Dela

Marcus Ludvigsson

 • Systemutvecklare
 • Arkitekt

Översikt

Marcus utvecklar lösningar som upplevs enkla i stället för komplexa och utnyttjar gärna sin känsla för språk och användbarhet vid design av användargränssnitt.

Han är en civilingenjör i Datateknik från Linköpings tekniska högskola som jobbar med systemarkitektur och systemutveckling i alla delar av stacken

Egenskaper

Marcus är en engagerad person som har en förmåga att se lösningar på problem från många olika perspektiv. Han har ett stort intresse av systemutveckling, nya tekniker och metoder.

Som person upplevs Marcus som social, strukturerad, ihärdig, entusiastisk och initiativrik.

Konsultens CV

 • Migrationsverket

  2018 -

  Arkitekt

  Arkitekt i ett projekt för ersättningar till kommuner och landsting, biträden samt schablon-ersättningar. Metod: Kanban. Tekniker: Java, Spring Cloud, RabbitMQ, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Liquibase, Spring, REST, Webbutveckling, React, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, IntelliJ IDEA, Linux, PostgreSQL, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar

 • Migrationsverket

  2017 - 18

  Utvecklare

  Design och utveckling i ett projekt för utbetalningar till kommuner och landsting samt utveckling- och förvaltningsaktiviteter för ett antal applikationer för utlandsmyndigheterna och Migrationsverket. Metod: Scrum. Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, Spring Cloud, Wicket, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Spring, Struts, JSP, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, React, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, JBoss Application Server, Enterprise service bus (Oracle Service Bus, OSB), Eclipse/IntelliJ IDEA, Linux, Informix, PostgreSQL, Subversion, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar

 • Migrationsverket

  2015 - 17

  Scrum master och Utvecklare

  Scrum master samt design och utveckling i ett team som arbetar med e-tjänster för utlandsmyndigheterna och Migrationsverket samt utveckling- och förvaltningsaktiviteter för ett antal applikationer. Metod: Scrum. Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, Wicket, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Spring, Struts, JSP, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, React, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, Oracle Weblogic Server, JBoss Application Server, Enterprise service bus (Oracle Service Bus, OSB), Eclipse/IntelliJ IDEA, Linux, Informix, Subversion, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar

 • Migrationsverket

  2013 - 15

  Utvecklare

  Design och utveckling i ett team som är del av VIS-projektet som arbetar med e-tjänster för utlandsmyndigheterna och Migrationsverket, dokumentvisaren Oracle AutoVue samt utveckling- och förvaltningsaktiviteter för ett antal applikationer. Metod: Scrum. Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, Wicket, SQL med databasmodellering, Spring, Struts, JSP, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, HTML5, CSS, jQuery, Javascript, Bootstrap, JUnit, Oracle Weblogic Server, JBoss Application Server, Enterprise service bus (Oracle Service Bus, OSB), Eclipse/IntelliJ IDEA, Linux, Informix, Subversion, Maven, Jenkins, Jira, Sonar

 • Infor

  2013 - 13

  Arkitekt

  Design och utveckling av kundkrav på Infor LifeCycle Manager, Infor's verktyg för installation och konfigurering av applikationer, så som stöd för arkivering av loggar och förbättringar av stödet för installation av Infor Smart Office Mashups. Tekniker: Java, Eclipse RCP

 • Infor

  2013 - 13

  Arkitekt

  Kvalitetsansvarig för leverans av Infor ION Grid. Uppdaterade och skapade nya testfall, satte upp miljöer för test på Windows, AS400 och AIX med databaserna SQL server, Oracle och DB2 for i. Definierade och ledde testsessioner

 • Infor

  2013 - 13

  Arkitekt

  Utvecklade verktyg för migrering mellan versioner och plattformar av Infor LifeCycle Manager. Tekniker: Java, Maven, Derby, SQL, Liquibase

 • Infor

  2013 - 13

  Arkitekt

  Utvecklade Maven-plugin som genererade installationsprogram för Infor ION Grid Applikationer. Tekniker: Java, Maven

 • Infor

  2013 - 13

  Arkitekt

  Prototypade och testade kommunikationsteknik mellan privata och publika moln. Tekniker: Java, Javascript, HTML, CSS, jQuery, REST, SSL, WebSockets, CometD

 • Infor

  2012 - 13

  Arkitekt

  Förbättrade installation och konfigurering av Infor ION Grid, en distribuerad applikationsserver som möjliggör horisontell och vertikal utskalning av applikationer. Tekniker: Java, HTML, J2EE, Javascript, jQuery, CSS, Derby, SQL med databasmodellering, Webservices, REST, SVN, JUnit, Selenium

 • Infor

  2011 - 12

  Arkitekt

  Fortsatt utveckling av Lawsons installations och konfigureringsverktyg, LifeCycle Manager, med fokus på uppdatering av plattformsstödet, monitorering och förenkling av användandet genom att associera installerade produkter till miljöer (test, produktion, utveckling) för att på så sätt standardisera kundernas installationer och förenkla kontinuerligt underhåll av affärssystemen. Tekniker: Java, WebSphere, Applikationsserver i JEE, Webbutveckling, HTML, jQuery, CSS, SQL, Derby, JPA (Hibernate), JUnit, Jenkins, Jira, AS400, Linux, Windows

