Dela

Torkel Stråhle

 • Projektledning, förstudier, kravhantering

Översikt

Torkel är en erfaren projektledare med mer än 20 års erfarenhet varav de senaste 15 åren som konsult och har i olika tekniska projekt agerat både på kund- och leverantörssidan. Torkel har under åren byggt upp en mycket bred projektplattform och en god kunskap och förståelse för samspelet mellan både projekt och verksamhet och mellan kund och leverantör.

Utöver sina projektledaregenskaper har Torkel också kunskaper inom kravhantering och vana att driva förstudier och utredningar men även omfattande erfarenhet från kontraktuella relationer, förhandlingar och upphandlingar.

Egenskaper

Torkel är en utpräglad projektledaregeneralist med en god teknisk allmänorientering. Han är uppskattad för sin avslappnade ledarstil där han gärna lyfter fram medarbetarnas prestationer. Lugn, stresstålig, lösningsorienterad och självgående är några andra av Torkels egenskaper. Hans allmänna förmåga att driva och framgångsrikt genomföra även komplexa projekt och hans tydliga sätt att rapportera till uppdragsgivarna har gjort Torkel väldigt uppskattad bland våra kunder och deras medarbetare.

Konsultens CV

 • Riksdagsförvaltningen, IT-Avdelning

  2017 -

  Team-leader

  Team-leader inom förvaltningen av systemen för den parlamentariska processen

 • Riksdagsförvaltningen, IT-Avdelning

  2016 - 17

  Förstudie Statistik

  Behovsanalys, nulägesanalys

 • Riksdagsförvaltningen, IT-Avdelning

  2016 - 16

  Förstudie TRIAD

  Processkartläggning, behovsanalys, GAP-analys.

 • Regeringskansliet, Information Rosenbad/RK Kommunikation

  2013 - 15

  Projektledare, genomförandeprojekt

  Huvudprojektledare för genomförandeprojektet med mål att skapa en ny webbplats för Sveriges regering och Regeringskansliet (omfattar både regeringen.se och den engelskspråkiga varianten government.se).
  Utvärdering och val av teknisk plattform, effektkartläggning, kravställning, konceptframtaging, interaktionsdesign, form, utveckling, innehåll, migrering, drift, användartester, tillgänglighetstester, utbildning. Produktionssättning från betaversion till slutlig ersättning av den tidigare webbplatsen.
  Uppdraget utgick från den förstudie där jag var och sträcker sig från ax till limpa över 2,5 år och omfattar samtliga departement, statsråd och Regeringskansliets drygt 4000 anställda. Projektgruppen varierade mellan 10-15 personer. Utvecklingen drevs enligt scrum.

 • Regeringskansliet, Information Rosenbad

  2012 - 13

  Projektledare, förstudie

  Förstudie - avseende byte av regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats, regeringen.se. Omfattning: plattformsutredning, marknadsundersökningar, användarbeteenden, effekt och målformulering.

 • Regeringskansliet - Utrikesdepartementet

  2012 - 12

  Projeketledare för Förstudier

  Ansvarig för genomförande av två parallella förstudier avseende hur två interna stödsystem på UD kan förbättras/ersättas. Kravinsamling, marknadsundersökning, lösningsförslag.

 • Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

  2012 - 12

  Projektledare för Förstudier

  Ansvarig för genomförande av en förstudie rörande digitala skyltar. Nulägesanalys, intressentanalys, kravinsamling, marknadsundersökning; prototypframtagning.
  Initiativtagare till och ansvarig för genomförande av ytterligare en förstudie rörande en kompletterande mobil informationssidan som accessas via en QR-kod. Förstudien syftade till att beskriva möjligheten och genomlysa potentialen genom att addera ytterligare en kommunikationskanal.

 • SL

  2010 - 12

  Projektledare

  Projektledare för införande av nytt e-handels- och CRM-system för SLs kunder som inte är privatpersoner (företag, skolor, de egna återförsäljarna och försäljningsombuden). Ett komplext projekt som inkluderade ett flertal medarbetare från verksamheten och som inkluderade omfattande kravhantering och verifiering, change management och integrationer mot andra system (Agresso, Gemalto, Payex, Soliditet, GIS, Outlook) samt migrering av data från system som ersattes. Uppdraget sträckte sig från upphandling, vidare över genomförande t.o.m. överlämning till förvaltning. e-handeln omsätter 300 MSEK/år.

