Dela

Magnus Zmuda

 • Systemutvecklare

Översikt

Med ett stort intresse för apputveckling och lång erfarenhet av webbaserade system är Magnus en systemutvecklare med bred kunskap. Han arbetar med både backendutveckling, som sker med hjälp av Java eller node.js, och frontendutveckling som innehåller mer olika språk/ramverk till exempel HTML5, CSS3, Javascript och AngularJS.
I apputveckling har han arbetat med till exempel Apache Cordova och Ionic.

Egenskaper

Magnus är engagerad och målinriktad i sitt arbete. Med ett stort intresse för systemutveckling har han lätt för att lära sig nya tekniker och sätta sig in i komplexa system.

Konsultens CV

 • SMHI

  2016 -

  Systemutvecklare

  SMHI har flera gamla portal-produkter som ska uppdateras och få nytt utseende. Skapandet av nya portal-produkter ska vara enkelt. Ett nytt portal-ramverk skrivs och gamla produkter portas till det nya ramverket.
  Bower, CSS3, Gulp, HTML5, Javascript, JQuery, Mocha, Node.js, Npm, SVN

 • SMHI

  2016 -

  Systemutvecklare

  Ny sökning för applikationer på smhi.se. Fler platser ska vara möjligt att hitta samt sökresultatsprioriteringen ska justeras. Sökningen ska flyttas från databasen till Solr.
  Gulp, Javascript, Mocha, Node.js, Npm, PostGIS, PostgreSQL, Solr, SQL, SVN

 • SMHI

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  Befintligt applikation för att visa fjällväder på www.smhi.se skrevs om med ny teknik och fokus på tillgänglighet. En viktig del av den nya applikationen är att den ger en enkel och snygg utskrift på papper.
  Amcharts, Bower, CSS3, Gulp, HTML5, Javascript, JQuery, Linux, Mocha, Node.js, Npm, PostGIS, PostgreSQL, SQL, SVN

 • SMHI

  2015 -

  Systemutvecklare

  Tjänsterna för att visa observationer, max/minvärden och meteorologens kommentar på smhi.se ersätts med nya tjänster. De nya tjänsterna är responsiva och har höga krav på tillgänglighet.
  Amcharts, Bower, CSS3, Gulp, HTML5, Javascript, JQuery, Leaflet, Linux, Mocha, Node.js, Npm, PostGIS, PostgreSQL, SQL, SVN

 • Idainfront

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  En ny webbklient ska tas fram för att ersätta den befintliga Java Webstartklienten. Ett testramverk för junittester med Selenium skapades samt de första arbetsytorna i webbklienten.
  Apache Wicket, Bootstrap, CSS3, Eclipse, Git, HTML5, Java, Javascript, Jenkins, Jira, JQuery, Maven, Selenium, Selenium Grid

 • Aptean

  2013 - 14

  Systemutvecklare

  Förstudie samt skapat en mockup inför uppgradering av kundportalens gränssnitt.
  Bootstrap, Eclipse, HTML, jQuery, Team Foundation Server

 • Aptean

  2012 - 13

  Systemutvecklare

  Kundportalen ska användas i en klustrad WebSpheremiljö och måste anpassas. Cronjobb samt cachning måste uppdateras.
  Eclipse, Ehcache, JUnit, Maven, Quartz, Spring, WebSphere, XML

 • CDC/Aptean

  2012 - 14

  Systemutvecklare

  Kundportalen importerar katalogdata från ett externt system som nu ska bytas ut. Det nya systemets exportformat ska mappas om till kundportalens schema.
  Apache Velocity, Eclipse, Java, Quartz, XML, XSD

 • CDC/Aptean

  2012 - 14

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling samt förvaltning av en kundportal.
  CSS, Dojo, Eclipse, Google Analytics, Hibernate, HTML, Java, JSON, JSP, JSTL, JUnit, Maven, Spring, SQL, Struts, Struts-Taglibs

 • CDC

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Uppgradering av den befintliga sökningen i kundportalen. Sökningen utökades med att kunna söka bland produkter samt flera kataloger. Ett helt nytt gränssnitt utvecklades med filterfunktionalitet samt autocomplete av sökord.
  CSS, Dojo, Eclipse, Hibernate, HTML, Java, JSON, JSP, JSTL, JUnit, Lucene, Maven, Spring, SQL, Struts, Struts-Taglibs

