Dela

Anders Hedlund

 • Teknisk projektledare/Scrum master
 • Lösningsarkitekt
 • Systemutvecklare .net

Översikt

Anders har mångårig erfarenhet av systemutveckling och lösningsarkitektur. Han trivs som teknisk projektledare för större projekt men även inom mindre utvecklingsteam. Föredragen utvecklingsplattform är Microsoft.net och SQL-server.
Anders har även djup kunskap och förståelse inom migrering, integration och diverse XML tekniker. Han brinner för förnyelse och förbättring.
Tel 0701-32 44 30

Egenskaper

Anders är lättsam, prestigelös och har lätt att samarbeta. Han är resultatinriktad och mycket engagerad och drivs av ett strukturerat arbetssätt och nya tekniker.
Anders har hos tidigare kunder haft stort ansvar för nyutveckling och hur arkitekturen generellt ska drivas. Han har även mångårig erfarenhet av att hantera system i förvaltning. Vid många av de tidigare projekten har Anders planerat och organiserat överlämningar till förvaltningsorganisationer.

Konsultens CV

 • Marginalen Bank

  2019 -

  Systemutvecklare

  Utvecklare i ett team på Marginalen Bank där det ingår att utveckla Swish-lösning och allt annat som hamnar i backlogen för teamet.
  Tekniker som används är: .net (c#), .net core, Tieto EntraBank (XSM)

 • Marginalen Bank

  2017 - 19

  Lösningsarkitekt

  Anders jobbade tillsammans med ett team utvecklare för att införa ett nytt kreditberedningssystem för banken. Varav första fasen av tre totalt är utvecklad och leverererad i slutet på 2018. Uppgiften var att byta ut den existerande kreditmotorn med en nyinköpt kreditmotor, samt att ta fram diverse nya microservices för att hålla kreditprocessen och de kringliggande funktioner som behövde förändras för att möjliggöra detta. I arbetet ingick både att rita upp hur de nya tjänsterna skulle fungera samt att vara mer hands-on i utvecklandet med den nya kreditmotorn. Det ingick att ta ställning till regulatoriska krav som ställs på kreditprocessen. Bankens kreditavdelning skulle själva utveckla kreditreglerna och därför ingick det även att samordna löpande med kreditmotorns leverantör i England. Använda produkter är: .net (c#), .net core, Provenir, cLO, Workflow Engine, React.

 • Marginalen Bank

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  Marginalen inför ett nytt kortsystem. Anders jobbar som en del av det agila utvecklingsteam som bygger den nya integrationsplattformen baserad på meddelandeköer och som första användning av plattformen skapas tjänster som ska interagera mellan det nya kortsystemet och andra system som används av Marginalen Bank. Detta inkluderar att bygga en ny PersonMaster och en ny KundMaster och flertalet andra microservices för att stödja både nya och gamla system. Tjänsterna byggs med hjälp av Windows servicebus och är skrivet i .net med entity framework och sqlserver. Projektet drivs med hjälp av testdriven utveckling. Uppdraget består även att integrera med Tieto EntraCard (XSM) där Anders har tagit stort ansvar för att detta ska ske så smidigt som möjligt i kommunikation med systemleverantören.
  Projektet består även av att tillhandahålla ett RestApi för leverantören av Internetbank och mobilbank. Första versionen av plattformen produktionssattes i juni 2017.

 • Ikano försäkring

  2015 - 16

  Systemutvecklare/ tech lead

  Anders jobbade som utvecklare i utvecklingsteamet och som tech lead för olika delprojekt på Ikano försäkring. Det handlade både om att förvalta försäkringssystemet och att vidareutveckla systemet för nya koncept och ständigt förbättra produkten. Dessutom var ganska stor del att hantera Solvens II krav på systemet och att göra rapporter för verksamheten. Produkter som används är MS Visual Studio, Visual Basic, MS Sql Server, Reporting Services, Web services, SOA, Winforms.

