Dela

Fabian Sagström

 • Testledare och teknisk testare
 • Acceptanstestledare
 • Systemintegratör/designer

Översikt

Fabian Sagström har rollen som acceptanstestledare hos nuvarande kund FOREX Bank. Där har han skapat testplaner och strategier, stöttat verksamhetstestare och styrt testerna, tagit fram testdata och säkerställt testmiljöer med externa integrationer, satt bugg-hanteringsprocess, sammanfattat testresultaten i testrapporter och gett rekommendationer inför produktionssättningar. Han har vana att jobba i teststödsverktyg som t.ex. Jira, Reqtest och HP QC för att skapa testfall, exekvera testkörningar och följa upp buggrapporter och testprogress.
Han har brancherfarenhet från bank genom uppdrag på flera banker såsom FOREX Bank, SEB och Swedbank. Erfarenhet från online banking som t.ex. API i molnet MS Azure med betaltjänster och digital on-bording och även erfarenhet från kärnbanksystem och fondhandel. Erfarenhet från flera regelefterlevnadsprojekt på bank såsom AML, PSD2 och GDPR.
Fabian har på nuvarande uppdrag också haft roll som teknisk testare med hands on uppgifter i Open API, SoapUI, Swagger, SQL Server. I rollen som testare har han utfört enhets-, prestanda-, integrations-, regressions-, system- och acceptanstester, men även testautomatisering av enhetstester, kravgranskning samt plattformsverifiering. ISTQB-certifierad testare.
Han har jobbat i agila utvecklingsprojekt, t.ex. med Scrum på Kronofogdens handläggarsystem.
Fabian har en bakgrund i rollen som systemintegratör med flera års erfarenhet av att designa och utveckla systemintegrationslösningar på IBM Integration Bus. Inom systemintegration har han främst använt Toolkit, RTC, Message Broker, ESQL, WSDL, XSD.

Egenskaper

Som person är Fabian engagerad, social, driven, effektiv, noggrann och leveransfokuserad. Vid sidan av sina uppdrag har han drivit kompetensnätverk. Fabian är en problemlösare och en duktig teknisk analytiker. Han bidrar gärna med sitt kunnande både bland kollegor och hos sina kunder. Han har jobbat med analys, design, systemintegration, modellering, programmering, testledning, test och dokumentation.

Konsultens CV

 • FOREX Bank

  2018 -

  Acceptanstestledare

  Projekt:
  Nya externwebben
  Roll:
  Planera, styra och följa upp acceptanstester av nya externwebben utförda av respektive avdelning på banken. Den nya responsiva externwebben har funktioner som digital on-boarding d.v.s. möjlighet att bli bankkund via webben, köp av valuta betala direkt och få den hemskickad alternativt hämta i butik, ansök om lån.
  Externa integrationer: Mobilt BankID, SPAR, Netaxept, Instant Watch, UC (Upplysningscentralen)
  Tekniker, verktyg & metoder: BizTalk Integration Manager, MS SQL Server, Jira, Confluence, Agilt

 • FOREX Bank

  2018 - 18

  Acceptanstestledare/Acceptanstestare

  Projekt:
  PSD2 (andra betaltjänstdirektivet)
  Roll:
  Planera, exekvera och följa upp acceptanstester av online banking-tjänster inom PSD2. För tredjepartsleverantörer s.k. TPP:er tillhandahåller banken API:er för betaltjänster och kontoinformation i molnet (MS Azure). Slutkunden s.k. PSU godkänner betalningar via SCA och ger medgivanden för hämtning av kontoinformation.
  Externa integrationer: Mobilt BankID, Verisec
  Tekniker, verktyg & metoder: API Managment, Open API, MS Azure, SharePoint, Jira, Confluence, Reqtest, BizTalk Integration Manager

 • FOREX Bank

  2017 - 18

  Acceptanstestare

  Projekt:
  AML (Anti Money Laundry)
  Roll:
  Planera, exekvera och följa upp acceptanstester av AML. För att motverka pengatvätt införs regelmotor som ger AML-gruppen kontroll på kundkännedom / KYC (Know Your Customer), Riskklass, AML-Status, kundrelationsnivå, medborgarskap, ID-handlingar, slagningar mot PEP- & sanktionslistor, registervård m.m.
  Externa integrationer: PEP- & Sanktionslista i Instant Watch (Trapets), Registervård via SPAR
  Tekniker, verktyg & metoder: Swagger, MS SQL Server, MS Azure, Sharepoint, Reqtest, BizTalk Integration Manager

