Dela

Lena Weingarth

 • Kravanalytiker
 • Testdesigner
 • Testare

Översikt

Lena har många års erfarenhet som konsult främst inom försäkring. Innan senare roller som kravanalytiker har Lena en lång gedigen bakgrund inom utveckling. Kombinationen av dessa kunskaper gör att Lena passar väl in i rollen som förtydligar verksamhetens krav för vidare överlämning till konstruktörer som slutligen resulterar i en ny eller förbättrad produkt för slutkunden. Hennes noggrannhet gör att hon också gärna tar roller som testare och testdesigner. Lena är engagerad, drivande och tar stort ansvar för sin uppgift. Detta har inneburit att hon fått ledande roller inom sina projekt, tex som scrum master och teamleader vid sidan om rollen som kravanalytiker.

Egenskaper

Lena är leveranssäker och utför alltid sina uppdrag på ett strukturerat sätt. Övergripande krav blir efter Lenas utredningar och kravfångst lätta att använda i utvecklingskedjan. Lena är också mycket social och lätt att samarbeta med.

Konsultens CV

 • Akademikerförsäkring

  2015 - 16

  Testledning

  Teststöd och design av testfall vid leverans- och acceptanstest i Akademikerförsäkrings process för val av nytt försäkringssystem.

 • Akademikerförsäkring

  2015 - 15

  Kravanalytiker

  Beskrivning av verksamhetsprocesser samt formulering av krav som ligger till grund för utvärdering och upphandling av nytt försäkringssystem.

 • Länsförsäkringar

  2013 -

  Krav och test

  Specificerar krav utifrån verksamhetens behov som implementeras i försäkringssystem för administration av motorförsäkring. Alla krav skrivs på svenska och engelska för att förstås av både extern leverantör som utvecklar och av verksamheten. Deltar både i projekt och förvaltning. Uppdraget omfattar även design av testfall och utförande av tester inför releaserna.

 • Arbetsförmedlingen

  2012 - 13

  Testanalytiker

  Uppdraget innefattar testdesign och utförande av tester av funktionalitet avseende Arbetsförmedlingens centrala system för förmedlingsstöd (AIS) och kringliggande webb-applikationer. Arbetsuppgifterna utförs i ett antal releaser per år inom förvaltningsobjekt FO Internt förmedlingsstöd, i enlighet med förvaltningsmodell PM3.

 • SPK (Sparinstitutens Pensionskassa)

  2012 - 12

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker för försäkringssystem som hanterar olika pensionslösningar

 • Länsförsäkringar

  2011 - 12

  Teamledare/Scrummaster/Kravanalytiker/Test

  Kravanalytiker, testdesigner och testare. Utöver detta även Scrummaster/teamleader. Införande av ny försäkringsfunktionalitet utförs i projektform med ca 3 leveranser per år och leveranserna överlämnas kontinuerligt till förvaltningsorganisationen som är PM3-etablerad. Kravdokumentation sker i form av bl a beskrivning av verksamhetsprocesser, användningsfallsmodeller, användningsfall, verksamhetsregler, GUIspecifikation, testdesignspecar.

 • Länsförsäkringar

  2004 - 10

  Systemanalytiker

  Systemanalytiker i framtagandet av ett nytt bassystem för produktutveckling, försäljning, bokföring, uppföljning och administration av motorförsäkringar. Specificering av funktionella krav och verksamhetsscenarier i nära samarbete med verksamhet, arkitekter, testare och förvaltning.
  Systemet är integrerat med flera olika system och plattformar. Processer enligt RUP, SCRUM, PEJL.

 • Länsförsäkringar

  2004 - 04

  Kravanalytiker och delprojektledare

  Kravanalytiker och delprojektledare i Etapp 2 av nytt motorförsäkringssystem.
  Arbetssätt enligt RUP.

 • Länsförsäkringar

  2003 - 04

  Testdesign och testplanering

  Testdesign och planering av test av nytt MOTOR SAKförsäkringssystem som utvecklas i Microsoftmiljö. Arbetssätt enligt RUP.

 • Länsförsäkringar AB

  2002 - 03

  Projektledare

  Projektledare för ett Produkt- och ett Offertsystem för MOTOR SAKförsäkringar som utvecklas och förvaltas i Microsoft- och stordatormiljö. Arbetssätt enligt RUP.