 • Regeringskansliet

  2013 - 15

  Tekniskt projektledare/Lösningsarkitekt

  Anders kom in tidigt i projektet och utförde initialt utvärdering av 5 olika leverantörer av CMS-plattform och tog även fram metodiken och utvecklade lösningen för att migrera från Polopoly till den nya CMS-plattform som regeringskansliet valde.
  Anders ansvarade därefter för utvecklingen av den nya webbplatsen med hjälp av ett team av 5 andra. Projektet drevs med SCRUM-metodik. Inledningsvis bestod det av att bygga upp ett utvecklingsteam och en utvecklingsmiljö och hur utvecklingen skulle ske då kunden inte hade någon existerande teknisk förvaltning internt. Uppdraget bestod även till stor del av att lyssna på kraven från många olika aktörer i form av redaktörer och andra intressenter på regeringskansliet. Även lyssna på och utgå från de förslag som den konceptbyrå som regeringskansliet använde och omsätta detta till lösningsförslag, samt att tillsammans med utvecklare omsätta detta praktiskt. Webbplatsen har mycket stora krav på säkerhet och tillgänglighet i form av svarstider och konstant tillgänglighet, så stor vikt har även lagts vid detta arbete tillsammans med myndighetsgranskning som gjordes. I arbetet ingick även att tillsammans med drift-organisationen (extern leverantör) ta fram den serverarkitektur och driftplattform som den nya lösningen skulle driftas på, samt att ta fram driftsättningsplan och att vara med och leda driftsättning och överlämning till drift. Anders utformade även lösning för att kunna ta fram och hålla systemdokumentationen (SAD) levande.
  Kunden fick efter leveransen en webbplats med ett nytt CMS, ett helt nytt koncept och en webbplats som är responsiv och tillgänglighetsanpassad. Dessutom kommer det vara mycket lättare för besökarna att hitta den information dom eftersöker, samtidigt som webbplatsen hanterar mycket höga krav på säkerhet.

 • Riksgälden

  2013 - 13

  Lösningsarkitekt/Systemutvecklare

  Ett äldre system har byggts om från grunden med modern teknik och agil utvecklingsmetodik. Arbetet skedde med en mycket begränsad tidsplan som ställde krav på hur systemet byggdes. Det nya systemet bygger på MVC, .net, C#, SQL-server. Systemet har koppling till Agresso via Biztalk med meddelandehantering (MSMQ). Systemet använder även Excel för sitt rapportbehov med ett antal standardvyer som anpassas tillsammans med verksamheten efter dess behov. Projektet krävde också en migrering från en mycket komplex datastruktur. Det nya systemet ger en förenkling för verksamheten och avsevärt lägre förvaltningskostnader.

 • Riksgälden

  2011 - 13

  Lösningsarkitekt/Teknisk projektledare

  Ansvarat för ny arkitektur för garantiavdelningens system för hantering av garantier. Innebär bland annat fakturering, rapportering, exponering av institut med insättningsgaranti/investerarskydd på riksgalden.se mm. Systemet byggdes om från grunden för att ersätta ett äldre system. Det nya systemet designades för asynkron meddelandehantering med hjälp av tekniker som WCF, MSMQ, Entity Framework, SQL server, appfabric, Biztalk, reporting services, och unit tester mm. Systemet krävde också en mycket omfattande migrering från det tidigare systemstödet. Anders ansvarade även för teknisk projektledning med totalt 5 utvecklare.
  Efter leverans till förvaltningen har det nya systemet resulterat i att löpande förvaltningskostnader minskat radikalt. Det nya systemet är modernt, anpassningsbart och framför allt stabilt.

 • Riksgälden

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Deltagit i projekt för vidareutvecklingen av ett beredskapssystem för insättningsgarantin. Systemet är endast tänkt att användas om ett institut (bank) går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro per person och institut.
  Detta ställer speciella krav på systemstödet och det var en stor utmaning att bygga ett system som uppfyller både säkerhetskrav och den snabba utbetalningstid som krävs.

 • Riksgälden

  2010 - 11

  Teknisk projektledare/Systemutvecklare

  Migrering och uppgradering och total omstrukturering av Riksgäldens externa webbplats riksgalden.se.
  Bygger på Episerver CMS v 6.0. Anders ansvarade bland annat för migrering och uppgradering samt hade rollen som teknisk projektledare i projektet med totalt 5 utvecklare.
  Metoder/Verktyg: EPiServer 4-6, .net, Visual studio, WCF, SQL-server
  Projektet levererades i ett antal delmål för att kunna testas kontinuerligt av kommunikationsavdelning och verksamhet och för att kunna jämföras med den befintliga webbplatsen. Plattformen är idag stabil och säker.

