Dela

Nils Mällroth

 • Förändringsledare
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare
 • Analytiker och utredare

Översikt

Nils har mycket stor erfarenhet av verksamhetsstyrning och förändringsprocesser i olika chefsroller och inom flera branscher. Hans styrka ligger i att lyssna, förstå och skapa lönsamhet och resultat i hela verksamheten.

Egenskaper

Nils har arbetat inom svensk industri i olika branscher såsom, IT, Handel, Telekom, Automotive och Audio i många år bland annat i roller som Verksamhetschef, Projektledare och Affärs- och Verksamhetsutvecklare, främst inom områdena Supply Chain Management, Logistik och Produktutveckling. Nils har lett stora och komplexa internationella projekt där han ansvarat för affärsutveckling, förhandlingar och affärsrelationer. Nils har haft ett antal chefsroller i såväl stora organisationer som Ericsson och Esselte som i mindre företag som Lab.gruppen och Pricer. Arbetets karaktär har alltid omfattat internationella uppdrag inom internationella organisationer med affärskontakter i Europa, Nordamerika och Asien.

Tidigare uppdrag omfattar bland annat rollen som Vice President Strategic Product Development med ansvar för produktutveckling av världsledande Audiosystem. Nils har även framgångsrikt arbetat med verksamhetsutveckling kring koncernövergripande strategier inom lageroptimering och cash-flow management. Kravställning vid implementering av affärssystem och moduler har ingått vid ett flertal tillfällen.

Nils bakgrund och erfarenhet lämpar sig för projektledning och utredningar - gärna med fokus på Supply Chain Management och metodutveckling. Gärna med internationell karaktär, där stora krav ställs på ledaregenskaper, initiativkraft och diplomati.

Konsultens CV

 • RISE, Research Institute of Sweden AB

  2017 - 17

  Rekrytering

  Rekryterat offentliga upphandlare till en ny enhet inom Rise.
  1 upphandlingschef och ytterligare 3-4 upphandlare ska rekryteras. Uppdragsgivare är tidigare inköpsavdelningens ledning som dock sökt extern hjälp då uppdraget innebär att finna specialistkompetens då Rise är i införandefasen av offentlig upphandling (LOU)

 • RISE, Research Institute of Sweden AB

  2017 -

  Strategiskt inköp

  Nils stöttar strategiskt IT-inköp på Rise

 • Steeltec AB

  2016 - 17

  Utredare

  Uppdrag att utreda konsekvenserna av att Steeltec valt att flytta sin tillverkning utomlands och kvar i Norden blir logistik och försäljning. Utredningen gällde i första steget att fastställa alternativ för optimal placering av företagets lager för att kunna förse kunder i hela Norden med produkter utifrån ett lager. Vidare gjordes en utredning gällande produktionsoptimering av produkttillverkning under nedläggningsfasen av den Svenska tillverkningen tills leveranser inkommer från utlandet.

 • RISE, Research Institute of Sweden AB

  2016 - 16

  Utredare

  Nils har genomfört en konsekvensanalys av hur införandet av offentlig upphandling (LOU) inom RISE koncernen kommer att påverka den befintliga organisationen. Uppdraget avsett att vara del av beslutsunderlag för bemanning av upphandlingsorganisation vid övergång till kategoristyrd offentlig upphandling inom RISE koncernen. Nils rapporterar till Adm. Dir.

 • Icomera

  2016 - 17

  Ansvarig strategiskt inköp

  Uppdrag som ansvarig för en serie strategiska upphandlingar i syfte att förnya och förändra företagets inköpsstrategi och policy. Uppdraget är avsett att styra upp arbetssätt och rutiner för att kunna implementera en eller flera fasta tjänster inom inköp på företaget. Nils rapporterar till VP Supply Chain Operations.

 • Stena Technoworld

  2015 - 16

  Förändringsledare

  Inför byte av affärssystem kallades Nils in för att leda förändringsarbetet med ansvar för att processer och rutiner fungerade hela vägen ned på användarnivå. Arbetet utfördes i slutfasen av projektet med mycket lyckat resultat och övergången till det nya systemet fungerade klanderfritt redan från första veckan. Nils rapporterade till CFO.

