Dela

Morín Saavedra

 • Projektledare
 • Teknisk projektledare
 • Kravanalytiker
 • Agil coach

Översikt

Morín har 15 års erfarenhet av att utreda, leda och leverera IT-lösningar från idé till genomförande, både i projekt och förvaltning. Hon har arbetat i alla projektfaser enligt Vattenfallsmodellen och Agila metoder, i Sverige, utomlands och med distribuerade team. Morín är IPMA, SCRUM och ITIL certifierad.

Moríns omfattande branscherfarenhet och utbildningsbakgrund är viktiga verktyg när hon tar sig an uppdrag som behöver struktureras för att uppnå förväntat resultat och kvalitet.

Egenskaper

Morín är en dynamisk och strukturerad ledare som gillar att driva projekt och uppgifter mot bestämda mål. Hon har förmågan att organisera och engagera andra att genomföra aktiviteter tillsammans med henne. Morín trivs med att sätta sina kunskaper på prov genom teamwork, kreativitet och ständiga förbättringar.

Konsultens CV

 • Länsförsäkringar

  2016 -

  Teknisk Projektledare

  Ledning av ett utvecklingsprojekt inom ärendehantering (IBM Case Manager) för Backoffice Bank och ett migreringsprojekt av integrationsplattform (från Oracle Service Bus till Apache Camel, Apache HTTP Server och JBoss EAP) för LF Bank.

  Projektanalys av den digitala nykundsprocessen inom LF Bank med syfte att effektivisera handläggningstiden mha automatisk validering.

  Metodstöd för den nyetablerade projektkontoret.

 • Föräldraledig

  2014 - 16

  Mamma

  Planering, genomförande och uppföljning av alla normalt förekommande aktiviteter vid föräldraledighet.

 • SPP

  2013 - 14

  Projektledare/Scrum Master

  Agil projektledare för ett webbprojekt (EpiServer, .NET, AngularJS och COBOL) med syfte att förbättra och utveckla finansiella vägledningsfunktioner och självbetjäningstjänster för individkunder. Arbetet utfördes enligt Scrum och Service Design (kunddriven tjänsteutveckling). Det omfattade både webbapplikationer och bassystem som kopplades ihop mha en ny integrationsplattform (WebSphere MQ och Message Broker).

  Framtagning av en förankringsprocess som skapade framförhållning och handlingsberedskap inom projektet. Det blev en omtalad och återanvänd modell inom projektkontoret.

  Vikarierande projektledare för sista produktionssättningen av ett projekt med syfte att automatisera rådgivningen, tecknandet och administrationen av pensionslösningar för kundföretag och dess anställda. Arbetet utfördes enligt Scrum och omfattade ett flertal webbapplikationer och bassystem.

 • Post- och Telestyrelsen

  2012 - 13

  Teknisk Projektledare

  Projektledning och testledning för plattformsuppgradering (EpiServer) och implementering av en ny grafisk profil med responsiv/följsam design på www.pts.se som är anpassad enligt ”Vägledning för webbutveckling”.

  Ledning av ett avdelningsöverskridande IT-projekt med syfte att utveckla ett faktureringssystem (.NET) kopplat mellan ett tillståndssystem och ekonomisystemet (Agresso) på PTS.

  Systemansvarig för ett agilt ärendehanteringssystem (JIRA). Fokus var att införa och förbättra ärendeprocesser för olika typer av uppdrag samt aktivt sprida användningen av verktyget.

  Teknisk ledning av kravarbetet för PTS framtida lagrings- och backuplösning. Dokumentationen låg till grund för upphandling enligt LOU.

  Ledning av upphandlingen av ett nytt webbstatistiksystem (Vizzit). Ansvarig för kraven och leveranskontrollen.

  Framtagning av principer för interaktionsdesign och användbarhet i PTS webbplatser.

