Dela

Ulf H Andersson

 • Systemdesigner
 • Utvecklare
 • Arkitekt

Översikt

Mycket erfaren systemutvecklare. Arbetar gärna nära användarna för att ge dem bästa möjliga arbetsredskap. I sina uppdrag eftersträvar Ulf en välstrukturerad och lättförstådd kodning. Ulf har lång och bred erfarenhet av stora databasapplikationer och simulatorer/beräkningsmoduler.

Egenskaper

Ulf är noggrann, ansvarskännande och stresstålig, egenskaper som resulterar i mycket nöjda kunder. Han tycker om att hitta enkla, snygga och logiska lösningar i såväl användargränssnitt som underliggande lager.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2017 -

  Granskare, Testare, Utvecklare

  Alltiallo i utvecklingen av system för inmatning av utländsk information för konvertering och vidaretransport till stordatormiljö. C#, MVC, SQL Server, TFS.

 • Ikano Försäkring

  2017 - 17

  Systemförvaltare

  Ulf arbetade med förvaltning av försäkringssystemet, men även som allmän IT-resurs. VB.Net, SQL-Server, AD mm.

 • Fotografiska Sällskapet Sökarna

  2017 - 17

  Arkitekt och systemdesigner

  Ny webbplats för Fotografiska Sällskapet Sökarna. Webbplatsen används dels för informationsspridning, dels för att medlemmarna ska kunna ladda upp bilder, kommentera och betygsätta varandras bilder, tipsa om evenemang mm.
  Systemet är byggt i .Net Core, C#, Webapi, SQL Sever, Entity Framework, Angular 2 ochTypeScript.

 • Strömberg

  2016 - 16

  Systemförvaltare

  Förvaltning av ett antal system, samt utveckling av program för inläsning av datafiler för olika kunders räkning. C# .NET, Oracle, SQL Server.

 • Kvadrat AB

  2016 - 16

  Arkitekt och systemdesigner

  Arbetsgrupp för framtagning av pilot för nytt affärssystem för Kvadrat. Piloten utvecklades i C# .Net, TypeScript, AngularJS 2 och SQL Server.

 • Stockholms Satsbyggare AB

  2015 - 16

  Arkitekt och systemdesigner

  Arx 2
  Modernisering av databasadministrationsverktyget Arx, denna gång utvecklat i Swift för OSX. Precis som med föregångaren, gör denna version det lätt att definiera entiteter, termkatalog, databaser, tabeller, relationer och index samt applikationer med tabellextrakt och s.k. enheter. Med hjälp av verktygets databasgenerator, kan definitionerna realiseras i valfri SQL-Server, MySQL, Oracle och SQLite. Verktyget har också en kodgenerator för Swift, C# (.NET) och Java, med vilken all nödvändig kod för accesser och transaktioner kan erhållas.
  Verktyget innehåller också en dokumentationsgenerator som generarar dokumentation av definitionerna i pdf-format.

 • Kvadrat AB

  2014 - 15

  Arkitekt och systemdesigner

  Design och utveckling av en bryggning mellan Kvadrats affärssystem och ett externt ekonomisystem.
  C#, SQL-Server, Rest, WCF, Windows service

 • Kvadrat AB

  2014 - 15

  Arkitekt och systemdesigner

  Kravställning och design av ett nytt affärssystem till Kvadrat AB. Arbetet utmynnade i en prototyp, byggd i WPF, C# och SQL-Server.

 • Kvadrat AB

  2013 -

  Arkitekt och systemdesigner

  Modernisering av Kvadrats intranät. C#, Bootstrap, Javascript, MVC, SQL-Server.

 • KTH

  2013 - 14

  Arkitekt och systemdesigner

  Utformning och konstruktion av administrativt system för KTH:s Akademiska Kapell, dels ett medlemsregister, dels ett notbibliotekskartotek med tonsättar-, arrangörs och librettistregister, orkesterbesättningar etc. samt etikettering för flexibla sökfunktioner.
  OSX, Objetive-C, Xcode, SQLite, Arx.

 • Arbetsförmedlingen

  2010 - 13

  Arkitekt och systemdesigner

  Vidareutveckling av administrationssystem för Arbetsförmedlingens taxonomidatabaser. Webbtjänst för publicering av taxonomin till Arbetsförmedlingens övriga applikationer.
  SQL-Server, C#, .NET GUI-utveckling, SOAP, ASP.NET, WCF

 • Arbetsförmedlingen

  2007 - 09

  Arkitekt och systemutvecklare

  Omformning och nyutveckling av ett administrationssystem för Arbetsförmedlingens taxonomidatabaser. SQL-Server, C#, .NET GUI-utveckling.