 • FOREX Bank

  2017 - 18

  Acceptanstestledare

  Projekt:
  GDPR (Dataskyddsförordningen)
  Roll:
  Planera, styra och följa upp acceptanstester av GDPR. En stor del av detta var automatisering av anonymisering eller borttagning av kunder i alla bankens system så som Kundmastern, Datavaruhuset, Kärnbanksytemet Entra (Tieto), iDB (Evry), Instant Watch m.fl.
  Externa integrationer: Instant Watch (Trapets)
  Tekniker, verktyg & metoder: BizTalk Integration Manager, Sharepoint, Reqtest

 • FOREX Bank

  2017 - 17

  Acceptanstestledare

  Projekt:
  PuL (Personuppgiftslagen)
  Roll:
  Planera, styra och följa upp acceptanstester av PuL. En stor del av detta var automatisering av anonymisering eller borttagning av kunder i alla bankens system så som Kundmastern, Datavaruhuset, Kärnbanksytemet Entra, iDB, Instant Watch m.fl.
  Externa integrationer: Instant Watch (Trapets)
  Tekniker, verktyg & metoder: BizTalk Integration Manager, Sharepoint, Reqtest

 • FOREX Bank

  2017 - 17

  Acceptanstestledare

  Projekt:
  Ekonomiskt Mellanlager
  Roll:
  Planera, styra och följa upp acceptanstester av Ekonomiskt Mellanlager (Datema) som utfördes av ekonomiavdelningen på banken. Kärnbanksystemet Entra och butikssäljsystemet går båda via det ekonomiska mellanlagret innan det förs in i huvudboken iScala.
  Tekniker, verktyg & metoder: Reqtest

 • FOREX Bank

  2016 - 17

  Accetanstestare

  Acceptanstestare i Säljstöds-projektet
  Projekt:
  Butikssäljsytemet (Säljstöd)
  Roll:
  Granska kravdokument. Planera, exekvera och följa upp acceptanstester av butikssäljsytemet (Evry). Rollbaserat butikssäljsystem för säljare i FOREX Banks butiker och back office. Systemet har valuta försäljning samt bank- och korttjänster.
  Externa integrationer: SPAR, Instant Watch
  Tekniker, verktyg & metoder: Reqtest, BizTalk Integration Manager, MS SQL Server, Scrum

 • Föräldraledig

  2016 - 16

  Föräldraledig

 • S|E|B

  2013 - 16

  Systemintegratör/Designer/Testare/Beställare

  Projekt:
  One Fund 2.0
  Roll:
  Integrera fondhandelssystemet TCM från Tieto med S|E|B-system för en ny helhetslösning inom fondområdet på banken. Designa, implementera och testa integrationslösningar. Enhetstester, end-to end tester, performance tester av integrationslösningar. Mycket god kunskap av defekthanteringsprocessen. Beställning av infrastrukturtjänster samt framställande av förvaltningsdokumentation.
  Tekniker, verktyg & metoder: Quality Center, FIX, FIXML, SWIFT, WSDL, XSD, IIB9, IBM Integration Bus, RTC, IBM Rational Team Concert,
  IBM Message Broker, MQ, Broker Toolkit, MQMON, ESQL, Web Services, SQL Server, Clear Case, IBM Integration Explorer, WIN, Z/OS, Scrum.

 • S|E|B

  2011 - 13

  Systemintegratör/Designer/Testare

  Projekt:
  One Fund Globala Fonder 1.0.
  Roll:
  Integrera fondhandelssystemet TCM från Tieto för SEB:s avdelning Globala Fonder med diverse S|E|B-system.
  Tekniker, verktyg & metoder: FIX, FIXML, SWIFT,
  IBM WebSphere Message Broker, IBM WebSphere Transformation Extender (WTX), MQ, WMB Toolkit, MQMON, ESQL, Web Services, SQL Server, Clear Case, Quality Center, WIN, UNIX, RUP.

 • S|E|B

  2010 - 11

  Systemintegratör/Designer/Testare

  Projekt:
  One Fund Externa Fonder inom programmet OITR.
  Roll:
  Integrera fondhandelssystemet TCM från Tieto med diverse S|E|B-system. Pilot där TCM prodsätts för att hantera de externa fonder som S|E|B erbjuder sina kunder.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  IBM WebSphere Message Broker, IBM WebSphere Transformation Extender (WTX), MQ, WMB Toolkit, MQMON, ESQL, Web Services, SQL Server, Clear Case, Quality Center, WIN, UNIX, RUP.

 • S|E|B

  2009 - 10

  Systemutvecklare

  Projekt:
  Compass Private Banking.
  Roll:
  Systemutveckling i Java EE för att vidareutveckla systemet Compass som används av S|E|B:s Private Bankingförvaltare.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  Enterprise Java Beans, Spring Framework, JUnit, DBUnit, Web Services, IBM Rational Software Architect, WebSphere Application Server, SQL Server, Jira, Clear Case, Quality Center, RUP.

