Dela

Sven Ehn

 • Förändringsledare/Projektledare
 • Affärscoach
 • Interimschef, VD
 • Coach/Mentor
 • Workshopledare

Översikt

Sven har drygt 30 års yrkeserfarenhet från olika branscher med fokus på tillväxt. Han kombinerar en generalists kunskaper och en praktikers erfarenheter för att uppnå resultat. Sven är bransch- oberoende och ser sina erfarenheter som tillämpbara i de flesta olika branscher även om hans huvudsakliga yrkeserfarenhet har varit inom tjänstesektorn. Förändring kan innebära både utveckling av nya områden men också utveckling av befintliga. Begrepp som inre och yttre effektivitet eller verksamhets- eller affärsutveckling är tydliga och klara uttryck för vad som krävs för att utveckla en organisation mot de mål som styrelse, eller ledningsgrupp, satt upp. Sven baserar sina erfarenheter bl.a. på rollen som VD i ett flertal branscher såsom IT-bolag, Riskkapitalbolag/såddfiansiering och utvecklingsbolag inom Vård och Omsorg. Vidare har Sven också erfarenhet av roller som projektledare, säljare, konsultchef, HR/administrativ chef, lärare/rektor, controller, coach, systemansvarig och managementkonsult.

Egenskaper

Sven kännetecknas av att förmågan att skapa resultat och få alla i en grupp att leverera. Han är engagerad och entusiastisk och utmanas och inspireras av uppdrag som innebär förändring. Av arbetskamrater och vänner brukar Sven beskrivas som social, ärlig, analytisk och positiv. Inga problem eller ”no worries” är uttryck som ofta jämställs med honom.

Konsultens CV

 • Modio

  2014 - 17

  Styrelseordförande

  Svens uppdrag är att leda den strategiska utvecklingen av bolaget samt att driva processen att säkra långsiktig finansiering av bolaget

 • LFV

  2014 -

  Interimschef

 • Optimal Solutions

  2014 - 14

  Workshopledare/Strategikonsult

  Svens uppdrag har varit att tillsammans med ledningen ta fram en ny strategi för internationalisering samt att bidra operativt i verkställandet av strategin.

 • ALMI Företagspartner Jönköping

  2014 - 14

  Affärsutvecklingskonsult

  Svens uppdrag har varit att granska förslag på och initiera projekt kring en satsning på Smarta kluster samt ta fram en plan för ett första steg i processen.

 • Fibergruppen

  2013 - 17

  Adjungerad styrelseordförande

  Leda den strategiska utvecklingen av bolaget

 • Optimal Solutions

  2013 - 14

  Ledarutvecklingsprogram

  Individuellt program för utveckling av VD och i sin roll som ledare samt att utveckla ett coachande förhållningssätt i vardagen

 • CEI

  2013 - 15

  Ledarutvecklingsprogram

  Individuellt program för utveckling av VD och i sin roll som ledare samt att utveckla ett coachande förhållningssätt i vardagen

 • Linköpings Golfklubb

  2013 - 17

  Ledarutvecklingsprogram

  Individuellt program för utveckling av VD och i sin roll som ledare samt att utveckla ett coachande förhållningssätt i vardagen

 • Företagarna (Projekt KNUFF, Kunskap-Nätverk-Utveck

  2013 - 13

  Affärscoach

  Ta fram målbeskrivning och handlingsplan för ett utbildningsföretag

 • Kvadrat Örebro

  2013 - 13

  Projektledare för etablering och rekrytering

  Sven ansvarade för att rekrytera ny ledare till Kvadrat Örebro samt att expandera Örebrokontorets verksamhet

 • ALMI Företagspartner

  2013 - 14

  Mentor

 • Linköpings Universitet

  2013 - 13

  Coach I-Vision

  Projekt kring utveckling av civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi (I-linjen) med sikte på att bli Europas ledande utbildning inom industriell ekonomi.

