Dela

Carl-Fredrik Neikter

 • Systemarkitekt
 • Systemutvecklare
 • Analytiker

Översikt

Jag har erfarenhet av att arbeta inom medelstora projekt och igenom dess olika projektmodeller och faser. Ofta har jag varit utvecklare med ansvar inom arkitektur och design. Kommunikationslösningar, systemintegration och databaser är jag extra intresserad av.

Egenskaper

Jag är strukturerad och analytisk i mitt arbetssätt och tittar gärna på problem från olika infallsvinklar. Jag vet hur viktigt det är att leverera lösningar av både kvalitet och användbarhet. Jag har ett genuint tekniskt intresse som jag gärna kombinerar med att utgå från användarens reella behov.

Konsultens CV

 • Tekniska verken

  2013 - 13

  Integrationskonsult

  Utveckling av applikationsintegrationer i plattformen Inobiz.

 • Greater Than

  2012 -

  Systemutvecklare

  Utvecklat mobila appar för Android och iPhone som används vid energismart körning. Implementerat stöd för diverse OBD-enheter för att hämta kördata via fordonets CAN-buss. Implementerat webbtjänster som körs i Microsoft%27s Azure.

 • Neikter Group

  2012 - 12

  App-utvecklare

  Framtagande av en app för Android-telefoner och surfplattor baserad på det populära brädspelet Blokus. Spelet är ett online multi-player spel med stöd för 2-4 deltagare och kan laddas ner från Google Play (Blockfuse). En iPhone-version är under utveckling.

 • Linköpings universitet

  2012 - 12

  Utvecklare

  Utveckling av ett MATLAB-script för synkronisering av bild och ljud. Scriptet används på universitetet inom kognitiv psykologi för att utföra experiment inom talperception.

 • Landstinget i Östergötland

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Underhåll av ett Frågor och Svar system. Vidareutveckling av ett webbaserat system som för register över landstingets konstverk och dess hantering. Implementerat i C#, ASP.NET och SQL Server.

 • Halda AB

  2010 - 12

  Systemexpert

  Underhåll av inbyggda system (Windows CE och WindowsXPe) och system på beställningscentraler.
  Två webbportaler i ASP.net har implementerats, den ena är en mobil trafikkontroll och den andra utgör en webbaserad bokning av godstransporter.
  Analys av potentiella teknologier i en ny generations taxisystem med tekniker så som .NET Framework 3.5, WCF, WPF, ASP.net, ADO.net, MSMQ m.m.

 • Strålfors

  2010 - 10

  Systemutvecklare

  Utveckling av en e-handelsportal i ASP/ASP.net-miljö och Visual Studio 2008. Integration och kommunikation mot affärssystemet Movex.

 • Halda AB

  2009 - 10

  Systemutvecklare/integratör

  Implementation av virtuella COM-portar i inbyggd PC-miljö. Utveckling av WCF-tjänster. Implementation för automatiserad programmering av flashdiskar. Processdokumentation av releaser. Integration av navigationslösning i inbyggd PC-miljö. Utveckling av byggscript och installationspaket.

 • Migrationsverket

  2009 - 09

  Konsult

  Uppgradering av mjukvara i fotostationer för övergång till Windows Vista.

 • 3x34 Transport

  2008 - 08

  Systemexpert

  Debugging av nätverksrelaterat problem hos en COM+ applikation.
  Automatisering av rutiner kring flashdiskar.

 • Cardiolex AB

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Anpassat en applikation för medicinsk bruk till Windows Vista.

 • Halda AB

  2007 - 09

  Systemutvecklare/förvaltare

  Framtagande av designanvisningar för systemutvecklare.
  Kodgranksning av centrala funktioner/lösningar.
  Integration av växelsystem i kommunikationsplattform.
  Underhåll av Windows CE plattformar.
  Analys och proof-of-concept av SOA och WCF-tjänster som ersättare för COM+.
  Migration av Enterprise Instrumentation Framework till Enteprise Library i .NET.
  Debugging av nätverksrelaterade problem.
  Utveckling av flashdiskprogrammerare (av operativsystem+applikation).
  Överföring av Windows CE applikationer till Windows Mobile.
  Migration av projekt i Visual Studio 2005 till Visual Studio 2008.

