Dela

Anders Nilsson

 • Senior systemutvecklare
 • Integrationsarkitekt
 • Applikationsarkitekt

Översikt

Anders är civilingenjör inom Datateknik har varit verksam i IT-branschen i 25 år varav 5 år i England och som konsult i 14 år.
Arbetat som systemarkitekt och seniorutvecklare med stor bredd inom Microsoft .NET plattformen och som specialitet inom flerskiktade tjänstelagerlösningar.

Egenskaper

Anders är en innovativ och målinriktad och brinner för testdriven och agil utveckling. Design mönster och SOLID principerna är viktiga hörnstenar i utveckling av it-system med hög kvalité som ger kundnytta.
Har bl.a. jobbat inom branscher som fastighet, försäkringsbolag och miljöteknik.
Anders har även haft roller inom systemutveckling som utvecklingschef och mentor och har lätt för att samarbeta med kund och förstå kundens krav.

Konsultens CV

 • Jernhusen AB

  2012 - 14

  Seniorutvecklare/lösningsarkitekt

  Anders byggde upp ett tjänstelager baserat på WCF som ett led i att samla, strukturera och kvalitetssäkra all data inom fastighetsbolaget Jernhusen. Utvecklat en Business Intelligence webb klient som nyttjar tjänstelagret och analyserar och presenterar med hjälp av pivotdiagram.
  Anders byggde även ett antal integrationslösningar som hämtar in data till tjänstelagret. Bl.a. inhämtning av besöksräknarinformation via Ftp tjänster, Webservices och REST samt en BI-lösning som hämtar och kvalitetssäkrar data från ekonomisystem och uppdaterar ett DataWareHouse.
  Han utvecklade även ett adminverktyg för laddning av dokument från en filserver till SharePoint.
  Verktyg och tekniker: WCF, SOA, BI, C#, EntityFramework 6.0, JavaScript, Ftp, NUnit, Sql server 2008, Visual Studio 2013, .Net 4.5, SharePoint, TDD, Scrum, TeamCity byggserver, DevExpress, Subversion, StyleCop, PostSharp för aspect oriented programming, AOP. JetBrains ReSharper och CodeCoverage. Log4Net. Utvecklingsmetodik Scrum

 • Appositech Technologies Partner Plc

  2011 -

  CTO/Seniorutvecklare

  Ett deltidsprojekt där ett rapporteringsverktyg har utvecklats för att presentera och analysera status på elektroniskt signerade dokument. Ett publikt REST API som kapslar in bakomliggande signeringtjänst. Integrationslösning mot Microsoft Dynamics CRM. Alla komponenter driftas och exponeras via Microsofts Azure plattform.
  Verktyg och tekniker: Azure, C#, EntityFramework 6.0, NUnit, Sql server 2008/2012, Visual Studio 2013, .Net 4.5, TDD, Scrum, DevExpress, Subversion, StyleCop, PostSharp för AOP. ReSharper. Log4Net.

 • Swedish Standards Institute - SIS

  2010 - 12

  Seniorutvecklare/Lösningsarkitekt

  Ett optimeringsprojekt som gick ut på att minska ledtiden i kärnprocessen på SIS som är tiden från tillgänglig standard från CEN eller ISO till färdig säljbar produkt på webben. Ledtiden minskade från 6 veckor till 2 dagar då många manuella moment ersattes med helautomatiserade IT-processer som bl.a. byggde på en workflow design som Anders tog fram.
  Anders var drivande i rollen som seniorutvecklare i framtagandet av ett tjänstelager base-rad på Windows Communication Foundation (WCF) för SIS nya plattform för försäljning av standarder på nätet. I rollen ingick även att lära ut testdriven utveckling för de anställda vilket skedde genom parprogrammering.
  Verktyg och tekniker: Wcf, SOA, C#, Linq to Sql, NUnit, Sql server 2008, Visual Studio 2008, .Net 3.5, TDD, Scrum, CruiseControl byggserver, Subversion, PostSharp för aspect programming. ReSharper. Log4Net. Utvecklingsmetodik Scrum.

