Dela

Morín Saavedra

 • Projektledare
 • Kravledare / Kravanalytiker
 • Agil coach

Översikt

Morín har 15 års erfarenhet av att analysera, leda och leverera IT-lösningar från idé till genomförande, i projekt och förvaltning. Hon har arbetat i alla projektfaser enligt Vattenfallsmodellen och Agila metoder, i Sverige, utomlands och med distribuerade team. Morín är utbildad civilekonom och systemvetare. Hon har certifiering i projektledning (IPMA), förändringsledning (Prosci), agila metoder (Scrum Master, Product Owner och SAFe) samt IT Service Management (ITIL).

Morín är en målfokuserad genomförare med stor vana att röra sig mellan detaljer och helikopterperspektiv. Hon använder sig gärna av bilder, prototyper och metaforer i sin kommunikation. Hennes omfattande branscherfarenhet och utbildningsbakgrund är viktiga redskap när hon tar sig an uppdrag som behöver struktureras för att uppnå förväntade effekter. Morín trivs med att sätta sina kunskaper på prov genom teamwork, kreativitet och ständiga förbättringar.

Egenskaper

Morín är en dynamisk, strukturerad och uppskattad konsult som gillar att driva uppgifter mot visuella mål. Hon har en resultat- och glädjeinriktad personlighet, med förmågan att organisera och engagera andra att genomföra aktiviteter tillsammans med henne. Morín sätter sig snabbt in i nya uppdrag och skapar de relationer som behövs för att säkra uppdragets framgång. Hon litar till andras potential och förmåga att lyckas, leverera och utvecklas. Genom att vara initiativrik, närvarande och nyfiken kan hon ge förutsättningar som både stödjer samarbetet och utmanar till ökade prestationer eller förbättrade lösningar.

Konsultens CV

 • Statens institutionsstyrelse

  2018 -

  Projektledare / Förändringsledare

  Huvudprojektledare för införande av ett nytt IT-stöd för platsansökan, placering, behandlingsplanering, journalföring, beslut, fakturering och uppföljning av klienter och ungdomar inom SiS. Det nya IT-stödet ersätter manuella arbetsrutiner och flera system med totalt 5000 användare inom olika yrkeskategorier på huvudkontoret, verksamhetskontor och institutioner runt om i landet.

  METOD: ADKAR, Kanban, Scrum
  TEKNIK: TBD

 • Länsförsäkringar

  2017 - 18

  Projektledare

  Ansvarig för projektanalysen av den digitala nykundsprocessen hos Länsförsäkringar Bank. Syftet med projektet var att förbättra den befintliga webbapplikationen, minska handläggningstiderna hos Backoffice och införa den digitala nykundsprocessen i mobilappen. Ledning av ett internt team bestående av kravanalytiker, arkitekt, testledare, testare och förvaltningsansvariga samt ett externt utvecklingsteam.

  METOD: Pejl, Kanban, Intressentanalys, Effektanalys, Workshops, Möten, Intervjuer, Användningsfall, Prototyper, Riskanalys, Retrospektiv
  TEKNIK: CSW, EpiServer, iOS, Android, TFS, SharePoint, Visio, Power Point, Excel, Word, OneNote

 • Länsförsäkringar

  2016 - 18

  Teknisk Projektledare / Kravledare

  Ledning av ett stort migreringsprojekt av integrationsplattform inom Länsförsäkringar Bank. Samtliga banksystem som nyttjade den gamla integrationsplattformen skulle börja konsumera likvärdiga tjänster i den nya integrationsplattformen. Utmaningen var projektets omfattning och komplexitet då LF Bank har outsourcat all IT till olika externa leverantörer. Kvalitetssäkring, riskhantering och kontinuerlig förankring blev viktiga redskap då kraven var ”AS IS”. Morín skapade en levande road map och kartläggning över alla tjänster och konsumenter som levererades kontinuerligt. Rapportering skedde direkt till IT-chefen.

  Coaching av testledaren som samordnade arbetet med manuella funktionstester och automatiserade tester.

