Dela

Cecilia Wallebom

 • Systemutvecklare .net

Översikt

Cecilia har varit verksam i it-branchen sedan 1991. Hon har under den större delen av tiden främst fokuserat på utveckling av flerskiktade system med grafiska användargränssnitt och webb-baserade lösningar. Hon har lång erfarenhet av att jobba med allt från utredning, systemering, databasmodellering och delprojektledning till programmering. Cecilia har erfarenhet från både från nyutvecklingsprojekt och systemförvaltning.

Egenskaper

Cecilia är driven, kreativ och mycket uppskattad som person hos våra kunder.

Konsultens CV

 • Apoteket AB

  2017 -

  Systemutvecklare

  Ingår i utvecklingsteam som hanterar Apotekets system för recept- och orderhantering. C#, MS SQL Server.

 • Handelsbanken (Handelsbanken Liv)

  2017 - 17

  Systemutvecklare

  Ändringar i befintliga system för att hantera avtalspensioner från FORA. Ny webservice och vidareutveckling av befintlig avtalspensionshantering. C#, MS SQL Server.

 • Handelsbanken (Handelsbanken Liv)

  2017 - 17

  Testare

  Inhopp som testare av webb-dialog som hanterar ärenden och offerter som skall användas ute på kontoren. Quality center, Mindmanager.

 • Handelsbanken (Handelsbanken Liv)

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  Flytt av försäkringar från ett system till ett annat, utvecklade programmet som skapade de nya försäkringar. C#, MS SQL Server.

 • Handelsbanken (Handelsbanken Liv)

  2016 - 16

  Systemutvecklare

  Automatisering av offerthantering, skapa försäkringar automatiskt utifrån offerter och hantering runt detta. C#, MS SQL Server.

 • Handelsbanken (Handelsbanken Liv)

  2014 - 16

  Systemutvecklare

  Nyutveckling av webb-gränssnitt för att hantera värden för regelverket Solvency II. C#, MS SQL Server, MVC.

 • Handelsbanken (Handelsbanken Liv)

  2013 - 14

  Systemutvecklare

  Ändringar i befintliga system för att hantera avtalspensioner från FORA. Ny webservice och vidareutveckling av befintlig avtalspensionshantering. C#, MS SQL Server.

 • Handelsbanken (Personalavdelningen)

  2011 - 13

  Systemutvecklare

  Förbättra och färdigställa system som hanterar de Handelsbanksanställdas egna pensioner. Utredning och utveckling, ändringar i gränssnittet samt förbättrat utskriftsrutinerna mot utdata (Streamserve). C#, MS SQL Server, MVP.

 • Handelsbanken (Handelsbanken Liv)

  2011 - 11

  Migrering av batchar från från VB6 till C#. Diverse projekt och uppdrag mot försäkrings- och offertsystem. C#, MS SQL Server.

 • Handelsbanken (Handelsbanken Liv)

  2010 - 10

  Utveckling av ny applikation för tecknande av försäkringar ute på kontoren (används från Handelsbankens generella kontorsdialog). Utvecklade tjänster i befintligt försäkringssystem, nya webbsidor och utskrifter mot Streamserve. C#, MS SQL Server, MVC, MQ.

 • Handelsbanken (Handelsbanken Liv)

  2009 - 10

  Diverse projekt och uppdrag mot försäkrings- och offertsystem. Stort konverteringsjobb av utskrifter från VB6 till C# samt anpassningar till Streamserve. C#, MS SQL Server.

 • Ciber, Episerverteam

  2008 - 09

  Nyutveckling och förvaltning av externwebbar på Episerver-plattform. Har jobbat specifikt med Färdtjänsten, Robur och Svensk Filmindustri. Episerver, C#, ASP.net samt Scrum.

 • Föräldraledig

  2007 - 08

 • Alecta

  2006 - 07

  Design och programmering vid .net-konvertering av systemet Din ITP som sammanställer försäkringsinformation. Design och programmering vid .net-konvertering av systemet EFF som skapar svarsfiler med försäkringsinformation till Min pension. Anpassning av dessa system till Alectas nya försäkringssystem NFS i TOR-projektet. Systemförvaltning av ett flertal kundsystem. Utvecklar-resurs i NIKprojektet som byggde en nytt internetkontor kopplat till Alectas nya försäkringssystem. .Net, Windows NT, MS SQL Server, C#, Visual Basic, ASP, HTML, MTS, MQ, StreamServe, mail och delar av Scrum.