 • Pondra AB (dotterbolag Frontwalker)

  2007 - 10

  Systemutvecklare/lösningsarkitekt

  ASP.NET-baserad (WebbForms och MVC) lösning för redovisning av miljöpåverkan och beräkning av koldioxidemissioner. I rollen ingick att designa och bygga arkitekturen för den flerskiktade applikationen inklusive integrationslösningen mot externa system.
  Verktyg och tekniker: C#, TFS för enhetstestning och versionskontroll, Visual Studio 2008, JavaScript, HTML, CSS.
  Ramverk: MVC 2.0, Microsoft Enterprise Library och .NET 4.0. BDD och TDD driven utveckling och design. Utvecklingsmetodik: Scrum.

 • If försäkringsbolag

  2006 - 09

  Systemutvecklare, arkitekt, mentor

  2007 - 2009
  Systemutvecklare/applikations- och integrationsarkitekt
  System för administration och försäljning av gruppförsäkringar hos If. Rollen innebar ansvar för design och utveckling av klient programvaran som skulle kommunicera mot stordatorn. Drivande i arkitekturen för de underliggande lager som krävdes för att kommunicera mot stordatorn i form av webservices. Även en språkoberoende integration för att serva Finska delen av If designades och byggdes.
  Verktyg och tekniker: Visual Studio 2005, C#, Sql server 2005, ReSharper och .NET 2.0.

  2006 - 2007
  Systemutvecklare, applikationsarkitekt, mentor.
  Uppdaraget bestod i att bygga en flerskiktad ASP.NET 2.0 Webb lösning för Ifs försäljning av försäkringar på nätet. I rollen ingick även att utbilda och fungera som mentor åt två If anställda utvecklare som deltog i projektet och som tidigare bara jobbat med äldre utvecklingstekniker såsom asp och VB6.

 • SweLife Service Center AB

  2005 - 06

  Systemutvecklare

  Ansvarig för design och utveckling av en ASP.NET 2.0 Webb lösning för att göra en hälsonalys av ett företags personal. Utveckling av Miljö-webb för beräkning av miljöpåverkan av olika drivmedel

 • Linkon AB

  2004 - 04

  Systemutvecklare

  Del i ett team som utvecklar ett Web-baserat biljettbokningssystem. Ramverket bygger på Java servlets och en tillståndsmaskin. Utvecklingsverktyg som används är Eclipse och Java.

 • Hogia PA

  2003 - 06

  Systemutvecklare

  Systemarkitekt och utvecklare för ett integrationsprojekt där ADO.NET och XML används
  för att integrera olika Hogia specifika och externa applikationer. Lösningen blev nominerad i Microsoft Award 2004 i kategorin integration. Migrering från VS2003 till VS2005 i mars 2006

Kompetensområden

 • - Utvecklingsspråk

  Assembler, Fortran 77, Jquery, JSP, Servlets, Visual Basic, XSD, XSL, C, C++, HTML, J2ME, J2SE, Javascript, JUnit, Pascal, Rest, SOAP, SSL, UML, XSL-T, ASP.NET, Java, MVC, SQL, SQL Windows, Visual Basic .NET, XML, C#, MS .NET, Webservices

 • - Roller

  Beräkningsingenjör, Designer, Databasadministratör, Teknikstöd, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2003 -

  IT-konsult, Egen företagare

 • 1997 - 2002

  Director of Engineering, Cyborg Systems Ltd (numera Hewitt)

 • 1993 - 1997

  Systemutvecklare och utvecklingschef, Hogia

 • 1988 - 1993

  Systemutvecklare och delägare, Sunrise Systems

Utbildningar

 • 1984 - 88

  D-linjen, Lunds Tekniska Högskola

 • 1979 - 82

  • 4-årigt tekniskt gymnasium, El-variant, Lars Kagg skolan Kalmar

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363