 • Lawson Software

  2009 - 11

  Arkitekt

  Arkitekt för Lawsons satsning på publika och privata moln, Lawson Cloud Console. I stället för att distribuera installationsprogram paketerar Lawson lösningar i form av Virtual Appliances (VAs) som väcks till liv i privata eller publika moln. Lösningen bestod av en rik klient skriven i WPF och en server i Java. VAs skapades för AWS, VMWare och Hyper-V. Tekniker: Java, JRuby, AWS, VMWare, Hyper-V, WebSphere, J2EE, HTML, CSS, jQuery, SQL, Hibernate, Derby, Ant, Velocity, JUnit, Webservices, REST, SSL, Linux

 • Lawson Software

  2006 - 09

  Arkitekt

  Designade och utvecklade LifeCycle Manager (LCM), ett verktyg för installation, uppgradering samt konfiguration av Lawsons produkter hos deras kunder. LCM var en lösning som installerades hos varje kund. Den bestod av en client, en server och agenter som installerades på de serverar som man ville kunna installera och konfigurera applikationer på. Tekniker: Java, Eclipse RCP, SWT, J2EE, HTML, CSS, Hibernate, Derby, SQL, Ant, Velocity, Webservices, REST, SSL, Unix, Windows, AS400

 • Intentia Research and Development

  2005 - 06

  Systemutvecklare

  Utvecklade en editor i Eclipse som kunde WYSIWYG-definiera användargränssnittet till affärsapplikationer. Tekniker: GEF, SWT, Eclipse, Java

 • Intentia Research and Development

  2004 - 05

  Systemutvecklare

  Utvecklade ett verktyg, Movex WebServices Design Studio, som var en eclipse-plugin där man kan kunde definera och testa web services som används för access av information i affärssystemet Movex. Tekniker: Eclipse, SWT, Java, JUnit, Web Services, WSDL, REST, SSL

 • Intentia Research and Development

  2004 - 04

  Systemutvecklare

  Utvecklade en lösning för audit av data i affärssystemet Movex. Kunden kunde konfigurera vilken data i affärssystemet som skulle spåras. När sedan affärssystemets databas ändrades sparades det genom databas-triggers i en separat databas vem som gjort förändringen, förra värdet och nuvarande värde. Genom affärsystemets olika klienter kunde man sedan få fram historiken för olika affärsobjekt. Tekniker: Java, SQL, Stored Procedures

 • Intentia Research and Development

  2003 - 04

  Systemutvecklare

  Utvecklade installationsprogram för affärssystemet Movex. En regelmotor användes för validering av indata och beslutstöd under installationen. Tekniker: Swing, Java, Ant, Jess, AS400, Windows

 • Intentia Research and Development

  2002 - 03

  Systemutvecklare

  Utvecklade ett system för kontinuerlig bygge och test samt daglig leverans till interna konsumenter av den tekniska basen i Movex, Intentias affärssystem. Det som idag kallas Continous Integration och Continous Delivery gjorde att intentia tidigt kunde öka kvaliten på Movex. Tekniker: CruiseControl, Java, ClearCase

 • Intentia Research and Development

  2002 - 03

  Processutvecklare

  Deltog i framtagandet av en utvecklingsprocess för mjukvara, SWPP, för Intentias utvecklingsorganisation. Tog fram mallar för krav- och designspecifikationer.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  AIX, Apache HTTP Server, OS/400, Solaris, Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows XP

 • - Databashanterare

  DB/2, DB2/400, MS SQL-server, Oracle, Postgresql, SQL server, Informix

 • - Affärssystem

  Movex

 • - Verktyg & Middleware

  CVS, NIST, Quality Center, Rational Rose, Axis, Docker, MS Office, Node.js, Oracle Service Bus, Oracle Weblogic Server, RabbitMQ, Tomcat, Xamarin, Apache Jakarta/Tomcat, Atlassian Jira, Clearcase, Cucumber, Git, JBoss, JDBC, Jenkins, Jira, Selenium, SoapUI, Struts, Subversion, Weblogic, Websphere, Ant, Cruise Control, Eclipse, Hibernate, J2EE, Maven, Spring, Spring Webservice, Wicket

 • - Utvecklingsspråk

  PHP, Unix Shell script, AngularJS, C#, EJB, Python, SSL, XSL, XSL-T, IntelliJ, Javascript, Jquery, JSP, Rest, Servlets, SOAP, Spring, Spring Batch, SQL, UML, XML, HTML, HTML5, J2SE, Java, JUnit, Webservices, XSD

 • - Hårdvara

  IBM AS/400, Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Kundupplevelse

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, LEAN, Parprogrammering, Processer och metoder allmänt, Agila metoder allmänt, Scrum, TDD - Test Driven Development, XP (Extreme Programming)

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Testautomatisering, Testutveckling

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, TCP/IP, Datakommunikation allmänt

 • - IT-säkerhet

  Kryptering, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Systemintegration, Nätverk och kommunikation, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, AJAX, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Arkitekt, Testare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Pedagogik, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2011 - 2013

  Arkitekt, Senior, Infor

 • 2005 - 2011

  Arkitekt, Lawson Software Sweden AB

 • 2002 - 2005

  Systemutvecklare, Intentia Research and Development AB

Utbildningar

 • 2014 -

  Certified ScrumMaster, Scrum Alliance

 • 2010 -

  Sun Certified for the Java Platform 1.5, Linköping

 • 2008 -

  Sun Certified for the Java Platform 1.4, Linköping

 • 1998 - 02

  Civilingenjör Datateknik, Linköpings Tekniska Högskola

 • 1996 - 98

  Högskoleingenjör Datateknik (80p), Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757