 • Halda AB

  2006 - 06

  Systemutvecklare/förvaltare

  Debugging av seriell kommunikation i Windows 98.
  Vidareutveckling av Windows CE plattform samt införande av nya seriella drivrutiner.
  Vidareutveckling av kommunikationstjänster över TCP/IP och GPRS, främst i C#.
  Kommunikationstjänst för SUTI-telegramförbindelse (taxi).
  Debugging av kraschdumpar och minnesläckage i C++ komponenter.
  Förvaltning av Delphi-applikation med koppling mot Sybase.
  Debugging av system i Citrix och Terminal Services-miljöer.
  Införande av MSMQ-teknik i .NET.
  Utvecklat MSBuild-script för för större .NET-system.
  Migration av projekt från Visual Studio 2003 till Visual Studio 2005.
  Utveckling av databasdriven eventhantering.
  Underhåll av installationspaket.
  Utveckling av simulering via loggfiler.

 • Utklippan AB

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Anpassat en Windows CE baserad kommunikationsplattform till ny hårdvara och nya krav.

 • Halda AB

  1999 - 05

  Systemutvecklare/förvaltare

  Framtagande av designanvisningar för systemutvecklare.
  Införande av COM+ komponenter i Cluster-miljö.
  Utveckling av kommunikationstjänster över TCP/IP och GPRS i C# och C++.
  Utveckling av installationspaket för .NET-system.
  Införande av programvara i Citrix-miljö.
  Utveckling av Windows CE plattform.
  Införande av versionshantering på produktnivå i SourceSafe.
  Debugging av minnesdumpar, minnesläckage och nätverksrelaterade problem.
  Instrumentering- och monitoreringsverktyg i .NET.
  Utveckling av Extended Stored Procedures i SQL Server 2000.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  iOS, MS Internet Information Server, Windows 2003, Windows CE, Windows NT, Windows XP, .NET Server, Android, MS Transaction Server

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Borland IDE, Eclipse, CVS, MS Visual Studio, MSMQ, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Javascript, Delphi, HTML, Java, MFC, Pascal, UML, Visual Basic .NET, XML, ASP, C, C#, C++, COM, COM+, MS .NET, SQL, Visual Basic

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt

 • - Projektfaser

  Test, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, Datakommunikation allmänt, Protokollutveckling, TCP/IP

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, Mobilsystem allmänt

 • - Databaser

  Databasadministration, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Realtidssystem, Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system, Inbyggda system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer, Objektorienterade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  e-handel, GIS, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Passagerartransport

 • - Roller

  Systemanalytiker, Teknikstöd, Arkitekt, Designer, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2009 - 2009

  Forskningsingenjör, Linköpings universitet

 • 2005 -

  Systemarkitekt, grundare, Neikter Group AB

 • 1998 - 2004

  Systemutvecklare, Halda AB

Utbildningar

 • 2011 - 11

  Certifikat, MCTS, Microsoft SQL Server 2008, AddSkills, Stockholm

 • 2011 - 11

  Certifikat, MCTS, ADO.NET Application Development, AddSkills, Stockholm

 • 2011 - 11

  Certifikat, Windows Communication Foundation, AddSkills, Linköping

 • 2010 - 10

  Certifikat,MCP, Application Development Foundation, AddSkills, Stockholm

 • 2010 - 10

  Certifikat, MCTS, ASP.NET Application Development, AddSkills, Stockholm

 • 2010 - 10

  Certifikat, MCPD, Designing Enterprise Application, AddSkills, Stockholm

 • 2010 - 10

  Certifikat, MCTS, Windows Forms Applications, AddSkills, Stockholm

 • 2004 - 08

  Civilingenjör i Datateknik, Linköping

 • 2002 - 02

  Certifikat, MCSD, Visual Studio 6.0, Västerås

 • 2001 - 01

  Certifikat, MCP, Visual Studio 6.0, Västerås

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336