 • Fortum Gas

  2010 - 10

  Bitr projektledare

  Biträdde projektledaren i planeringen inför byte av gastyp i Stockholms gasnät.

 • SL

  2007 - 09

  Teknisk Projektledare för SL Access

  Delprojektledare för SL Access största och mest kritiska delprojekt. Torkel tog över rollen som delprojektledare för det tekniska delprojektet då huvudprojektet ville sätta ytterligare fokus på detta delprojekt som var det största och mest kritiska i hela projektet. Torkels roll som delprojektledare var att resurssäkra och leda ca 15 personer utöver att ansvara för leveranserna från den kontrakterade systemleverantören med syfte att säkerställa en kvalitetssäkrad och framgångsrik driftsättning. Torkel var ytterst ansvarig för all kravhantering (drygt 5000krav), all mjukvaraverifiering, alla kontakter med den kontrakterade systemleverantören. Han ansvarade även för change management som var omfattande då projektet löpte över lång tid. Delprojektet ansvarade även för att etablera test- och driftmiljöer samt i stort sett alla hårdvaruinstallationer ute i SL-trafiken. Projektet drevs i enlighet med SLs PROPS-modell. Komplexiteten och svårigheterna i detta projekt var stora men till slut påbörjades lanseringen i september 2008 och i slutet av februari 2009 hade över 100.000 personer köpt biljetter på det nya smartkortet. Idag används systemet av alla medarbetare och resenärer i SL-trafiken. Projektets totala budget låg på över 500 MSEK. Biljettsystemet omsätter årligen runt 5 miljarder kronor.

 • SL

  2006 - 07

  Biträdande Huvudprojektledare för SL Access

  I maj 2006 engagerades Torkel till detta uppdrag som biträdande huvudprojektledare i samband med att SL gjorde en översyn som resulterade i att ett flertal olika projekt slogs samman till det övergripande huvudprojektet SL Access för att åstadkomma en bättre koordinering och tydligare fokusering på det allt mer efterfrågade nya smartkortbaserade biljettsystemet.
  Rollen som biträdare huvudprojektledare inkluderade initialt att etablera och skapa förutsättning för det nystartade huvudprojektet som omfattades av ca 60 personer inom olika delprojekt. Därefter innebar rollen ett övergripande planerings- och koordineringsansvar, inkl ansvaret för tidplanen samt att förstärka fokuseringen på den kontrakterade systemleverantören.

 • Fortum Värme

  2005 - 06

  Strategiskt planeringsansvarig

  Strategisk planeringsansvarig i samband med att Fortum gick över från egentillverkad stadsgas till inköpt naturgas vilket medförde att bortåt 15000 gasapparater (mestadels gasspisar) behövde bytas ut för att klara den nya gasen. Planeringsarbetet innebar bl.a. processutveckling, kravställning, anpassning av IT-stöd, organisationsutbyggnad, upphandling och styrning av leverantörer och entreprenörer. Stockholm använder idag den nya gasen och konverteringen gick som planerat.

 • Vodafone Sverige AB

  2003 - 05

  Nyetablringsansvarig Stockholm

  Övergripande ansvar för Vodafones nyetableringar av 3G-basstationer i Stockholm. Tillsammans med ca fem medarbetare genomfördes flera hundra nya etableringar. Uppdraget inkluderande bl a myndighetskontakter, förhandlingar med fastighetsägare, information till hyresgäster och entreprenörer. Att få bygglov och signerade avtal på plats under pågående strålnings-drev i media krävde en hel del kreativitet, sakligt lugn och uthållighet. Trots en negativ omvärld lyckades projektet med att vida överträffa de uppställda leveransmålen.

 • Orange Sverige AB

  2002 - 03

  Nyetableringsansvarig

  Kontrakterad som extern leverantör för nyetableringar av 3G-basstationer i Stockholm. Huvudansvarig för detta uppdrag som engagerade ett flertal medarbetare och underleverantörer. Myndighetskontakter, förhandlingar med fastighetsägare, information till hyresgäster.

