Dela

Niklas Jörgensen

 • Enterprise arkitekt
 • Lösning arkitekt
 • Utveckling inom Microsoft produkter

Översikt

Niklas arbetar helst i rollen som Enterprise arkitekt eller lösningsarkitekt.

Egenskaper

Niklas är en ärlig, dedikerad och entusiastisk person som gillar utmaningar i sitt arbete och fungerar väl i grupp. Han är mycket ambitiös och är inte rädd för att arbeta hårt. Niklas har höga förväntningar på sig själv och strävar alltid efter att prestera sitt bästa. Och han har ett stort intresse i sitt arbete och har därför en stark vilja att engagera sig i det.

Konsultens CV

 • TryggHansa

  2013 -

  Lösningsarkitekt för ERP implementation

  Niklas har rollen som solutionarchitect och technical lead för implementationen av Microsoft Dynamics AX i tre länder. Niklas har kravställt och hanterat den tekniska delen av upphandlingen av system och leverantör. För att under projektet vara ansvarig på kund sidan för arkitekturen och implementation. Lösningen hanterar över flera miljoner transaktioner i månaden via hundratals integrationer och är baserad på BizTalk.

  Kundnytta: Vikten av att minimera anpassningar av ett standard system samt att hantera integrationer ”utanför” systemet. Trots att en stor del av arbetet var att identifiera och dokumentera alla integrationer så ligger den långsiktiga nyttan i att ha etablerat processer för att hantera nya integrationer och dokumentationsstrukturen.

 • RSA Scandinavia

  2012 - 13

  Enterprise arkitekt

  Niklas ansvarar för utveckling och förvaltning av existerande IT arkitektur tillsammans med ett team av olika arkitekter. Samt visualisering och definition av mål bilden av transformeringsarbetet av de strategiska initiativen.

  Kundnytta: Dokumentation och skapandet av en Capability karta, där verksamheten delades in i olika områden och nivåer. Denna struktur användes sen för att mappa applikationer/system, kostnader, beslut, problem etc. Och blev ett välanvänt verktyg för att understödja beslutsprocessen samt peka på behovet av prioriteringar.

 • RSA Scandinavia

  2011 - 12

  Chef arkitekt

  Som chefsarkitekt i RSA Scandinavia ansvarade Niklas för två områden: IT strategi och arkitektur. Niklas var en del av IT ledningen på RSA Scandinavia och arbetade tillsammans med CIO’n för att facilitera och arbeta fram en IT strategi med tillhörande roadmap som supporterade verksamhetens strategi och behov på 2 till 4 får. Inom arkitektur området ansvarade Niklas för att säkerställa en fungerande arkitektur tillsammans med lösningsarkitekterna samt rapporterade till Group CTO i London. Under denna period etablerade även Niklas ett Design Authority där arkitektur beslut fattades och dokumenterades. Niklas påbörjade även införandet av ett EA verktyg för att dokumentera och planera IT landskapet.

  Kundnytta: En etablerad arkitektur funktion som hjälper projekt och verksamhet med att hantera beslut och säkra en kontinuerlig IT arkitektur. Processer och dokumentation struktur implementerades i SharePoint för att säkra spårbarhet och transparens.

 • Codan Forsikring A/S

  2008 - 11

  Enterprise arkitekt

  Som IT-arkitekt var Niklas en av tre arkitekter som tillsammans ansvarade och utvecklade arkitekturen som skulle användas inom bolaget. En stor del av jobbet låg i att Niklas hade ansvar mot verksamheten att arkitekturen och systemen kunde leverera och supportera de krav som ställdes. Under denna period hade Niklas ansvaret för arkitekturen i flera olika projekt. Etablering av SOA arkitektur baserat på BizTalk 2009. Implementation av SharePoint 2009 som intranät och applikations plattform. Nytt skadesystem implementerat på WPF, WCF, BizTalk och SQL Server.

  Kundnytta: Svårigheten att balansera den perfekta arkitekturen med kostnad och genomförande för projekt. Där resultatet visade på en fungerande arkitektur med rätt nivå av dokumentation skulle fortsätta fungera för kommande projekt.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Windows 2008 Server, MS Internet Information Server, Windows 7, .NET Server

 • - Databashanterare

  MSSQL Server Integration Services, MS SQL-server

 • - Affärssystem

  Dynamics AX

 • - Verktyg & Middleware

  Episerver, MS Office, MS Project, Sharepoint, SharePoint 2013, Enterprise Architecht (verktyg), MS Reporting Services, MSMQ, MVC.net, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, Windows Workflow Foundation, MS Sharepoint, Team Foundation Server, Visual Studio .NET, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  HTML5, SOAP, UML, XSD, HTML, MVC, Rexx, Webservices, Visual Basic .NET, XML, XSL-T, ASP.NET, C#, MS .NET, SQL

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, ERP Implementation, Strategisk planering

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  ITIL, KANBAN, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Införande och överlämning, Projektering, Implementation, Utveckling/Genomförande, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Agile project systems, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering

 • - Databaser

  Datalager, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Systemintegration, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  GIS, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Försäkring, Postorder/ e-handel

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, civ.ing

 • - Roller

  Systemingenjör, Team-ledare, Utvecklare/Programmerare, Arkitekt, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt

Anställningar

 • 2012 -

  IT arkitekt, Kvadrat

 • 2011 - 2012

  IT arkitekt, Softarc AB

 • 2008 - 2011

  IT arkitekt, RSA Scandinavia

 • 2005 - 2008

  Lösnings arkitekt, Applicate

 • 2004 - 2005

  Lösnings arkitekt, Infodata AB

Utbildningar

 • 2010 - 11

  Carnegi Mellon Certified Enterprise Architect, EA Fellows

 • 2006 - 06

  Microsoft .NET Certified Architect, 2 x Sundblad

 • 1999 - 04

  Civilingenjör Datateknik, Lunds tekniska högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025