Dela

Per Gullström

 • Verksamhetsutvecklare
 • Processledare
 • Projektledare

Översikt

Pers specialitet är projektledning, verksamhetsutveckling och processledning. Hans fokus är affärsdriven transformation av verksamheter inom process, IT och organisation. Kundernas syftet har ofta varit att införa renodlade support organisationer till stöd för resterande verksamheter. Då är verksamhetsnyttan utgångspunkten när det handlar om att införa nya processer, arbetssätt och rutiner. Genom sin tillämpning av ramverk, såsom ITIL, har Per framgångsrikt sett till att rätt processer och IT-stöd tas fram och etableras i en organisation.

Många projekt har levererats inom gränslandet mellan affärsverksamhet och IT, ofta kopplat till en modulbaserad filosofi där iT stöd och arkitektur ska kunna matcha förändringsbara processer likt byggklossar. Denna erfarenhet har Per byggt upp under många år inom ERP-system såsom SAP, PeopleSoft, Lawson m.fl och har på senare år tagit med sig denna kunskap till andra verksamhets- och IT-projekt inom bl.a. Service Management.

Med sin långa erfarenhet som verksamhetskonsult kombinerat med sina projektledaruppdrag och ledningssarbeten så besitter Per förmågan att förstå både verksamhetens behov och den underliggande tekniken.

Egenskaper

Pers personlighet återspeglas av positiv inställning, höga ambitionsnivå och målmedvetenhet i alla åtaganden.

Konsultens CV

 • Hermods

  2011 - 11

  IT Strategier

  Uppdraget syftade till ta fram övergripande IT strategier för framtidssäkringen av ett nyutvecklat IT verktyg. I detta utnyttjades ITIL:s ramverk för IT service strategy.

 • Regiondjursjukhuset

  2011 - 12

  Situationsanalys

  Uppdraget handlade om att genomlysa hela organisationens IT verksamhet samt hur organisation jobbar med befintliga IT verktyg. Analysen mynnade ut i en konkret åtgärdsplan för att få bättre effektivitet i det sammantagna handhavandet relaterat till IT beträffande support, mjukvara, hårdvara och det kontinuerliga förändringsarbete.

 • DailySales Europe

  2010 - 11

  Projektledare

  Projektledning inom ett utvecklingsprojekt för nischområdet kring kommersiella tjänster över Internet. Det handlar om ett banbrytande europeiskt projekt för webbpublicering av user driven content karaktär. Slutgiltiga tjänsten innebär internet- och mobiltjänster för konsumentmarknadsföring.

 • Kvadrat AB

  2009 - 09

  Projektledare upphandling

  Per har lett Kvadrats arbete med Region Skånes ramavtalsupphandling för Management Konsulter och Projektledare. Arbetet var framgångsrikt och ledde till ramavtal inom båda områdena.

 • Kvadrat AB

  2008 - 11

  Projektledare och verksamhetsutveckling

  Ansvarig för etablering av Kvadrats verksamhet i Malmö. Arbetet har inneburit framtagande av strategier, affärsplan, implementationsplan, budgetering och prognostisering samt implementation av organisation, processer och resurser.

 • Ericsson

  2006 - 08

  Process- och Verksamhetsutveckling

  Projektledare för att utveckla standardiserade processer, system och webbverktyg för en global arbetsstyrka. Per var ansvarig för att identifiera och utveckla förbättrade affärsmässiga krav, utveckla nya och förbättrade processer samt kombinera ihop dessa med den tekniska funktionaliteten. Pers arbete gjorde det möjligt att överföra process och organisation så att den övergripande outsourcing strategin kunde uppfyllas.

 • Brittish American Tobacco Co.

  2006 - 06

  Konsekvensanalys

  Konsekvensstudie av att integrera två olika affärssystem i samma organisation. Per hade ansvaret för att bedöma både de tekniska- och projektkonsekvenser för kunden att behålla den befintliga brittiska miljön medan resten av verksamheten flyttas in i en annan miljö. Uppdraget lyfte också fram kritiska aktiviteter som krävdes av projektet för att det överhuvudtaget skulle kunna vara genomförbart.

 • Globalt golvföretag

  2006 - 06

  Kravanalys

  Kravanalys vid införande av kompetenshanteringssystem i koncernen.

 • CapGemini Sverige

  2005 - 05

  Projektledare

  Projektledare för införande av nytt HR system, Personec. I uppdraget ingick även organisationens förändring att bryta ut berörda verksamheter inom HR att kunna leverera sina tjänster standardiserat.

 • CapGemini Sverige

  2005 - 05

  Verksamhetsanalys

  Analys av bolagets kompetensstruktur samt mappning mot marknadens kompetenskrav.

 • E. ON Sverige

  2004 - 05

  Projektledare

  Kravanalys och mappning mot bolagets behov för nytt HR/Personal system i SAP

 • General Motors - SAAB

  2004 - 04

  Verksamhetsutveckling

  Projektledare för utvärdering av nulägesprocesser och funktionella krav för Outsourcing av personaladministration och PeopleSoft implementation.

 • Stora Enso

  2003 - 04

  Verksamhetsanalys

  Ansvarig för att kartlägga och designa processer genom omfattande verksamhetsanalys. Processomfattning personal och ledarskapsutveckling, Personaladministration, Organisationsadministration

 • Tetra Pak

  2003 - 03

  Delprojektledare

  Ansvarig för SAP blueprint inom området för personaladministration.

 • IKEA

  2002 - 03

  Projektledare

  IKEA Transformation projekt och Shared Service blueprint studie. Projektledare för studien i Norden, Sverige och Norge. Ansvarig för att sätta studiens omfattning.

 • Unilever

  2002 - 02

  Projektledare

  Unilever HR Transformation projekt och Shared Service blueprint studie. Projektledare för studien i Norden, Sverige, Danmark, Finland och Norge. Ansvarig för att sätta studiens omfattning

 • Ericsson Shared Services

  2000 - 02

  Kvalitetsansvarig, tillförordnad

  Tillförordnad att ansvara för kvaliteten i produkter och tjänster för lön, personaladministration, tid, pensioner och försäkringar, call center, mm.

 • Ericsson Shared Services

  1999 - 02

  Verksamhetsutveckling

  Utveckling av HR Shared service organisations inklusive en call center lösning.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso, SAP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Lönehantering, Tidrapportering, PA/Human Resource

 • - Verktyg & Middleware

  ABC Flowcharter, MS Project

 • - Utvecklingsspråk

  ABAP/4

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Organisationsutveckling, Processutveckling, Verksamhetsanalys, Workshopledning, Utredning

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Kravformulering, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  ITIL, Processer och metoder allmänt, PROPS, Processer och metoder allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Stat/kommun/Landsting, Fordon, Detaljhandel, Service/Tjänster, Tillverkande Industri

 • - Roller

  Organisations-och Processkonsult

Anställningar

 • 2006 - 2006

  HR Business Consultant, Clarity Business Solutions

 • 2006 - 2007

  Managing Consultant, IBM Global Services

 • 2004 - 2006

  Managing Consultant, CapGemini

 • 2002 - 2004

  Management consultant, Arinso International

 • 1999 - 2002

  Business consultant, Analog Software and Consulting

Utbildningar

 • 1995 - 99

  Ekonomie Magisterexamen, Lunds Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025