 • Fibergruppen

  2012 - 13

  Konsult/Projektledare affärsutveckling

  Forma och utveckla nytt bolag. Ta fram affärsidé, affärsmodell, värdegrund, vision, partneravtal, ägardirektiv m.m. Etablera styrelse- och ledningsgruppsstruktur.

 • Norrköpings Kommun

  2012 - 12

  Affärscoach/utbildare

  Utbilda och affärsutveckla företag inom ramen för Tillväxttornadon i Norrköping. Planera och leda workshops. Tillväxttornadon är ett koncept som blandar idégenerering baserat på interaktiva workshops och genomförande i enskilda organisationer med hjälp av coachning.

 • ALMI Företagspartner

  2012 - 14

  Affärscoach/Expertkonsult i projektet Framtidsföre

  Tillväxtprojekt baserat på Ahrens Rapid Growth. Samarbete mellan Linköpings Universitet och ALMI Östergötland. Som expertkonsult är uppdraget att %22Utveckla Ledning&Ledningsgrupper i samspelet med och mellan ledning, ägare och styrelse%22. Arbetet involverar närmare 50 företag och bedrivs i en blandning av workshops och enskild coachning.

 • Svenska Kvitton AB

  2011 - 12

  Styrelsledamot/grundare/Affärsutveckling

  Startade, utvecklade och avvecklade bolag inom rationell kvittohantering.

 • Hälsans nya verktyg

  2010 - 11

  VD

  Driva idégenerering kring morgondagens produkter och tjänster för distribuerad vård och omsorg vanligtvis i workshopform. Samverkan med intressenter inom ramen för Tripple Helix. Utveckling av hälsokluster baserat på vård och omsorg med hemmet som bas. Värdering av skyddsrätt av idéer. Samarbete med ALMI Östergötland med syfte att synkronisera alla företagsstödjande insatser i regionen. Samverkan mellan andra kluster inom ramen för Vinnovas Vinnväxt.

 • Hälsans nya verktyg

  2009 - 10

  VD

  Utveckla och implementera ny kommunikationsstrategi.

 • Hälsans nya verktyg

  2009 - 09

  VD

  Forma och implementera ny projektstyrningsmodell baserat på Tietos PPT. Införde projektledningssystemet PPS och skapade en gemensam struktur och redovisning kring verksamhetens projekt.

 • Linköpings Universitet Centrum för Innovation och

  2009 - 17

  Affärscoach/utbildare i entreprenörsprogram

  Utbilda, utveckla och coacha företag i entreprenörskap och företagsutveckling. Entreprenörsprogrammet blandar seminarier och workshops med individuell coachning.

 • Hälsans nya verktyg

  2009 - 09

  VD

  Forma och rekrytera ny funktionell organisation

 • Tilläxtverket

  2009 - 09

  Affärscoach

  Utbilda, utveckla och coacha företagande kvinnor främst inom försäljning. Projektet blandade seminarier, workshops och individuell coachning.

 • Connect

  2008 - 09

  Regionsansvarig/Affärsrådgivare

  Söka idéer och utvärdera entreprenörer genom att leda dem genom Connect´s språngbräda-program samt att i tillämpliga fall coacha dem inför träff med möjliga finansiärer.

 • Trelocity

  2008 - 12

  Styrelseordförande

  Leda utveckling och förändring av nystartat bolag. Trelocity utvecklade teknologi och lösningar för att förenkla bilpendling i storstäder. Företaget utvecklade bl.a. en mobilapp.

 • Rendera Såddkapital

  2007 - 08

  Styrelseordförande

  Utveckla regionalt såddkapitalbolag. Medverka och leda advisory board vid utvärdering och bedömning av idéer och företag inför investeringar.

 • Iteksa Venture AB

  2007 - 08

  Styrelseledamot

  Utveckla regionalt såddkapitalbolag. Medverka och leda advisory board vid utvärdering och bedömning av idéer och företag inför investeringar.

