Dela

Peter Lindvall

 • Scrum Master
 • Lösningsarkitekt
 • Agil Coach

Översikt

Peter är certifierad Scrum Master och trivs mycket bra i koordineringsroller som t.ex. projektledare eller lösningsarkitekt. Han verkar inom alla faser av systemutveckling, från uppstart, krav och analys till utveckling, förvaltning och drift. Peter har mångårig erfarenhet inom objektorienterad mjukvaruutveckling med en förkärlek för agila metoder och testdriven utveckling (TDD).

Egenskaper

Peter är en detaljmänniska som älskar utmaningar! Som person är han nyfiken, analytisk, ansvarstagande, initiativrik och väl strukturerad. Vidare har Peter stor social kompetens och en lättsam personlighet, han har mycket god samarbetsförmåga utan att tappa varken drivkraft eller självständighet.

Konsultens CV

 • Kriminalvården

  2016 -

  Utveckling / Scrum Master

  Utveckling av ett system för planering och styrning av en klients verkställighet. Systemet används hela vägen från start till slut under klientens tid i kriminalvård, och möjliggör även uppföljning. Min huvudroll var Scrum Master, men jobbade även som systemutvecklare. Teknik: WPF, C#, Visual Studio 2015, NUnit, WCF, PRISM, MVVM, MEF, TFS, MS SQL Server, Fluent NHibernate, MS Release Management, Scrum, PPS.

 • Kriminalvården

  2015 - 16

  Utveckling / Agil Coach

  Utveckling av ett system för registrering av den process som en klient går igenom när denne önskar förflyttas från en anstalt eller häkte till ett annat. Min huvudroll var systemutvecklare, men agerade även rådgivare i agila principer och arbetssätt. Teknik: WPF, C#, Visual Studio 2013, NUnit, WCF, PRISM, MVVM, MEF, TFS, MS SQL Server, Fluent NHibernate, MS Release Management, Scrum, PPS.

 • Kriminalvården

  2014 - 15

  Utveckling / Agil Coach

  Utveckling av ett system för planering, registrering, bevakning och uppföljning av drogprover på anstalt, häkte och frivård. Projektet innefattade även integrationer mot RMV (Riksmedicinalverket) för att skicka och ta emot remisser. Min huvudroll var systemutvecklare, men agerade även rådgivare i agila principer och arbetssätt. Teknik: WPF, TDD, C#, Visual Studio 2013, NUnit, WCF, PRISM, MVVM, MEF, TFS, MS SQL Server, Fluent NHibernate, MS InRelease, Scrum, User Story Mapping, PPS, BizTalk.

 • Kriminalvården

  2012 - 14

  Utveckling / Scrum Master

  Ledande roll i utvecklingen av ny funktionalitet för att uppfylla Riksarkivet och Datainspektionens krav på statliga myndigheter angående arkivering och gallring av digital information. Teknik: WPF, TDD, C#, NUnit, WCF, PRISM, MVVM, MEF, TFS, Subversion, XML, XSLT, XSD, MS SQL Server, Fluent NHibernate, Scrum, PPS.

 • Kriminalvården

  2011 - 12

  Utveckling

  Förvaltning och nyutveckling av Kriminalvårdens klientadministrativa system KVR. Jag har bl.a. varit med och tagit fram ett helt nytt hjälpmedel för administration av klienter med fotboja och/eller samhällstjänst. Teknik: Visual Basic .NET, C#, ASP.NET, MVC, jQuery, NHibernate, MS SQL, SSIS, Subversion, Jira, NUnit, Reporting Services, WCF och Webservices, Kanban.

 • Ericsson AB

  2009 - 11

  Utveckling / Scrum Master

  Total omarbetning av en befintlig programvara. Teamet arbetade enligt Scrum och arbetet innefattade bl.a. analys, krav, design, arkitektur och projektplanering. Språk: C#.

 • Ericsson AB

  2007 - 08

  Utveckling

  Mjukvaruutvecklare i en specialistgrupp på Ericssons testenhet. Arbetet innefattade underhåll och utökning av Ericssons testplatform. Språk: C#

 • Ericsson AB

  2007 - 09

  Utveckling

  Arbetat med utvecklingen av en ny produktionskritisk windowsapplikation, för använding inom Ericsson. Språk: C#.