 • AMF Pension

  2006 - 10

  Design och systemutveckling

  Beräkningsplattform. Webbtjänst för pensionsberäkningar. GUI-utveckling, C#, .NET, XML, SQL-Server.

  Agilt arbetssätt. Samarbete med aktuarier för framtagning av nya beräkningsrutiner.

 • AMS

  2006 - 06

  Design och systemutveckling

  Webbplats (ASP.NET, Web Form) för ett revisionsverktyg för AMS taxonomidatabas.

 • Chalil Grammofon AB

  2006 - 06

  Utformning och konstruktion

  Kreering av webbplats för Chalil Grammofon AB. I uppdraget ingår konstruktion av webbplatsen, fotografering och bildbehandling samt fötfattande av texter.

 • Metamatrix

  2003 - 04

  Design och konstruktion

  Malleditor för AMS
  Ett verktyg för att administrera AMS taxonomidatabas. Arx, C#.NET (webbservice), SQL-Server.

 • Metamatrix

  2003 - 05

  Design, konstruktion och databasadministratör

  Nordplus
  Ett stipendieansökningssystem åt de stipendieprogram som Nordiska ministerrådet äger (Arx, Java, MySQL).

 • Samtext AB

  2003 - 03

  Översättare

  Översättningar av tekniska texter från engelska till svenska.

 • S:t Matteus församling

  2003 - 03

  Idé, design och konstruktion

  Administrationssystem för körer och symfoniorketer i S:t Matteus. Systemet innefattar funktioner för adressregister, ensembleindelningar, notuppgifter, notbibliotek, turnéplanering etc. (Arx, C#, MySQL)

 • Stockholms Satsbyggare AB

  2002 - 02

  Design och konstruktion

  Konstruktion av ett webbaserat GIS-system, GRIS (Java Servlet, MapInfo, SQL-Server)

 • Stockholms Satsbyggare AB

  2001 - 13

  Arkitekt och systemdesigner

  Arx
  Idé, design och konstruktion av ett verktyg för design och administration av databaser (Java). Verktyget gör det lätt att definiera entiteter, termkatalog, databaser, tabeller, relationer och index samt applikationer med vyer, objekt och konstruktioner. Med hjälp av verktygets databasgenerator, kan definitionerna realiseras i valfri databashanterare (Access, SQL-Server, MySQL, Oracle och SQLite). Verktyget har också en kodgenerator för Java, C# (.NET) och Objective-C (Xcode), med vilken all nödvändig kod för accesser och transaktioner kan erhållas.
  Verktyget innehåller också en dokumentationsgenerator som generarar dokumentation av definitionerna i html-format.
  Verktyget är utvecklat som ett praktikskt hjälpmedel för såväl databasadministratörer som utvecklare.

 • SwitchCore

  2001 - 01

  Design och konstruktion

  Webb-baserat gränssnitt för styrning av dataväxel. (HTML, CGI, C, JavaScript, SNMP).

 • SwitchCore

  2000 - 01

  Design och konstruktion

  Verktyg för demo-applikationer. (C++, Borland Builder och Visual C++, integration med SmartBits och Ixia.).

 • SwitchCore

  2000 - 00

  Design och konstruktion

  Konstruktion och programmering av Configuration Manager, ett verktyg för test och verifikation av såväl maskin- som programvara för dataväxel. (C++, Borland Builder, WinSocket).

 • SwitchCore

  1999 - 00

  Programmerare

  Programmering av drivrutiner för dataväxel (C).

 • Multisoft Education AB

  1999 - 99

  Manusförfattare

  Idéer, manus och bildunderlag för speldelen av Matematik för gymnasiet (Troxoz 2000, CD-ROM).

 • Sveriges Lantbruksuniversitet

  1999 - 99

  Design, konstruktion och beräkningar

  Program för beräkning av avstånd mellan kantzoner (polygoner i vektorkartor)
  (C++, Borland Builder)

 • Enator Multimedia

  1999 - 99

  Manusförfattare

  Manus till reklamfilm för Enator Integration

 • Enator Multimedia

  1998 - 98

  Manusförfattare

  Manus till kort presentation av Enator SafeStore.

 • Enator Multimedia

  1998 - 98

  Manusförfattare

  Idéskisser till bakgrundsfilmer och skärmsläckare för Enators mässmontrar på Komek 98 (Malmö) och Läkarstämman (Göteborg).

 • Enator Multimedia

  1998 - 99

  Design och konstruktion

  Arméns materiel. Presentationsprogram med bilder och texter till all arméns materiel. (Borland Builder C++, UHDB)

 • Enator Multimedia

  1998 - 99

  Design och konstruktion

  Konstruktion och utveckling av projekthanteringssystem för DSU-projekt. (Borland Builder C++, UHDB).

