Dela

Rolf Kallenbäck

 • Arkitekt
 • Teknisk projektledare
 • Systemutvecklare

Översikt

Rolf har arbetat med systemutveckling sedan 1998. Han har en bred erfarenhet från hela systemutvecklingsområdet och har arbetat med arkitektur och programmering såväl som kravställning och projektledning. Bäst trivs han i roller som praktisk arkitekt eller teknisk projektledare där han får ta ett stort ansvar och kan kombinera sitt tekniska kunnande med sitt naturliga driv och helhetstänk.

Egenskaper

Rolf är engagerad, drivande och tar stort ansvar för sin uppgift. Han har ett brinnande intresse för teknik och håller sig a jour med det senaste. Detta kombinerat med en pragmatisk ådra gör honom lätt att samarbeta och nå resultat med.

Konsultens CV

 • Marginalen Bank

  2016 -

  Scrum master och systemutvecklare

  Systemutveckling och förvaltning.
  Scrum master och utvecklare i ett team som arbetar med nyutveckling och förvaltning av applikationer, integrationer och DWH. Var bl a med om att införa ett nytt externt system för bankkort och drev en förstudie som utvärderade olika Processmotorer.
  C#, Visual Studio 2015/2017, Entity framework, xUnit, MS SQL Server, SQL, WWF, Biztalk, Service Bus for Windows, SSIS/SSRS, TFS - CI/CD, Ruby on rails, vagrant/Linux, Camunda, Bizagi, BPMN2

 • Movestic

  2014 - 15

  IT-arkitekt

  Förstudie upphandling av depåsystem.
  Teknisk arkitekt med uppgift att utvärdera leverantörernas produkter beträffande teknisk kvalitet, Integrationsförmåga och förvaltningsbarhet. I uppdraget ingick löpande kontakt med flera olika leverantörer, implementation av proof-of-concept samt ledande av work shops.
  Var ansvarig arkitekt inledningsvis under implementationsfasen och satt under denna period även med i Movestics arkitekturråd.

 • Movestic

  2013 - 15

  Mjukvaruarkitekt och systemutvecklare

  Utvecklingsprojekt.
  Var med i ett team som från grunden byggde ett större verksamhetssystem. Ansvarade för kartläggning av befintligt system och var delaktig i utvärdering av olika designmönster och teknologier.
  Visual Studio 2013/2015, .net, C#, SQL, javascript, MVC, Entity framework, Web API, , MS SQL Server, Sparx Enterprise Architect, git, NServiceBus, Camunda, Bonita BPM, Java

 • Movestic

  2012 - 13

  Mjukvaruarkitekt

  Utveckling av automatiserad integrationslösning
  Tog fram ett förslag för automatisering av integrationen mellan försäkringssystem och depåsystem hos externa partners. Implementerade sedan förslaget som i praktiken innebar att kunden kunde skala upp både antal anslutna depåpartners och antal kunder rejält utan att öka belastningen på sin personal.
  Sparx Enterprise Architect, Visual Studio 2010/2012, .net, C#, MVC, Entity framework, XML, MS SQL Server 2008R2, SSRS, TFS

 • STIM

  2011 - 12

  Arkitekt och Projektledare

  Arkitekt och Projektledare vid införande av nytt CRM system samt ansvarig för ett flertal interna utvecklingsprojekt.
  Ansvarade i projektet för att ta fram en övergripande informationsarkitektur som spände över flera olika system. Ledde kravställning och tog fram de flesta specifikationerna för de delar som skulle nyutvecklas. Drev sedan utvecklingen för resp. plattform (SugarCRM-moduler i PHP, RPG/DB2 på System i, externa webbapplikationer på EpiServer/.Net samt LAMP).
  SugarCRM, PHP, MySQL, Linux, RPG, IBM i, DB2, EpiServer, .Net, SOA, UML, REST

 • SEB

  2010 - 11

  IT-Arkitekt

  Designa och övervaka implementationen av SOA i centrala affärsprocesser. Arkitekt med uppgift att översätta krav och användningsfall till informationsmodeller och tjänster i enlighet med tjänsteorienterad arkitektur. Samt att övervaka implementation och test av dessa. Särskilt ansvar för delar som rör huvudbok och försäkring.
  UML, RUP, Rational Software Architect, Clear Case, SOA, ESB, Cobol, Java, ISO20022, IAA (Insurance application architecture).