 • Föräldraledig

  2000 - 02

 • StartAndRun

  2000 - 00

  Projektledning/programmering

  Projektledning samt tekniskt ansvarig och programmering av en helt ny site för småföretagare.

 • IDG

  1999 - 00

  Utveckling

  Programmering av den nya funktionen TipMail under www.idg.se. Applikationen innehåller funktioner för att prenumerera på olika typer av information samt ett internt administrationsverktyg för att hantera bl a medlemsinformation och annonsering i mailutskick. Utveckling i windows

 • Boxman

  1999 - 99

  Delprojektledare

  Koordinator/samordnare mellan Boxman och Boxmans IT-leverantörer med avseende på nya funktionskrav på befintliga siter samt uppstart av nya siter i Europa.

 • IF

  1998 - 99

  Utredning/utveckling

  Utveckling i client/serverprojektet Motor 2000 IT. Näringslivsmotorförsäkringar.

 • Föräldraledig

  1997 - 98

 • Skandia

  1996 - 97

  Utredning/programmering

  Utveckling av ett gemensamt system för Skandia Sverige, Norge och Danmark vad gäller sak- och näringslivsmotorförsäkringar.

 • Skandia

  1995 - 96

  Delprojektledare

  Ansvarig för genomförande av avreglering i Skandias sakförsäkringssystem efter Finansinspektionens beslut om upphörande av tvingande regler för premiesättning.

 • Skandia

  1994 - 95

  Delprojektledare

  Ansvarig för ny koppling mellan Skandias sak- och närlingslivsmotorsystem och den nya Skandiabanken.

 • Postgirot

  1994 - 94

  Systemering/programmering

  Utveckling av nya rutiner i samband med att Postgirot blev bank.

 • Uniondata

  1992 - 94

  Förvaltare

  Utveckling och förvaltning av Lärarförbundets medlemssystem.

 • Stadshypotek

  1992 - 92

  Programmering

  Utveckling av utskriftsrutiner med hjälp av AFP.

 • Postgirot

  1992 - 92

  Förvaltningsansvar

  Förvaltning av betalningsförmedlingssystemet GiroVision samt handledning i programmering.

 • Skandia Link

  1992 - 92

  Programmering

  Utveckling av system för pensions- och kapitalförsäkringar.

 • Skandia

  1991 - 91

  Systemering/programmering

  Konstruktion av dialoger i stordatormiljö i nyutvecklingsprojekt för företagsmotorförsäkringar.

 • Book Hotel

  1991 - 91

  Programmering

  Utveckling av nya funktioner i internationellt hotellbokningssystem.

 • Skandia

  1989 - 91

  Utredning/programmering

  Programmering för framställning av försäkringsbrev i stordatormiljö.
  Utredning och framtagande av förutsättningar för näringslivsmotorförsäkringar.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Windows 2000, Windows 7, Windows XP, MVS

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, DB/2

 • - Verktyg & Middleware

  ClearQuest, Enterprise Architecht (verktyg), IMS, PVCS Dimension, Rational Rose, Team Foundation Server, Test Director, MS Sharepoint, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  Visual Basic, ASP, CICS-DL1, Javascript, Cobol, SQL

 • - Hårdvara

  PC, IBM Stordator

 • - Metoder & Processer

  ITIL, PEJL, RUP/UP, Scrum

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Testledning, Testutveckling, Funktionstestning

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Systemförvaltning

 • - Branscherfarenhet

  Medlemsorganisationer & Fackförbund, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Försäkring

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

 • - Roller

  Delprojektledare, Kvalitetsansvarig, Team-ledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Testare, Utredare

Anställningar

 • 1994 -

  Grundare / Konsult, Weingarth Konsult AB

 • 1989 - 1994

  IT-Konsult, Cap Gemini

Utbildningar

 • 2012 - 12

  REQB - Certifierad Kravhanterare, Konsultbolag1

 • 2012 - 12

  ISTQB - Certifierad testare, Konsultbolag1

 • 2008 - 08

  ITIL Foundation v3 Certifierad, BITA

 • 2008 - 08

  SCRUM Master Certifierad, Crisp

 • 1986 - 89

  Systemvetenskaplig linje, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336