 • Föräldraledig

  2005 - 06

 • Alecta

  2004 - 05

  Design och programmering av systemet EFF som sammanställer försäkringsinformation och levererar svarsfiler till Min pension. Distribuerad arkitektur med komponentbaserad 3-skiktslösning som anropar ett antal stordatortjänster. .Net, Windows NT, MS SQL Server, Visual Basic, ASP, HTML, MTS, MQ, StreamServe, Mail och ARUP (Alectas implementation av RUP).

 • Alecta

  2003 - 05

  Design och programmering vid nyuteckling av systemet “Anmälan Direkt” som tar emot försäkringsändringar från Alectas kundföretag, dels via fil och dels via webbgränssnitt. Distribuerad arkitektur med komponentbaserad 4-skiktslösning som anropar ett antal stordatortjänster. .Net, Windows NT, MS SQL Server, Visual Basic, ASP, HTML, MTS, MQ, StreamServe, Mail och ARUP (Alectas implementation av RUP).

 • Alecta

  2002 - 03


  Utredning, designstöd och programmering vid nyutveckling av webb-baserat Mäklartorg med anrop mot stordatortjänster. Distribuerad arkitektur med komponentbaserad 3-skiktslösning. Windows NT, MS SQL Server, Visual Basic, ASP, HTML, MTS, MQ, StreamServe och ARUP (Alectas implementation av RUP).

 • Alecta

  2001 - 02

  Utredning, programmering och stöd vid vidareutveckling av webb-baserat Mäklartorg. Mentor och ny vb-utvecklare och ny systemansvarig. Distribuerad arkitektur med komponentbaserad 3-skiktslösning. Windows NT, MS SQL Server, Visual Basic, ASP, HTML, MTS, StreamServe, MQ och MS Access.

 • PoF AB

  1999 - 01

  Delprojektledning, projektplanering, utredning och programmering vid vidareutvecklingen av Försäkringsadministrativt system. Distribuerad arkitektur med komponentbaserad 3-skiktslösning. Windows NT, Visual Basic, MS SQL Server, Rational Rose, MTS och Crystal Report.

 • Skandia, PoF AB

  1998 - 99

  Programmering och systemering vid utvecklingen av nytt Försäkringsadministrativt system. Distribuerad arkitektur med komponentbaserad 3-skiktslösning. Windows NT, Visual Basic, MS SQL Server, Rational Rose, MTS och Crystal Report.

 • Carnegie

  1998 - 98

  Konvertering av databas från Access 2.0 till SQL-server 6.5

 • Stockholms Läns Landsting, Hälso- och sjukvårdsnäm

  1997 - 98

  Utveckling av Gemensamt röntgenregister för SLL i Client/Server-miljö (klient i Visual Basic). Resurs i År2000 projektet.

 • Enator Medical

  1997 - 98


  Vidareutveckling, drift och underhåll av internt system för beläggning, tidsregistrering och faktureringsunderlag för konsultverksamhet utvecklat i Access och Visual Basic samt ansvarig för drift av webb-klient.

 • Stockholms Läns Landsting/ Färdtjänstförvaltningen

  1995 - 97

  Vidareutveckling och förvaltning av Färdtjänstens system för tjänsteresor (TJR) och debitering av taxiresor (RETAX-2) samt SÖSs apotekssystem APT.

 • Stockholms Läns Landsting/ Landstingskontoret

  1991 - 95

  Systemansvarig för SLLs stordatorbaserade ekonomi­system BUB, där arbetsuppgifterna var vidareutveckling och förvaltning (Telon, Cobol, DLI och DB2)

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  DB/2, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Quality Center, Visual Studio .NET, Clearcase, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  ASP.NET, HTML, SQL, C#, SQL, Visual Basic

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utredning

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LOTS, PROPS, RUP/UP, Processer och metoder allmänt, Scrum

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning

 • - Databaser

  Databasadministration, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Windowsapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Försäkring

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

 • - Roller

  Delprojektledare, Designer, Utredare, Systemförvaltare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 1998 - 2012

  Konsult inom systemutveckling, Ciber Sweden AB (Ecsoft, Astral-Ecsoft)

 • 1991 - 1998

  Konsult inom systemutveckling, Enator Medical (Celsius Information System, Dialog

Utbildningar

 • 1988 - 91

  Systemvetarlinjen, Mittuniversitetet Östersund

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363