Dela

Bjørn Boivie Myrland

 • Verksamhetsanalytiker
 • Kravanalytiker
 • Systemanalytiker

Översikt

Bjørn har över 25 års erfarenhet inom IT. Han arbetar numera mest i roller som krav- och verksamhetsanalytiker, och inom bank och finans. Bjørn har en bred erfarenhet från många olika verksamhetsområden som forskning, processindustri, transport och telecom; med olika typer av IT-lösningar, från inbäddade realtidssystem, transaktionsintensiva system, integration och webbteknik; och i roller som utvecklare, designer, arkitekt och analytiker.

Egenskaper

Bjørn har en mycket god förmåga att sätta sig in i nya verksamhetsområden och förstå komplicerade problemområden. Hans analytiska förmåga kombinerat med god pedagogik och kommunikationsförmåga gör att han gärna får en central plats som kunskapsbas i projekten, och med sin breda erfarenhet kan han ofta bidra med nya infallsvinkler. Bjørn trivs bäst som lagspelare, och gillar att dela med sig av båda sin kunskap och resultat.

Konsultens CV

 • SEB

  2014 -

  Krav- och Verksamhetsanalytiker

  Med säte i IT-förvaltningen för internetkanaler (web, appar mm) för privat och SME-marknaden har Bjørn uppdraget att fånga och beskriva verksamhetskrav och agera verksamhetens förlängda arm in i IT-utvecklingsarbetet, i olika agila teams samt projekt. Kärnområdet har varit säkerhetslösningar för kundinloggning, signering mm, samt bedrägeriskydd, men arbetet har även inkluderat andra områden t.ex. Känn-din-kund. IT arbetar enligt en agil filosofi och en viktig del av arbetet har varit att etablera lämpliga produktbacklogs och att flytta medarbetarnas fokus från att bygga IT-komponenter till att leverera användarfunktionalitet.

 • FOREX Bank

  2014 - 14

  Processmodellerare

  Processkartläggning i nytt affärsinitiativ, som beslutsunderlag i affärsutveckling samt kravställande på IT-stöd. Inkluderade viss begreppsmodellering.
  Rådgivning till Produkt och Process-avdelningen i frågor om modelleringsmetodik och verktygsval.

 • Informa Sweden

  2013 - 14

  Lärare

  Lärare och certifierare i en öppen kurs inom IT-arkitektur, med huvudansvar för kursdelen Lösningsarkitektur.

 • SHB

  2012 - 14

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker inom delprojekt för att ta fram koncept för användarinteraktion inom ett större program som arbetar med internettbank för privat- och företagskunder. Skapade struktur för, fångade krav och dokumenterade styrande dokument (principer och riktlinjer) i samarbete med interaktionsarkitekt och verksamhetsspecialister. Arbetade fram begreppsmodeller och övergripande kravmodeller för projekten, samt tog fram mer detaljerade kravspecifikationer för vissa funktioner.

 • SEB

  2012 - 12

  Verksamhetsanalytiker

  Begrepps- och informations-modellering på verksamhetssidan i ett projekt för införande av ett nytt fondhandelssystem. Införandeprojektet behövde sätta ett eget begreppsapparat för att undvika oklarheter pga. ett stort antal %27%27dialekter%27%27 i olika system och delar av verksamheten. Etablerade arbetssätt och modelleringskonventioner samt kartlade över hundra termer tillsammans med verksamhetsspecialister. Detta användes senare som grund för rutinbeskrivningar och för att ena olika system- och projekt-termer. Verktyg: ARIS.

 • SEB

  2012 - 12

  Verksamhetsanalytiker

  Begreppsmodellering i anslutning till pågående kanalstrategiarbete och övergripande affärskravsarbete inom området kanal och fronter. Tog fram ett begreppsapparat inom området i samarbete med flera verksamhetspersoner, och begreppsapparatet användes senare i flera projekt.

 • SEB

  2009 - 12

  Verksamhets- och systemanalytiker

  Roll som verksamhets- och systemanalytiker inom området avtal och behörigheter i stort projekt runt Behörighetssystem och Internetbank. Processmodeller, affärsregelverk, affärs- och lösningskrav. Samlade verksamhetsregler och skapade en generell modell för att hantera behörigheter grundat på roll och fullmakter, för privatpersoner och företag. SEB-UP. Deltog även i värksamhetsförändrings- och kompetensöverföringsaktiviteter. Verktyg: Visio, Aris, ReqPro.

 • SEB

  2009 - 09

  Kravanalytiker

  Fångade tidiga (inception-fas) affärskrav för en ny internetbank, inom områderna Förbättringspunkter befintlig funktionalitet, Behörigheter och avtalsdriven struktur, samt Content Management.

 • SEB

  2008 - 08

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker/systemanalytiker i framtagning av proof-of-concept applikation på ny applikationsplatform. Applikationen var avsedd för kundrådgivare privat och företag.

 • SEB

  2008 - 08

  Systemanalytiker

  Roll som systemanalytiker i projekt för värdepappershandel (aktier, derivat, strukturerade placeringar). Scrum. Fångade systemkrav på integration mellan front och handelssystem. Kartlade informationsflöden i befintlig systempark för et antal handelsfall. Tog fram testfall och utförde acceptanstester av inköpt handelssystem.