 • CDC

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Vidareutvecklat en portlet i den befintliga kundportalen med funktionalitet för att returnera produkter.
  Eclipse, Hibernate, HTML, Java, JSP, Maven, Spring, SQL, Struts, Struts-Taglibs, WebService

 • Migrationsverket

  2011 - 11

  Systemutvecklare/ScrumMaster

  Skapar på begäran av EU ett system, kallat VISMail, som gör det möjligt för länder inom EU att skicka förfrågningar samt notifieringar mellan ländernas myndigheter.
  AJAX, Apache Wicket, Eclipse, Ehcache, Hibernate, HTML, Informix, Java, JEE (WebLogic), JMS, JSP, JUnit, Maven, Spring, SQL, SpringWS, Struts, SVN, WebService, XML.

 • Migrationsverket

  2010 - 10

  Systemutvecklare/ScrumMaster

  Skapat en processmotor för att styra hur man ska arbeta med ärenden i det nationella VIS-systemet som senare fått namnet W2. Ett administrationsgränssnitt skapades samtidigt.
  AJAX, Eclipse, Hibernate, HTML, Informix, Java, JEE (WebLogic), JSP, JUnit, Maven, Spring, SQL, Struts, SVN, XML.

 • Migrationsverket

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Avgiftshantering är ett system som har skapats för utlandsmyndigheterna att
  integrera mottagande av avgifter i samband med pass- och utlänningsärenden.
  Eclipse, HTML, Informix, Java, JEE (WebLogic), JSP, Maven, Spring, Struts, SVN, XML.

 • Migrationsverket

  2007 - 11

  Systemutvecklare/ScrumMaster

  Europeiska Unionen har beslutat att införa ett gemensamt visuminformationssystem kallat VIS som skall hantera visum till länder inom Schengensamarbetet. VIS kommer att bygga på en central funktion med databas, logikplattform samt gränssnitt. Uppdraget omfattar skapandet av det nationella ärendehanteringssystemet samt integration till det centrala systemet VIS.
  AJAX, Apache Wicket, Eclipse, Ehcache, Hibernate, HTML, Informix, Java, Java Applet, JEE (WebLogic), JMS, JSP, JUnit, Maven, Spring, SpringWS, SQL, Struts, SVN, WebService, XML.

 • Migrationsverket

  2006 - 07

  Systemutvecklare

  Förvaltning samt nyutveckling av det interna systemet Skapa. Ett nytt
  delsystem kallat BUV utvecklas för hantering av ensamkommande barn
  utan vårdnadshavare. Systemet ska användas för att fördela de
  ensamkommande barnen på lediga platser i olika kommuner.
  AJAX, Eclipse, Informix, Java, JEE (WebLogic), JSP, SQL, SVN

 • Migrationsverket

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Svarstidmätning av interna system från dedikerade datorer utplacerade i Sverige.
  Httpclient, Eclipse, Java, Java Applet, JSP, Struts.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, HP, Linux, Windows 7, Windows 98, Windows XP

 • - Databashanterare

  Postgresql, Informix, mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Apache Jakarta/Tomcat, Atlassian Jira, Cordova/PhoneGap, Git, Hibernate, JDBC, Jenkins, Jira, Netbeans, Selenium, Tomcat, Wicket, CVS, Eclipse, J2EE, Maven, Node.js, Oracle Weblogic Server, Spring, Struts, Subversion, Weblogic

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, MVC, SOAP, Webservices, XML, EJB, HTML, HTML5, Java, Javascript, Jquery, JSP, JUnit, Rest, Servlets, Spring, SQL

 • - Metoder & Processer

  Parprogrammering, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Continuous Integration, LEAN, Scrum

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Postgresql, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Objektorienterade system, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, AJAX

 • - Roller

  Designer, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2006 - 2011

  Systemutvecklare, Migrationsverket

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Anpassad utbildning i SOA, Addskills

 • 2010 - 10

  Certified Scrum Master, Citerus, Stockholm

 • 2009 - 09

  Sun Certified Java Programmer (SCJP), SO4IT, Stockholm/Linköping

 • 2001 - 06

  Magister i Datavetenskap, Tekniska Högskolan, Linköpings universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757