 • Riksgälden

  2009 - 13

  Systemutvecklare/Förvaltningsutvecklare

  Varit en del av Riksgäldens .Net team och därav deltagit i både mindre nyutvecklingsprojekt och förvaltningsuppdrag gällande externwebb. Varit ansvarig utvecklare för systemen som hanterar garantier och även andra diverse andra mindre interna systemlösningar.
  Roller: Systemutveckling, Förvaltning
  Metoder/Verktyg: MS Visual studio, MS c#.net, WCF, Sqlserver, Reporting server, EpiServer, DSDM, Kanban

 • Riksgälden

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  Utveckling och förbättring av ett av riksgäldens interna system för att hantera och fakturera statens garantier.
  Roller: Systemutvecklare
  Metoder/Verktyg: MS Visual studio, MS c#.net, Sqlserver, Reporting Server, WCF, Asp.net, Nhibernate

 • Riksdagsförvaltningen

  2007 - 08

  Testledare

  Testledare för sambandstesterna inför införandet av ett nytt system för hantering av Ledamotsuppgifter. Detta nya system innebar en stor utmaning för testning främst när det gällde införandet eftersom det berörde den nya plattformen för all samlad riksdagsinformation. Alla andra system på riksdagen använde den informationen och det innebar integration både vad gällde historik och överflytt av ägande mellan olika system vilket lett till ett stort beroende av definerad SOA arkitektur och olika testmiljöer med virtualisering av servrar och väl definierade testfall för att verifiera alla systemsamband.
  Roller: Testledare
  Metoder/Verktyg: Modelldriven utveckling/testning, SOA, Integration, Vmware ESX server, Vmware Virtual Infrastructure Client, Vmware converter, Vmware workstation

 • Riksdagsförvaltningen

  2007 - 07

  Utredning/utvärdering av utvecklingsplattformar

  Uppdraget var att utvärdera kravhanteringssystem och plattformar kring utvecklingsmiljöer som kan få Riksdagens utvecklingsavdelning att få bättre spårbarhet i projekten och förvaltningarna vad gäller kravhantering, källkodshantering, workitems för utvecklare, driftsversionering, testning, koppling till testverktyg, automatik kring byggen av egenutvecklad mjukvara, change management och bugghantering mm.
  Roller: Utredare, produktutvärdering
  Metoder/Verktyg: Agil systemutveckling, Microsoft Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio Team Edition, Polarion, Subversion, Collabnet Enterprise Edition, RallyDev, CaliberRM,
  StarTeam, Telelogic DOORS, HP Mercury Quality Center, IBM Rational RequisitePro, Reqtify & Artisan Studio, Contour

 • Riksdagsförvaltningen, RixEdit

  2005 - 07

  Utvecklare/Mentor

  Utvecklare och mentor för vidareutveckling och förbättring av XSLT- transformeringar i ett av riksdagens produktionssystem. Arbetet innebar att bygga om renderingen från grunden för att bli lättare att underhålla och att ge möjlighet att kunna testa förändringar och även förbättra och förenkla metoder kring XSLT- transformeringar. Systemet syftar till att via MS word, XML och XSL-FO skapa en tryckbar PDF och distribuerbara metadata.
  Roller: Mentor, Implementering, Testledning, testning
  Metoder/Verktyg: XSLT, XSL-FO, Altova XMLSpy, Antennahouse XSL Formatter, MS c#.net

  Resultatet blev en stabil rendering av PDF som innebar enklare underhåll och testbarhet, samt en enklare struktur.

 • Riksdagsförvaltningen, Distributionsprojektet

  2004 - 05

  Systemutvecklare/Mentor XSLT

  Utvecklat och varit mentor för de XSLT- transformeringsrutiner för att hantera formatändringar i ett system för riksdagens alla olika dokument som produceras och i många olika former skall distribueras för olika behov av olika intressenter. Utöver detta uppdrag har jag bland annat även deltagit i testning och utveckling av importen av kammarprotokoll till distributionssystemet.
  Roller: Mentor, Implementering, Testning.
  Metoder/Verktyg: SOA, Visual Basic, XSLT, Altova XMLSpy, XML

 • Riksdagsförvaltningen, FAIR

  2004 - 07

  Lösningsarkitekt/Systemutvecklare

  Utvecklat ett internt system för att hantera riksdagens alla anställdas användarkonton och personuppgifter. Systemet hanterar skapandet av nya personer i Active Directory mm.
  Uppgifter från SPAR-registret hämtas via Webbservice. Systemet sambehandlar personuppgifter med Riksdagens övriga personsystem med hjälp av Microsoft Identity Integration Server. Roller: Systemarkitekt, Systemdesign & Implementering, Testning
  Metoder/Verktyg: MS Visual Studio.net, MS VB.net, Internet Information Server 5.0, ASP.net, CodeSmith 2.5, XML, InfoData spar via Webbservice, Microsoft Identity Integration Server 2003, MS Active Directory, VB Commenter, Ndoc, WMI, MS SQL Server 2000, XCACLS (för att styra filserver säkerhet).