 • Föräldraledig

  2011 - 12

  Mamma

  Planering, genomförande och uppföljning av alla normalt förekommande aktiviteter vid föräldraledighet.

 • Post- och Telestyrelsen

  2010 - 11

  Projektledare/Systemansvarig

  Förändringsledare för införandet av Kanban som agilt arbetssätt.

  Projektledning av prisjämförelsetjänsten www.telepriskollen.se.

  Ledning av projekt och förvaltning av den webbaserade säkerhetstestet testadatorn.pts.se. Exempel på signifikanta uppdrag är bytet av utvecklingsleverantör och uppgraderingen av säkerhetsscannern (Nessus).

 • Ericsson India

  2009 - 10

  Projektledare/Produktägare

  Produktägare i ett Scrumteam bestående av systemledare, systemarkitekter och kravanalytiker inom Charging System.

  Bryggkoordinator mellan systemledningen i Karlskrona och utvecklingsorganisationen i Chennai och New Delhi.

  Agil facilitator inom projektkontoret i Indien.

 • Rosabussarna

  2008 - 09

  Reseledare

  Ledare för en spännande julresa till Vietnam och Kambodja. Vi besökte bland annat mytiska Angkor Wat, storslagen natur i Mekongdeltat och storstäder som Ho Chi Minh City.

 • Post- och Telestyrelsen

  2007 - 09

  Projektledare/Systemansvarig

  Metodansvarig för uppbyggnad av systemförvaltning enligt pm3 (Affärsmässig förvaltningsstyrning) för www.telepriskollen.se, testadatorn.pts.se och testalosenord.pts.se.

  Systemansvarig, projektledare, testledare och informationsansvarig för ovannämnda webbapplikationer. Rollen innebar att vara länken mellan verksamheten, användarna (telekomoperatörer och konsumenter), externa utvecklare och driftleverantörer. I projekten ingick allt ifrån kravhantering, framtagning av avropsunderlag till att styra leverantörers leveranser med tillhörande support och underhåll.

  Exempel på gemensamma resultat:
  - Framtagning och införande av ny grafisk profil
  - Uppgradering av utvecklingsmiljöer
  - Sökmotoroptimering
  - Införande av talsyntes (SpeakIT PLUS)
  - Anpassningar enligt ”Vägledningen för 24-timmarswebben”
  - Införande av elektroniskt certifikat
  - Byte av leverantör (både drift och utveckling).

  Styrgruppsmedlem i www.bredbandskollen.se.

  Myndighetsrepresentant i nationella och internationella samarbeten kring konsumentapplikationer.

  Drivande representant inom interna arbetsgrupper för informationssäkerhet, system- och verksamhetsutveckling.

  Ansvarig för kartläggning av tillsynsprocessen.

 • Naturhistoriska riksmuseet

  2007 - 07

  Projektledare/Webbredaktör/Coach

  Webmaster och Projektledare för införande av ett nytt intranät (SiteVision) och avveckling av det gamla. Arbetet innebar webbpublicering, bildredigering, kravhantering, testning, utbildning samt projektstyrning.

  Uppdraget resulterade även i coachning av andra projektledare inom verksamheten.

 • Regionplane- och trafiknämnden (RTK)

  2007 - 07

  Projektledare

  Projektledning för slutgenomförande av plattformsuppgradering av intranätet (SharePoint). Fokus var att rekapitulera tidigare arbete, planera och följa upp de återstående aktiviteterna för att avsluta projektet.

 • Finspångs kommun och Nonthaburi (Thailand)

  2006 - 06

  Handledare

  Handledning av ett ungdomsutbyte mellan Sverige (Finspångs kommun) och Thailand (Nonthaburi provinsen). I projektet ingick allt från anskaffning av sponsorer, rekrytering av värdfamiljer och arbetsplaceringar till projektledning, workshopledning, ungdomsledning och konflikthantering.

