Dela

Tobias Wirén

 • Systemutvecklare
 • Systemarkitekt

Översikt

Tobias är systemutvecklare/-arkitekt med lång erfarenhet av webbaserade system. Han har stor erfarenhet av både frontend och backend och trivs bäst när han får jobba med alla aspekter av systemet. Tobias har även erfarenhet av ledande roller som operativt och strategiskt ansvarig för flera utvecklings- och testteam, projekt- och produktledare.

Egenskaper

Tobias är nyfiken, ambitiös och prestationsorienterad, vilket gör honom till en pålitlig doer med förmåga att alltid leverera. Hans prestigelösa och ansvarsfulla sätt att ta sig an sina arbetsuppgifter gör honom till en mycket omtyckt konsult av kunder och medarbetare.

Konsultens CV

 • Exsitec AB

  2016 -

  Senior utvecklare/arkitekt

  Tobias ansvarade för utveckling, förvaltning och i viss mån drift av ett flertal webbapplikationer av varierande storlek åt Exsitecs kunder. I vissa fal enskilt i direkt samråd med kunden och i andra som del av ett utvecklingsteam. Oftast hade dessa applikationer en koppling mot affärssystemet Visma Business via en backend i C#. Frontend var oftast skriven i Java/Vaadin och kommunicerade med backend via Web Services eller ett HTTP/JSON-baserat API.

  Tekniker: JavaEE (CDI, JPA, JAX-WS, JAX-RS), C#, Vaadin, Javascript, CSS, Azure
  Processer: Scrum
  Verktyg: IntelliJ IDEA, Eclipse, Visual Studio, Microsoft VSTS (CI/CD, ärendehantering mm), Maven, Ivy, Subversion, TFS, Git, JUnit, TomEE, Microsoft IIS, Microsoft SQL Server, Visma Business

 • Migrationsverket

  2013 - 16

  Utvecklare, arkitekt

  Tobias hade en ledande arkitekt- och utvecklarroll i det utvecklingsteam som jobbade med projektet eMo-2. Projektet syftade till att ta fram e-tjänster för kommuner och landsting för att ersätta pappersansökningar om ersättning för kostnader inom asylmottagningsområdet. Uppdraget innefattade även förvaltning av ett antal andra produkter inom området asylstöd.

  Projektmetodik: Scrum, DDD/BDD/TDD
  Verktyg: Jira, Intellij IDEA, Subversion, Maven, Jenkins, Sonar
  Tekniker: Java/JEE, Spring, JPA/Hibernate, SQL, EJB, WebServices, Apache Wicket, Cucumber, JUnit, Mockito, Informix, WebLogic, JBoss, Oracle Service Bus, Linux

 • Migrationsverket

  2012 - 13

  Utvecklare, arkitekt

  Utveckling och förvaltning av produkter inom projektet e-Mottagning. Fokus låg på att ta fram en applikation för hantering av ensamkommande barn.

  Projektmetodik: DDD/BDD/TDD, Scrum, Jira, Jenkins
  Tekniker: Java/JEE, HTML, Javascript, CSS, Spring, WebServices, EJB, JMS, JPA/Hibernate, Wicket, jQuery, XML, SQL, Cucumber, Eclipse/IntelliJ IDEA, WebLogic, Oracle Service Bus, Linux, Informix, SVN, Jenkins, Jira, Maven, Sonar, JUnit, Mockito, Jetty, Selenium.

 • Rikspolisstyrelsen

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  SIS II - Schengen Information System. Nationellt system för hantering av information från Schengenunionen. Systemet använder både synkron kommunikation via webservices mot ett flertal av Sveriges myndigheter och asynkron kommunikation mot centralt system i EU. Projektmetodik: Scrum, Jira. Teknik: Eclipse/Intellij IDEA, Maven, Ant, Hudson, Java/JEE, JBoss Application Server, Vaadin, Spring, JPA/Hibernate, MySql, JMS, WebServices, XML, SQL, SVN, JUnit.

 • Ericsson AB

  2010 - 11

  Produktledare

  Tobias var Tool Manager (produktledare) för ett internt testautomatiseringsramverk för testning av många av de olika typer av nätverksnoder som Ericsson levererar. Förutom produktledning var han även drivande i arkitekturfrågor av mer strategisk natur samt planering och ledning av integrationer med relaterade verktyg. Utvecklingen av produkten var outsourcad till Cybercom i Östersund, varvid leverantörshantering var en viktig arbetsuppgift. Projektmetodik: Scrum. Tekniker: Java, CORBA, Eclipse RCP.