 • SEB

  2008 - 08

  Kravanalytiker

  Roll som kravanalytiker i projekt för värdepappershandel. SEB-UP. Fångade och dokumenterade verksamhetskrav (användningsfall) samt informationsmodellering i relation till dessa.

 • Nordnet

  2007 - 07

  Arkitekt

  Arkitekt i förstudiefas av projekt för att skapa tjänstegränssnitt för värdepappershandel. Analyserade kravbilden och utredde arkitekturalternativ.

 • SEB

  2006 - 07

  Arkitekt och Kravanalytiker

  Arkitekt och kravanalytiker i projekt för telefoniplattform (IP-telefoni, call center, röstinspelning). Strukturerade och kompletterade kravbilden, bedömde uppfyllandegrad och -möjligheter och bildade en roadmap för kravuppfyllande. På detta grundlag kunde beställare och ledning fatta beslut om att återstarta projektet.

 • SEB

  2005 - 06

  Systemarkitekt, Systemanalytiker

  Systemarkitekt och systemanalytiker i integrationsprojekt för SEB Tyskland (Java).

 • OM Technologies

  2003 - 03

  Testutvecklare

  Utvecklade automaticerade tester av ett värdepappershandelssystem. (Java)

 • Sony Ericsson

  2002 - 05

  Systemarkitekt, utvecklare

  Systemarkitekt och systemutvecklare i ett antal projekt i ett Content Management system och tillhörande databas. (Java, JSP, SQL, Oracle, översättningar, workflow)

 • OM Technologies

  2002 - 02

  Testutvecklare

  Designade och utvecklade automaticerade testfall av värdepappershandelsystem. agerade mentor för nyanställda. (Java)

 • Lokomo Systems

  2002 - 02

  Systemanalytiker

  Genomförde funktionell kartläggning och författade dokumentation av ett Content Distribution System.

 • Scandinavian IT Group

  2001 - 01

  Systemarkitekt

  Genomförde arkitekturutredning i projekt för bagagehantering med mobila terminaler. (Java)

 • Ericsson EPAC

  2000 - 01

  Systemarkitekt

  Systemarkitekt och utvecklare i projekt för att ta fram webklient för Product Data Management system. (Java)

 • 4T Solutions

  1999 - 00

  Systemutvecklare

  Server-side utvecklare i billingsystem för mobiltelefoni. (C++)

 • Adtranz Signal

  1997 - 98

  Systemutvecklare

  Systemutvecklare av inbäddad realtidssystem för tågsignalering. (Assembler, C)

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Hibernate, J2EE, JDBC, Weblogic, Websphere, ARIS, Clearcase, CVS, Eclipse, MS Visual Source Safe, Tomcat, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  XML, Assembler, C, C++, HTML, J2SE, Java, Javascript, JSP, Servlets, SQL, UML, Unix Shell script

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Metodstöd, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsanalys, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsmodellering

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, BPM, Scrum, RUP/UP

 • - Projektfaser

  Implementation, Införande och överlämning, Test, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Systemering/Design/Krav

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Kryptering

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Realtidssystem, Simulering, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå

 • - Tillämpningar

  SOA, Billing-system, Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Tillverkare av Telekomutrustning, Transport/Spedition/Flyg, Bank & Finans

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Databasadministratör, Lärare, Team-ledare, Utvecklare/Programmerare, Arkitekt, Kravanalytiker, Systemanalytiker

Anställningar

 • 2010 -

  Ägare, Konsult, So Be IT AB

 • 2002 - 2010

  Manager Consultant, Cybercom Sweden East

 • 2001 - 2002

  Konsult, Atello AB / Adfore AB

 • 1997 - 2001

  Konsult, Cap Gemini

 • 1994 - 1997

  Algoritm- och Systemutvecklare, Camo ASA (Norge)

 • 1990 - 1994

  Forskare, SINTEF (Norge)

 • 1987 - 1988

  Forskningsassistent, Norges Tekniske Høyskole

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Data science at scale: Using Spark and Hadoop, Cloudera

 • 2015 - 15

  Kryptovalutor och Bitcoin, Drakon Sverige AB

 • 2014 - 14

  CSPO - Certified Scrum Product Owner, Crisp

 • 2014 - 14

  CSM - Certified Scrum Master, Crisp

 • 2014 - 14

  Archimate, Biner Academy

 • 2013 - 13

  Effektkartläggning, InUse

 • 2012 - 12

  REQB Certifierad Kravhanterare, Konsultbolag1

 • 2009 - 09

  BPMN, Astrakan

 • 2009 - 09

  IBM Websphere Portal Server Overview, IBM

 • 2006 - 06

  Hibernate, Redpill

 • 2005 - 05

  IBM WebSphere Developer and Server, Leylock IT

 • 2000 - 00

  Catalysis Method, Cap Gemini

 • 1999 - 99

  Architecture Design, Distributed Information Sys, Cap Gemini

 • 1998 - 99

  IT-Arkitektutbildning, Cap Gemini

 • 1992 - 92

  Riskanalys, SINTEF

 • 1983 - 88

  Civilingeniör, Norges Tekniske Høyskole

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25