Dela

Johan Furuheim

 • Testledning
 • Testdesign
 • Projektledning

Översikt

Johan är en duktig och erfaren testledare och testdesigner. Han har arbetat med hela testkedjan bl.a. funktions-, integrations-, acceptans- och systemtestning. Han känner sig trygg med testplanering, testledning, förbättring av testprocesser.

Inom kvalitetssäkring så har Johan bland annat arbetat med testledning av CRM system i telekom, BO system för värdepappershandel inom bank och finans. Han har även van att arbeta med både verksamhetstester samt mer tekniska tester.

Egenskaper

Som person är Johan utåtriktad, ambitiös och har lätt för att arbeta i grupp. Johans omgivning brukar beskriva honom som flexibel, lättlärd. Han trivs när han får ta ansvar, där det ställs höga krav på honom och får möjlighet att förbättra.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2011 -

  Testledare

  Under uppdraget på Handelbanken arbetade Johan med testledning och kvalitetssäkring. I början arbetade Johan med kravgranskning, testdesign och testexekvering. Men rätt snabbt övergick arbetet till testledning. Där arbetet bestod av att arbeta med testplaner, testprocesser, testledning etc. Johan arbetade nära verksamhetspersonal med allt från krav till att leda verksamhetspersonal i olika test faser. En stor utmaning är projektets omfattning, vilket påverkar väldigt stora delar av verksamheten samt väldigt många system. En utmaning för Johan var att leverera med god kvalité när ca: 50 system och 100 integrationer ingick i test scoopet. En annan utmaning var att inom krav och testdesign få en bra testtäckning för alla verksamhetskrav och behov. Utöver att testleda verksamhetspersonal så arbetade även konsulten med test av BO systemet för värdepappershantering samt tester av ekonomi och bokföringssystem. Även delaktig i testautomatisering genom att ta fram underlag från testfall för att kunna utveckla detta.

 • Comhem

  2010 - 11

  Testledare

  Som testledare på Comhem AB var Johan ansvarig för att se att projekten följer QA processen, denna process omfattar system test, system integration test samt acceptanse test. Acceptanse tester utfördes av slutanvändare som Johan fick koordinera och coacha i testning. Det som främst testades var Comhem’s CRM system. Johan arbetade även som testkoordinator och koordinerade testarbetet mellan testledarna, samt att han arbetade med test och testautomatiseringsprocesser.

 • Scalado

  2010 - 10

  Testare

  Scalado projektet utvecklar en applikation till Android mobiler och använde en agil utvecklingsmodell med Jira och greenhopper som projekt- och buggverktyg. Johan arbetade som testare och stöttade projektet Scalado som testresurs vid behov, hans främsta uppgifter var systemtestning, testdesign, bugg-, statusrapportering. Han använde sig av Android Emulator samt Dalvik Debug Monitor Server för att utföra testningen och testlink för att skapa och exekvera testfall.

 • Handelsbanken

  2010 - 10

  Testansvarig

  Projektet gick ut på att utveckla mobilapplikationer för Iphone och Android samt en mobilportal. Johan tog fram testplan, testfall, utförde tester samt följde upp testresultat. Johan arbetade utifrån interaktionsdesignen för att skriva testfall då kundkraven inte var fullständiga. Han analyserade acceptans kriterierna och bistod kunden i utformningen av acceptanstest. Uppdraget krävde en grundlig riskanalys då testfasen var pressad och mobilportalen skulle stödja över 3000 telefonmodeller och ett flertal webbläsare.

 • Sony Ericsson

  2009 - 10

  Projektledare

  Johan var projektledare för ett mjukvaruutvecklingsprojekt i en agil utvecklingsmiljö. Johan ansvarade för att levererar tjänster fån avdelningen Development inom Sony Ericsson, tjänsterna användes både under utveckling, på eftermarknaden samt av användare som finns över hela världen. Johan ansvarade för ett team på 8 personer, där det ingick projekt och budgetplanering. Inför projekt utförde han förstudier av nya tjänster och riskanalyser som ”Gap-impact” analyser. Han arbetade även med att analysera och ta fram krav inför projektet. Johan arbetade även med att analyser och ta fram kraven. Som projektledare fick Johan inte bara sätta sig in i de processer som hans avdelning använder utan även de som hela Sony Ericsson arbetar efter. Han hjälpte till att arbeta fram en checklista för avdelningen som var mappad mot Sony Ericsson’s utvecklingsmodell. Han arbetade även nära med avdelningar som var spridda över hela världen och fick värdefull erfarenhet av det.

