Dela

Olle Anderson

 • Business Intelligence
 • Databasdesign
 • Systemutveckling

Översikt

Har mer än 15 års erfarenhet av system- och databasutveckling i Microsoft-miljö.

Microsoft Certified Professional (Databasdesign och Administration SQL Server 2000),
Microsoft Certified Technology Specialists (MCTS: Microsoft SQL Server 2005 - Implementation and Maintenance och
Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance)

Egenskaper

Konsultens CV

 • Wasa Kredit

  2015 -

  Systemutvecklare

  Utveckling av datalager. Verktyg och plattformar: SQL Server 2014, MDS, SSIS, Visual Studio

 • Finansdepartementet

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  Utveckling av PowerPivot-rapporter

 • Handelsbanken Liv

  2014 - 14

  SSAS utvecklare/Mentor

  Stöd kring vidareutveckling av SSAS 2008R2

 • Cirrato

  2013 - 14

  System/Data Warehouse utvecklare

  Utveckling av BI-lösning samt underhåll och vidareutveckling av operativ databas.
  Verktyg: SSIS, SSAS, SSRS och SQL Server 2008R2/2012.

 • PwC

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Utveckling av deklarationsverktyg i Excel

 • PwC

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Utveckling av enkätprogram i Excel

 • SPK

  2011 - 13

  Systemförvaltare/utvecklare

  Förvaltning, utredning och utveckling av försäkringssystem för banktjänstepension inom Swedbank/Sparbanken.
  C#, SQL Server 2005, Reporting Services

 • Trafikanalys

  2011 -

  Projektledare/Förvaltare

  Förvaltning och underhåll av intervjusystem.
  Samordning med beställare och resurser.
  Utbildning av användare och resurser.
  Verktyg: SQL Server 2008 R2, Reporting Services och Visual Basic .NET

 • SIDA

  2010 - 11

  Data Warehouse utvecklare

  Design och implementering av Data Warehouse för biståndsprojekt.
  Verktyg: MS SQL Server 2008 R2, Reporting Services, Integration Services och Analysis Services

 • Handelsbanken Liv

  2010 - 10

  Systemutvecklare

  Migrering av tjänstepensionsbestånd från Handelbanken Liv i Norge till extern part. Framtagning av ad hoc-rapporter i samarbete med verksamheten. SQL Server 2000 och 2008.

 • Trafikanalys

  2010 - 11

  Arkitekt/Utvecklare

  Utveckling av intervjusystem.
  Kravsamordning,arkitektur,datamodellering,tekniska gränsnitt,systemutveckling.
  Verktyg: SQL Server 2008 R2, Reporting Services och Visual Basic .NET

 • SIKA

  2008 - 10

  Systemutvecklare

  Utveckling av geografiskt sökformulär för intervjusystem.
  Verktyg: SQL Server 2005, Integration Services och Visual Basic .NET

 • Handelsbanken Liv

  2007 - 08

  Systemutvecklare

  Konvertering och vidareutveckling av försäkringsapplikation. Innefattande bl.a. migrering till SQL Server, konvertering av fasta rapporter, framtagning av ad hoc-rapporter till verksamheten, vidareutveckling av datamodellen, SSIS-paket för dataimport.
  Miljö och verktyg:
  SQL Server 2005, Integration Services, Reporting Services, Crystal Reports, MS Access.

 • IMS Health

  2007 - 07

  Data Warehouse utvecklare

  Design och implementering av Data Warehouse och ETL-system för läkemedelsstatistik.
  Plattform: Windows 2003 Server, MS SQL Server 2005, Reporting Services och Integration Services.

 • Citibank

  2005 - 07

  Data Warehouse utvecklare

  Databasdesign och implementering av Data Warehouse för Citibanks ansöknings- och lånesystem. Utveckling av DTS-paket för dataimport.
  Framställning av ad hoc-rapporter i nära samarbete med analytikerna.
  Utveckling och implementering av scorecard-modell.
  Löpande förvaltning av systemet.
  Plattform: Windows 2003 Server, MS SQL Server 2000.

 • Kvadrat

  2004 - 04

  Serveruppgradering

  Uppgradering av servermiljö från Windows NT 4.0 till Windows 2003 Server. Även uppgradering av mail- och databasservrar från MS Exchange 5.5 resp. MS SQL Server 7.0 till Exchange 2003 resp. SQL Server 2000.

