Dela

Björn Nee

 • Affärsutveckling
 • Ledarutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Projektledning
 • Organisationsanalys
 • Förändringsledning

Översikt

Björn har 20 års erfarenhet som chef och ledare. Huvudinriktningen är att utveckla verksamheter. Han har lång erfarenhet av att utveckla organisationer, arbetssätt/processer, erbjudanden och ledare, både som anställd och som konsult. Efter många års erfarenhet av IT-branschen har breddningen blivit naturlig och idag verkar Björn inom de flesta branscher.
Björn är erfaren projektledare med god insikt i det agila förhållningssättet.

Det stora intresset för affärsprocesser och hur detta kan utveckla verksamheter har lett till många olika uppdrag från analys till omfattande förändringsarbete. Uppdragen idag innebär att Björn agerar stöd för ledning/ledningssgrupper, analyserar behov, initierar förändring, leder eller stöttar förändringsarbete, deltar i produkt/tjänste-utveckling, utvecklar marknad/säljarbetet osv.
Ledarskap är en vital del i alla verksamheter och för dess utveckling. Allt fler inser att rätt ledarskap kan ha avgörande betydelse för hur både människor och verksamheter utvecklas eller mår. Björn har arbetat med detta ämne under drygt tjugo år. Insikten om det omfattande behovet av ledarutveckling har gjort att Björn skapat ett modernt och unikt individuellt ledarutvecklingsprogram. Programmet har mycket framgångsrikt används sedan 2006 för att utveckla olika typer av ledare från gruppchefer till vd.

Den långa erfarenheten av att verka som linjechef och att därigenom utveckla företag/verksamheter/organisationer gör att Björn även gärna tar interimschefsroller.

Egenskaper

Med en ödmjuk inställning tillsammans med en tydlig målfokusering upplevs Björn som tydligt resultatorienterad och professionell. Den utåtriktade stilen och det kommunikativa sättet gör att han anses som synnerligen ambitiös.Den pragmatiska hållningen gör att Björn alltid leverar resultat som går att omsätta i verkligheten oavsett om det är mindre projekt eller om det gäller större förändringar.

Konsultens CV

 • UC, Alla Bolag

  2014 -

  Ledarutveckling

  Utvecklar ledarskap för verksamhetsledning genom individuell utbildning och träning. Stöd i verksamhetsutveckling och strategiskt arbete.

 • Wise Group AB

  2014 -

  Ledarutveckling

  Behovsanpassad ledarutveckling för högre chefer.

 • SalesOnly

  2014 -

  Ledarutveckling

  Individuell behovsanpassad ledarutveckling. Strategiskt stöd och utvecklingshjälp. Ledarutveckling för vd.

 • Retorikhuset

  2013 - 13

  Utbildare

  Kursledare för öppen utbildning i förhandlingsteknik med retorik

 • Linkon AB

  2013 -

  Affärsutveckling

  Affärsutvecklingsuppdrag med inledande framtagning av syfte och målanalys samt konstruktion av projektplan för affärsutvecklingsarbete.

 • Panduro Hobby

  2013 -

  Ledarutveckling

  Individuell ledarutveckling, påbyggnad, executive coaching.

 • Instoremedia AB

  2012 - 12

  Facilitator / workshopledare

  Verksamhetsutveckling i form av facilitator under ledningsgruppskonferens

 • K2 Search

  2012 - 13

  Mentor / Utblidare

  Individuell ledarutveckling av affärsområdeschef

 • Wise Professionals AB

  2012 -

  Ledarutvecklare

  Individuell ledarutveckling och vd-stöd.

 • Linkon AB

  2011 - 11

  Projektledare

  Kvalificerad marknad/partneranalys

 • IDG

  2011 -

  Mentor

  Mentor för chefer i IT-företag

 • Instoremedia AB

  2011 - 11

  Affärs och verksamhetsutveckling

  Verksamhetsutveckling där inledande uppgifter bestod i utvecklande av ekonomisk rapportering och affärsstrukturering. Affärsutvecklings-arbete som inbegrep utveckling av affärsprocesser, marknads och sälj-processer samt produktutveckling.

 • JM Bygg AB

  2011 - 11

  Interimsroll som Försäljningschef

  Strategisk och operativ försäljningschef med ansvar för planering, processer, säljare, marknadsföring och vidareutveckling.

 • Fanuc AB

  2010 - 11

  Affärsutveckling och ledarutveckling

  Individuell ledarutveckling för mellanchef samt affärsutvecklingsuppdrag för vd.

 • ScandiFront AB

  2010 -

  Sälj, affärsutveckling och vd stöd

  Affärsprocessinförande, säljutbilning och vd--stöd

 • Antrop AB

  2009 - 11

  Ledarutveckling

  Individuell ledarutveckling för flera chefer.