 • Föräldraledig

  2010 - 10

  Pappa

  Planering, genomförande och uppföljning av alla normalt vid föräldraledighet förekommande aktiviteter.

 • STIM

  2009 - 09

  Teknisk arkitekt

  Förstudie integration av Stims webbtjänster på ny CMS
  Teknisk arkitekt. Uppdraget omfattade en kartläggning av befintliga webbtjänster, framtagande av integrationsplan mot nya stim.se , föreslå utvecklingsmetodik vid nyutveckling samt att kravspeca ett antal nya tjänster, bl a upphandla tjänst för SMS-utskick. Uppskattning av kompetenser och tider till allt ovan.
  EpiServer, .net, WCF, SOA, IBM i5/OS, CA Plex, RPG, Lotus Notes

 • Moderna Försäkringar Liv AB

  2008 - 10

  Systemutvecklare

  Införande av nytt system för pensions- och kapitalförsäkringar.
  Mjukvaruarkitekt och systemutvecklare. Del i ett team som tog fram och byggde WCF-gränssnitt mot det nya försäkringssystemet INCA (Itello). Samt byggde nya webbaserade gränssnitt för administratörer och slutkund.
  Visual Studio 2008, .Net, C#, WCF, SOA, XML/XSL, Crystal Reports 2008, MS SQL Server 2005, Team foundation server, XP/Scrum.

 • Föräldraledig

  2008 - 08

  Pappa

  Planering, genomförande och uppföljning av alla normalt vid föräldraledighet förekommande aktiviteter.

 • Danica Life, Irland

  2007 - 08

  Teknisk projektledare

  Anpassa system för livförsäkring till den irländska marknaden.
  Teknisk projektledare. Utredde tillsammans med verksamhetsspecialist vilka tekniska förändringar som måste göras samt ledde ett utvecklingsteam som utförde förändringarna.
  MS Project, C#, C++, Visual Studio 2005, COM+, .Net, SOA, RUP, Windows 2003, MS SQL Server 2005, IIS, Source Safe.

 • Storebrand Livsforsikring Sverige

  2007 - 07

  Systemutvecklare

  Införande av nytt system för pensionsförsäkring.
  Del i ett team som anpassade systemet enl. kundens behov samt utvecklade ett helt nytt gränssnitt för hantering av liv- och pensionsförsäkringar.
  C#, .Net, Visual Studio 2005, COM+, IIS, HTML, Windows 2003, MS SQL Server 2005, Source Safe, SOA, RUP, UML.

 • Danica

  2006 - 07

  Systemutvecklare

  Utveckling och förvaltning försäkringssystem.
  Systemarkitekt med ansvar för förvaltning och vidareutveckling av försäkringssystemet ITM och dess integrationspunkter och tekniska miljöer. Även viss support på själva applikationen.
  C#, C++, SQL, javascript, html, css, XML/XSL, Visual Studio .Net, ASP, COM+, IIS, Windows 2000/2003, MS SQL Server 2000/2005, Source Safe, UML, RUP.

 • Pfizer AB

  2005 - 06

  Systemansvarig

  Införande av nytt tidssystem. Pfizer bytte ut sitt gamla tidssystem mot TimeKey. Bytet skedde på Pfizer Health ABs samtliga 5 anläggningar i Sverige.
  Applikationskonsult med ansvar för systemanpassning, installation, demonstationer, utbildning av personal, ändringshantering, test och leverans. Jobbade utåt mot kundens löneadministration och inåt mot intern utvecklingsavdelning.
  MS Project, Windows 2003, MS SQL Server 2000, IIS.