 • Kentor

  2005 - 05

  Kravanalytiker

  Ledning och genomförande av ett förstudie som syftade till att rekommendera ett stödsystem för Kentor Support Center med utgångspunkt från ITIL och Bostonmatrisen. Arbetet omfattade kravanalys, kartläggning av stödsystem, datainsamling och utvärdering av aktuella stödsystem.

 • Scania CV

  2005 - 05

  Projektledare

  Ledning av förstudie och genomförande av förbättringsprojekt inom datalager (SQL Server, DTS, Oracle, indexerade filer och XML). Syftet var att säkra datakvaliteten och standardisera arbetssättet för statistikframtagning och dataöverföringen från olika försystem. Notationen gjordes m h a dataflödesdiagram, objektmodellering, datamodellering och metadatadefinition.

 • Scania Brasil

  2004 - 05

  Projektledare

  Ledning av förstudieprojekt gällande implementering av det svenska garantisystemet i Brasilien. Projektet omfattade teknisk kartläggning av systemberoenden (modelleringen gjordes i UML), framtagning av lösningsförslag för systemförändringar, systemintegrationer och arbetsrutiner samt koordinering av arbetet gentemot linjeorganisationen och förvaltningsgrupperna. Den tekniska miljön var mycket komplex då ett Oraclesystem (med bland annat ERP, CRM, Accounts payable och egna delar skapade i Oracle Forms Server) skulle ersätta många olika egenutvecklade applikationer byggda i COBOL och Pro*COBOL.

 • Scania CV

  2003 - 03

  Delprojektledare

  Delprojektledare inom koncernens intranätsprojekt (Content M, HTML, ASP). Ansvarig för att inventera, planera och koordinera migreringen samt genomföra utbildning av Scanias nya intranät för eftermarknadsavdelningen inom R&D.

 • Scania Parts Logistics

  2003 - 03

  Projektledare

  Projektledare för avveckling av ett internationellt kundregister (Microsoft Access 97). I arbetet ingick även kravanalys och datamigreringen till andra system med hjälp av ODBC.

 • Scania CV

  2002 - 05

  IT-koordinator

  IT-koordinator för det operativa och strategiska IT-arbetet på eftermarknadsavdelningen inom R&D. I uppdraget ingick kravanalys, förstudiearbete, framtagning och utbildning av IT-rutiner samt strategisk rådgivning gällande informationssäkerhet (BS7799/ISO 1779), infrastrukturplan samt systemförvaltning.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, Android, Linux, Mac OS X, Red Hat, Solaris, VmWare ESXi, Windows 2000, Windows 2003, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows CE, Windows XP

 • - Databashanterare

  FileMakerPro, MS SQL-server, Oracle, SQL server, MS Access

 • - Affärssystem

  Agresso, Documentum, Lundalogik, Lime m.fl., Movex, SAP, Siebel

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering, Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe FrameMaker, MS Reporting Services, QlikView, SoapUI, Atlassian Bamboo, Modelleringsverktyg, MS Exchange, MS Sharepoint, Office 365, Prezi, Team Foundation Server, Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Episerver, FrontPage, Jira, MS Project, MS Visual Studio, Netscape, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online, SiteVision, Visio, Atlassian Jira, MS Explorer, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  Javascript, Java, Pascal, HTML

 • - Hårdvara

  Mac, Sun, PC

 • - Standarder

  ISO 27001/27002, ISO 9001, WCAG 2.0

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Produktledning, Strategisk planering, Begreppsmodellering, Information Management, Make /& Buy Analyser, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Change Management, Förändringsledning, Inköp, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Omvärldsanalys, Projektledning, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Målgruppsanalys, Kundupplevelse, Marknadsundersökning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Tillgänglighet, Inköp och förhandling, LOU, Resurs i upphandlingsprocess, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, Continious Delivery, Parprogrammering, PEJL, PROPS, TDD - Test Driven Development, Workflow management, ITIL, PM3, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, SAFe, Självinsikt o medvetna val modellen, Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, Lean-baserad processmetodik, PPS, Scrum