 • Enator Multimedia

  1998 - 98

  Manusförfattare

  Revidering av manus till den teknikhistoriska delen av Troxoz, Teknologi A98 (Teknologi för gymnasiet)

 • Enator Multimedia

  1997 - 98

  Design och konstruktion

  Design och konstruktion av relationsdatabas (UHDB) för applikationer med måttlig mängd data, men höga krav på korta accesstider. (C++)

 • Enator Multimedia

  1997 - 98

  Design och konstruktion

  Fartygskort 97. Presentationsprogram med bilder och data för alla örlogsfartyg i svenska farvatten. (Borland Builder C++, UHDB)

 • Enator Multimedia

  1997 - 98

  Konstruktion

  Ett antal installationsprogram till multimediaproduktioner (InstallShield)

 • Enator IT System

  1995 - 97

  Design och konstruktion

  Utveckling av debiteringssystem för energiverk. (Windows 3.11, NT, C, Access, ODBC)

 • FMV

  1994 - 95

  Rådgivare, databaser

  Test- och referensgrupp för Lednings- och Informationssystem för Flygvapnet. Ansvarig för databasdelen. (UNIX, NT, DCE, Informix, C)

 • Celsius Tech

  1993 - 94

  Design och konstruktion, Databasadministratör

  Konstruktion och utveckling av beräkningskärnan i stridsledningssimulator för armén. Dessutom databasadministratör. (UNIX, Oracle, C, TCP/IP, Systadm)

 • TeleMedia

  1992 - 93

  Teknikansvarig, Databasadministratör

  Teknikansvarig vid utvecklingen av debiteringssystem för TeleMedias företagskataloger. Dessutom databasadministratör (VMS, Oracle, C)

 • Cap Gemini

  1992 - 94

  Design och konstruktion

  Konstruktion av verktyg för kreation och administration av databaser. Till verktyget finns också en kodgenerator för PRO/C (Oracle) och ESQL (Informix). Verktyget har använts i ett antal Cap-projekt, bland annat på Posten i Göteborg, TeleMedia och CelsiusTech

 • Uppsala Energi

  1991 - 92

  Teknikanvarig

  Teknikansvarig vid utvecklingen av miljöredovisningssytem. Konstruktion av realtidsformulär för kontrollsystemet. Dessutom databasadministratör, mm. (UNIX, Oracle, SDT/SDL, C)

 • Tulldata

  1990 - 91

  Design och konstruktion

  Konstruktion och utveckling av behörighets- och felhanteringssystemen till Tulldatasystemet. (VMS, UNIX, Ingres, C)

 • FOA

  1989 - 90

  Databas- och systemadministratör

  Databas- och systemadministratör vid utveckling av FN:s system för kontroll av kärnvapenprov. (VMS, Oracle, C)

 • Televerket

  1989 - 89

  Systemutvecklare

  Utveckling av kursbokningssystem för Televerket, med transaktioner via TCP/IP-sockets och nattliga uppdateringar av det distribuerade databassystemet. (UNIX, Mimer, C)

 • Arméstaben

  1988 - 89

  Teknikansvarig

  Teknikansvarig vid utvecklingen av system för administration av de svenska FN-bataljonerna. Dessutom databasadministratör. (UNIX, Informix, C)

 • Försvarsstaberna

  1987 - 88

  Redaktör

  Redaktör för Försvars-, Armé-, Flyg- och Marinstabernas ADB-handböcker.

 • Länsstyrelsernas organisationsnämnd

  1987 - 87

  Utredare

  Utredning för val av maskin- och programvara till kontorsinformationssystem för landets länsstyrelser.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  iOS, Realtids-OS, .NET Server, Mac OS X, Windows 7, Windows XP

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server, mySQL, Oracle, SQLite

 • - Verktyg & Middleware

  Entity Framework, Git, Xcode, Eclipse, J Builder, JDBC, Subversion, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Fortran 77, Angular 2, C++, HTML5, MVC, Objective-C, PHP, Rest, Swift, Typescript, XML, ASP.NET, C, Java, SQL, Webservices, C#, MS .NET

 • - Metoder & Processer

  Scrum

 • - Projektfaser

  Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Fast datakommunikation

  TCP/IP

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Systemarkitektur - systemnivå, Objektorienterade system, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Media, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Bank & Finans, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Databasadministratör, Designer, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 1997 - 1999

  Manusförfattare, systemutvecklare, Enator Multimedia

 • 1995 - 1997

  Systemutvecklare, Enator IT System

 • 1987 - 1995

  Konsult, Cap Gemini

 • 1986 - 1987

  Författare, Kungl. Tekniska Högskolan

Utbildningar

 • 1980 - 86

  Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungl. Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336