 • Seco Tools AB

  2005 - 06

  Systemansvarig

  Support och förvaltning av tidssystem
  Applikationskonsult med ansvar för support av applikation och teknisk plattform, demonstationer, ändringshantering, test och leverans. Jobbade utåt mot kundens löneadministration och inåt mot intern utvecklingsavdelning.
  MS Project, TimeKey, Windows 2003, MS SQL Server 2000, IIS, UML.

 • SSAB Oxelösund AB

  2005 - 06

  Systemansvarig

  Support och förvaltning av tidssystem
  Applikationskonsult med ansvar för support av applikation och teknisk plattform, demonstationer, ändringshantering, test och leverans. Jobbade utåt mot kundens löneadministration och inåt mot intern utvecklingsavdelning.
  MS Project, TimeKey, Windows 2003, MS SQL Server 2000, IIS, UML.

 • Fortifikationsverket

  2004 - 05

  Teknisk projektledare

  Portning av projekthanteringssystem till ny plattform
  Teknisk projektledare. Ingick i en grupp som portade ett system till ny webbaserad plattform. Ansvar för arkitektur och ramverk.
  DOS/Win 3.11, php, HTML, css, XML, javascript, IIS, Windows 2003, MS SQL Server 2000, subversion, eclipse, MVC.

 • Commentor AB

  2003 - 04

  Systemutvecklare

  Utveckling av tidssystem
  Vad med i ett team som byggde flera nya moduler samt moderniserade en del gamla till tidssystemet TimeKey. Var bl a ansvarig för systemering och programmering av en ny projektmodul.
  C++, SQL,Windows XP, 2000 / 2003, Borland Builder 3 / 5, CVS, COM+, MS SQL Server 2000, Oracle 9i, Sybase ASE, PowerBuilder, UML.

 • MTG IR

  2002 - 03

  BI utvecklare

  Utveckling av Datawarehouselösning
  BI utvecklare. Designade och byggde en ny datawarehouselösning i nära samarbete med verksamhetsarkitekter.
  SQL, Crystal reports, Erwin, Sybase ASE, Sybase IQ, CVS.

 • cdon.com

  2001 - 05

  Systemutvecklare

  Utveckling av back end för CDON.COM
  Utvecklare. Byggde en koppling för orderregistrering och lagerdata i realtid mellan webbsite (cdon.com) och det bakomliggande affärssystemet. Ansvarade för drift och support under flera år.
  SQL, perl, HP-UNIX, Linux, Erwin, Sybase ASE, Sybase Replication Server, CVS.

 • TV-Shop

  1999 - 03

  Systemutvecklare

  Utveckling av system för Postorder / distanshandel.
  Systemutvecklare med speciellt ansvar för CRM och fakturering.
  C, C++, SQL, Perl, bash, Windows 95 / NT / 2000, HP-UNIX, Citrix, Borland 4.5 / 5, Zink framework, Borland Builder, gcc, Erwin, PowerBuilder, Sybase ASE, Sybase replication server, CVS.

 • musik.dk

  1998 - 98

  Systemutvecklare

  Webb portal for musik och konserter.
  Utvecklare.
  Linux, Apache, C++, Perl, HTML

Kompetensområden

Anställningar

 • 2008 - 2011

  Konsult, Sogeti

 • 2006 - 2008

  Konsult, Softronic AB

 • 2005 - 2006

  Applikationskonsult, Commentor AB

 • 1999 - 2005

  Konsult, Commentor AB

 • 1998 - 1998

  Programmerare, Netch Technologies AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  REQB Certified Professional Requirements Engineering, Konsultbolag1, Stockholm

 • 2014 - 14

  Certified ScrumMaster, Crisp, Stockholm

 • 2014 - 14

  Certified Professional Architect - Microsoft Platform, CPA-MP, Sundblad och Sundblad, Uppsala

 • 2013 - 13

  Ethical hacking, Certezza, Stockholm

 • 2010 - 10

  Processmodellering med 2conciliate, Sogeti, Stockholm

 • 2006 - 06

  Informationsmodellering med UML, Softronic, Stockholm

 • 1994 - 00

  Fil. Mag. Datalogi, Lunds Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941