  Metodstöd för den nyetablerade projektkontoret hos Länsförsäkringar Bank.

  METOD: Pejl, Kanban, Scrum, Intressentanalys, Effektanalys, Workshops, Möten, Specifikationer, Listor, Enkäter, Riskanalys, Retrospektiv
  TEKNIK: Oracle Service Bus, Apache Camel, Apache HTTP Server, JBoss EAP, TFS, SharePoint, Visio, Power Point, Excel, Word, Skype

 • Länsförsäkringar

  2016 - 18

  Projektledare / Kravledare

  Projekt- och kravledning av ett pågående utvecklingsprojekt inom ärendehantering för Backoffice Bank. Utmaningen låg i att förbättra den befintliga implementationen av support-, låna- och bankbyteprocessen för att digitalisera arbetet. Ändringshantering och spårbarhet av kraven blev viktiga verktyg. Teamet bestod av verksamhetsresurser samt interna och externa konsulter i Sverige och Indien.

  METOD: Pejl, Kanban, Lean, Effektanalys, Workshops, Möten, Intervjuer, Observationer, Flödesscheman, Riskanalys, Retrospektiv
  TEKNIK: IBM Case Manager, .NET, TFS, SharePoint, Visio, Power Point, Excel, Word, Skype

 • Föräldraledig

  2015 - 15

  Mamma / Barnboksförfattare

  Planering, genomförande och uppföljning av alla normalt förekommande aktiviteter vid föräldraledighet.

  Under föräldraledigheten skrev Morín sin debutbarnbok Snorunge (ISBN 9789163956867).

 • SPP

  2014 - 14

  Projektledare

  Slutförde sista produktionssättningen av ett projekt med syfte att automatisera rådgivningen, tecknandet och administrationen av pensionslösningar för kundföretag och dess anställda.

  METOD: Scrum
  TEKNIK: Jira

 • SPP

  2013 - 14

  Projektledare / Scrum Master / Förändringsledare

  Agil projektledare för ett internt Scrumteam vars mål var att förbättra och utveckla finansiella vägledningsfunktioner och självbetjäningstjänster för privatkunder. Arbetet var tvärfunktionellt inom organisationens olika bolag, vilket innebar rapportering till delar av koncernledningen. Förändringen omfattade både webbapplikationer och bassystem som kopplades samman mha en ny integrationsplattform. Projektet överlämnades till Product Owner som drev återstående aktiviteter i så kallade strömmar där både nyutveckling och förvaltning hanterades.

  Förändringsledare för framtagning av en förankringsprocess som skapade framförhållning och handlingsberedskap inom och utanför projektet. Det blev en omtalad och återanvänd modell inom projektkontoret.

  METOD: Scrum, Service Design (kunddriven tjänsteutveckling), Effektanalys, Intressentanalys, Möten, Intervjuer, Workshops, Themes, Epics, User stories, Tasks, Enkäter, Fokusgrupper
  TEKNIK: EpiServer, .NET, AngularJS, COBOL, WebSphere MQ, Message Broker, Jira, Visio, Power Point, Excel, Word

 • Post- och Telestyrelsen

  2013 - 13

  Projektledare / Kravanalytiker

  Ledning och kravanalys av ett pågående avdelningsöverskridande IT-projekt med syfte att utveckla och införa ett faktureringssystem för hantering av VHF-tillstånd. Utmaningen var att genomföra nödvändiga verksamhetsförändringar och systemändringar i bassystemen innan hela flödet kunde kopplas samman.

  METOD: PPS, Kanban, Möten, Intervjuer, Begreppsmodell, Användningsfall, Flödesscheman
  TEKNIK: .NET, Agresso, Visio, Power Point, Excel, Word

 • Post- och Telestyrelsen

  2013 - 13

  Systemansvarig / Agil coach

  Systemansvarig för ett agilt ärendehanteringssystem. Fokus var att införa och förbättra ärendeprocesser för olika typer av uppdrag, aktivt sprida användningen av verktyget samt agera metodstöd för agilt arbetssätt inom myndigheten.

