Dela

Thomas Kjelldorff

 • Affärsutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Entreprenör

Översikt

Egenskaper

Konsultens CV

 • Kvadrat AB

  1998 -

  Koncernchef

  Ansvarig för övergripande affärsutveckling samt ekonomisk och operativ samordning av dotterbolagen.

 • Ericsson Data

  1996 - 97

  CRM-Konsult

  Intern marknads- och informationskampanj inför introduktionen av den världstäckande IT-plattformen ESOE.

 • Norske Statsbaner - NSB

  1993 - 96

  Produktansvarig

  Norska järnvägen, grafiska system för planering och ledning av pendeltåg och rikståg.

 • SJ

  1992 - 96

  Produktansvarig

  Grafiskt planeringsverktyg för pendeltågstrafiken. Programmet är utvecklat i Windows, C och db-Vista.

 • Placeringstjänst

  1991 - 92

  Utvecklare

  Utveckling av system för Placeringstjänsts 071- nummertjänst Räntelinjen. I systemet jämförs banksparares nuvarande placeringar med marknadens alla alternativa bankkonton och sparobligationer.
  Systemet är utvecklat i C för Windows och db_Vista.

 • Sparbanksgruppen

  1991 - 91

  Utvecklare

  Utveckling av PC-system för privatekonomisk rådgivning enligt det nya skattesystemet. Systemet är skrivet i C för Windows.

 • Svenska bankföreningen

  1988 - 89

  Utvecklare

  Databassystem för automatisk framställning av tryckfärdiga original till kataloger. Systemet är utvecklat i Clipper och Prolog med kopplingar till Ventura.

 • Statens Järnvägar - SJ

  1987 - 91

  Teknisk projektledare

  Utredning av möjligheterna att datorisera resursplaneringen av svenska järnvägens lokpark. Verksamhetsanalys och kravspecifikation inför realisationsfasen. Projektledning och systemutveckling av ett grafiskt planerings- och beslutsverktyg. Systemet är utvecklat i Prolog för PC med koppling till centrala databaser.

 • SIAB

  1987 - 87

  Utredare

  Sakkunnig i större PC-strategisk utredning.

 • Bahco AB

  1986 - 87

  Utvecklare

  Specifikation och utveckling av ett system för projektering av ventilationsanläggningar. Databashantering i Clipper, beräkningar i C samt gränssnitt mot AutoCAD.

Kompetensområden

 • - Standarder

  GMP, GAMP

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling

 • - Marknadsföring

  Marknadsplanering, Varumärke/branding

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning

 • - Tillämpningar

  CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Byggarkitektur, Media, Passagerartransport, Transport/Spedition/Flyg

 • - Roller

  Affärsutvecklare

Anställningar

 • 1998 -

  VD för moderbolaget, Kvadrat AB

 • 1996 -

  Styrelseledamot, Kvadrat AB

 • 1985 - 1988

  Konsult, Programator

 • 1984 - 1985

  Ämneslärare Ma, Fy, Franska skolan

 • 1983 - 1984

  Produktionsledare, Upsala Stadsteater

Utbildningar

 • 1995 - 96

  Marknadskommunikation, IHR

 • 1977 - 82

  Civilingenjör Väg & Vatten, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Thomas Kjelldorff
Kundansvarig på Kvadrat Holding AB
070 - 573 63 00
Anna Plymouth
Kundansvarig på Kvadrat Holding AB
070-347 10 18
Mikael Atterby
Kundansvarig på Kvadrat Holding AB
0733982681
Aksel Sundås
Kundansvarig på Kvadrat Holding AB
0761-08 80 25