  Systemet utvecklades och produktionssattes ursprungligen 2004, efter det skedde kontinuerlig vidareutveckling baserat på nya krav. Systemet innebar att Riksdagen kunde skapa och underhålla användarkonton på en bråkdel av den tid som det tog innan systemet kom i drift.

 • Idrottshögskolan

  2003 - 04

  Systemutvecklare

  Utvecklade publik webbplats och intranät.
  Roller: Implementering
  Metoder/Verktyg:, MS C# .net, Internet Information Server 5.0, MS Visual Studio.net, ASP.net, HTML, EpiServer 4.21

 • Integrationsverket

  2003 - 04

  Systemutvecklare

  Migrering av webbplats från EpiServer 3 till EpiServer 4. Konvertering till asp.net samt vidareutveckling av funktionalitet.
  Roller: Implementering
  Metoder/Verktyg:, MS C# .net, Internet Information Server 5.0, MS Visual Studio.net, ASP.net, HTML, EpiServer 4.21, EpiServer 3.5

 • Getupdated

  2001 - 03

  Systemarkitekt

  Utvecklat en produkt som är en plattform för omvärldsbevakning av valfria Internetkällor. Jobbet bestod av design och modellering samt utveckling av ny version av plattformen. Unika funktioner för systemet är personlig filtrering och kontinuerliga uppdateringar ner på minutnivå om förändringar av källan (uppdatering i webbgränssnitt, mail, sms mm). Även projektledare/systemarkitekt för alla kundanpassningar av plattformen. Företaget och produkten drivs idag vidare med namnet intelliwell.
  Roller: Systemarkitekt, Projektledning, Systemdesign & Implementering.
  Metoder/Verktyg: UML, Datamodellering, MS Windows 2000 Server, MS Visual Basic.net (komponentutveckling), Internet Information Server 5.0, MS Visual Studio.net, XML, XSLT, ASP.net, HTML, MS SQL Server 2000

 • Relate

  2001 - 01

  Systemutvecklare

  Utveckling av ett webbaserat tidrapporteringssystem och en backend administrationsklient.
  Systemet byggdes på en meddelandeorienterad arkitektur (liknande AJAX) med XML som databärare långt innan den teknikens genomslag.
  tvecklade även en Single Sign On lösning för att logga på intranet, webmail och tidsredovisning mm via Active Directory integration.
  Roller: Kravinsamling, Systemdesign & Implementering.
  Metoder/Verktyg: UML, Datamodellering, MS Windows 2000 Server, MS Visual Basic (komponentutveckling), Internet Information Server 5.0, MS Interdev, ASP, HTML, COM+, XML, XSLT, DHTML, MS SQL Server 2000

 • Cart Provider Group/CPG

  2000 - 01

  Systemutvecklare

  Generell e-handelsplattform med stöd för många e-handelsbutiker. Skalbar arkitektur och anpassningsbart gränssnitt samt avancerade inbyggda prismodeller. Arbetet bestod av utveckling och implementering av pris och kampanjmodul i plattformen.
  Roller: Systemdesign, Implementering, Testning.
  Metoder/Verktyg: Datamodellering, MS Visual Basic, MS SiteServer Commerce edition, COM+, Internet Information Server 5.0, MS Interdev, ASP, HTML, MS SQL Server 2000, XML

 • Acterna

  2000 - 01

  Systemarkitekt/Systemutvecklare

  Order management system, bestod av ett internt webb-baserat system för att hantera företagets ordrar. Systemet gav alla säljare och stödpersonal möjlighet att samverka globalt. Interagerar med företagets CRM system (Oracle-db).
  Roller: Systemdesign, Implementering.
  Metoder/Verktyg: UML, Datamodellering, MS Windows NT Server 4.0, MS Visual Basic, Internet Information Server 4.0, MS Interdev, ASP, HTML, MS SQL Server 7.0, MS Access, Oracle 8i

 • Skandia

  2000 - 00

  Systemarkitekt/Teknisk projektledare

  Teknisk projektledare för ett utvecklingsteam bestående av 10-talet personer. Systemet gav administration av förmåner och en beräkningsdel i vilken de anställda i Skandias kundföretag kunde laborera med och välja förmånsavtal utifrån det företagets avtal med Skandia och personen.
  Lösningen blev en flerskiktsarkitektur baserad på MS SQL-Server, MTS, IIS och webbmiljö som användargränssnitt.
  Roller: Teknisk projektledning, kravinsamling, Testledning, analys och design samt viss implementering.
  Metoder/Verktyg: Objektorienterad analys och design (Rational Rose), UML, Datamodellering, MS Interdev, MS SQL Server 7, MS Visual Basic, MTS, ASP, IIS, Windows NT- Server, XML.