  METOD: Möten, Intervjuer, Processmodellering
  TEKNIK: JIRA, Power Point, Excel, Word

 • Post- och Telestyrelsen

  2012 - 13

  Kravanalytiker

  Utredning av PTS framtida lagrings- och backuplösning. Arbetet omfattade behovsanalys, omvärldsanalys, dokumentanalys och beredning av beslutsunderlag. Resultatet låg till grund för upphandling enligt LOU.

  METOD: Möten, Intervjuer, Omvärldsanalys, Nulägesanalys, Specifikationer
  TEKNIK: Power Point, Word

 • Post- och Telestyrelsen

  2012 - 13

  Teknisk Projektledare / Kravledare / Testledare

  Ledning av plattformsuppgradering och införande av en ny grafisk profil med responsiv design för www.pts.se. Projektet genomfördes med hjälp av både interna och externa resurser. Rapportering skedde direkt till IT-chefen.

  Ledning av upphandlingen av ett nytt webbstatistiksystem. Morín agerade både kravanalytiker och kvalitetsansvarig.

  Framtagning av principer för interaktionsdesign och användbarhet i PTS webbplatser.

  METOD: PPS, Kanban, Vägledning för webbutveckling, Möten, Prototyper, Specifikationer
  TEKNIK: EpiServer, Vizzit, Power Point, Excel, Word

 • Föräldraledig

  2011 - 11

  Mamma

  Planering, genomförande och uppföljning av alla normalt förekommande aktiviteter vid föräldraledighet.

 • Post- och Telestyrelsen

  2010 - 11

  Projektledare / Systemansvarig

  Projektledare och systemansvarig för prisjämförelsetjänsten www.telepriskollen.se.

  Ledning av projekt och förvaltning av den webbaserade säkerhetstestet testadatorn.pts.se. Exempel på signifikanta resultat är bytet av utvecklingsleverantör och uppgradering av säkerhetsscannern.

  METOD: pm3, PPS, Prototyper, Specifikationer
  TEKNIK: ASP.NET, HTML, Nessus, Visio, Power Point, Excel, Word

 • Post- och Telestyrelsen

  2010 - 11

  Förändringsledare

  Förändringsledare för införandet av Kanban som agilt arbetssätt hos Konsumentavdelningen. Arbetet genomförde på eget initiativ baserat på erfarenheter från Ericsson.

  Kartläggning av tillsynsprocessen för konsumentärenden.

  METOD: Kanban, Flödesscheman, Workshops, Möten, Intervjuer

 • Ericsson India

  2009 - 10

  Product Owner / Agil coach

  Product Owner i ett Scrumteam bestående av systemledare, systemarkitekter och kravanalytiker som tog fram studier, kravspecifikationer och tekniska lösningar som andra utvecklingsteam använde i sina backlog.

  Bryggkoordinator mellan systemledningen i Karlskrona och utvecklingsorganisationen i Chennai och New Delhi. Syftet och senare även resultatet blev att minska gapet inom organisationen och öka transparensen trots kulturella skillnader. Morín genomförde flera utbildningspass om svenska kulturen för Indier och faciliterade den operativa kommunikationen mellan länderna.

  Agil coach inom projektkontoret i Indien som precis hade påbörjat sin förändringsresa från PROPS.

  METOD: PROPS, Scrum, Business analytics, Workshops, Retrospektiv
  TEKNIK: Ericsson Charging System, SharePoint, Power Point, Excel, Word

 • Rosabussarna

  2008 - 08

  Reseledare

  Ledare för en spännande julresa till Vietnam och Kambodja. Höjdpunkterna var bland annat den storslagna naturen i Mekongdeltat, det mytiska Angkor Wat och storstaden Ho Chi Minh City. Utmaningen var att ständigt vara tillgänglig, reaktiv och hantera oförutsedda moment som olycksfall, konfliktlösning och borttappade resväskor. Allt handlade till slut om att ge människor en bra upplevelse på årets viktigaste tidpunkt – när de har semester.