 • Kronofogden

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  Projekt:
  Init, Agilt projekt med metodiken Scrum.
  Roll:
  Systemutveckling i Java för nyutveckling i systemet Init. Init används av Kronofogden för att handlägga indrivning/utmätning från gäldenärerer m.m.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  J2EE, Enterprise Java Beans (EJB), JUnit, Modellering i Rose, WebLogic Application Server, UNIX, Eclipse, JUnit, Struts, XSLT, Clear Case, Quality Center, Scrum.

 • Swedbank

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Projekt:
  Nordic Cash pool 2, Vi företag migrering.
  Roll:
  Webbutveckling i Struts inom företagsdelen på Swedbanks internetbank. Internetbanken körs på IBM WebSphere Application Server. Javautveckling i bankens ramverk (TDE) för t.ex. flödeskontroll, behörighetsfrågor, loggning, validering, felhantering.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  J2EE, Struts framework, Struts Taglib, Struts Tiles, JSP, WebSphere Application Server, IBM Rational Developer, JUnit, Struts, Clear Case, Quality Center, RUP.

 • Föräldraledig

  2007 - 08

  Föräldraledig

 • Net Entertainment

  2007 - 07

  Testautomatisering

  Projekt:
  Testautomatisering, Agilt projekt med metodiken Scrum.
  Roll:
  Systemutveckling i Java för att utveckla en applikation som automatiserar tester i Net Entertainments nyutvecklade kontohantering. Testapplikationen parsar inputfil med testscenarion som Net Entertainment vill automatisera och genererar en rapportfil med testsvar vilka hjälper utvecklarna av kontohanteringen att finna buggar i backend-koden. Servertekniker: Spring, BAT-script
  Tekniker, verktyg & metoder:
  Java, Spring framework, SQL Server, BAT-script, Eclipse, JUnit, Subversion, Scrum.

 • AstraZeneca

  2007 - 07

  Plattformsverifiering/Testare

  Projekt:
  AstraZenecas eSI-plattform
  Roll:
  Fabian utförde connectivity-, fail over- och resilience tester. Egenkomponerade testfall tillsammans med testresultat dokumenterades i HP Quality Center. Uppdraget var att kvalitetssäkra AstraZenecas eSI-plattform. Plattformen ska hålla 200 externa globala Astra Zeneca webbar. Plattformen består av WebLogic applikationsserverkluster, Oracle databasserverkluster och Apache webbservrar. Utveckling av enklare webbapplikation i testsyfte.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  BEA WebLogic AS, Oracle dbms, JSP, QC.

 • AstraZeneca

  2006 - 07

  Systemutvecklare/Testare

  Projekt:
  Portalprojekt - Your AZ
  Roll:
  Utveckling, konfiguration, test i portalprojektet Your AZ. Portalerna körs i WebLogic AS och portalserver är Vignette. Fabian utvecklade portlets i Eclipse med MyEclipse plug-in och konfigurerade portalen i Vignettes Konsol.
  Han utförde systemtest på flera applikationer i portalen inför månadsreleaser.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  Portal, Portlets, Oracle dbms, BEA WebLogic Application Server, Vignette, Eclipse MyEclipse.

 • Sogeti

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Projekt:
  Internprojekt.
  Roll:
  Utveckling av webbapplikation med ramverket Spring. Fokus låg på att applikationen skulle använda Java-tekniken Hibernate för att mappa databastabeller med objekt i Java. Databas som användes var ramverksstödda HSQL.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  Hibernate, Spring, HSQL, J2EE, Spring MVC, JSP.

 • Swedbank

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Projekt:
  e-CM/GRK Internetbanken Företag, elektronisk cash management på bankens nya reskontra(GRK).
  Roll:
  Vidareutveckling av internetbanken Företag för att hantera stora kunders koncerninterna överföringar och massöverföringar. Projektet var iterativt och följde RUP. Utvecklingen utfördes på bankens egenutvecklade J2EE baserade ramverk TDE för t.ex. flödeskontroll, behörighetsfrågor, loggning, validering, felhantering.
  Utvecklingsverktyg var WSAD och applikationen körs på WAS.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  J2EE, TDE, Struts Taglib, Struts Tiles, JSP,
  WebSphere Application Developer, WebSphere Application Server, Clear Case, RUP.