 • Ericsson AB

  2007 - 07

  Utveckling / Analys / Projektledning

  Arbete med utveckling av testlösningar till Ericssons produkter. Arbetet innefattade kravanalys och implementation. Min position var som knutpunkt mellan testenheten och designenheten. Viss delprojektledning förekom.

 • Stadium AB, IT-avdelningen

  2006 - 07

  Utveckling / Drift / Support

  Scripting i Unix och Windowsmiljö. Nätverksövervakning och konfiguration av intelligenta switchar. Active Directory och Exchange. Affärskritiska integrationslösningar. Inköpsansvarig för datorer och kringutrustning. Support av IT-relaterade frågor.

 • Bravikens Pappersbruk

  2005 - 05

  Utveckling

  Utveckling av ett produktionssystem för registrering och uppföljning av underhållsjour. Språk: Java.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Windows 2008 Server, Windows NT, .NET Server, iOS, Mac OS X, MS Internet Information Server, Windows 2003, VM, Dos, Windows 2000, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows XP

 • - Databashanterare

  MS Access, mySQL, Oracle, SQLite, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, Cruise Control, Enterprise Architecht (verktyg), Git, MS Exchange, MS Project, MS Reporting Services, Atlassian Jira, Hibernate, Jira, MS Sharepoint, Netscape, Subversion, Team Foundation Server, TeamCity, Windows Presentation Foundation, Xcode, MS Explorer, MS Office, MS Visual Studio, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, PowerShell, Unix Shell script, XSD, XSL, XSL-T, HTML, HTML5, Java, Javascript, Jquery, Objective-C, SQL, SQL Windows, UML, Webservices, ASP.NET, C#, MS .NET, MVC, Visual Basic .NET, XML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Metodstöd

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  PPS, PROPS, SAFe, Continious Delivery, Parprogrammering, TDD - Test Driven Development, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, LEAN, Processer och metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Projektering, Drift, Förstudie, Införande och överlämning, Test, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest, Validering & Test - Mjukvara, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling

 • - Fast datakommunikation

  TCP/IP, Unix, Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN

 • - Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning, Nätverksadministration, Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll

 • - IT-säkerhet

  Kryptering, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Databaser

  MongoDB, Databasadministration, Databaskonstruktion, Datamodellering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Operativsystem och drivrutiner, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  AJAX, CRM-system, Instant Messaging, Internet of Things, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Elektronikindustri, Service/Tjänster, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Kravanalytiker, Utredare, Användbarhetsspecialist, Arkitekt, Coach, Delprojektledare, Projektadministratör, Systemanalytiker, Team-ledare, Testare, Systemförvaltare, Systemingenjör, Teknikstöd, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2010 -

  IT-Konsult & Projektledare, Kvadrat

 • 2007 - 2010

  IT-konsult, Etteplan

 • 2006 - 2007

  IT-konsult, Academic Work AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Avancerad lösningsarkitektur med SOA, Addskills

 • 2014 - 14

  Certified Scrum Product Owner (CSPO), Crisp AB

 • 2012 - 12

  WPF, Addskills

 • 2012 - 12

  TDD, Addskills

 • 2010 - 10

  Certified Scrum Master (CSM), Crisp AB

 • 2009 - 09

  Uml 2.0, Etteplan

 • 2009 - 09

  Kundrelationer, Etteplan

 • 2008 - 08

  Ledarutbildning för projektledare, Etteplan

 • 2007 - 07

  Rational ClearCase, IBM

 • 2003 - 04

  Matematisk Analys II, 10p, Linköpings Universitet

 • 2003 - 04

  Matematisk Statistik, 10p, Linköpings Universitet

 • 2003 - 04

  Matematisk Analys I, 10p, Linköpings Universitet

 • 2003 - 03

  Linjär Algebra, 6p, Linköpings Universitet

 • 2000 - 03

  Ing. Data- och Elektroteknik, 120p, Linköpings Universitet

 • 1996 - 98

  Naturvetenskapligt program, Spångbergsgymnasiet, Filipstad

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757