 • Post- och Telestyrelsen

  2007 - 09

  Projektledare / Systemansvarig

  Metodansvarig för uppbyggnad av systemförvaltning enligt pm3 (Affärsmässig förvaltningsstyrning) för webbapplikationer.

  Systemansvarig, projektledare, testledare och informationsansvarig för www.telepriskollen.se, testadatorn.pts.se och testalosenord.pts.se. Rollen innebar att vara länken mellan verksamheten, användarna (telekomoperatörer och konsumenter), externa utvecklare och driftleverantörer. I arbetet ingick allt ifrån kravhantering, framtagning av avropsunderlag till att styra leverantörers leveranser med tillhörande support och underhåll.

  Exempel på signifikanta resultat:
  - Framtagning och införande av ny grafisk profil
  - Uppgradering av utvecklingsmiljöer
  - Sökmotoroptimering
  - Införande av talsyntes (SpeakIT PLUS)
  - Anpassningar enligt ”Vägledningen för 24-timmarswebben”
  - Införande av elektroniskt certifikat
  - Byte av driftsleverantör

  Styrgruppsmedlem hos www.bredbandskollen.se.

  Myndighetsrepresentant i nationella och internationella samarbeten kring konsumentapplikationer.

  Drivande representant inom myndighetens arbetsgrupper för informationssäkerhet, system- och verksamhetsutveckling.

  METOD: pm3, PPS, Workshops, Möten, Intervjuer, Prototyper, Specifikationer, Retrospektiv
  TEKNIK: ASP.NET, HTML, Nessus

 • Naturhistoriska riksmuseet

  2007 - 07

  Projektledare / Webbredaktör / Coach

  Webmaster och Projektledare för införandet av ett nytt intranät och avveckling av det gamla. Arbetet innebar webbpublicering, bildredigering, kravhantering, testning, utbildning samt projektstyrning. Utmaningen var att hitta minsta gemensamma nämnare bland alla starka viljor.

  Uppdraget resulterade även i coachning av andra projektledare inom verksamheten.

  METOD: PPS, Intressentanalys, Workshops, Möten, Intervjuer, Prototyper, Specifikationer
  TEKNIK: SiteVision, Power Point, Excel, Word

 • Regionplane- och trafiknämnden (RTK)

  2007 - 07

  Projektledare

  Projektledning för slutgenomförande av plattformsuppgradering av intranätet. Fokus var att rekapitulera tidigare arbete, planera och följa upp de återstående aktiviteterna för att avsluta projektet.

  METOD: PPS, Möten, Intervjuer, Nulägesanalys
  TEKNIK: SharePoint, Power Point, Word

 • Finspångs kommun och Nonthaburi (Thailand)

  2006 - 06

  Handledare

  Handledning av ett ungdomsutbyte mellan Sverige (Finspångs kommun) och Thailand (Nonthaburi provinsen). I arbetet ingick allt från anskaffning av sponsorer, rekrytering av värdfamiljer och arbetsplaceringar till projektledning, workshopledning, coaching av ungdomar och konflikthantering.

 • Kentor

  2005 - 05

  Kravanalytiker

  Ansvarig för en förstudie med syfte att rekommendera ett stödsystem för Kentor Support Center (Servicedesk). Arbetet omfattade behovsanalys, omvärldsanalys, kartläggning och utvärdering av aktuella stödsystem.

  METOD: ITIL, Bostonmatrisen, Möten, Intervjuer, Observationer, Omvärldsanalys, Nulägesanalys, Specifikationer
  TEKNIK: Excel, Word

 • Scania CV

  2005 - 05

  Projektledare / Kravanalytiker

  Ledning av förstudie och genomförande av förbättringsprojekt inom datalager. Syftet var att säkra datakvaliteten och standardisera arbetssättet för statistikframtagning och dataöverföringen från olika bassystem.

