Dela

Anders Persson

 • Management
 • Verksamhetsutveckling
 • Senior Projektledare
 • IT Management

Översikt

Anders specialitet är Management, Projektledning, Strategiarbete, Supply Chain Management, Verksamhetsutveckling och Affärsutveckling.

Efter mer än 25 år i olika ledande befattningar inom olika branscher, som Koncernchef och VD (IST International), vice Koncernchef och vice VD, COO, Affärsområdeschef (BTJ InfoData), Senior Management konsult (Kvadrat och Evry), Koncernchef och VD för Parajett AB m.fl. har Anders en stor erfarenhet av ledarskap.

Anders har stor erfarenhet av process- , effektiviserings- , produktion- och logistikarbete. Han har under nuvarande och tidigare uppdrag genomfört byte av verksamhetskritiska system. Han har vidare också genomfört ISO-certifieringar såsom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001, samt flera LEAN-projekt. Anders har också stor erfarenhet av marknads-, strategi- och affärsutvecklingsarbete, samt inte minst företagsförvärv och företagsförsäljningar.

Anders har lång erfarenhet av projektledning och produktionssättning av integrerade affärssystem, OLFI-system, produktionssystem och informationssystem. Systemen är integrerade med både med kundernas affärssystem och kundsystem varför alla produktionssättningar och uppgraderingar med nya versioner måste synkroniseras med flera hundra kundsystem i stora organisationer. En viktig del av uppdraget har varit att se till att projekten följer uppställda mål, tidsplaner och kostnadsramar.

I samband med dessa implementeringsprojekt har det varit en självklar del i arbetet att aktivt arbeta med affärsprocesser och förändringsarbete.

Anders har vidare en gedigen erfarenhet av projektarbete med digitala medier och implementering av integrerade digitala medie- och informationssystem, migrering av tekniska plattformar, outsourcing av IT-verksamheter.

Anders har genom sitt långa och breda ledarskap en dokumenterad erfarenhet och kompetens att snabbt kunna analysera situationen och leverera lösningar till kunder och uppdragsgivare.

Anders har erfarenhet av operativt ansvar med:
• Strategiarbete
• Genomlysning och analys av verksamheter
• Supply Chain Management
• Change Management
• Produktion
• Marknad och Försäljning
• Operationell ledning
• Affärsutveckling
• Verksamhetsutveckling
o Förändrings- och processarbete
o Organisationsutveckling
• Seniora projektledaruppdrag:
o Upphandling och implementering av ERP-system och därtill hörande ”kringsystem”
o Upphandling och implementering av IT-baserade produktions- och processystem
o Migrering av tekniska plattformar
o Riskanalys
o Upprättande och uppföljning av SLA-kontrakt
o Outsourcing av verksamheter
o Förvärv av företag och verksamheter
o Start av nya verksamheter
o Avyttring av företag och verksamheter
o Avveckling av verksamheter
o MBL-förhandlingar

Anders är en senior ledare med hög kapacitet och dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå och han har en professionell inställning med ett stort engagemang och en förmåga att snabbt kunna tillföra värde i uppdraget. Allt i syfte för att leverera snabba resultat och för att minimera risk. Anders är Kvadratkonsult sedan 1 november 2008 efter uppehåll från början av 2010 är Anders tillbaka sedan Q3 2016.

Egenskaper

Anders personliga egenskaper är:
• Positiv och öppen
• Mycket god kommunikativ förmåga
• Hög ambitionsnivå
• Flexibel
• Ödmjuk och lyhörd
• Affärsorienterad
• Målorienterad

Konsultens CV

 • IST International Software Technology AB

  2015 -

  Styrelseledamot

 • IST Denmark ApS

  2015 -

  Styrelseledamot

 • IST International Software Technology AB

  2013 -

  Chairman of the Advisory Board

 • IST Sverige AB

  2010 - 12

  Styrelseordförande

 • IST Norge AS

  2010 - 12

  Styrelseledamot

 • IST Denmark

  2010 - 12

  Styrelseordförande

 • Parajett AB

  2010 - 12

  Styrelseledamot

 • SYSteam AB

  2009 - 10

  Managementkonsult

 • Lunds kommun

  2009 - 09

  Konsultuppdrag

 • Hyrverket AB

  2009 - 09

  Konsultuppdrag

 • Destination Borstahusen

  2008 - 11

  Ordförande

 • Landskrona Golfklubb/Borstahusen Golf AB

  2006 -

  Vice Ordförande

 • Lunds Stadsbibliotek och Lunds Universitetsbibliot

  2006 - 08

  Ledamot

  Ledamot av en Framtidsgrupp.