  Systemet blev senare Personal Planner som drevs av Skandia Netline i ett antal år.

 • John Mattson Fastighets AB

  1999 - 00

  Systemarkitekt/Systemutvecklare

  Kund och Felanmälansystem för fastighetsbeståndet.
  Utvecklat intranet system för felanmälningar och presentation av fastighetsdata (fastigheter, hyresgäster, vitvaror etc.) Servicepersonal tar emot felanmälningar som sedan utförs och återrapporteras i systemet av reparatören. Kontinuerlig import från ett standardiserat fastighetssystem.
  Roller: Projektledning, Analys, Design, Systemutveckling, Testning, Förvaltning och Drift samt viss utbildning av användare.
  Metoder/Verktyg: Datamodellering, MS SQL Server, MS Visual Basic, ASP, MS Interdev, IIS, Windows NT, MS Access.

 • Amplion fastigheter

  1999 - 00

  Systemutvecklare

  Datalager applikation, intranet- system som hanterar finansiell information direktkopplat till fastighetssystem och rapporter i webbgränssnitt. Skapade även ett subsystem för projekthantering.
  Roller: Systemutvecklare, förvaltning och drift, analys och systemdesign.
  Metoder/Verktyg: Datamodellering, MS SQL Server, IIS, ASP, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual Interdev.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Windows 2008 Server, Windows 7, .NET Server, MS Internet Information Server

 • - Databashanterare

  Oracle, mySQL, MS SQL-server

 • - Affärssystem

  Agresso, Entra Banksystem, Lundalogik, Lime m.fl.

 • - Modulkunskap affärssystem

  Kundreskontra, Fakturering

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Bamboo, Atlassian Stash, Git, Polopoly, ReQtest, SoapUI, Atlassian Jira, Entity Framework, Episerver, MS Reporting Services, MSMQ, MVC.net, ReSharper, Team Foundation Server, MS Visual Studio, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Jquery, Office VBA, PHP, Python, CSS, HTML5, PowerShell, Rest, MVC, SQL, Webservices, Visual Basic, XSD, ASP.NET, C#, MS .NET, SQL Windows, XML, XSL-T

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Utredning, Kravmodellering

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  LEAN, Agila metoder allmänt, TDD - Test Driven Development, Scrum

 • - Ledarskap

  Mentor

 • - Projektfaser

  Test, Drift, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testutveckling, Testledning, Integrationstest

 • - Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  RavenDB, Datamodellering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Windowsapplikationer, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  SOA, Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Fastighet, Media, Bank & Finans, Försäkring, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Användbarhetsspecialist, Projektledning digitala medier, Testledare, Utredare, Arkitekt, Scrum master, Delprojektledare, Lösningsarkitekt, Team-ledare, Teknisk projektledare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Intranät, Mobila medier, Sociala medier, Engelska

Anställningar

 • 2003 - 2007

  Systemutvecklare/Konsult, Valtech AB

 • 2002 - 2003

  Systemarkitekt, Getupdated.com Sweden AB

 • 2000 - 2002

  Systemutvecklare/Konsult, Relate AB

 • 1999 - 2000

  Systemutvecklare, Datastrategi CTO/mogul.com

Utbildningar

 • 2019 - 19

  Certifierat Dataskyddsombud, Stockholm School of Economics

 • 2017 - 17

  SAFe - Scaled agile framework, Stockholm

 • 2014 - 14

  CSM - Certified Scrum Master, Stockholm

 • 2013 - 13

  Certezza Ethical Hacking, Stockholm

 • 2012 - 12

  Advanced Distributed Systems Design using SOA & DD, Stockholm

 • 2008 - 08

  Data Mining och Business Intelligence för företag , Stockholm

 • 2006 - 06

  Advanced Web Application Development using ASP.net, Stockholm

 • 2006 - 06

  Introduction to Pragmatic Programming, Stockholm

 • 2002 - 02

  Mercury Interactive Testdirector, London

 • 2002 - 02

  Mercury Interactive - Winrunner, London

 • 2000 - 00

  Fördjupad objektorienterad analys och design med U, Stockholm

 • 1995 - 98

  Högskola, Systemvetenskapligt program 160 p, Mitthögskolan Östersund

 • 1994 - 94

  Värnplikt, Göteborg/Halmstad

 • 1990 - 93

  Gymnasiet, Ekonomisk linje, Lysekil

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363