Dela

Håkan Lundmark

 • Förändringsledare
 • Projektledare
 • Expert initiering ERP projekt

Översikt

Leda utredning samt uppsättning av out-sourcing/offshoring av IT tjänster
Utveckling av interna IT-processer såsom, programutveckling, test, helpdesk, it drift samt expert på hur en organisation förbereder sig för implementering av nytt affärssystem.
Projektledning för hela eller delar av projekt samt krisprojekthantering.
Certifierad i Change Management (PROSCI)

Egenskaper

- Med en stor internationell erfarenhet i områden som programutveckling, implementering av ERP system, tekniska uppgraderingar, migreringar samt arbetsledning har jag tillsammans med stort engagemang och resultatinriktning skapat framgångsrika och effektiva enheter och projektresultat .
- Att bygga upp nya funktioner, processer och verksamheter från grunden inklusive Change Management, till att bli en produktiv och lönsam avdelning är en av mina styrkor
- Ett av mina kännetecken är att alltid vara lojal till min uppdragsgivare och ett starkt engagemang i de uppgifter och det ansvar jag har.
- Jag har en stark drivkraft är resultatinriktad och agerar beslutsmässigt som ledare.
- Jag uppfattas som en effektiv chef/ledare och har stor vana av att arbeta i en internationell miljö.

Konsultens CV

 • OPIA Consulting AB

  2016 -

  Projektledare

  Projektledare för internationellt bolag med huvudkontor i Oslo. Uppdraget innebär ansvar för utrullning av ett ERP system (M3) till flera av koncernens enheter runt om i världen. Uppdraget är uppdelat i ett flertal projekt som är bemannade med medlemmar, både konsulter och kundens processägare, från flera länder.
  Flertalet projekt drivs som fast pris. Projektmetoden som används kallas för "Industrialiserad utrullning" och är utvecklad tillsammans med leverantören. Metoden innebär att man parallellt implementerar en global lösning till flera bolag/enheter.

 • OPIA Consulting AB

  2014 - 16

  Projektledare

  Projektledare för ett bolag med verksamhet inom el, värme, ventilation och sanitet. Uppdraget innebär rollen som projektledare med ansvar för utrullning av nytt ERP system (NAV2013, 4PS) i tre nordiska länder. Den nya lösningen har mer än 4000 användare.
  Den projektmetod som användes kallas för "Industrilized roll-out" och innebär att man parallellt implementerar en global lösning till flera bolag.

 • OPIA Consulting AB

  2014 - 14

  Projektledare

  Projektledare och koordinator för förbättringsprojekt. Detta är ett initiativ hos kunden som just har uppgraderat sitt affärssystem till en senare version. Kundens huvudkontor ligger i Oslo men man har verksamhet i flera länder i Europa, Asien och Nordamerika.
  Uppdraget innebär ansvar för koordinering av externa resurser, planer och budget. Det är många mindre projekt som pågår parallellt. Projekten berör hela kundens verksamhet.

 • OPIA Consulting AB

  2013 - 14

  Projektledare

  Anlitad som projektledare för ett internationellt ERP utrullningsprojekt. Projektet omfattar det första året utrullning av ett nytt ERP system till 12 olika enheter utspridda i fem olika länder.
  Rollen som PL innebär bl a ansvar för c a 30 konsulter samt knappt tjugo st av kundens nyckelpersoner, flera av dessa heltidsarbetande processägare.
  Projektet levererades enligt plan och under budget.
  Den projektmetod som användes kallas för "Industrilized roll-out" och är utvecklad tillsammans med leverantören. Metoden innebär att man parallellt implementerar en global lösning till flera bolag/enheter.

 • OPIA Consulting AB

  2013 - 13

  Utredare, processförbättring

  Förstudie av ett programvaruföretags utvecklings- och leveransmodell. Ett mål med förstudien var att ta fram ett förslag på nya processer som även innefattar resurser genom outsourcing från exv ett lågprisland. Ett sådant förslag togs fram och antogs av organisationen.
  Förstudien omfattade också leverantörsanalys av leverantörer från Asien och Europa.

