Dela

Christina Falk

 • Systemutvecklare

Översikt

Christina har lång erfarenhet av systemutveckling i C# och på Microsoftplattformen och har även mycket goda SQL-databaskunskaper. Hon har haft uppdrag inom olika branscher och system, vilket gett henne en mycket god förmåga att snabbt sätta sig in i nya system och frågeställningar. Förutom ren programmering har hon erfarenhet av utredning, systemering, databasmodellering och delprojektledning.

Egenskaper

Christina är driven, initiativrik och ser till att det händer.
Hon noga med att förstå såväl systemet som verksamheten för att uppnå god kvalitet, och uppmuntrar gärna hela utvecklingsgruppen till skriva förnyelsebar och rätt designad kod.
Hon är en problemlösare som blir engagerad av komplexa problem och gillar att finna lösningar.

Konsultens CV

 • KPA AB

  2017 -

  Systemutvecklare / senior advicer

  Systemutveckling i C# av system som beräknar pensionsskuld för kommun och landsting. Christina och en till utvecklare valdes ut speciellt under hösten 2018 för att få systemet klart och kunna produktionssätta i december för leverans i januari 2019 (vilket lyckades).

 • Statistiska centralbyrån

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  Nyutveckling av applikation för datainhämtning av finansiella data (värdepapper och krediter) från banker och försäkringsbolag till riksbanken och europeiska centralbanken för analys. Kraven på säkerhet, tillförlitlighet och möjlighet att ta emot mycket stora datamängder var höga. Systemet var domändrivet och baserat på event sourcing.

 • KPA AB

  2014 - 16

  Systemutvecklare

  Ett befintligt system (skrivet i C# med en MS SQL-databas) för beräkning av pensionsskuld, som tidigare fick data via filer från ett stordatorsystem, skulle modifieras för att istället ta emot data från ett nytt .Net-baserat system. I projektet ingick även att se till att söka ut, och skicka det nödvändiga datat från det nya .Net-baserade försäkringssystemet.
  Christina har tagit rollen som ledande utvecklare i projektet och varit huvudansvarig för utsökning av data. Tyngdpunkten i projektet var att få datat och beräkningarna korrekta. Christina har ägnat mycket tid åt dataanalys och har fått djup förståelse för verksamheten och beräkningarna och arbetat nära med den aktuarie som var expert på pensionsskuld. Systemet har under projektets gång gjorts om helt och äldre tekniker har bytts ut mot Entity Framework, MVC .Net och .Net Communication Foundation.

 • KPA AB

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Systemutveckling i ett webbaserat försäkringsadministrativt system för kommunal tjänstepension som skulle ersätta det befintliga stordatorsystemet. Under projekttiden gick systemet i produktion och stordatorn stänges ner. Programmering i alla skikt (webbgränssnitt, backend, databas) ingick. Christina gjorde även en windowsapplikation (WPF) som hjälpmedel för test i projektet.
  Programmeringsspråk: C#, ASP .Net
  Databasserver: Microsoft SQL Server 2012

 • Ideella spel AB

  2012 - 13

  Systemutvecklare

  Systemutveckling i ett administrativt system för hantering av support, kunddatabas, lotteridragning och ekonomi för ett lotteri. I huvudsak en stor windowsapplikationoch några mindre hjälpprogram.
  Tekniker/verktyg: C#, MS SQL Server 2008, Windows Forms, Visual Studio .Net 2010, Subversion

 • Spelparken AB

  2012 - 13

  Senior systemutvecklare

  Helhetsansvar för anpassning av ett administrativt system för skraplotter från ett lotteri till fler samtida lotterier. Systemet innefattade ett antal windowsapplikationer, webservices, windows services och en SQL-databas. Arbetsuppgifterna var utveckling, allmän förbättring/omstrukturering av kod för att utöka systemets flexibilitet och kvalitet samt planering för framtida arkitektur och utveckling.
  Tekniker/verktyg: C#, SQL, MS SQL Server 2000, Visual Studio 2010, WPF, Windows Forms, Windows services, Subversion

 • Cygate AB

  2010 - 11

  Utvecklare och arkitekt

  Migrering av databas där vår grupp arbetade agilt med förstudie, analys, design, modellering, implementation och test. En äldre databas (MS SQL Server) innehållande information om smarta kort, certifikat och behörigheter migrerades till en helt ny databas för att öka prestandan. Resultatet gav en avsevärd förbättring, i vissa fall från c:a 70 minuter till c:a 7 sek.

