Dela

Ronny Lindberg

 • Utvecklare
 • Mjukvaruarkitekt

Översikt

Ronny är en erfaren konsult med mångårig erfarenhet av modern systemutveckling på främst Microsofts tekniska plattform. Han behärskar allt ifrån databasdesign till avancerad gränssnittsutveckling.

Ronny jobbar gärna agilt med Microsoft .NET och Web och självklart testdrivet. Han trivs i roller som mjukvaruarkitekt, utvecklare eller teknisk projektledare och är Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) SQL Server 2012 och även Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Windows Developer .NET.

Egenskaper

Ronny är alltid engagerad i sina uppdrag och kombinerar sin djupa tekniska kompetens och erfarenhet med lyhördhet och domänkunskap för att skapa största möjliga verksamhetsnytta och användbarhet. Han sätter sig snabbt in i nya saker, oavsett om det är tekniska system eller verksamhetsmässiga problem. Som person upplevs Ronny som driven, effektiv, samarbetsvillig och noggrann.

Konsultens CV

 • Sectra AB

  2019 -

  Utvecklare

  Arbetade med att lyfta Sectra RIS ifrån Oracle till SQL Server.
  Teknik: C#, VB6, Antlr, SQL Server, Oracle, NHibernate, HL7, ReSharper

 • Sectra Scandinavien AB

  2015 - 18

  Utvecklare

  Arbetade med utveckling av nya kundanpassningar till Sectra RIS/PACS emot olika nordiska kunder.
  Teknik: C#, Web (MVC, JavaScript, jQuery, Bootstrap), SQL Server, Oracle, NHibernate, DICOM, KITH, HL7, ReSharper

 • Sectra AB

  2013 - 15

  Utvecklare

  Arbetade med utveckling av Sectra PACS, företrädesvis med integration mot andra produkter. Teknik: C#, C++, NUnit, SQL Server, SSIS, WCF, HL7, DICOM, XDS, Java script, Python, Dapper, Reactive Extensions, Elasticsearch, Couchbase, Test Driven Development, Continuous Integration, Scrum, ReSharper, TeamCity.

 • Saab Security

  2010 - 13

  Utvecklare/Scrum master

  Arbetade med utveckling av SAFE, en produkt för skydd av kritisk infrastruktur och larmhantering. Teknik: C#, WPF, WCF, Unity, MEF, WIF, Enterprise Library, NUnit, NHibernate, SQL Server, Reporting Services, Test Driven Development, Continuous Integration, Kanban, Scrum, ReSharper, dotCover, ANTS, Jira, TeamCity.

 • Transportstyrelsen

  2009 - 10

  Utvecklare

  Arbetade med nyutveckling av ett system för inrapportering av luftfartshändelser från flygbolag/trafikledare. Teknik: SOA, Scrum, Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Foundation (WCF), C#, Automatiserade testfall, TFS, SQL Server 2008, Eccairs

 • Energimyndigheten

  2009 - 10

  Utvecklare

  Arbetade med integration mot det centrala adressregistret från PAR för uppdatering av det lokala intressentregistret. Inkluderade framtagning av specifikation, implementation, autotester samt stabilisering. Teknik: SQL Integration Services (SSIS), C#, Automatiserade testfall, TFS, ASP.NET

 • SDR Mailing

  2009 - 09

  Utvecklare

  Arbetade med utökning av befintlig Webshop till att även innefatta betalning via PayEx. Teknik: ASP.NET, SQL Server, PayEx

 • Sogeti Sverige

  2009 - 09

  Föräldrarledig

  Föräldrarledig med Oskar

 • Kriminalvårdsverket

  2008 - 08

  Utvecklare

  Arbetade med systemutveckling i .NET med Kriminalvårdsregistret. Implementation av processorienterat systemstöd för IÖV-processen (Intensivövervakning). Teknik: VB.NET, NHibernate, SQL Server, WebServices, BPMN, RUP, UML, NUnit, Reporting Services

 • Dipritec

  2008 - 08

  Utredare/Utvecklare

  Arbetade med olika uppdrag åt kunden, bland annat implementation, test och konfiguration av ett C++ API mot MIT Kerberos för autentisering mot Windows 2003/2008 server samt vidareutveckling av en intern tjänst för att ta betalt via en WebService hos PayEx. Uppdraget inkluderade även implementation en egen PortMonitor i C för att kunna styra utskrifter på Windows till en fil samt implementation av en serverdel till en HID kortläsare i C++ för att kunna styra funktionalitet beroende på vilket kort som dras i vilken kortläsare.

 • Toyota Material Handling Europe

  2008 - 08

  Utvecklare

  Arbetade med implementation och test av Easy, en mobil lösning för mer än 2000 servicetekniker med integration mot Movex. Teknik: Windows Mobile, C#.NET, MSMQ, XML, SQL Server, NUnit

 • Saab Aerospace

  2007 - 07

  Utredare

  Utredde hur dagens tre verktyg för automatisk generering av data till JAS39 Gripen för funktionsövervakning, test och registrering skulle kunna anpassas till att även stödja andra produkter. Inkluderade analys av dagens verktyg och processer, förslag på framtida arkitektur samt rekommendationer för framtida införande. Teknik: C#, Java, Oracle, UML, MS Visio

 • Kriminalvården

  2006 - 08

  Arkitekt/Utvecklare

  Arbetade med systemutveckling i .NET med Kriminalvårdsregistret. Min roll i innefattade allt från förvaltning av tidigare lösningar och utveckling av nya funktioner till anpassningar mot processdriven utveckling, verksamhetsmodellering samt bollplank vid framtagande av ny arkitektur. Teknik: VB.NET, SQL Server, Integration Services (SSIS), Web Services, BPMN, NHibernate, COM+, RUP, UML, Enterprise Architect, NUnit, Reporting Services.