 • OPIA Consulting AB

  2012 - 13

  Process- och kvalitetsförbättring

  Utredningsarbete för international kund med pågående ERP implementeringsprojekt.
  Uppdraget innebar att jag skulle göra en genomgång av kundens programutvecklings- och test process för att ge förslag på förbättringsområden. Områden som skulle ge ett mer effektivt arbete men också med en förbättrad kvalitet.

 • OPIA Consulting AB

  2012 - 13

  Migrering av produktionsdata

  Extrahering av kundens produktionsdata enligt design. Resultatet placerades i ny databas för att sedan användas vid uppgradering till nytt ERP system.

 • OPIA Consulting AB

  2012 - 12

  Rådgivare, expert

  Rådgivare till internationellt företag i frågor rörande uppsättning av interna kompetens center i Asien samt i Europa.
  Jag förhandlade fram ett avtal med en indisk leverantör av resurser som bemannade teamet. De arbetar idag främst med kundunika anpassningar av ett affärssystem.

 • OPIA Consulting AB

  2012 - 12

  Sr. Projektledare

  Projektledning för internationellt projekt avseende uppgradering av affärssystem. 30 olika enheter berörs i 20 olika länder belägna i Europa, Asien samt syd- och Nordamerika.
  Uppdraget omfattade +7000 konsult timmar (fördelade på + 20 konsulter) där vi som leverantör satte en global design av systemet som gjorde det möjligt för kunden att strömlinjeforma sina processer för alla sina enheter i en lösning, mot att tidigare haft en unik lösning per enhet.
  Uppdraget avslutades med en pilotfas där fem olika enheter i fyra olika länder gick i produktion.

 • Lawson Software

  2007 - 11

  Practice Director

  Ansvarig för tekniska konsulter placerade på olika orter i Sverige och i Norge. Solution architect vilket innebar ansvar för tekniska estimat till kunder placerade i Sverige, Norge samt Finland

 • Lawson Software

  2007 - 11

  Practice Director

  Operativt ansvarig för företagets kompetens center i Indien.
  Jag medverkade till att fungerande processer sattes upp som möjliggjorde implementation av ett ERP system i en global projektgrupp.

 • Lawson Software

  2007 - 11

  Practice Director

  Operativ rådgivande roll för företagets kompetens center i Filipinerna. Rollen innebar processutveckling, utbildning av centrat och dess verksamhet.
  Vi byggde upp ett team om plus 100 teknikresurser vars uppgift vara att ge stöd åt implementationsprojekt runt om i världen.

 • Lawson Software

  2005 - 06

  Senior Project Director

  Operativt ansvarig för igångsättande samt drift av en offshore enhet i Indien samt en i Filipinerna. Rollen innebar ansvarig för rekrytering, utbildning, processer samt projektmodeller.

 • Intentia/Lawson Software

  2003 - 06

  Senior Project Director

  Rollen innebar att som senior resurs ta ansvar för att styra upp kris-projekt; för att få dessa att nå sina ursprungliga mål. Detta ledde till att kunden som från början var mycket besviken vände till att bli en nöjd kund.

 • Intentia Asia Pacific

  2002 - 03

  Consultant and Location Manager

  Ansvarig chef för företagets verksamhet i Malaysia. Placerad i Kuala Lumpur

 • Intentia Asia Pasific

  2001 - 03

  Ansvarig för utrullning av ny produkt

  Ansvarig av utrullning av ny version av företagets ERP system i Asien. Placerad i Japan samt i Malaysia. Min roll innebar att de lokala projekten snabbt fick stöd från leverantören vilket resulterade i bra implementationsprojekt.

 • Intentia Japan

  2001 - 02

  Service and Practice Director

  Ansvarig chef för tekniska resurser på företagets kontor i Tokyo. Medlem av landsorganisationens ledningsgrupp

 • Intentia R&D

  1998 - 01

  Senior Project Director

  Intern projektledare, bla ansvarig resurs för kund-pilot projekt. Dessutom ansvarig projektledare för utveckling av migreringspaket för uppgradering av programvara samt ansvarig för Y2K certifiering av företagets egenutvecklade ERP system.