 • RUAB

  2003 - 04

  Systemutvecklare/förvaltare

  Telefonintervjusystem. Baserat på SQL Server 2000 med Access 2002 som klient. Lösningen byggde på ett gammalt system som konverterades m.h.a. VBA kod i Excel och Access samt SQL Serverskript. Utvecklingen skedde i nära samarbete med slutanvändare och projektledare.

 • Stockholms läns landsting

  2003 - 04

  Systemutvecklare

  Utveckling av voteringssystem till landstingsfullmäktige.
  Databasdesign i SQL Server 2000 och applikationsutveckling i VB 6.

 • Internationella Programkontoret

  2002 - 03

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av webtjänst för hantering av kurser och utbildningar inom Europeiska unionen.

  Treskiktad arkitektur med ASP, VB och SQL Server 2000.

 • Kvadrat

  2001 - 05

  Systemutvecklare/förvaltare

  Internweb och säljstödsystem. IIS/ASP/Access/SQL Server

 • Skandia/If

  1999 - 01

  Systemutvecklare

  Rapportsystem för försäkringssystem. Access/DB2 och OLE-automation mot Excel. Konvertering av befintligt system samt nyutveckling i nära kontakt med systemförvaltare och slutanvändare. Utbildning av systemförvaltare samt framtagning av dokumentation. Framställning av ad hoc-rapporter tillsammans med användare.

 • Inspectex, Pakistan

  1999 - 99

  Systemutvecklare

  System för kvalitetsmätning och orderhantering av textilprodukter. MS Access/SQL Server

 • FTF

  1998 - 98

  Medlemsmatrikel med Accessdatabas integrerad med PageMakerfil

 • RUAB

  1998 - 99

  Systemutvecklare

  Databasdriven Website för enkäter (ASP,ADO).

 • FTF

  1997 - 98

  Systemutvecklare

  Website med databaskoppling (ASP och ADO)

 • Biacore

  1997 - 97

  Systemutvecklare

  Logistiksystem i MS Access

 • Youth for Europe

  1996 - 00

  Systemutvecklare/förvaltare

  System i MS Access för utbetalning av EU-bidrag

 • Ungdomsstyrelsen

  1996 - 00

  Systemutvecklare/förvaltare

  System i MS Access för utbetalning av statliga bidrag

 • RUAB

  1996 - 98

  Systemutvecklare/förvaltare

  Rapporteringssystem och beräkning av intervjudata i MS Access. Design och utveckling av rapporteringssystemet. Framtagning av rapporter tillsammans med beställaren.

 • Radiobokningen

  1995 - 02

  Systemutvecklare/förvaltare

  Client/server system i MS Access/SQL Server för bokning av radioreklam med budget och resultatredovisning.

 • Riksrevisionsverket

  1995 - 96

  Systemutvecklare

  Dokumenthanteringssystem i MS Access

 • Domstolsverket

  1995 - 95

  Systemutvecklare

  Accessystem för underhåll och service av datautrustning.

 • RUAB

  1994 - 99

  Systemutvecklare/förvaltare

  System för telefonintervjuer i MS Access. Ca 50 användare

 • Montema Research

  1994 - 94

  Systemutvecklare

  Inmatnings- och beräkningsprogram för enkäter i MS Access
Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  MS Internet Information Server, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  mySQL, DB/2, MS Access, MS SQL-server, MSSQL Server Integration Services

 • - Verktyg & Middleware

  MS Exchange, Visual Studio .NET, MS Office, MS Reporting Services, MS Visual Studio, Team Foundation Server

 • - Utvecklingsspråk

  ASP, C#, Visual Basic .NET, Visual Basic, Office VBA, SQL

 • - Projektfaser

  Drift, Införande och överlämning, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager, Datamodellering, Datawarehousing, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Beslutstöd- och BI-system, Windowsapplikationer, Data Warehouse

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Billing-system, CRM-system, Finanssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkande Industri, Läkemedelsindustri, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Försäkring, Media

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Databasadministratör, Designer, Systemförvaltare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 1994 - 1999

  Konsult, Eget företag

 • 1991 - 1994

  Systemutveckling, Montema Research

Utbildningar

 • 1983 - 90

  Civilingenjör, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336