 • Sogeti Sverige

  2005 - 05

  Föräldrarledig

  Föräldrarledig med Viktor

 • Kriminalvården

  2004 - 06

  Utvecklare

  Arbetade med systemutveckling i ett av kundens första .NET-projekt. Min roll i projektet innefattade till en början implementation av ett gemensamt ramverk för GUI-utvecklingen. Därefter jobbade jag med analys, design och programmering av användningsfall, samt även som allmänt teknikstöd inom .NET. Teknik: VB.NET, SQL Server, Reporting Services, COM+, RUP, UML, NUnit.

 • Kriminalvården

  2002 - 04

  Utvecklare

  Uppdraget innebar ansvar för utveckling av ett GUI för att presentera information från Kriminalvårdsregistret (KVR). Därefter övergick uppdraget till att göra avancerad registervård mha SQL på den nyligen konverterade databasen KVR för att rätta upp felaktigheter i databasen. Slutligen var jag ensam systemutvecklare i projektet Strafftidsberäkning där de intagnas frigivningsdag mm beräknades. I rollen ingick workshopledning, kravinsamling, analys, design, programmering och automatiserade tester.
  Teknik: Visual Basic 6, SQL Server, Crystal Reports, COM+, RUP, UML.

 • Ericsson Radio Systems

  1999 - 02

  Designansvarig

  Uppdraget innebar att jag var designansvarig för delsystemet Self Management och inkluderade även kodning, utredningar, integration, användarsupport och test. Delsystemet tillhandahöll stödfunktioner för ett distribuerat CORBA-system, med inriktning på hög tillgänglighet. Stödfunktionerna innefattade bland annat automatisk start/stop/omstart systemets processer, konfigurationshantering av installerad programvara, systemloggning, felhantering, versionshantering och trace. Teknik: NT, Solaris2, Java 2, Visual Café, JBuilder, CORBA, C/C++, UML, Rational Suite, ClearCase, JUnit, eXtreme Programming (XP).

 • SMHI

  1999 - 99

  Utvecklare

  I projektet EuroWeather jobbade jag med design, kodning och test. Vi tog fram ett system för automatiserad produktion av färdiga väderprognoser för svenska och utländska dagstidningar. Teknik: Windows, Solaris2, Java, Swing, Visual Café, C++, C, CORBA, SQL, ESQL, UML, Rational Rose, SNiFF, Adobe Illustrator.

 • SMHI

  1998 - 98

  Utvecklare

  Systemet som togs fram presenterar väderobservationer/prognoser textuellt, samt plottade observationer/prognoser i form av bilder. Uppdraget innefattade även programmering för att kunna göra grafisk editering av väderprognoser. Teknik: Solaris, C++, C, CORBA, SQL, ESQL, Rational Rose, Java, SNiFF

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Solaris, Windows 2008 Server, Windows 7

 • - Databashanterare

  Oracle, MSSQL Server Integration Services, SQL server

 • - Verktyg & Middleware

  JBoss, Jenkins, MS Reporting Services, Atlassian Fisheye, Atlassian Jira, Elasticsearch, Enterprise Architecht (verktyg), Git, MSMQ, Subversion, Team Foundation Server, TeamCity, Nhibernate, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, MS Visual Studio, ReSharper

 • - Utvecklingsspråk

  Typescript, ASP.NET, COM+, HTML, Java, Javascript, Jquery, Python, UML, XML, XSL-T, C, C++, Rest, C#, SQL, Visual Basic .NET

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, KANBAN, Parprogrammering, RUP/UP, Scrum, XP (Extreme Programming), Continuous Integration

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Införande och överlämning, Test, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning, Funktionstestning, Testautomatisering

 • - Databaser

  Datalager, Datawarehousing, Databasadministration, Datamodellering, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Ledningssystem, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Hälso-Sjukvård, Medicinsk Teknik, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Team-ledare, Testare, Utredare, Arkitekt, Databasadministratör, Designer, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2011 -

  Konsult, Kvadrat

 • 2002 - 2011

  Konsult, Sogeti Sverige AB

 • 2001 - 2002

  Konsult/Delägare, Atero Alfa AB

 • 1997 - 2001

  Konsult, Cap Gemini Ernst & Young

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2012, Certifiering 070-463

 • 2013 - 13

  Querying Microsoft SQL Server 2012, Certifiering 070-461

 • 2013 - 13

  Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases, Certifiering 070-462

 • 2008 - 08

  MCPD Windows Developer by Using the Microsoft .NET, Certifiering 070-552

 • 1993 - 97

  Civilingenjör Datateknik, Linköpings Tekniska Högskola (LiTH)

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757