 • Linköpings Golfklubb

  2007 - 12

  Styrelseledamot

  Utveckla verksamheten. Ansvarig för rekrytering av ny VD

 • Västervik Invest

  2006 - 08

  Styrelseordförande

  Starta upp och utveckla lokalt såddkapitalbolag. Medverka och leda advisory board vid utvärdering och bedömning av idéer och företag inför investeringar.

 • Innovationsbron Öst

  2006 - 08

  VD

  Utveckla regionalt kommersialiseringsbolag. Utveckla och förstärka regionalt innovationsklimat. Utveckla och fördjupa regionalt samarbete med regionala företrädare som t.ex. ALMI Företagspartner.

 • SMIL

  2005 - 11

  Styrelseledamot

  SMIL arbetar med att stödja kunskapsintensiva företag i Linköping med omnejd att utvecklas och skapa tillväxt

 • Optimal Solutions

  2001 - 05

  Styrelseordförande

  Kommersialisera och utveckla företagets produkter och affärsmodell.

 • Linköpings Universitet

  1997 -

  Ledamot i PIL (Programnämnden för Industriell Ekon

  Forma och utveckla utbildningsprogrammen inom ramen för PIL (Programnämnden för Industriell ekonomi och Logistik)

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Workshopledning, Utbildning, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Utredning, Verksamhetsanalys, Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Strategisk planering

 • - Marknadsföring

  Marknadsstöd, Marknadsundersökning, Marknadsanalys, Marknadsplanering, Varumärke/branding, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljningsledning, Säljsupport, Försäljning

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling

 • - Metoder & Processer

  LEAN, PROPS, Agila metoder allmänt, PPS

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Affärscoachning, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Utveckling/Genomförande, Projektering

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning

 • - Tillämpningar

  e-handel, Affärssystem, Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Energi, Postorder/ e-handel, Bank & Finans, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Stat/kommun/Landsting, Hälso-Sjukvård, Medicinsk Teknik, Tillverkande Industri, Service/Tjänster

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Huvudprojektledare, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Workshopledare, Affärsutvecklare, Coach, Förändringsledare, Interimschef

 • - Kommunikation & Information

  Investor relations, Marknadskommunikation, Medierelationer

Anställningar

 • 2012 -

  Management konsult, Kvadrat Management

 • 2009 - 2011

  VD, Hälsans nya verktyg

 • 2008 - 2009

  Regionchef, Connect Östra Sverige AB

 • 2006 - 2008

  VD, Innovationsbron Öst AB

 • 2004 - 2006

  VD, Optimal Solutions AB

 • 2004 -

  VD, Ehnduro AB

 • 2001 - 2004

  Global alliance manager, Intentia AB

 • 2000 - 2001

  Director of operations, Intentia AB

 • 1997 - 2000

  Director Intentia University, Intentia AB

 • 1990 - 1997

  Sales rep, Intentia AB

 • 1987 - 1990

  Consultants Manager, Intentia AB

 • 1986 - 1987

  Business Consultant, Intentia AB

 • 1984 - 1986

  Sales rep and project manager, Movex SSO AB

 • 1983 - 1984

  Systemansvarig, Televerket

 • 1982 - 1983

  Controller, Astra Pharmaceutical Production AB

 • 1980 - 1982

  Huvudplanerare, Astra Pharmaceutical Production AB

Utbildningar

 • 2008 - 08

  Retorik , Linköping

 • 2007 - 07

  Fokus Affärsutveckling - Från koncept till marknad, Stockholm

 • 2005 - 05

  Varumärket i centrum, Linköping

 • 1987 - 87

  Projektledning, Stockholm

 • 1986 - 97

  Säljutbildningar, Stockholm

 • 1984 - 04

  Internutbildningar Intentia, Stockholm, Linköping m.m.

 • 1980 - 80

  Projektledning, Stockholm

 • 1976 - 77

  Militärutbildning, A1 Linköping

 • 1974 - 80

  Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010