 • Intentia R&D

  1996 - 98

  Team manager

  Ansvarig chef för företagets tekniska support till partners samt konsoliderade bolag runt om i världen. Ansvarig för leveranser av företagets programvara

 • Intentia Consulting

  1990 - 95

  IT konsult

  IT konsult i kundprojekt. Haft rollen som tekniker samt programmerare.
  Har även agerat som delprojektledare.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Windows 2000, Windows 2003, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP, OS/400

 • - Databashanterare

  DB/2, DB2/400

 • - Affärssystem

  Navision, M3, Movex

 • - Verktyg & Middleware

  MS Explorer, MS Sharepoint, MS Office, MS Project

 • - Utvecklingsspråk

  RPG

 • - Hårdvara

  IBM AS/400

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering, Business restructuring, Förvärvsintegration, Information Management, Innovationsledning, ISO 15288, ISO 25010, Kravmodellering, Order- och leveransflöden, Strategiskt inköp, Supply chain management, Utbildning, Utforma logistiksystem, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Arkitekturramverk, Compliance, Metodstöd, Processförvaltning, Produktledning, Programledning, Strategisk planering, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Kravanalys, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Projektrevision, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Change Management, ERP Implementation, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Employer Branding, Kundupplevelse

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Försäljningsledning, Avtal och Förhandling, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Internationella tekniska upphandlingar, Leverantörsanalys, Resurs i upphandlingsprocess, Tillgänglighet, Beställarstöd, Kravformulering, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Lean-baserad processmetodik, ITIL, LEAN, Agila metoder allmänt, BPM, Processer och metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Chefscoaching, Fackförhandlingar, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Psykologi, Rekrytering & Personalutveckling, Interimsledning, Kansli och administrativ chef, Operativ ledning, Mentor, Mentorskap, Outsourcing, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Produktionsinförande, Drift, Systemering/Design/Krav, Förstudie, Test, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Event Management, Infrastruktur och logistik, Inköp, Kommersiell projektledning, Projektledning inom Supply Chain, Agile project systems, Contract management, Project auditing, Projektadministratör/assistent, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Configuration Management, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Quality center, Testautomatisering, Integrationstest, Strategisk testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, RFID, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, TCP/IP, WAN

 • - Drift/Support/Service

  Nätverksadministration, Datadrift/övervakning, Installation/underhåll, Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  ADSL, Bredband allmänt, Gateways och modem, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datalager, Datawarehousing, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, PDM/PLM system, Webb- och Internetbaserade system, Operativsystem och drivrutiner, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Systemtyper allmänt, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemförvaltning

 • - Tillämpningar

  CRM-system, e-handel, Elektronisk fakturering, Finanssystem, Internet of Things, Lagerhanteringssystem, Ärendehanteringssystem, Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Försvar, Försäkring, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Resebranschen, Räddningstjänst, Skog och Papper, Verkstad och Automotive, Byggindustri, Detaljhandel, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Passagerartransport, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Ideell organisation, Service/Tjänster

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 2 år

 • - Roller

  Facilitator, Interimschef, Kravanalytiker, Lärare, Lösningsarkitekt, Projektledning digitala medier, Utvecklare/Programmerare, Affärsutvecklare, Designer, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, programledare, Scrum master, Teknisk projektledare, Upphandlare, Utbildningsledare, Coach, Förändringsledare, Kvalitetsansvarig, Produktledare, Systemförvaltare, Teknikstöd, Testare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Projektadministratör, Team-ledare, Testledare

 • - Kommunikation & Information

  Event management, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Intranät, Kommunikationsplanering, Pedagogik, Sociala medier, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2012 -

  Management Consultant, OPIA Consulting AB

 • 2011 - 2011

  Practice Director, Lawson Professional Services

 • 2010 - 2011

  Practice Director, Lawson Professional Services

 • 2009 - 2010

  Practice Service Director, Lawson Professional Services

 • 2007 - 2009

  Practice Service Director, Lawson Proffesional Services

 • 2006 - 2007

  Senior Project Director, Lawson Professional Services

 • 2005 - 2006

  Senior Project Director, Lawson Professional Services

 • 2003 - 2005

  Senior Project Director, Intentia R&D

 • 2002 - 2003

  Location Manager, Sr. Project manager, Intentia APAC

 • 2001 - 2002

  Consultant Manager, Intentia, Japan

 • 1999 - 2001

  Senior Project Manager, Intentia R&D

 • 1995 - 1999

  Technical Support Manager, Intentia R&D

 • 1990 - 1995

  Technical and System consultant, Intentia PS

Utbildningar

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757