 • Svensk Kärbränslehantering AB

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Projekt:
  PIX, Project for Information Exchange.
  Roll:
  Systemutveckling i Java för att anpassa wwbbapplikationen Webtop som ger användare access till EMC Documentum. PIX-delen fokuserade speciellt på hanteringen av ritningar. Ritningar har t.ex. livcyklar med olika status för att kunna hanteras i SKB;s godkännandeprocess. Fabian gjorde även anpassningar i DAB på existerande docbaser. I övrigt användes VSS för versionshantering och Tomcat som servlet container.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  Java, Webtop, ECM Documentum, Documentum Application Builder (DAB), Eclipse, Visual Source Safe (VSS), Apache Tomcat, JSP

 • IBM Svenska AB

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Projekt:
  Portaldemo åt IBM Svenska AB.
  Roll:
  Konfiguration och Administration av portal som skall stödja skolverksamheten i Göteborg genom förbättrad kommunikationen mellan elev, lärare och föräldrar. Bland funktionerna finns: chat, epost, webbkonferens, grupparbete, hantering av elevers dokumentation (dokumenthantering), schema, närvaro etc.
  Portalen baseras på WebSphere Portal Server. Portalen integrerar med IBM servrarna Lotus Notes Domino (e-mail), Lotus Quickplace (Grupparbete) och Lotus Sametime (chatt). Integrationen mellan WebSphere och Lotus sker med hjälp av IBM Collaboration Center.
  Portalen integrerar också med skolsystemet SchoolSoft som visas i portalen via iFrame-portlets. Portalen visar information utifrån varje användares behörighet/kategori och har single sign on.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  IBM WebSphere Portal Server, IBM WebSphere Application Server, Portlets, JSP.

 • Strand Interconnect

  2005 - 06

  Systemutvecklare

  Projekt:
  Portalprojekt.
  Roll:
  Utveckling av CMS-portlet till IBM WebSphere Portal Server och JBoss portal. Via portleten kan användare läsa de senaste nyheterna som listas. Administratörer kan skapa, redigera och publicera nyheter. Portleten använder en JavaScript editor för nyheternas textformatering. Den här portleten är utvecklad enligt Java standard jsr-168 och har separation av dess fundamentala delar Modell, Vy och Kontroll (MVC). Portleten använder också standard Java Content Repository API, jsr-170.
  Transformera XML till XHTML med XSLT.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  Content Management System (CMS), IBM WebSphere Portal Server, IBM WebSphere Application Server, Portlets, XSLT.

 • Mälardalens Högskola

  2004 - 04

  Systemutvecklare

  Projekt:
  Internprojekt.
  Roll:
  Utveckling av arkadspel där java teknikerna Swing och AWT användes till GUI framtagning. Spelet utvecklades som en fet klient, men kunde enkelt implementerats som en Applet.
  Modelleringsprogrammet Rational Rose användes i designprocessen av spelet. Genom UML beskrevs klassdiagram och användningsfall.
  Tekniker, verktyg & metoder:
  Rational Rose, UML, Java Swing, Java AWT.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Azure

 • - Databashanterare

  Oracle, MS SQL-server

 • - Affärssystem

  Entra Banksystem

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Apache Jakarta/Tomcat, Biztalk, Hibernate, JBoss, Rational Rose, Subversion, Clearcase, Eclipse, Jira, Spring, Struts, Websphere

 • - Utvecklingsspråk

  EJB, Javascript, JUnit, PL/SQL, SOAP, SSL, XSL-T, HTML, J2SE, JSP, UML, Webservices, XSD, Java, SQL, XML

 • - Metoder & Processer

  RUP/UP, Agila metoder allmänt, ISTQB, Scrum

 • - Projektfaser

  Drift, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Strategisk testledning, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara, Integrationstest, Quality center, Testprocessutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Datalager, Datamodellering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning, Objektorienterade system, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Branscherfarenhet

  Läkemedelsindustri, Spel, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Roller

  Systemförvaltare, Designer, Testare, Testledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2010 -

  IT konsult, Fabian Eriksson IT AB

 • 2009 - 2010

  IT-konsult, Sigma Solutions AB

 • 2006 - 2009

  IT-konsult, Sogeti Sverige AB

 • 2005 - 2006

  Praktikant, Strand Interconnect

Utbildningar

 • 2016 - 16

  ISTQB - certifierad testare, Konsultbolag1

 • 2015 - 15

  IIB9, EnfoZystems

 • 2014 - 14

  Certified ScrumMaster, Crisp

 • 2011 - 11

  Websphere Message Broker Framework, S|E|B

 • 2010 - 10

  Spring Framework Core, Informator

 • 2009 - 09

  Projektledning, Sogeti Sverige AB

 • 2008 - 08

  Scrum, Sogeti Sverige AB

 • 2000 - 04

  Datavetenskap, Mälardalens högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363