 • BTJ Sverige AB

  2006 - 08

  Styrelseledamot

 • BTJ Finland Oy

  2006 - 08

  Styrelseledamot

 • Lunds Universitetsbibliotek

  2004 - 07

  Styrelseledamot

 • Stipendienämnd

  2003 - 08

  Ordförande

  Ordförande i Stipendienämnden i Bengt Hjelmqvists namn, 2003-2008.

 • BTJ PrioInfo AB

  2001 - 05

  Styrelseledamot

 • BTJ System AB

  2000 - 01

  Styrelseledamot

 • BTJ Tryck AB

  2000 - 01

  Styrelseledamot

 • BTJ Seelig AB

  1998 - 04

  Styrelseledamot

 • BTJ Danmark AS

  1998 - 05

  Styrelseledamot

 • Akademiska Föreningen

  1985 - 86

  Styrelseledamot

 • AF Bostäder

  1985 - 86

  Styrelseledamot

 • AF Hotell AB

  1985 - 86

  Styrelseledamot

 • AF Restauranter AB

  1985 - 86

  Styrelseledamot

 • Akademibokhandeln AB

  1985 - 86

  Styrelseledamot

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  .NET Server, Android, Apache HTTP Server, iOS, Windows 7, Windows NT, Windows XP

 • - Affärssystem

  Hogia, IBS, Lundalogik, Lime m.fl., Dynamics AX, Jeeves, M3

 • - Verktyg & Middleware

  Jira, MS Exchange, MS Explorer, MS Office, MS Project, QlikView

 • - Standarder

  EDIFACT, ISO 10303 STEP, ISO 15288, ISO 25010, WCAG 2.0, ISO 14001, ISO 27001/27002, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Metodstöd, Processinförande, Processutveckling, Projektrevision, Utbildning, Utredning, Verksamhetsmodellering, Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsintroduktion, Marknadsstöd, Marknadsundersökning, Profilering & positionering, Varumärke/branding, Marknadsanalys, Marknadsplanering, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Inköp och förhandling

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik, Processkartläggning, Scrum, Självinsikt o medvetna val modellen, Agila metoder allmänt, ITIL, PENG, PROPS, Ratten/Pilen, Roder, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, LOTS, PPS

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Psykologi, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, OBM (organizational behavioral management, Affärscoachning, Chefscoaching, Fackförhandlingar, Interimsledning, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Rekrytering & Personalutveckling, Koncernledning, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Styrelseledamot, VD

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Contract management, Infrastruktur och logistik, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering, Change Management, Kvalitetscertifiering

 • - Test & Verifiering

  Testledning

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Fordon, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Transport/Spedition/Flyg, Postorder/ e-handel, Service/Tjänster, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Media

 • - Roller

  Coach, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Team-ledare, Utredare, Workshopledare, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Upphandlare

Anställningar

 • 2016 -

  Senior Management Konsult, Kvadrat AB

 • 2013 -

  Styrelseledamot och Chairman of the Advisory Board, IST International Software Technology AB

 • 2013 - 2016

  Koncernchef, Parajett AB

 • 2010 - 2012

  Koncernchef, IST International Software Technology AB

 • 2008 - 2010

  Senior Management Konsult, Kvadrat AB/SYSteam AB (Evry AB)

 • 2004 - 2006

  Affärsområdeschef Medieinformation, BTJ Group AB

 • 2001 - 2004

  Affärsområdeschef Bibliotekstjänst, BTJ Group AB

 • 2001 - 2008

  Ansvarig för Utvecklingsrådet, BTJ Group AB

 • 2001 - 2008

  Vice VD/Vice Koncernchef och Affärschef, BTJ Group AB

 • 1998 - 2001

  Divisionschef BTJ Info & Media, BTJ Group AB

 • 1991 - 2008

  Projektledare, BTJ Group AB

 • 1990 - 1997

  Divisionschef BTJ Media, BTJ Group AB

 • 1988 - 1990

  Projekt- och processledare, BTJ Group AB

 • 1985 - 1986

  Verksamhetschef, Akademiska Föreningen

 • 1979 - 1988

  Logistiker, Projektledare och Marknadsanalytiker, VME Group AB

Utbildningar

 • 1981 - 86

  Ekonomlinjen, Lunds Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025