 • Vehco AB

  2015 - 16

  Projektledare upphandling

  Uppdraget har varit att hjälpa uppdragsgivaren vid upphandling av ny kommunikationsutrustning inför nästa generation hård- och mjukvara. Hela upphandlingsprocessen samt avtalsförhandling har letts av Nils och därefter har han övergått i en position som projektledare med ansvar för att ingångna tidplaner hålls och att projektet kan leverera en färdig lösning i rätt tid och med rätt kvalitet

 • Vattenfall, Ringhals

  2015 - 15

  Förändringsledare

  Ringhals som är ett bolag inom Vattenfallskoncernen genomgår stora förändringar med sammanslagningar och neddragningar. Behovet att fortsatt driva ett förbättringsarbete är dock fortsatt stort och Nils har arbetat med att hjälpa personalen att genomföra de förbättringar som krävs trots att omvärlden varit i rörelse. Projektet tog vid där ett antal åtgärder startats upp, men det saknades metoder och verktyg för att kunna landa de förändringar som startats. Vid projektslut hade ny metod införts och ett stort antal förbättringar redan genomförts.

 • Skanska AB

  2014 -

  Utbildare förändringsledare

  I ett stort projekt inom Skanskas inköpsfunktion med avsikt att öka det internationella inköpet har Nils uppdraget att tillsammans med inköpsledning och HR ta fram ett utbildningspaket för samtliga inköpare (ca 200 personer) inom den skandinaviska organisationen. Arbetet utförs som en del i Skanskas ordinarie kurskatalog. Resultatet av förändringsarbetet har medfört en ökning av de internationella inköpen med ca 75% (dec 2015)

 • SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB

  2014 - 15

  Coach, upphandlare

  Diverse uppdrag inom SP koncernen. Nils har tagit fram inköpspolicy och rutiner, genomfört upphandlingar, senast lunchrestaurang och catering, flera rekryteringsuppdrag.

 • Lexicon AB

  2011 -

  Utbildare

  Utbildar inom Inköp och förhandling hos Lexicon AB i Göteborg

 • Johnson Matthey AB

  2010 - 12

  Administrativ chef

  Företaget var inne i en förändringsprocess och Nils roll var att verka som Interim chef för administrativa avdelningen med ansvar för Ekonomi, Inköp, IS/IT och HR.

 • Västsvenska Handelskammaren

  2010 - 15

  Samtalsledare

  Handelskammaren arbetar med att utveckla och öka kompetensen och medvetandet hos medlemsföretagens anställda i nyckelpositioner. Uppdraget är att leda workshops och gruppsamtal tillsammans med deltagare från regionens största företag och organisationer.

 • Inköpsdesign AB

  2010 - 14

  Regionchef

  Uppdrag som ansvarig för region Väst med uppdrag inom försäljning, marknadsföring, utbildning, rekrytering, och HR

 • Lab.gruppen AB

  2008 - 10

  Chef produktutveckling

  Företaget hade problem med att alla projekt var kraftigt försenade och som resultat alltid blev dyrare än beräknat. Uppdraget var att utmana företagets invanda projektmodeller och arbetssätt genom att parallellt införa en Agil utvecklingsmetod (Scrum) med syfte att nå en förbättring i tid och kostnad. Resultatet blev att utvecklingstiden kortades till mindre än hälften och kostnaden reducerades till ca en fjärdedel av den ursprungliga budgeten.

 • Lab.gruppen AB

  2006 - 08

  Supply & Sourcing Manager

  Företaget hade problem med stora lager och dålig cash-flow. Uppdraget var att utreda hela supplykedjan för att finna möjliga vägar att väsentligt sänka lagerbindningen och därmed också frigöra kapital. Utredningen ledde till ett omfattande projekt med resultatet att lagerbindningen sänktes med 60% med bibehållen servicegrad mot slutkund.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Organisationsutveckling, Utredning, Verksamhetsanalys

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Internationella tekniska upphandlingar, Kravformulering, Leverantörsanalys, Miljö- och sociala krav, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Tillgänglighet

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Affärscoachning, Beteendevetenskap, Chefscoaching, Kansli och administrativ chef, Mentor, Mentorskap, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Outsourcing

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Service/Tjänster, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Förändringsledare, Inköpschef, Interimschef, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Upphandlare, Utbildningsledare

Anställningar

 • 2006 -

  Ägare, Mällroth Business Consulting AB

 • 2004 - 2006

  Program Manager, Ericsson AB

 • 1998 - 2004

  Strategic Sourcing Manager, Ericsson AB

 • 1997 - 1998

  Purchase Manager, Pricer AB

 • 1996 - 1997

  Distribution Manager, Pricer AB

 • 1993 - 1996

  Logistic Manager, Esselte Meto AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Prosci Change Management Certification, One Academy

 • 2012 - 12

  Förändringsledning, Högskolan i Skövde

 • 1991 - 93

  Diplomerad Inköpsekonom, IHM Business School

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77