 • - Ledarskap

  Kansli och administrativ chef, Psykologi, Beteendevetenskap, Det coachande ledarskapet, Fackförhandlingar, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Rekrytering & Personalutveckling, Grupprocesser, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Projektering, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Contract management, Infrastruktur och logistik, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Event Management, Inköp, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetsledning, Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Integrationstest, Strategisk testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Tillgänglighet, Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Acceptanstest, Acceptanstestledning

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Tripple Play

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Riskanalys

 • - Databaser

  Datalager, Datamodellering, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Realtidssystem, Objektorienterade system, Stordatorsystem, Systemtyper allmänt, Systemförvaltning, Systemintegration, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, Billing-system, CRM-system, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Resebranschen, Skola och utbildningsväsende, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Tillverkare av Telekomutrustning, Fordon, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Ideell organisation, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  Workshopledning, civ.ek, Fil.mag, Systemvetenskap

 • - Roller

  Upphandlare, Utbildningsledare, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Riskansvarig, Systemanalytiker, Testare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lärare, Produktledare, Produktägare, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Systemförvaltare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testledare, Utredare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Kriskommunikation, Mobila medier, Upphandling av kommunikationstjänster, Event management, Infographics, Medierelationer, Mätningar, utvärderingar, Public Affairs, Redaktionell kommunikation, Sociala medier, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Engelska, Intranät, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2016 -

  Konsult - Projektledning, Kvadrat

 • 2013 - 2016

  Konsult - Projektledare/Kravanalytiker, Ontrax

 • 2009 - 2010

  Projektledare/Produktägare, Ericsson India

 • 2007 - 2007

  Konsult - Projektledare/Webbredaktör/Coach, Poolia IT

 • 2007 - 2007

  Konsult - Projektledare/Utredare, Kentor

 • 2007 - 2013

  Projektledare/Systemansvarig/Teknisk Projektledare, Post- och Telestyrelsen

 • 2006 - 2006

  Handledare, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

 • 2001 - 2006

  Trainee/IT-koordinator/Projektledare, Scania

Utbildningar

 • 2017 - 17

  SAFe® 4 Certified Agilist, Scaled Agile, Inc.

 • 2014 - 14

  Management 3.0, Informator

 • 2014 - 14

  Certified ScrumMaster, Crisp

 • 2013 - 13

  Att leda och genomföra effektiva workshops och arbetsmöten, NFI

 • 2012 - 12

  Agil projektledning med Scrum, Learning Tree International

 • 2011 - 11

  Projektledarprogram mot IPMA-certifiering, Astrakan

 • 2011 - 12

  Certifierad Projektledare IPMA Nivå C, Svenskt Projektforum

 • 2009 - 09

  Scrum Training for Team Members, Xebia IT Architects India Pvt. Ltd.

 • 2009 - 09

  Test av webbsystem, NFI Utbildning

 • 2009 - 09

  Utveckling av Grupp och Ledare, Escapad Ledarskap & Utveckling AB

 • 2008 - 08

  Grundkurs i kravhantering, Konsultbolag1

 • 2008 - 08

  Från Bell till IP-telefoni, Erik Orrhage

 • 2007 - 07

  ITIL Foundation v3 Certifierad, BiTA

 • 2005 - 05

  Disciplinera din Data Warehouse-process, Dataföreningen Kompetens

 • 2005 - 06

  Kandidatexamen i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

 • 2004 - 04

  Certifierad Projektledare, Projektskolan inom Dataföreningen Kompetens

 • 2004 - 04

  RUP - the game, IBM Software Group

 • 2004 - 04

  Simplified Process for Risk Identification, Scania

 • 2001 - 01

  Logic Förstudie, WM-data

 • 2001 - 01

  PPS - Praktisk ProjektStyrning, TietoEnator

 • 1996 - 01

  Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68