 • Dottern Edit

  2002 - 02

  Pappaledig

  4 månader

 • Hi3G Access AB

  2002 - 02

  Kravställare-Förhandlare

  Ansvarade för kravställning och förhandling rörande projektrelaterade frågor i samband med att Hi3G (nuvarande mobiloperatören 3) genomförde sin upphandling av systemleverantörer för 3G-nätet.

 • Ericsson Sverige AB

  2001 - 01

  Operations Manager

  Övergripande operativt ansvarig för ett antal kunders alla leverans-, integrations- och verifieringsprojekt, all logistik och CM för hård- och mjukvara, samt även för utbildning och systemsupporten. Dessutom ansvarig för allt som var projektrelaterat i samtliga offerter. Arbetet innebar ett mycket nära samarbete med säljare och systemtekniker, entreprenörer och inte minst med kunden.

 • Ericsson Sverige AB

  2000 - 00

  Projektspecialist inom säljteam

  Ansvarig för projektrelaterade frågor i Ericssons 3G-offerter till de parter som tävlade om de svenska 3G-tillstånden från Post- och Telestyrelsen.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso, Abalon

 • - Verktyg & Middleware

  MS Project

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Produktledning, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärsutveckling, Kravanalys, Processinförande, Processutveckling, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Projektledning

 • - Försäljning

  Försäljning, Säljsupport, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Tillgänglighet, Beställarstöd, Kravformulering, LOU

 • - Metoder & Processer

  ITIL, Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, PPS, Processer och metoder allmänt, Scrum, PROPS

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Projektering, Test, Förstudie, Införande och överlämning, Implementation

 • - Projektledning

  Agile project systems, Infrastruktur och logistik, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetssystem, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling, Typprov och certifiering, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara, Testledning

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, GSM, Nätplanering, WCDMA (3G), Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Systemtyper

  Fasta telesystem, Nätverk och kommunikation, Webb- och Internetbaserade system, Mobila telesystem, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  GIS, Billing-system, e-handel, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem, CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Energi, Säkerhet, Tillverkande Industri, Transport/Spedition/Flyg, Passagerartransport, Postorder/ e-handel, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Produktledare, programledare, Testledare, Coach, Configuration Manager (CM), Förändringsledare, Kravanalytiker, Team-ledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Projektledning digitala medier

Anställningar

 • 2011 -

  VD, Konsult, Eget företag, via Kvadrat

 • 2001 - 2001

  Pappaledig, Dottern Edit

 • 2000 - 2011

  Delägare, Konsult, Projekledare, Eget företag, Alyata Projektledning AB

 • 1999 - 2000

  Operations Manager för Telia Mobile, Ericsson Sverige AB

 • 1997 - 1997

  Pappaledig, Sonen Anton

 • 1996 - 1998

  Kundprojektledare GSM, Ericsson Radio Systems

 • 1994 - 1995

  Kundprojektledare Mobitex, Ericsson Mobile Communications AB

 • 1990 - 1994

  Projektledare och Produktansvarig, ABB Robotics Products AB

 • 1989 - 1990

  ABB Elevingenjörsprogram, ABB Support AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Prosci Change Management Certification, Stockholm

 • 2015 - 15

  Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden, Stockholm

 • 2014 - 14

  CSPO - Certifierat Scrum Product Owner, Crisp Stockholm

 • 2012 - 12

  SQEB-REQB - Certifierad Kravhanterare, Stockholm

 • 2012 - 12

  Kravhantering IT-säkerhet, Stockholm

 • 2010 - 10

  CSSM - Certifierad Scrum Master, Crisp Stockholm

 • 1994 - 99

  Diverse Telekom-kurser, Stockholm

 • 1992 - 93

  ABB Ledarskapsutbildning, Västerås

 • 1989 -

  Diverse Projektledarutbildningar, Sverige

 • 1989 - 90

  ABB Elevingenjörsprogram, Västerås-Barcelona

 • 1984 - 85

  Militärtjänst, Visby

 • 1983 - 88

  Industriell ekonomi (Master och Science, Civilingenjörsexamen), KTH

 • 1980 - 83

  4-årig Teknisk Linje, Thorildsplans Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363