Dela

Allan Lidforsen

 • Projektledare, IT-, och Infrastruktur
 • Ledningsstöd
 • Verksamhetsutvecklare

Översikt

PMP-certifierad Scrum master och Lean Leader, och med bred erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling. Har haft styrande roller inom IT-, industri-, och infrastrukturprojekt. Beskrivs som resultatorienterad och strukturerad, och med förmågan att växla mellan operativa och styrande arbetsuppgifter. Tre fokusområden: kund, team och resultat.

Egenskaper

Allans värderingar:
• Att disciplinerat och strukturerat arbete ger resultat. Och bra resultat skapar stolthet och glädje.
• Att problem skall ses som möjligheter till förbättring.
• Att flöden och samspel i projekten är minst lika viktigt som kompetens och erfarenhet.

Konsultens CV

 • Jayway AB

  2018 - 18

  Projektledare

  Scrum master:
  - leda teamen: dagliga möten, demo och retrospektiv
  - koordination med kunden
  - hantera krav och samarbeta med produktägaren

 • IKEA Services AB

  2017 - 18

  Rollout planner

  Planering av utrullningen av IKEAs CRM-program som består av 3 större projekt.

 • ESS

  2016 - 17

  Projektledare PLM-system

  Införande av förbättringar i ESS PLM-system. Kravinsamling, analys och implementation.

 • Kvadrat Malmö AB

  2014 - 15

  VD (interim)

  Ansvarig för ett 25-tal konsulter och Kvadrats verksamhet i södra Sverige.

 • BTJ Lund

  2011 - 14

  Projektledare

  Projektledning av ett nytt .net-baserat informationssystem för Bibliotekstjänst i Lund. Systemet är företagets kärnsystem för produktion av bibliografisk information.

 • MAX-lab, Lunds Universitet

  2010 - 17

  Programledare och Ledningsstöd, MAX IV-projektet

  PROGRAMLEDARE
  Ledning av PCO (Project Co-ordination Office).
  Koordination av de tre huvudprojekten – byggnation, strålrör och acceleratorsystem.
  • Koordination av resurser, aktiviteter och information.
  • Kvalitets-, tids-, och omfattningsstyrning.
  • Dokumenthantering, etablering av PLM-system, felrapportering och strukturer för preventivt underhåll.
  • Utbildning inom projektledning och MS Project.

  LEDNINGSSTÖD
  Organisation: rådgivare och strategiskt stöd för ledningen i hantering av personal, organisation och integration mellan de olika avdelningarna.

  Team: rådgivare och stöd i frågor kring funktionella och effektiva team, gruppdynamik och värdegrund.

  Rådgivning inför planering av Beamline-projekten: organisationsdesign, stöd vid upprättande av ett PMO (Project Management Office). Utbildning av projektledare i projektmetodik baserat på PMIs struktur, samt utbildning av samma projektledare och externa konsulter i MS Project.

 • Ringhals Kärnkraftsverk

  2009 - 09

  Change manager

  Ledning av Change management-gruppen för styr-, och kontrollsystemet i reaktor 2.

  Samordning av designförändringar mellan Westinghouse (USA), Westinghouse (Sverige) och Ringhalsorganisationen.

  Införande av strategier för effektiv ändringshanering, samt införande och underhåll av kvalitetssystem.

  Stöd inom riskhantering.

 • Artificial Solutions AB

  2008 - 09

  Konsultchef

  Projektledning av ett större antal internationella projekt, inom olika branscher (främst detaljhandel och offentliga myndigheter).

 • IKEA Services AB

  2006 - 07

  Ansvarig affärsutvecklare för Webben

  Ledning av IKEAs Online-utveckling. Definition av strategi och målsättningar i enlighet med säljmålen.

  Integration av Online-strategin med den globala marknadsstrategin.

  Utrullning av ett större antal digitala säljlösningar globalt.

 • IKEA Services AB

  2001 - 06

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  Projektledning av ett stort antal IT-projekt inom e-handel, produktpresentation, säljlösningar och automatiserad kundservice.

  Sökoptimering och sökmotormarknadsföring för IKEAs webbplattform på global basis.

  Kravställning inom Configuration management och Life cycle management av IKEAs webbrelaterade IT-plattform, säkerställande av systemets funktionalitet och prestanda.

  Ledning av workshops och fokusgrupper för att definiera affärsbehov, risker och krav.

 • Framfab AB

  1999 - 01

  Teknisk projektledare

  Projekt-, och produktionsledning samt teknisk projektledning, inklusive implementation, testning och global utrullning av webblösningar.

  Utfört och styrt projekten i enlighet med fastställda projektrestriktioner (tid, kostnad, omfattning och kvalitet). Samt lett projekten genom samtliga faser från start till genomförande och kontrollerat avslut.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Utbildning, Workshopledning, Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processinförande, Verksamhetsanalys

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Varumärke/branding

 • - Upphandling

  Kravformulering, Beställarstöd

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Mentor, Ledarskap allmänt

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Media, Detaljhandel, Postorder/ e-handel

 • - Roller

  Copywriter, Kommunikationsstrateg, Kravanalytiker, Användbarhetsspecialist, Inköpschef, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Kvalitetsansvarig, Omvärldsbevakare, Teknisk projektledare, Utbildningsledare, Lärare, Upphandlare, Utredare, Affärsutvecklare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, Produktledare, programledare, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Riskansvarig, Scrum master, Team-ledare, VD, Workshopledare

Anställningar

Utbildningar

 • 2018 - 18

  SAFe (Scaled Agile Framework), Malmö

 • 2015 - 15

  Lean Leader, Lean Forum

 • 2014 - 14

  Lean Initiator, Lean Forum

 • 2012 - 12

  Scrum master, Softhouse Malmö

 • 2004 - 04

  Kommunikation och ledarskap, Dale Carnegie

 • 1998 - 00

  Systemvetenskaplig linje, Lunds universitet

 • 1990 - 93

  Olika ämnen inom humaniora, Lunds universitet

 • 1985 - 86

  Militärtjänst, Armens Fallskärmsjägarskola, Karlsborg

Visa mer

Intresserad? Kontakta