  METOD: PPS, Möten, Intervjuer, Dataflödesdiagram, Objektmodellering, Datamodellering, Metadatadefinition
  TEKNIK: SQL Server, DTS, Oracle, Indexerade filer, XML, Visio, Power Point, Excel, Word

 • Scania Brasil

  2004 - 05

  Projektledare

  Ledning av ett förstudie gällande implementering av det svenska garantisystemet i Brasilien. Projektet omfattade teknisk kartläggning av systemberoenden och framtagning av lösningsförslag (för systemförändringar, integrationer och arbetsrutiner). Morín ansvarade för att koordinera arbetet mellan linjeorganisation i Brasilien och förvaltningsgrupperna i Sverige som bestod av interna resurser och externa leverantörer. Den tekniska miljön var mycket komplex då ett Oraclesystem skulle ersätta flera äldre egenutvecklade applikationer.

  METOD: Scania Basics, PPS, UML, Workshops, Möten, Intervjuer, Nulägesanalys, Specifikationer
  TEKNIK: Oracle Forms Server (med ERP, CRM, Accounts payable), COBOL, Pro*COBOL, Power Point, Excel, Word

 • Scania CV

  2003 - 03

  Delprojektledare

  Delprojektledare inom koncernens intranätsprojekt. Ansvarig för att inventera, planera och koordinera migreringen samt genomföra utbildning av Scanias nya intranät för eftermarknadsavdelningen inom R&D.

  METOD: Scania Basics, Workshops, Möten
  TEKNIK: Content M, HTML, ASP, Power Point, Word

 • Scania Parts Logistics

  2003 - 03

  Projektledare / Kravanalytiker

  Projektledare och Kravanalytiker för avveckling av ett internationellt kundregister för reservdelar. Utmaningen låg i att migrera aktuell data till olika system inför avvecklingen. Teamet bestod av interna utvecklingskonsulter.

  METOD: Scania Basics, PPS, Workshops, Möten, Intervjuer, Observationer, Nulägesanalys, Flödesscheman, Specifikationer
  TEKNIK: Microsoft Access 97, ODBC, Power Point, Excel, Word

 • Scania CV

  2002 - 05

  IT-koordinator

  IT-koordinator för det operativa och strategiska IT-arbetet på eftermarknadsavdelningen inom R&D. I uppdraget ingick förstudiearbete, framtagning och utbildning av IT-rutiner samt strategisk rådgivning gällande informationssäkerhet, infrastrukturplan och systemförvaltning.

  METOD: Total Quality Management (TQM), Logic Förstudie, BS7799/ISO 1779

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, Android, Linux, Mac OS X, Red Hat, Solaris, VmWare ESXi, Windows 2000, Windows 2003, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows CE, Windows XP

 • - Databashanterare

  FileMakerPro, MS SQL-server, Oracle, SQL server, MS Access

 • - Affärssystem

  Agresso, Documentum, Lundalogik, Lime m.fl., Movex, SAP, Siebel

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering, Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe FrameMaker, MS Reporting Services, QlikView, SoapUI, Atlassian Bamboo, Modelleringsverktyg, MS Exchange, MS Sharepoint, Office 365, Prezi, Team Foundation Server, Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Episerver, FrontPage, Jira, MS Project, MS Visual Studio, Netscape, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online, SiteVision, Visio, Atlassian Jira, MS Explorer, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  Javascript, Java, Pascal, HTML

 • - Hårdvara

  Mac, Sun, PC

 • - Standarder

  ISO 27001/27002, ISO 9001, WCAG 2.0

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Produktledning, Strategisk planering, Begreppsmodellering, Information Management, Make /& Buy Analyser, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Change Management, Förändringsledning, Inköp, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Omvärldsanalys, Projektledning, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Målgruppsanalys, Kundupplevelse, Marknadsundersökning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Tillgänglighet, Inköp och förhandling, LOU, Resurs i upphandlingsprocess, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, Continious Delivery, Parprogrammering, PEJL, PROPS, TDD - Test Driven Development, Workflow management, ITIL, PM3, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, SAFe, Självinsikt o medvetna val modellen, Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, Lean-baserad processmetodik, PPS, Scrum