 • Ericsson AB

  2009 - 11

  Testautomatiseringsexpert

  Medlem i testautomatiseringsteam med stödfunktion mot I&V-organisationer inom Ericsson. Huvuduppgifter var utveckling av testrelaterade verktyg, mentorskap för testdesign/-arkitektur samt drift av testautomatiseringslösningar. Införde scrum i teamet, vilket möjliggjorde prioritering och planering av teamets väldigt varierande arbetsuppgifter. Projektmetodik: Scrum. Tekniker: Java, C++, HTTP, XML, XML-RPC, Spring, JPA/Hibernate, JUnit, JMock, Mockito, WebServices, CORBA, RMI, MySQL, Maven, Hudson, Sonar, SVN, ClearCase, Solaris 9/10, VirtualBox, Eclipse, SQL, Wicket.

 • Ericsson AB

  2008 - 09

  Systems Manager

  Systemansvarig för ett antal produkter för visualisering, övervakning och administration av hård- och mjukvara inom OSS. Arkitektur och design i nära samarbete med systemansvariga för övriga produkter i OSS samt de nätverksnoder som hanterades. Arbetet innefattade även prototypande av kommande, större funktionalitet. Projektmetodik: Scrum. Tekniker: Java, CORBA, ClearCase, Eclipse, Eclipse RCP, OSGi, Spring, Guice, JPA/Hibernate, Sybase, LDAP, Wicket, XML, SQL, JUnit, JMock.

 • Telelogic AB

  2005 - 08

  Lab Manager

  Focal Point är värdsledande produkter och tjänster för kravhantering och produktledning.
  Tobias ansvarade för:
  - Utveckling av produkten Focal Point.
  - Vidareutveckling och drift av Focal Point Hosted Solution, en SaaS-lösning med ett 20-tal kunder av olika storlek.
  - Driften av Focal Point internt hos dess två största kunder med över 5000 användare var.
  - Uppstart av utvecklings- och testteam för produkten på Telelogics kontor i Bangalore.
  - Personalen som arbetade med Focal Point på kontoren i Linköping och Bangalore (som mest 26 personer).
  - Övergripande arkitektur och infrastruktur.
  Tekniker: Java/JEE, Linux, Windows, iptables, user-mode linux, Tomcat, JBoss, m.fl.

 • Focal Point AB

  2000 - 05

  Utvecklare/arkitekt/systemadministratör

  Utveckling av Focal Point, Focal Point Hub och Focal Point Hosted Solution (SaaS). Projektmetodik: Scrum.
  Tekniker: Java/JEE, JSP/Servlets, HTML, XML, CSS, Javascript, AJAX, Applets, AWT, Swing, Tomcat, JBoss Application Server, Apache, CORBA, WebServices, PostgreSQL, Sybase, Oracle, DB2, CVS, SVN, Eclipse, Emacs, Linux, Windows, Solaris, VMware, user-mode linux, iptables/ipchains, OpenVPN, JUnit, JMock, LDAP, CruiseControl, SOA, SQL, WebServices.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Azure, Apache HTTP Server, Red Hat, Solaris, Linux

 • - Databashanterare

  Oracle, SQL server, Sybase SQL-server, Informix, mySQL, Postgresql

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, CM synergy (Continuus), CORBA, Ant, Docker, Oracle Weblogic Server, Wicket, Apache Jakarta/Tomcat, Cruise Control, Cucumber, Eclipse, Git, Hibernate, JBoss, JDBC, Jenkins, Jira, JMS, Spring, CVS, J2EE, Maven, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  C, C#, C++, Jquery, Perl, SOAP, XSL, CSS, EJB, HTML, HTML5, IntelliJ, Javascript, JSP, Scala, Servlets, SSL, Unix Shell script, Webservices, XML, XSD, Java, JUnit, Spring, SQL

 • - Hårdvara

  Mac, Sun, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Scrum

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, TCP/IP, Unix

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Kryptering

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mobila telesystem, Mobilapplikationer, O&M-system, Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2011 - 2012

  Senior Software Engineer, Elvagruppen AB

 • 2010 - 2011

  Tool Manager, Ericsson AB

 • 2009 - 2011

  Systemutvecklare, Ericsson AB

 • 2008 - 2009

  System Manager, Ericsson AB

 • 2005 - 2008

  Lab Manager, Telelogic AB

 • 2000 - 2005

  Systemutvecklare/-arkitekt/administratör, Focal Point AB

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer, Online/Oracle

 • 2014 - 14

  Certified Scrum Master, Linköping

 • 2012 - 12

  Functional Programming Principles in Scala, Onlinekurs, Coursera/EPFL

 • 2011 - 11

  Advanced JBoss Enterprise Development, Kista

 • 1995 - 00

  Civilingenjör Datateknik, Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757