 • Cygate AB

  2009 - 10

  Systemutvecklare

  Nyutveckling av webbapplikation för nedladdning och test av e-legitimation (Telias). Applikationen är skriven i MVC .Net 2.0, C#, JQuery och med en koppling till ett befintligt bakomliggande system för certifikathanteringen. Projektet utfördes agilt och hårda krav på säkerhet och 24/7-tillgänglighet föreligger.

 • Cygate AB

  2009 - 12

  Systemutvecklare PKI

  Utveckling och förvaltning av ett antal applikationer relaterade till PKI (certifikat och e-legitimationer). Främst två webbapplikationer skrivna i Asp .Net med C# och MS SQL Databas, som hanterade smarta kort samt certifikat kopplade till dem. Utveckling i och mot andra system ingick också, såsom HSA-katalogen (LDAP-katalog med användare), script hanterade av windowsservice skrivna i JScript, Javascript och kommunikation med OCSP-server och CA.
  Automatiserade byggen med både byggscript lokalt och på byggserver infördes för samtliga applikationer och enhetstester (vilka kördes automatiskt i samband med byggen) för nya applikationer. Även inledande försök med automatiserade GUI-tester gjordes.
  Andra åtagande i samband med detta innefattade ansvar för installation och administration av TFS-servern som användes i projektet, ansvar för kassaskåpsnycklar (fysiska) och jour enligt rullande schema.
  Tekniker/verktyg: C#, MVC .Net, Asp .Net, Javascript, Ajax, JScript, XHTML, CSS, XML, TSQL, MS SQL Server, TFS, Visual Studio .Net 2008/2010, Reporting Services, MSBuild, IIS 5

 • Softronic AB, Försäkring

  2008 - 09

  Systemutvecklare / lösningsarkitekt

  Delansvarig för kravställning, design och utveckling vid införande av hälsodeklarationer i ITM (försäkringssystemet min konsultgrupp utvecklade och förvaltade åt kund). Utveckling i C# och i SQL med MS SQL Server-databas.

 • Softronic AB, Försäkring

  2007 - 09

  Systemutvecklare

  Utveckling och förvaltning, i C# och mot MS SQL Server, av försäkringssystemet ITM (med en kärna i C++) som vi kundanpassade och vidareutvecklade för Vital Forsikring ASA samt deras svenska, estniska och litauiska filialer. Delar av systemet användes även för andra försäkringsbolag såsom Danica Irland. Koden är skriven i C# med en MS SQL Server-databas. Utvecklingen skedde mest i webbgränssnittet, men ibland även i databaslagret. Jag kom med idé till, utvecklade och ansvarade för det bibliotek som höll reda på regelverket för de olika typerna av försäkringar som styrde utseende och flöde i försäkringshandläggarnas applikation.
  Tekniker/verktyg: C#, Asp .net, MS SQL Server 2005, TSQL, Javascript, Visual Studio 2005, TFS, .NET, HTML, CSS

 • Institutionen för tillämpad IT, KTH

  2001 - 07

  Lärare, kursutvecklare

  Föreläsare, examinator och kursutvecklare samt och skrev i vissa fall kurslitteratur för kurserna Algoritmer och Datastrukturer, C# grundkurs, C# fortsättningskurs, Trådprogrammering i Java , Applikationer för Internet och Datorteknik (Assembler, C och processorteori). Undervisning skedde även i projektkurser. Jag utvecklade institutionens första distanskurs med videoinspelade föreläsningar. Jag fick flera gånger i uppdrag att utveckla nya kurser från grunden eftersom jag gjort det bra tidigare och realiserade flera ideér för kvalitetshöjande examinationsmetoder.

 • Tritech AB

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  Utveckling av programvara för kalibrering av testutrustning för mobiltelefoner. Utvecklingen gjordes i C++.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  mySQL, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  ASP, Assembler, Erlang, Javascript, JSP, Perl, C, C++, Java, SQL, XML, ASP.NET, C#, HTML

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Scrum, Parprogrammering, XP (Extreme Programming)

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering

 • - IT-säkerhet

  Kryptering

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Tillämpningar

  AJAX

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Säkerhet, Skola och utbildningsväsende, Spel

 • - Roller

  Lärare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2009 - 2000

  Systemutvecklare PKI, Cygate AB

 • 2007 - 2009

  Systemutvecklare, Softronic AB

 • 2001 - 2007

  Universitetsadjunkt, KTH

 • 2000 - 2000

  Systemutvecklare, Tritech AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  iOS Programming with Swift, Big Nerd Ranch

 • 2014 - 14

  Certified Scrum Master, Scrum Master Alliance

 • 1996 - 01

  Datateknik, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363