 • - Ledarskap

  Kansli och administrativ chef, Psykologi, Beteendevetenskap, Det coachande ledarskapet, Fackförhandlingar, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Rekrytering & Personalutveckling, Grupprocesser, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Projektering, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Contract management, Infrastruktur och logistik, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Event Management, Inköp, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetsledning, Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Funktionstestning, Integrationstest, Strategisk testledning, Testledning, Testprocessutveckling, Tillgänglighet, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Acceptanstestledning

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Tripple Play

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Riskanalys

 • - Databaser

  Datalager, Datamodellering, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Realtidssystem, Objektorienterade system, Stordatorsystem, Systemtyper allmänt, Systemförvaltning, Systemintegration, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, Billing-system, CRM-system, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Resebranschen, Skola och utbildningsväsende, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Tillverkare av Telekomutrustning, Fordon, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Ideell organisation, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  Workshopledning, civ.ek, Fil.mag, Systemvetenskap

 • - Roller

  Upphandlare, Utbildningsledare, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Riskansvarig, Systemanalytiker, Testare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lärare, Produktledare, Produktägare, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Systemförvaltare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testledare, Utredare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Kriskommunikation, Mobila medier, Upphandling av kommunikationstjänster, Event management, Infographics, Medierelationer, Mätningar, utvärderingar, Public Affairs, Redaktionell kommunikation, Sociala medier, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Engelska, Intranät, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2016 -

  Konsult - Projektledning, Kvadrat

 • 2013 - 2016

  Konsult - Projektledare/Kravanalytiker, Ontrax

 • 2009 - 2010

  Projektledare/Produktägare, Ericsson India

 • 2007 - 2007

  Konsult - Projektledare/Webbredaktör/Coach, Poolia IT

 • 2007 - 2007

  Konsult - Projektledare/Utredare, Kentor

 • 2007 - 2013

  Projektledare/Systemansvarig/Teknisk Projektledare, Post- och Telestyrelsen

 • 2006 - 2006

  Handledare, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

 • 2001 - 2006

  Trainee/IT-koordinator/Projektledare, Scania

Utbildningar

 • 2019 - 19

  Modern Agile och psykologisk trygghet, Citerus

 • 2017 - 17

  SAFe® 4 Certified Agilist, Scaled Agile, Inc.

 • 2017 - 17

  Certified Scrum Product Owner, Crisp

 • 2014 - 14

  Management 3.0, Informator

 • 2014 - 14

  Certified ScrumMaster, Crisp

 • 2013 - 13

  Att leda och genomföra effektiva workshops och arbetsmöten, NFI

 • 2012 - 12

  Agil projektledning med Scrum, Learning Tree International

 • 2011 - 11

  Projektledarprogram mot IPMA-certifiering, Astrakan

 • 2011 - 12

  Certifierad Projektledare IPMA Nivå C, Svenskt Projektforum

 • 2009 - 09

  Scrum Training for Team Members, Xebia IT Architects India Pvt. Ltd.

 • 2009 - 09

  Test av webbsystem, NFI Utbildning

 • 2009 - 09

  UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), Escapad Ledarskap & Utveckling

 • 2008 - 08

  Grundkurs i kravhantering, Konsultbolag1

 • 2008 - 08

  Från Bell till IP-telefoni, Erik Orrhage

 • 2007 - 07

  ITIL Foundation v3 Certifierad, BiTA

 • 2005 - 05

  Disciplinera din Data Warehouse-process, Dataföreningen Kompetens

 • 2005 - 06

  Kandidatexamen i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

 • 2004 - 04

  Certifierad Projektledare, Projektskolan inom Dataföreningen Kompetens

 • 2004 - 04

  RUP - the game, IBM Software Group

 • 2004 - 04

  Simplified Process for Risk Identification, Scania

 • 2001 - 01

  Logic Förstudie, WM-data

 • 2001 - 01

  PPS - Praktisk ProjektStyrning, TietoEnator

 • 1996 - 01

  Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68