 • Linkon A

  2009 - 10

  Affärsutveckling

  Kvalificerad marknadsanalys för verksamhetens utveckling av affärer, processer och marknadskommunikation

 • Panduro Hobby HK AB

  2008 - 08

  Workshopledare processorientering

  Workshop för hela ledningsgruppen - processorientering

 • Wasberger AB

  2008 - 09

  Affärsutveckling och ledarutveckling

  Affärsutveckling och ledarutveckling

 • Södergården Reklam AB

  2008 - 09

  Affärsutveckling

  Affärs och säljutveckling. Kvalitetsutveckling

 • Harald Olsson Byggtjäns AB

  2007 - 08

  Affärs och verksamhetsutveckling

  Affärsprocessmodelering för ökat utfall av affärsarbetet.

 • MAQS Advokatbyrå

  2007 - 08

  Affärsutveckling

  Kvalificerad marknadsanalys

 • Panduro Hobby HK AB

  2006 -

  Ledarutvecklare

  Löpande utveckling av i stort sett alla mellanchefer på Panduros huvudkontor. Individuell ledarutveckling där flera chefer genomgått flera påbyggnadssteg i coachande personligt ledarskap.

 • Svenska Ishockeyförbundet

  2005 - 06

  Affärsutveckling

  Kvalificerad marknadsanalys

 • WM-data

  2005 - 06

  Affärsutveckling

  Kvalificerad marknadsanalys

 • iVisual AB

  2005 - 09

  Affärs och verksamhetsutveckling

  Verksamhetsstöd för vd i form av affärsutvecklande insatser från marknadsanalyser till utveckling av erbjudande samt säljutveckling

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Projektrevision, Utredning, Verksamhetsarkitektur, Kravanalys, Omvärldsanalys, Processinförande, Processutveckling, Verksamhetsmodellering, Workshopledning, Förändringsledning, Verksamhetsanalys, Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Utbildning, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Varumärke/branding, Marknadsintroduktion, Marknadsstöd, Profilering & positionering, Marknadsanalys, Marknadsplanering, Marknadsundersökning, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Säljsupport, Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  LEAN, PROPS, RUP/UP, Processer och metoder allmänt, Ratten/Pilen

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Affärscoachning, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Utveckling/Genomförande, Drift, Förstudie

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Kommersiell projektledning

 • - Tillämpningar

  e-handel, CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Elektronikindustri, Försvar, Media, Stat/kommun/Landsting, Service/Tjänster

 • - Roller

  Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Kravanalytiker, Projektadministratör, Huvudprojektledare, Produktledare, Upphandlare, Workshopledare, Delprojektledare, Förändringsledare, Interimschef, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Affärsutvecklare, Coach, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Investor relations, Marknadskommunikation

Anställningar

 • 2014 -

  Owner, consult, Levatio Consulting LTD

 • 2013 -

  Ägare, konsult, Levatio Consulting AB

 • 2006 - 2010

  VD, grundare, ägare, Arium Design AB

 • 2005 -

  Verksamhetskonsult, Sefact

 • 2003 - 2005

  VD, Inobiz AB

 • 2000 - 2002

  VD, Hypoteksdata Konsulter AB

 • 1999 - 2000

  Försäljningschef och konsultchef, WM-data eSolutions AB

 • 1997 - 1999

  Försäljningschef och konsultchef, WM-data Teknikkonsult AB

 • 1995 - 1997

  Försäljnigschef, Excosoft AB

 • 1993 - 1995

  Affärsområdeschef, produktchef, säljchef, NC NordComp AB

 • 1989 - 1993

  Försäljningschef, Esselte Office AB

 • 1988 - 1990

  Säljare, Kontorsutveckling AB

 • 1984 - 1988

  Projektledare, FMV (Försvarets Materielverk)

Utbildningar

 • 2005 - 06

  Coachutbildning, Coach Companion

 • 1998 - 00

  Affärsledarutbildning, WM-data

 • 1997 - 97

  Projektledarutbildning, WM-data

 • 1991 - 91

  Coachteknik, Esselte Office

 • 1990 - 90

  Förhandlingsteknik, Esselte Office

 • 1990 - 91

  Ledarutbildning, Huthwaite

 • 1989 - 89

  Ledarutbildning, Esselte Office

 • 1988 - 89

  Säljledarutbildning, Interactiv

 • 1987 - 87

  Presentationsteknik, Gällöfsta

 • 1987 - 88

  Säljutbildning, Interactiv

 • 1986 - 86

  LCC-analys, Gällöfsta

 • 1985 - 85

  Projektledning, Gällöfsta

 • 1978 - 81

  Elektronik/dataingenjör, Åsö Gymnasium

 • 1976 - 79

  Elingenjör, Hersby Skola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07