Warehouse med avsikt att sammanföra statistisk information från de olika trafikslag myndigheten ansvarar för. Stora mängder av vitt skilda informationstyper, allt från anlöpstider på handelsfartyg och tågtidtabeller till GIS-information mad vägnätsdata, behöver kombineras för att myndigheten skall kunna svara på frågor såsom: %22Hur påverkas tillgängligheten för personer i mälardalen om maxhastighten sänks till 80 på huvudlederna?%22

 • Citibank

  2010 - 11

  Utvecklare, förvaltning

  Förvaltning, underhåll och rapportframställning bl.a. Basel II.

  Under tiden för avvecklingen av Citibanks Nordiska verksamhet, ansvarade jag för uppdelningen av informationsinnehållet och säkerhetskonfigurationen för Datalagret . Samt specifikationer, kryptering och filleverans till de olika nya ägarna.

  Oracle, BO XI, SAS Base, SAS Access

 • Citibank

  2009 - 10

  Utvecklare, förvaltning

  Konstruktion av ett gemenamt nordiskt Datawarehouse med citibanks samtliga produkter. Migrering från SQL server till Oracle. Projektet dervs från stockholm men nytjade resurser London och Heidelberg samt ett team i indien.

  IBM DataStage, Oracle, Busines Objects

 • Citibank

  2008 - 09

  Utvecklare, förvaltning

  Konstruktion av DWH och beslutstödssystem för Collections. Systemet följde kundens olika steg i efterkravprocessen samt utgjorde underlag för planeringen av arbetet för de olika handläggarna. Som front-end verktyg valdes Hypergene.

  SQL Server, Hypergene, VB-script, DTS-paket

 • Citibank

  2006 - 08

  Utvecklare, förvaltning

  Förvaltning och vidareutveckling av datawarehouse. SAS och MS SQL Server.

  SAS DI, SAS BI, ETL, Metadata Server, Web Report Studio, SQL Server DTS-paket

 • Symsoft

  2006 - 06

  Arkitekt, utvecklare

  Stödsystem för kundjänst, hantering av pre-paid kunder hos telekomoperatörer.

 • Telia Nät och Produktion

  2004 - 04

  Teknisk projektledare

  Centrex statistik – Berabetning av samtalsdata med SAS. Möjliggör för Telias Centrexkunder att via webben ta ut rapporter över den interna centrextrafiken för bl.a. planering av telefonistbemanning. Teknologier som användes var: C++, SAS, JAVA, XML, Tomcat.

 • Telia Produkter och tjänster

  2001 - 01

  Utvecklare

  Hantering av Nummerportabilitet avseende avräkning och statistikuppföljning hos Telia Mobile och Telia DK.

 • Telia Billing

  1997 - 97

  Teknisk projektledare

  System för uppföljning av förfallna skulder (TBIS)

 • Stockholms Läns Landsting

  1997 - 97

  Utvecklare

  Underhåll och vidareutveckling av system för landstingets köp-och-sälj metod (stockholmsmodellen)

 • Comviq

  1996 - 96

  Teknisk projektledare

  Uppbyggnad av Datawarehouse i SAS (IQ-såpa)

 • Telia Nät

  1995 - 96

  Utvecklare

  Förstudie och utveckling av avräkningssystem för samtrafikuppgifter (AVOP)

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Borland IDE, SAS

 • - Utvecklingsspråk

  Delphi, PL/SQL, SQL

 • - Systemtyper

  Data Warehouse

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Teleoperatörer

 • - Roller

  Produktledare

Anställningar

 • 2006 -

  Konsult, Eget företag WiPa Consulting AB

 • 2005 - 2006

  Head of Product Management, Visual Wireless AB

 • 2003 - 2005

  Director Product Management, Visual Wireless AB

 • 2000 - 2003

  Systems Architect, Visual Wireless AB

 • 1994 - 2000

  Konsult, IDS Consulting AB

 • 1992 - 1994

  Driftoperatör, Postgirot GK-data

 • 1991 - 1992

  Servicetekniker, Senheizer

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Certified Scrum Master, Scrum Aliance

 • 2013 - 13

  DB2 10.5 LUW, Global Knowlege

 • 2001 - 01

  Oracle – Data Warehousing fundamentals /, Oracle HK, washington DC USA

 • 2001 - 01

  Datawarehousing using the SAS system, SAS Institute, Heidelberg

 • 2001 - 01

  Oracle Certified Professional, Oracle, Kista

 • 1999 - 99

  GSM/DCS System overview, APIS

 • 1998 - 98

  Delphi 4 Client/Server foundations, Företagsintern

 • 1986 - 90

  4 årig Medicintekniskt gymnasium, Karolinska instidutet / Vasa Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336