 • Sony Ericsson

  2008 - 08

  Testare

  Johan arbetade som testare i ett inhouse projekt för Sony Ericsson med certifierings testning av Bluetooth och Flash macromdia. Testning bestod av funktionstestning för Type Approval på Sony Ericsson, funktions testning och buggrapportering.

 • Sony Ericsson

  2008 - 09

  Testledare

  Johan arbetade som testledare och i det arbetet ingick ansvar för att ta fram testplan, testfall, förbättring av testprocesser, utföra tester, följa upp testresultat och rapportering av testarbetet. Som testledare var hans första uppgift var att genomföra en förstudie/analys av hur man arbetade med test inom avdelning och arbeta fram förbättringsförslag. Under uppdraget arbetade Johan kontinuerligt med att förbättra testprocessen. Det huvudsakliga testarbetet bestod av att planera systemtest, integrationstest, följa upp testresultat och rapportering av testarbetet. Johan var med tidigt i projekten och analyserade tekniska dokument samt krav för att göra riskanalyser samt att ge input från ett testperspektiv. Han skrev även testspecifikationer, utförde tester och hanterade krav i ”QC” Mercury Quality Center samt designade testfall och tog fram testdata.

 • Anoto AB, C-Tech

  2007 - 08

  Testansvarig/testare

  Detta var ett projekt där man utvecklade ett uppslagsverk tillsammans med Anoto’s inläsningsteknik. Testdelen skulle outsourcas till ett annat företag och Johan hade ansvar för både test- och outsource delen. Johan arbetade med att ta fram testplan, testfall, testdata, dokumentation, utföra tester, följa upp testresultat och rapportering av testarbetet. Stor vikt lades på dokumentation då testarbetet skulle outsourcas och utföras av andra personer som inte hade samma kunskap om projektet. I projektet arbetade Johan med systemtest och integrationstest. Integrationstestningen bestod av nya USB drivrutiner vars protokoll analyserades med Chapter 8 check (protocol analyser). Johan tillämpade även exploratory testning under hela projektet vilket var effektivt att använda då det var ett agilt projekt och ”back loggen” förändrades under projektets gång. Outsource delen bestod av att Johan satte upp testmiljön, testverktyg (Surround CM, TestTrack pro), tog fram testdata samt dokument för att underlätta vid ”onboarding”.

 • Anoto AB

  2007 - 07

  Testansvarig/testare

  Projektet gick ut på att utveckla en plugin till PowerPoint tillsammans med Anoto’s penn teknik. Johan hade ansvar för att ta fram testplan, testfall, utföra tester, följa upp testresultat, buggrättningar, kravanalys och rapportering av testarbetet.
  Testerna genomfördes manuellt för funktionella och icke-funktionella krav. Johan utvecklade testfall efter kraven för att sedan kompletteras med testfall under det att exploratory test utfördes. Exploratory test samt regressionstestning användes av Johan för att säkra kvalitén av produkten.

 • Ericsson

  2007 - 07

  Testansvarig/testare

  Johan arbetade som testare med regressionstestning av Ericsson Mobile Plattforms mobil applikationer. Testerna genomfördes manuellt för funktionella och icke- funktionella krav. I arbetet ingick analys av testfall och UI-flöden.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  J2EE, Test Director, Atlassian Jira, Clearcase, Enterprise Architecht (verktyg), Quality Center

 • - Utvecklingsspråk

  C++, Java, Perl, SQL

 • - Metoder & Processer

  LEAN, RUP/UP, Agila metoder allmänt, Scrum, ISTQB

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling, Testutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Validering & Test - Mjukvara, Testledning

 • - Tillämpningar

  SOA, Billing-system, CRM-system, Finanssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Bank & Finans, Tillverkare av Telekomutrustning

Anställningar

 • 2011 - 2013

  Konsult, Beamon Consulting AB

 • 2010 - 2011

  Konsult, HiQ

 • 2007 - 2010

  Konsult, Cybercom Syd AB

Utbildningar

 • 2010 - 10

  ISEB/ISTQB Software Testing Intermediate, Malmö

 • 2008 - 08

  ISEB/ISTQB Foundation in Software Testing , Malmö

 • 2002 - 07

  Datavetenskap, Lundsuniversitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757
Anders Häggkvist
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0723199096
Camilla Collins
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0702-791369
Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010