Dela

Per Tengkvist

 • 1. Teknisk Koordinator
 • 2. Systemarkitekt
 • 3. Teknisk Projektledare

Översikt

Per har mer än 14 års erfarenhet av produktutveckling med allt från krypterade mobiltelefoner för militärt bruk, batteribackupsystem till telekomsystem för 3G och 4G.
Åtta av dessa år har han jobbat med systemutveckling av basstationer och telekomsystem för 2G, 3G och 4G (LTE), där han i flera fall fungerat som teknisk koordinator och systemarkitekt på både Ericsson och Huawei. I förstudiearbetet med LTE var Per även med och bidrog till IPR- och standardiseringsarbete inom Själv-optimerande nätverk (SON).
De senaste tre åren har Per jobbat med forskning och förstudier på framtida mobilnät, projektledning och företagsledning.

Per har djup teknisk förståelse för systemarkitektur och systemdesign, vilka är hans starka sidor och där han ofta är med från början med förstudier, krav och analys.
Med sin bakgrund som HW-utvecklare och sin nyfikenhet för programutveckling har Per även detaljerad kunskap i implementation och problemlösning, vilket är viktigt för både systemarbete och projektledning.
Per har även varit drivande i arbetsmetodik och att införa t.ex. UML i arbetet.

Vidare har han rest en hel del i arbetet, speciellt i Kina, och är van att uttrycka sig muntligt och skriftligt i engelska.

Egenskaper

Per är en social person som har stor teknisk bredd i kombination med uppfinningsrikedom och gedigen förståelse för arbetsmetodik. Per uppfattas som kompetent av sin omgivning och har lätt för att ta till sig ny teknik, varför han ofta blir informell eller formell teknisk ledare.

Han är ansvarsfull och resultatinriktad och har erfarenhet som både arkitekt och projektledare i alla faser av ett utvecklingsprojekt, vilket i kombination med det breda tekniska kunnandet gör att han passar som både teknisk koordinator och projektledare.

Per är initiativrik, men samtidigt lyhörd och öppen för nya ideer, och bidrar ofta till innovativa och affärsnyttiga lösningar för kunden.

Med sitt genuina tekniska intresse och stora aptit på nya områden jobbar han ofta och gärna i den tekniska framkanten. Genom att kombinera god social förmåga med stort tekniskt kunnande blir Per snabbt produktiv i sina uppdrag.

Konsultens CV

 • Huawei technologies

  2011 -

  systemarkitekt

  Systemering av framtidens RAN och Corenät, 4g och senare.

 • Swedish Space Corporation

  2011 - 11

  Projektledare

  Teknisk projektledare för förstudie med syfte att utreda nödvändig teknik, organisation och infrastruktur för att skjuta upp satelliter.

 • System Design House

  2010 - 11

  Projektledare och utvecklare

  Projektledare och utvecklare av trådlöst sensornätverk för energiapplikationer.

 • NorthStar SiteTel

  2008 - 11

  Projektledare & systemutvecklare

  Projektledare och systemutvecklare för utveckling av klimatstyrsystem, intelligent batteriladdare och övervakningssystem, samt temperaturstyrd switch för telekomapplikation.

 • System Design House

  2007 - 11

  VD (deltidstjänst)

  Uppstart och drift av företaget, försäljning och tekniskt säljstöd, uppbyggande av processer och rutiner.

 • SiteTel Sweden AB

  2007 - 08

  Systemutvecklare och Projektledare

  Systemutvecklare och Projektledare för batteribackupsystem, klimatstyrsystem, samt solcellsbaserad laddstation.

 • Huawei

  2006 - 07

  systemarkitekt & teknisk koordinator

  Systemarkitekt och projektledare i förstudie och strategisk produktplanering, 3GPP-LTE, inkl. Self Optimizing Networks.

 • Huawei

  2005 - 06

  Systemarkitekt & teknisk koorinator

  Förstudie och systemering av plattform till multi-RAT basstationer för 2G - 4G (inkl. bl.a. GSM, WCDMA, WiMax)

 • Huawei

  2002 - 04

  Systemarkitekt & teknisk koorinator

  Utveckling av WCDMA basstationer, med fokus på systemarkitektur och funktionssystemering.

 • Ericsson

  2000 - 02

  Systemarkitekt & teknisk koorinator

  Systemutveckling av basstationer för WCDMA. Teknisk koordinator för systemprojektet vid utveckling av basstationer i RBS3000-serien.

 • Sectra Communications

  1997 - 00

  HW utvecklare

  Utveckling, test och certifiering av HW i krypterad GSM/DECT-telefon till försvaret och NATO.
  Utveckling av testplattformar för telefon och kryptochip.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Windows XP

 • - Verktyg & Middleware

  CORBA, CVS, Eclipse, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, OrCAD, Subversion, MS Office, MS Project

 • - Utvecklingsspråk

  C, UML

 • - Standarder

  CE-Marking (EMC/LVD), EN 60 950/IEC 60 950/UL 60 950, IEEE Software Engineering Standards, 3GPP

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, PROPS, RUP/UP

 • - Projektfaser

  Test, Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Typprov och certifiering, Validering & Test - Hårdvara

 • - Elektronikkonstruktion

  CAD-layout, Elektronikkonstruktion allmänt, EMC, Kraftelektronik & Back-up system

 • - Trådlös datakommunikation

  WiMax, WLAN, RAN

 • - Fast datakommunikation

  ATM, Ethernet, Unix, Datakommunikation allmänt

 • - Drift/Support/Service

  Nätverksadministration

 • - Mobila Telesystem

  RNC, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, LTE, Mobilsystem allmänt, WCDMA (3G), Basstation

 • - IT-säkerhet

  Kryptering, Säkerhetsarkitekturer

 • - Systemtyper

  Nätverk och kommunikation, Systemförvaltning, Inbyggda system, O&M-system, Realtidssystem, Trådlösa system, Mobila telesystem, Systemarkitektur - systemnivå

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Energi, Tillverkande Industri, Försvar, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Kravanalytiker, Systemanalytiker, Systemingenjör

Anställningar

 • 2006 -

  Ägare och Konsult, In2ition AB

 • 2002 - 2006

  Konsult inom Telekom, WiseOne

 • 2000 - 2002

  System arkitekt, Ericsson

 • 1997 - 2000

  HW Designer, Sectra AB

Utbildningar

 • 2011 - 11

  PPS Steg1, Tieto Enator

 • 1993 - 97

  Tek. Kand. Elektroteknik, Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Fabian Sagström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
+46 707 26 28 72
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25